Na študijskem obisku v Bruslju o politikah vključevanja migrantov

V sklopu projekta EMVI –  Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja, je med 14.11. in 16.11.2023 potekal študijski obisk v Bruslju.

Namen projekta EMVI, v katerem je eden izmed projektnih partnerjev tudi SOS, je omogočiti in opolnomočiti sodelovanje migrantov pri oblikovanju in izvajanju politik, ki jih neposredno zadevajo – v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Sloveniji – ter približati njihova vprašanja lokalnim, nacionalnim in evropskim odločevalcem. Ukrepi vključujejo razvoj več praktičnih orodij ter preizkušene in pilotne dejavnosti v vsaki državi.

Med tridnevnim dogodkom so potekali terenski obiski in srečanja za mreženje v prisotnosti predstavnikov evropskih institucij in organizacij civilne družbe. Med njimi smo se srečali z Anito Vella, vodjo enote za pravne poti in integracijo, Begüm Dereli, projektno uradnico v ECRE – European Council on Refugees and Exiles, Lene Vranken, koordinatorko za integracijo pri BON – Bruseljska sprejemna pisarna za integracijo udeležencev in Ann Trazel, koordinatorko za integracije v BON – Bruseljska sprejemna pisarna za integracijo udeležencev. Zelo aktualna je bila razprava o vprašanjih migracij in človekovih pravic, v številnih mednarodnih pogodbah je sodelovanje v političnem in kulturnem življenju priznano kot temeljna človekova pravica.

V sredo, 15. novembra je potekala okrogla miza Evropskega parlamenta : Empowering Migrant Voices European Parliament, katere so se na povabilo projektnih partnerjev udeležili tudi evropski poslanci Thomas Waitz, Greens, AT, Matjaž Nemec, S&D/SD, SI, Jan-Christoph Oetjen, Renew, DE in Stelios Kouloglou, GUE/NGL, GR.

Po uvodnih izjavah evropskih poslancev (članov Evropskega parlamenta) je bil predstavljen Vodnik z dobrimi praksami in 5 priporočil o udeležbi migrantov ( pravica voliti, izboljšanje sodelovanja migrantov v posvetovalnih telesih, programi integracije in vključevanja morajo omogočati politično sodelovanje, krepitev zaupanja za sodelovanje med migrantskimi skupnostmi in oblastmi, strukturno in sistematično financiranje migrantskih organizacij). Predstavniki projektnih partnerjev so predstavili tudi zahteve članov društev, vključenih v izobraževalne aktivnosti projekta EMVI, o katerih je nato tekla razprava z evropskimi poslanci.