Obvestilo o seznanitvi aktivnosti, ki jo izvaja MOPE na področju energetike

S strani Ministrstva za okolje, podnebne in energijo smo bili obveščeni o seznanitvi aktivnosti, ki jo izvajajo. Kot navajajo je bil občinam poslan dopis, dostopen na tej povezavi, za izpolnitev dokumentacije (Excel tabele, Izjave  o pravilnih in verodostojnih podatkih za leto 2023 v portalu Energetsko knjigovodstvo) v zvezi z zbiranjem podatkov za leto 2023 o stanju stavb/posameznih delov stavb, katerih uporabna površina je večja kot 250 m2 in so v lasti širšega javnega sektorja.

Izpolnjeno excel tabelo ali izjavo pošljite do 3.4.2024 na e-naslov info@golea.si. V primeru, če ste med upravljalci, ki redno poročajo v aplikacijo EK, izpolnite ter podpišite samo izjavo o pravilnih in verodostojnih podatkih za leto 2023 v portalu Energetsko knjigovodstvo. Excel tabele ni potrebno izpolnjevati. V primeru dodatnih vprašanj s strani občin na pristojnem ministrstvu naprošajo, da se usmerite na Goriško Lokalno Energetsko Agencijo.