Z Mestno občino Ljubljana o vzpostavitvi Sveta za integracijo migrantov

Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije, slovenski partnerji v projektu EMVI, smo na Mestno občino Ljubljana (MOL) naslovili pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi sveta za integracijo migrantov. V četrtek, 9. 3. 2023 je na povabilo podžupana MOL, Dejana Crneka na to temo potekal skupni sestanek projektnih partnerjev EMVI projekta in predstavnikov MOL.

Glavni cilj projekta EMVI je opolnomočiti migrantske skupnosti tako z veščinami kot z organizacijskimi strukturami, ki bi jim zagotovile polno sodelovanje v demokratičnem procesu. Na sestanku je tekla beseda o tem, da bi MOL, na območju katere živi največ migrantov v Sloveniji, vzpostavila svet za integracijo migrantov po vzoru oziroma navdihu sveta za migrante mesta Gradec, kjer Svet za migrante, ki ga podpira občina Gradec, uspešno zastopa interese državljanov tretjih držav v Gradcu (10% vseh prebivalcev).

Na sestanku je bilo podano strinjanje za sodelovanje in dogovorjeno, da se pristopi k nadaljnjim aktivnostim za vzpostavitev Sveta.