V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE – SLIVNICA, ŠENTJUR, KUNGOTA, RADLJE OB DRAVI IN BLOKE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice

Aktualno - Poplave 2023

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

Novice drugih

1. Novice

1.1. Pogajanja za povprečnino 24/25

V torek 19.9.2023 je potekal drug sestanek med predstavniki občin in ministrom za finance ter ministrico za javno upravo glede višine povprečnine za leti 2024 in 2025 in možnih spremembah financiranja občin. Na sestanku je vsaka stran predstavila svoja izhodišča in pričakovanja.

Kljub temu, da sta obe strani podali približevalne predloge, so bile razlike med predlogi še prevelike in dogovora ni bilo mogoče skleniti.

Dogovorjeno je bilo, da bo naslednji sestanek predvidoma naslednji teden, na katerem bodo ponovno poizkušali doseči sprejemljivo višino povprečnine.

2. Aktualno - Poplave 2023

2.1. Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Zavod RS za zaposlovanje je 11. septembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

2.2. Sprememba javnega razpisa za finančni produkt – LOKALNO Občine

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) obvešča, da je v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 1. 9. 2023 objavil spremembo finančnega produkta – LOKALNO Občine, in sicer za občine, ki so utrpele škodni dogodek v okviru nedavne naravne nesreče, je SRRS finančni produkt dopolnil tako, da občinam omogoča ugodnejšo obrestno mero. Za oškodovane občine je obrestna mera fiksna v višini 0,55% do 31. 12. 2026.

2.3. Oprostitev plačila stroškov uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema

2. septembra 2023 je začel vejati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim so uporabniki storitev HKOM, ki po 74. a členu Zakona o državni upravi storitev pridobijo in uporabljajo proti plačilu, oproščeni plačila stroškov uporabe storitev HKOM za čas od 4. avgusta do 31. decembra 2023.

Do oprostitve so upravičeni tisti uporabniki, katerim je bilo premično ali nepremično premoženje poškodovano ali uničeno v poplavah in plazovih.

Ker na ministrstvu ne razpolagajo z informacijo o gmotnem stanju posameznih uporabnikov, ki so utrpeli škodo, so jih pozvali k predložitvi izjave, s katero se izrekajo o nastali škodi. Na podlagi podane izjave se jim bo storniral račun za mesec avgust ter se jih bo za obdobje upravičenosti oprostilo plačila storitve.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

2.4. Obvestilo občinam: rok za pripravo seznamov uničene ali poškodovane računalniške opreme je 30. september

Po sprejemu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v Državnem zboru, je Ministrstvo za digitalno preobrazbo pripravilo začasne ukrepe s področja digitalne preobrazbe. Eden izmed štirih ukrepov, ki jih zajema zakon, je zagotovitev računalniške opreme občinam in šolam (ostali trije pa so: omogočena pridobitev sredstva elektronske identifikacije srednje ravni zanesljivosti (smsPASS) na daljavo preko video povezave, brezplačna uporaba sistema HKOM in vzpostavitev številke 114).

V zvezi s tem ukrepom, opredeljenim v 123. členu zakona, iz ministrstva opozarjajo občine in šole, ki so utrpele škodo v ujmi, da bo rok za oddajo seznamov uničene ali poškodovane računalniške opreme potekel 30. septembra 2023. Pomembno je pravočasno zbiranje podatkov iz šol in drugih pravnih oseb, ki so jih ustanovile in so utrpele škodo. Te lahko popis škode pošljejo na gp.mdp@gov.si.

2.5. POMOČ ŽRTVAM POPLAV in PLAZOV V AVGUSTU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov iz naslova avgustovskih poplav, ki vam je na voljo TUKAJ. Vabljeni, da ga posredujete potencialnim upravičencem.

2.6. Zaživel klicni center na številki 114

Danes, 6. 9. 2023, bo začel delovati klicni center za obnovo po poplavah, ki bo podajal ažurne in verodostojne informacije o obnovi po katastrofalni ujmi. Dosegljiv bo na telefonski številki 114.

Namen centra je podajanje informacij o obnovi po avgustovskih poplavah, ne glede na to, kateri resor je primarno odgovoren za zagotovitev informacije. Deloval bo vsak delovni dan med 8. in 16. uro ter ob sobotah med 8. in 13. uro. Ob morebitnih spremenjenih okoliščinah se lahko delovni čas klicnega centra prilagodi.

2.8. Pojasnilo glede solidarnostnega prispevka in sobot

Slovenija je v dneh in tednih od uničujočih poplav pokazala izjemno solidarnost. Izjemen odziv je doživel tudi dan solidarnosti, 14. avgust, ko je več deset tisoč prostovoljk in prostovoljcev priskočilo na pomoč ljudem, prizadetih v poplavah. V prvi fazi je bilo delo prostovoljcev res neprecenljivo.

V razpravah o uvedbi dela prostega dneva, namenjenega solidarnosti, so predstavniki gospodarstva ter opozicije predlagali uvedbo dodatnega delovnega dne, katerega zaslužek bi bil namenjen obnovi.

Vel o tem si lahko preberete TUKAJ.

2.9. DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.*

Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo tako za odpravljanje škode nedavnih nesreč namenila evro na prebivalca občine Kočevje.

Sekretariat SOS na tej točki svetuje, da začasno zadržite nakazovanje donacij, dokler se ne uredi pravna podlaga. Pristojne smo pozvali k vključitvi primerne ureditve v interventno zakonodajo oz. k zagotovitvi sistemske rešitve.

Občina lahko sredstva za poplave nakaže iz proračuna/rezervnega sklada občine z uporabo različnih institutov:

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi sklepa (sklep – vzorec 1 in vzorec 2 – Zakon o javnih financah v 4. odstavku 49. člena določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet)

– sredstva nakaže iz splošne proračunske rezervacije (sklep – vzorec 3 – v proračunu se v ta namen odpre/oblikuje nova proračunska postavka kot npr. z nazivom Poplave  2023 in nanjo razporedi sredstva iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija)

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi odloka (odlok – vzorec 4 – v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom)

KOROŠKA

 • Črna na Koroškem. Denarno pomoč specifično za prizadete v poplavah v Črni na Koroškem lahko nakažete na TRR Občine Črna na Koroškem: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR.
 • Dravograd. Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Občini Dravograd poteka prek posebnega bančnega računa Rdečega križa: SI56 6100 0001 9303 056, sklic 00-01-2023, namen: Pomoč družinam v poplavah Dravograd 2023. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno prizadetim družinam. Dodatne informacije v zvezi z akcijo in pomočjo so na voljo prek telefonskih številk 040 327 496 ali 87 70 020 (sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Dravograd Irena Gostenčnik). Zbiranje bo potekalo do 31. 12. 2023.
 • Mežica. Denarno pomoč za prizadete v Občini Mežica lahko nakažete na TRR občine: SI56 0127 4010 0010 050, namen: Poplave, koda namena: CHAR, sklic: SI 00 2023-08.
 • Prevalje. Občina Prevalje je odprla namenski račun za nakazilo donacij za prizadete v poplavah. Pomoč lahko nakažete na TRR: SI56 0137 5600 0000 128, namen: Poplave Prevalje, koda namena: CHAR.
 • Ravne na Koroškem. Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na TRR občine: SI56 0130 3010 0009 987 (odprt pri Banki Slovenije), sklic: 00 2023-08, namena nakazila: Poplave 2023, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: CHAR.
 • Slovenj Gradec. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0131 2010 0010 322, koda namena CHAR, referenca SI00 0408-2023. Pri nakazilu navedite namen: POPLAVE 2023.
 • Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Šmartno ob Paki (mobilni telefon: 041 941 677, Marija Lesnjak); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Šmartno ob Paki lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245090, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Gorenje (telefon: 031 347 718, Ivan Glasenčnik); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Gorenje lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245032, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Župnijska Karitas Šmartno ob Paki (telefon: 041 775 506, Damijan Ločičnik); pomoč za oškodovane v poplavah lahko nakažete na TRR: SI56 0400 1004 6530 307, sklic 00 292243, namen: poplave, prejemnik: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki.
 • Šoštanj. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8363 945, koda namena CHAR, referenca SI00 20044004. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ POPLAVE – AVGUST 2023. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Vuzenica. Za odpravo posledic neurja v občini Vuzenica za občane in za pomoč drugim občinam zbirajo sredstva na TRR Župnijska Karitas Vuzenica, Zg. trg 28, Vuzenica, SI56 6100 0002 4574 230, Namen: NEURJE AVGUST 2023, koda namena CHAR. Vsa zbrana sredstva bodo namensko porabljena za pomoč občanom občine Vuzenica, ki so utrpeli škodo. Višek zbranih sredstev bo posredovan Koroški regiji za odpravo posledic.

SAVINJSKA DOLINA

 • Braslovče. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so izgubili domove ter premoženje, je Občina Braslovče v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, če želite pomagati. TRR:  SI56 0110 0010 0015 181, sklic: 00 730100-2023, namen: Pomoč ujma 2023, koda namena: CHAR, BIC SWIFT: BSLJSI2X. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Celje. Mestna občina Celje vse občanke in občane, ki želijo donirati finančna sredstva za pomoč v Savinjski regiji, obvešča, da lahko to storijo preko Društva Enostavno pomagam. Podatki za nakazilo donacij: Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje, SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici), SKLIC: SI00 508-2023, namen: Za Celje, koda namena: CHAR (obvezen je vnos sklica in namena).
 • Gornji Grad. Občini Gornji Grad lahko pomagate pri sanaciji po uničujočih poplavah z nakazilom na transakcijski račun občine: SI56 0123 0010 0018 802, Sklic: 00 04082023, Koda namena: CHAR
 • Laško. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so utrpeli večjo materialno škodo premoženje ali celo izgubili domove, je Občina Laško v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, v kolikor želite pomagati: TRR: 01257 0100003220, Sklic: 00 730100-2023, Namen: POMOČ POPLAVE 2023, Koda namena: CHAR. Sredstva bodo namensko porabljena za družine, poasmeznike in podjetnike, ki so utrpeli največjo škodo.
 • Luče. Če želite finančno pomagati pri sanaciji škode zaradi poplav v Občini Luče, lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na TRR Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče, TRR: SI56 0110 0600 8377 331, namen: Občina Luče – poplave, sklic: SI99, koda namena: CHAR. Podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
 • Ljubno. Pri sanaciji škode v občini Ljubno ob Savinji lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Ljubno: SI56 0110 0010 0006 257 s sklicno številko SI00 71419900, namen: POPLAVE2023.
 • Mozirje. Pri sanaciji škode v občini Mozirje lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Mozirje: TRR 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec, Sklic 00 04082023, namen: neurje.
 • Nazarje. Denarno pomoč ob poplavah lahko nakažete na račun Občine Nazarje, TRR SI56 0110 0010 0008 391, sklic 00 71419983, namen: Poplava avgust 2023.
 • Polzela.  Pri sanaciji škode v občini Polzela lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Polzela: SI56 0137 3010 0004 520,Sklic: SI00 730100-2023, Koda namena: CHAR, Namen: Pomoč ujma.
 • Rečica ob Savinji. Občina Rečica ob Savinji, Krajevna organizacija RK in Župnijska karitas Rečica ob Savinji odpira skupni račun za pomoč občanom Občine Rečica ob Savinji. Številka TRR: SI56 0140 9010 0020 992, sklic SI00 0408-2023, s pripisom “poplave avgust 2023”.
 • Solčava. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ UJMA.

 GORENJSKA

 • Kamnik. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje sredstev prizadetim v ujmi. Finančno pomoč lahko donirate na Župnijsko Karitas Stranje: TRR: SI56 0231 2009 2388 532
  SKLIC: 2023, Namen: POPLAVE KAMNIK
 • Komenda. Pri sanaciji škode v občini Komenda lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Komenda: TRR: 01100-0100002377, Koda namena nakazila: CHAR (ali OTHR), Sklic: poplava23
 • Medvode. Pri sanaciji škode v občini Medvode lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Medvode: podračun št. SI56 01271-0100000594, Sklic: 00 14118-110905
 • Škofja Loka. Pri sanaciji škode v občini Škofja Loka lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Škofja Loka: TRR: SI56 0132 2600 0000 785, Koda namena nakazila: CHAR, Referenca: SI00 732023, Sklic: poplave 2023. Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je odprlo račun, na katerega lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažejo pomoč za prizadete. Podatki za nakazilo: RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1; SI56 0700 0000 0187 397, sklic: 00 784010-249 namen: POPLAVE 2023, koda namena: CHAR. Finančno pomoč lahko donirate preko Župnijsko Karitas Škofja Loka: TRR: SI56 SI56 1919 0500 7360 005, Referenca: SI00 482023, Namen: POPLAVE ŠKOFJA LOKA
 • Žiri. Pri sanaciji škode po poplavah v Občini Žiri lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Žiri SI56 0110 0010 0014 793, Referenca SI00 732000, Koda namena CHAR, Namen: poplave 2023.

Za naslednje občine še nismo prejeli informacij kam se lahko nakažejo sredstva:

 • Cerklje na Gorenjskem
 • Domžale
 • Gorenja vas – Poljane
 • Litija
 • Mengeš
 • Polhov Gradec
 • Trzin
 • Šmartno pri Litiji

Več informacij, kako lahko še pomagate, vam je na voljo na povezavi Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

*Seznam bomo sproti dopolnjevali, zato občine naprošamo, da nas obveščate o ažurnih podatkih.

2.10. Urejanje javnega prostora in pro bono pomoč občinam, prizadetim v poplavah 

Neprofitni urbanistični studio Prostorož nas je obvestil, da poskušajo v okviru svojih zmožnosti pomagati občinam in skupnostim, ki so jih prizadele poplave. V zadnjih dneh so že uspeli pomagati nekaterim občinam. Tako so na primer pomagali občini, katere vrtčevsko igrišče so nedavne poplave odplaknile, prostoroževci pa so jim na njihovo željo svetovali, kako z minimalnimi sredstvi čim hitreje spet vzpostaviti funkcionalno igrišče.

Ker se številni kraji po Sloveniji še vedno spopadajo s težavami, ki presegajo urejanje javnega prostora, kljub temu pa je jasno tudi, da ravno javni prostor krepi neformalne povezave med občankami in občani, ki so se izkazale kot ključne v prvih dneh po poplavah, vas prostoroževci vabijo k sodelovanju z njimi.

Več informacij o njihovi pro bono ponudbi pomoči najdete tukaj, kontaktirate pa jih lahko preko naslednjih kontaktnih podatkov (info@prostoroz.org, +386 (0)590 19 088).

3. Zakonodaja

3.2. Objava osnutka Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so objavili Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje, ki določa osnovne politike, ukrepe in dejavnosti, ki v Sloveniji prispevajo k uresničevanju digitalnih ciljev za naslednje desetletje. Dokument si lahko pogledate TUKAJ.

Nacionalne strateške časovne načrte pripravljajo vse države članice Evropske unije z namenom uresničevanja Programa politike “Pot v digitalno desetletje“, ki določa cilje, ki se nanašajo na področja digitalnih kompetenc, digitalnih infrastruktur, digitalne preobrazbe gospodarstva in digitalnih javnih storitev. V Načrtu se posveča pozornost tudi temam digitalnega državljanstva, krepitve vodilnega položaja, zelenega prehoda in digitalnim pravicam.

K doseganju ciljev lahko pripomorejo tudi ukrepi, ki jih nameravajo izvajati deležniki izven državne uprave, z namenom krepitve digitalnih kompetenc, uvajanja digitalnih tehnologij in digitalizacijo poslovanja.

Pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje lahko posredujete do vključno 19. septembra 2023 na elektronski naslov gp.mdp@gov.si.

4. Dogodki SOS

4.1. 21.09.2023. / Spletno / 1. delavnica: Taksonomija krožnega gospodarstva (projekt CircularPSP)

Ali delujete na področju krožnega gospodarstva in si želite, da bi bila »področna« terminologija jasnejša?

V okviru projekta CircularPSP vas vabimo na prvo delavnico, na kateri boste lahko s svojim znanjem prispevali k taksonomiji krožnega gospodarstva (izrazoslovje, podatki, standardi ipd.).

Že danes si lahko rezervirate termin in se udeležite spletne delavnice, ki bo v četrtek, 21. septembra med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o dogodku in prijavi najdete na povezavi spodaj:

https://www.linkedin.com/events/circularpsp1stcetaxonomyworksho7100458467953385472 in Microsoft Virtual Events Powered by Teams

Rezultati delavnice bodo v pomoč pri nastajanju digitalne platforme.

Cilj projekta CircularPSP je zagotoviti novo zeleno digitalno javno storitev in podatkovno platformo (ang. Public service platform, PSP), ki bo celotnemu delovanju občin (mest) in lokalnemu gospodarstvu (trgu) omogočala izbiro, odpiranje ter uporabo obstoječih in novih podatkov. Platforma bo kot projektni rezultat podpirala poslovne procese in delovne tokove za hitrejše in obsežnejše načrtovanje, naročanje in izvajanje inovativnih rešitev krožnega gospodarstva po vsej Evropi.

Sredstva (5,64 mio evrov) bodo na voljo v okviru večstopenjskega postopka pred-komercialnega naročanja (PCP).

Dodatne informacije o večstopenjskemu postopku (pozivu) sledijo jeseni.

#circuleconomy #taxonomy #standarization #pcp

4.2. 25.09.2023. / Spletno / Uvod v korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije vabi na izobraževanje z naslovom UVOD V KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE OBČINSKIH PODJETIJ, ki bo potekalo preko spletnega kanala Zoom, 25. 9.  2023 med 9.00 in 12.15

Na izobraževanju boste pridobili vpogled v temo korporacijskega upravljanja, govorili bomo o tem zakaj je pomembno, seznanili se boste z namenom in uporabo kodeksov korporacijskega upravljanja ter s priporočeno prakso korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti, ki smo ga pripravili skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije.

Izobraževanje predstavlja uvod v program izobraževanja »Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij« in je komplementarno »Izobraževanju za nadzornike« za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo članov nadzornega sveta in drugim izobraževanjem Združenja nadzornikov Slovenije s področja upravljanja družb.

Posvet je namenjen članom nadzornih svetov in upravnih odborov družb s kapitalsko naložbo lokalnih skupnosti ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, vezanimi na to temo.

Predviden program izobraževanja:

9.00 – 12.15 (odmor 15 min)

NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU

– Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?

– Pomen in uporaba kodeksov – princip ‘spoštuj ali pojasni’, izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja

OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

– Akt o ustanovitvi, Odnosi z deležniki, Strateški cilji družbe, Skupščina.

ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI

– Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami

– Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov

– Organ nadzora in organ vodenja

O predavatelju:

Gorazd Podbevšek je korporacijski pravnik in uveljavljen strokovnjak s področja korporacijskega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, ki deluje v zasebnem podjetju RMG, d.o.o. in predsednik ZNS. Z ZNS je začel tesneje sodelovati že leta 2003 kot avtor prvega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ob vstopu Slovenije v EU, kasneje pa predvsem kot redni predavatelj na izobraževanjih za nadzornike. Je imetnik Certifikata ZNS in kot strokovnjak se je v delo združenja vključeval tudi kot član različnih delovnih skupin in soavtor mnogih avtonomnih pravnih virov s področja upravljanja družb. Leta 2013 je postal predsednik Strokovnega sveta, leta 2019 je postal član UO ZNS. Leta 2019 ga je Vlada RS imenovala v Svet za korporativno upravljanje. V začetku junija 2020 je postal član UO ecoDa v Bruslju, ki predstavlja krovno konfederacijo evropskih združenj, katere član je ZNS. Od junija 2020 je predsednik Združenja nadzornikov Slovenije. V tem času je pridobival tudi praktične izkušnje iz delovanja v nadzornih svetih in upravnih odborih. Vidni pretekli nadzorniški funkciji sta predsedovanje NS družb NLB d.d. in HIT d.d. Trenutno je predsednik nadzornega sveta SŽ ŽGP d.o.o.

Vabilo s programom

4.3. 19.10.2023. – 20.10.2023. / Laško / Razvojni dnevi občin

Veseli nas, da se vas je že veliko odločilo za udeležbo na Razvojnih dnevih občin, ki se bodo odvijali v četrtek in petek, 19. in 20. oktobra 2023, v prelepem okolju Term Thermana Laško.

Za vas smo pripravili program, ki po eni strani odgovarja na aktualno situacijo v navezavi na naravne nesreče, po drugi strani pa odgovarja na izzive, s katerimi se soočate razvojno naravnane občine.

Prvi dan se bomo posvetili izzivom ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Zanimal nas bo sistemski pristop obnove in nadaljnjega razvoja prizadetih območij z vidika države, v okviru okrogle mize med županskimi kolegicami in kolegi ter relevantnimi predstavniki zaščite in reševanja na državnem nivoju pa bomo razpravljali o izkušnjah v različnih scenarijih (poplave, vetrolom, požari, Covid-19) s prve roke.

V dveh dneh druženja se nam obeta pester in raznolik program.  Na okrogli mizi bo na temo izkušenj in scenarijev obvladovanja naravnih in drugih nesreč z nami tudi minister za obrambo, Marjan Šarec. O okrevanju in odpornosti države v luči okoljskih sprememb pa bomo govorili s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Na dogodku bomo poleg zanimivih govork in govorcev prisluhnili več kot 15 dobrim praksam in izkušnjam občin glede sposobnosti reagiranja v kriznih razmerah, kakovostno grajenega digitalnega razvoja, ohranjanja poseljenosti in zagotavljanja ustreznih kadrov, prilagajanja na okoljske spremembe kot tudi digitalnega razvoja.

Poleg bogatega strokovnega programa, ki se bo pričel 19. 10. 2023 ob 12.30 uri, se boste lahko sprostili ob večernem programu, ki vključuje slavnostno večerjo, nato pa bo poskrbljeno tudi za plesne ritme.

S strokovnim programom bomo nadaljevali v petek, 20. 10. 2023, ob 9.30, zato vam predlagamo, da izkoristite možnost prenočitve v hotelu. Zaradi velikega zanimanja za dogodek so namestitvene kapacitete v Thermani Laško že pošle, vendar nam je uspelo za udeležence našega dogodka zagotoviti še 10 sob v hotelu Rimski dvor v Rimskih termah (po ceni 130 eur na osebo na noč + turistična taksa in prijavnina). Za rezervacijo se lahko obrnete na booking@rimske-terme.si ali telefonsko na 03-5742-000. Da boste lahko sproščeno uživali tudi v večernem delu dogodka, smo pridobili tudi  telefonsko številko lokalne taxi službe Taxi Laščan – 051 305 020.

Drugi dan dogodka bomo razpravljali o demografiji in načrtovanju razvoja občin. Zanimalo nas bo kako ohranjati ali povečati število prebivalcev v lokalnem okolju, kako ravnati s prostorom, kljubovati begu možganov in kako krepiti medgeneracijski in medkulturni dialog. O vsem tem bomo izvedeli iz prve roke, saj bodo svoje izkušnje delili županje in župani.

Navezali se bomo tudi na temo prilagajanja na okoljske spremembe in možne ukrepe, zato bodo z nami tako priznani akademski strokovnjaki kot tudi predstavniki ministrstva. Spoznali bomo konkretne primere prilagajanja podnebnim spremembam tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Ob zaključku programa si lahko obetamo navdihujočo razpravo o digitalni prihodnosti naših lokalnih skupnosti. S predstavniki pristojnega ministrstva bomo govorili o tem, kako se bodo občine razvijale v digitalni dobi do leta 2030 in kako bo s financiranjem digitalnega razvoja. Županje in župane pa smo prosili, da predstavijo svoje prakse implementacije digitalnih storitev v občinah ter priložnostih, ki jih takšna digitalna orodja prinašajo.

Razvojni dnevi občin – program 2023

4.4. 24.10.2023. / Ljubljana / Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine”

DOGODEK SMO PRESTAVILI IZ 20.9. na 24.10.2023!

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS, Skupnostjo občin Slovenije ter občinami Solčava, Moravske toplice in Kočevje pripravilo »Priporočila za pripravo občinskega Odloka o urejenosti naselij in krajine«. Priporočila podajajo korake, kako pristopiti k sami pripravi in izvedbi Odloka, zakonska določila ter vzorčni primer strokovnih podlag in testnega Odloka za izbrani občini.

P R E D L A G A N  D N E V N I  R E D

Priročnik bodo predstavili predstavniki MNVP, SOS in UIRS s sodelavci in partnerji. Uvodnemu pozdravu bo sledil pripravljalni del s strokovnim in pravnim poudarkom. Predstavljeni bodo tudi primeri sodelujočih testnih občin. Na koncu pa bodo udeleženke in udeleženci imeli priložnost sodelovati še v razpravi.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM je dostopno tukaj.

P R I J A V A

Predavanje je brezplačno. Dogodek se bo izvajal hibridno (v živo, preko spleta)

Prijave zbira Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS). Prijava je možna preko spleta na tej strani. Rok za prijave je ponedeljek, 23.10.2023, do 12h.

Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: izobrazevanje@zaps.si) je torek, 19.09.2022, do 14h. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka, kljub prijavi, ne boste udeležili, vam bodo na ZAPS zaračunali stroške kotizacije v višini: za člane ZAPS 39€ (z DDV), za občinske urbaniste, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov ter člane IZS 78€ (z DDV) ter za nečlane 130€ (z DDV).

K R E D I T N E   T O Č K E

Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine” / 2 KT / Sklop B – teorija in referenčna praksa.

4.5. 9.11.2023. / Ljubljana, Slovenija / Letna konferenca “Soočimo se z diskriminacijo”

Dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta Soočimo se z diskriminacijo (Zagovornik načela enakosti, Fundacija Prizma, Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo ter Skupnost občin Slovenije), je namenjen vsem županjam, županom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter predstavnikom javne uprave, vključno z zaposlenimi  upravnih enot, centrov za socialno delo in drugih institucij.

Naša skupna vizija je ustvariti družbo, v kateri so enakopravnost, spoštovanje in strpnost temeljne vrednote. S konferenco želimo k temu prispevati, zato se bomo v sklopu programa posvetili problematiki diskriminacije in skupaj raziskali možnosti za njeno preprečevanje in odpravo.

V ta namen bomo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom govorili o tem, kaj diskriminacija je in kaj ni, svoje izkušnje z diskriminacijo bodo z nami delili posamezniki, ki so jo občutili na lastni koži, nato pa se bomo na županskem omizju posvetili aktualnim izzivom, s katerimi se soočamo v boju proti diskriminaciji, ter raziskali, kako lahko s skupnimi močmi oblikujemo bolj vključujoče in strpne skupnosti.

Poleg strokovnih vsebin bo na konferenci tudi priložnost za mreženje in povezovanje z drugimi predstavniki javne uprave. Konferenca »Soočimo se z diskriminacijo« bo ponudila odlično priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tudi med vami, spoštovane županje, župani, direktorice, direktorji in ostalo javno upravo.

V sodelovanju s študentkami in študenti AGRFT bo po strokovnem delu konference predstavljena tudi gledališka predstava na temo diskriminacije, ki bo poglobila naše razumevanje te problematike in nas nagovorila na čustveni ravni.

PROGRAM DOGODKA:

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

 

 

9.30 – 9.40

Uvodni pozdravi

Mag. Urška Klakočar Župančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

 

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani

9.40 – 9.50

Predstavitev projekta in uvod v temo

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti

 

9.50 – 10.45

Panelna diskusija:

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin

 

Vprašanja publike

Tadej Vesenjak, vzgojitelj predšolskih otrok in kantavtor

 

Metka Pavšič, slepa igralka, slikarka in pisateljica

 

Sunny al Saleh, glasbenik in didžej s sirskimi koreninami

 

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser, scenarist, pisatelj in kolumnist

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

 

11.00 – 12.00

Okrogla miza z občinskimi odločevalci:

Vloge občin za zagotavljanje enakosti

 

Vprašanja publike

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Kočevja

 

Mag. Renata Kosec, županja Domžal

 

Mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem

 

Dr. Petra Vrhovnik, županja Poljčan

 

Sara Tomšič, podžupanja Novega mesta

12.00 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

 

 

12.45 – 14.00

Gledališka predstava: Kaj pa z Rdečo kapico?

Režiserka: Maruša Sirc

Dramaturginja: Ula Talija Pollak

 

Igrajo: Urban Brenčič, Ajda Kostrevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek, Jure Šimonka

Vabimo vas, da si mesto na konferenci zagotovite že danes in se prijavite s spletno prijavnico spodaj.

V kolikor se srečujete s kakršnokoli vrsto oviranosti, nas o tem lahko obvestite v prijavnici (v delu “Vprašanja”) in potrudili se bomo, da zagotovimo ustrezne prilagoditve.

Vabilo za tiskanje 

5. Dogodki drugih

6. Aktualni razpisi

6.1. Drugi razpis za prijave projektov na Zvezo Alpe-Jadran 2023

S 16. avgustom odpiramo letošnji drugi razpis za oddajo projektnih idej, ki prispevajo k živahni izmenjavi in poglobljenemu sodelovanju znotraj celotne mreže Zveze Alpe-Jadran!

Zveza Alpe-Jadran sofinancira:

– stroške priprave za oddajo projekta v okviru ustreznih EU-programov (npr. CERV, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa idr.) in

– skupne projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže.

Ustrezna tematska koordinacijska točka (TCP) vas bo z veseljem podprla pri oddaji vaše prijave. Ustrezen kontakt tematskih koordinacijskih točk najdete tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/

Projektni predlog mora izpolnjevati naslednja merila:

– Projekti, ki jih financira Zveza Alpe Jadran, morajo vključevati najmanj tri redne člane mreže iz treh različnih držav.

– Več kot je vključenih projektnih partnerjev, večja je možnost za odobritev.

– Vsi člani mreže Alpe Jadran morajo imeti možnost sodelovati pri projektu.

– Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v prijavi.

– Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno Zvezo Alpe Jadran mora biti jasno opisana v prijavnici in predmet ovrednotenja po zaključku projekta.

– Bistven je splošen doseg projekta (udeleženci, morebitni obiskovalci, pričakovan medijski sprejem, tiskana in/ali spletna objava rezultatov itd.).

– Vsi projekti manjšega obsega morajo podpirati prednostno nalogo »Krepitev kohezije skupnosti«, kot je opredeljena v Strategiji Zveze Alpe Jadran (glej str. 59/60 »SAA – 2027«).

Prosimo, da svojo prijavnico pošljete pristojni tematski koordinacijski točki (TCP) do 2. 10. 2023, do 23:59!

Vse pomembne informacije boste našli na https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

7. Vlada RS

8. Novice drugih

8.1. Za prebivalke in prebivalce Slovenije se odpira 222 Digi info točk po državi 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je 3. 9. 2023 z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije na Celjskem sejmu podpisalo pogodbo o storitvah svetovanja pri uporabi digitalnih javnih storitev. V roku meseca dni bo OZS po tej pogodbi po vsej državi odprla digi info točke, na katerih bodo svetovalci vsak dan prebivalcem  svetovali pri uporabi digitalnih javnih storitev.

V okviru strategije digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030 sta v središče zasledovanja ciljev postavljena posameznik in okolje. Z ukrepi naj bi bilo do leta 2030 vsaj osemdeset odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, tudi opravljenih digitalno in da bo prav toliko uporabnikov javnih storitev uporabljalo digitalno identiteto.Več informacij o digi info točkah in mobilnih herojih vam je na voljo TUKAJ.

8.2. Storitve na domeni na prostor4.(si)gov.si v ukinjanju – poziv k takojšnjemu prehodu na drugo domeno

Geodetska uprava Republike Slovenije je uporabnike storitev na domeni prostor4.(si)gov.si že večkrat pozvala, da naj preidejo na storitve na domeni storitve.eprostor.(si)gov.si ali še bolje na storitve na novi domeni ipi.eprostor.gov.si. Tokrat vas pozivajo k TAKOJŠNJEMU prehodu, saj je na Ministrstvu za digitalno preobrazbo strežniška infrastruktura na domeni prostor4 v vzdrževanju zgolj do novembra 2023 in takrat bodo brez ponovnega opozorila vse storitve na domeni prostor4.(si)gov.si ugasnjene.

Vse o dostopu do javnih spletnih servisov in tehnično-uporabniško dokumentacijo najdete na povezavi: Javni dostop – E-prostor (gov.si)

Za morebitna dodatna vprašanja so vam na voljo na elektronskem naslovu gurs@assist.si.

VIR: Geodetska uprava Republike Slovenije

9. Novice drugih

9.1. Za prebivalke in prebivalce Slovenije se odpira 222 Digi info točk po državi 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je 3. 9. 2023 z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije na Celjskem sejmu podpisalo pogodbo o storitvah svetovanja pri uporabi digitalnih javnih storitev. V roku meseca dni bo OZS po tej pogodbi po vsej državi odprla digi info točke, na katerih bodo svetovalci vsak dan prebivalcem  svetovali pri uporabi digitalnih javnih storitev.

V okviru strategije digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030 sta v središče zasledovanja ciljev postavljena posameznik in okolje. Z ukrepi naj bi bilo do leta 2030 vsaj osemdeset odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, tudi opravljenih digitalno in da bo prav toliko uporabnikov javnih storitev uporabljalo digitalno identiteto.Več informacij o digi info točkah in mobilnih herojih vam je na voljo TUKAJ.

9.2. Vabilo za gratis udeležbo na konferenci evalvatorjev

Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanju z regionalno mrežo evalvatorjev ZB organizira od 29. do 30. septembra letos v Ljubljani 5. konferenco evalvatorjev Zahodnega Balkana.

Organizatorji vabijo, da se dve osebi iz občin članic Skupnosti občin Slovenije brezplačno udeležita konference.

Za predstavnike lokalnih skupnosti bo zlasti zanimiv vsebinski sklop o participativni evalvaciji, kjer bodo predstavljena orodja nove generacije:

– SenseMaker (Voices That Count, Belgija/Slovenija)

– Outcome harvesting (Voices That Count, Belgija/Slovenija),

– Causal Mapping

– Most Significant Change (ResultsinHealth) in

– Umetna inteligenca in vrednotenje.

PROGRAM KONFERENCE:

https://www.sdeval.si/2023/06/02/program-wben5/

REGISTRACIJA UDELEŽBE:

https://www.sdeval.si/files/2023/02/Registracijski-obrazec_Slo-5.docx

Prijave za gratis udeleženke/ce zbirajo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do petka, 22. septembra 2023. Registracija je obvezna tudi za gratis udeležence.

Vabljeni k prijavi in udeležbi.

9.3. Storitve na domeni na prostor4.(si)gov.si v ukinjanju – poziv k takojšnjemu prehodu na drugo domeno

Geodetska uprava Republike Slovenije je uporabnike storitev na domeni prostor4.(si)gov.si že večkrat pozvala, da naj preidejo na storitve na domeni storitve.eprostor.(si)gov.si ali še bolje na storitve na novi domeni ipi.eprostor.gov.si. Tokrat vas pozivajo k TAKOJŠNJEMU prehodu, saj je na Ministrstvu za digitalno preobrazbo strežniška infrastruktura na domeni prostor4 v vzdrževanju zgolj do novembra 2023 in takrat bodo brez ponovnega opozorila vse storitve na domeni prostor4.(si)gov.si ugasnjene.

Vse o dostopu do javnih spletnih servisov in tehnično-uporabniško dokumentacijo najdete na povezavi: Javni dostop – E-prostor (gov.si)

Za morebitna dodatna vprašanja so vam na voljo na elektronskem naslovu gurs@assist.si.

VIR: Geodetska uprava Republike Slovenije