• Domov
  • Komisija za e-poslovanje

Na Ptuju se je 10. februarja 201520150210_103732 sestala Komisija SOS za e-poslovanje na svoji 8. redni seji. Seje so se udeležili tako članice in člani komisije, kot tudi drugi predstavniki občin, saj je bila seja, kot običajno, odprtega tipa.

Veliko je bilo zanimanja za projekt E-uprava 2, ki ga je predstavila vodja projekta Tatjana Mizori Zupan z Ministrstva za javno upravo. Povedala je, da je projekt v zaključni razvojni fazi. Prejšnji sistem je bil zadnjič prenovljen leta 2006 in ga je bilo nujno posodobiti tako s tehnološkega, kot vsebinskega vidika. Glede vključevanja občin, ki so v stari različici že sodelovale s svojimi e-storitvami je povedala, da si želijo čim bolj poenotene storitve, kdo naj bi skrbel za poenotenje še ni jasno.

Priložnosti novega finančnega obdobja predvsem z vidika izgradnje širokopasovnega omrežja je predstavil Marjan Turk, direktor direktorata za Informacijsko družbo s sodelavcem Janezom Žužkom. Povedal je, da bo za gradnjo širokopasovnega omrežja v novem obdobju na voljo cca. 50 mio €, 30 v vzhodni in 20 v zahodni kohezijski regiji. V prejšnjih razpisih GOŠO so bile nekatere pomanjkljivosti, ki so prispevale k težjemu izvajanju projektov. V novih razpisih bodo tako npr. podaljšali roke za prijavo in izvedbo. Razpis bodo najavili nekaj mesecev pred objavo, ki je načrtovana za konec leta 2015 in pripravili izobraževanja. Prednost pri izbiri bodo imeli konzorciji, ki pokrivajo več občin. Marjan Turk je podal še pregled drugih aktivnosti direktorata v katere bodo vključevali lokalne skupnosti od kibernetske varnosti, dviga pomena IKT do doseganja cilja Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 zagotovitev dostopa do interneta hitrosti najmanj 100 Mb/s za vse do leta 2020.

Predstavitvi s sestanka:

Marjan Turk: Razvoj ID do 2020

Tatjana Mizori Zupan: e-uprava 2