S predstavnikoma Gradca in migrantskimi skupnostmi o politikah integracije in vključevanja

Mirovni zavod, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije smo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, 31. 5. 2023 organizirali seminar, ki je potekal v sklopu projekta EMVI »Krepitev vloge migrantov pri politikah integracije in vključevanja«. Uvodoma je prisotne pozdravil podžupan MOL, Dejan Crnek, ki je tudi vodil sestanek.

V nadaljevanju sta člana Sveta za migrante mesta Gradec (Migrant:innenbeirat Graz) dr. Irina Karamarković in mag. Godswill Eyawo predstavila delo, strukturo in zgodovino ustanovitve njihovega Sveta.

Namen seminarja je bil preučiti možnosti politične participacije migrantov na institucionalni in lokalni ravni. Svoja stališča so predstavili predstavniki oddelkov MOL in migrantski voditelji in migranti, ki so predstavili izzive, s katerimi se soočajo pri svojih poskusih vključevanja v lokalno skupnost (Medkulturni dialog, Zavod Afriška Vas / African village Slovenija, Infokolpa, Kulturni center »Danilo Kiš«, Slovenska filantropija).