V Empoliju o vključenosti migrantov v lokalna okolja

Med 19. in 21. aprilom 2023 je v Italiji, v mestu Empoli, potekala študijska ekskurzija projektnih partnerjev v projektu EMVI ( Empowering Migrant Voices on Integration and Inclusion Policies – Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja).

Županja mesta Empoli, Brenda Barnini je uvodoma izrekla dobrodošlico projektnim partnerjem in sodelovala v odprti razpravi glede izzivov s katerimi se srečuje Empoli oziroma Italija v zvezi z migranti.  V treh dneh skupnega druženja, so projektni partnerji delili izkušnje, dobre prakse in napredek pri izvajanju projektnih nalog v državah partnericah projekta (Slovenija, Nemčija, Avstrija, Grčija in Italija). Srečali so se tudi s predstavniki lokalnih združenj Empolija in razpravljali o sistemu mrež socialnih storitev na območju Empolija, razvoju migracijskih pojavov v Toskani, politični participaciji migrantov v Empoliju ter primerjali razmere in izkušnje v posameznih državah. Posebej velika pozornost je bila namenjena politični participaciji migrantov, ki se razlikuje od države do države, vključenosti migrantov v lokalna okolja, možnostih za pridobitev državljanstva in volilni pravici migrantov, ki je v večini držav partneric ni.

Končni sestanek projektnih partnerjev, vključno z okroglo mizo v Evropskem parlamentu za izmenjavo ugotovitev in zagovarjanje zahtev, bo v mesecu novembru v Bruslju.