Komisija za socialo, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo

Članice in člani:

AJDOVŠČINA KATARINA AMBROŽIČ
BELTINCI MARKO VIRAG
ČRNOMELJ TAMARA POTOČAR
DOMŽALE IRENA KOVAČ
HOČE-SLIVNICA KATJA ARNŠEK KVAR
KRANJ TINA BERMEŽ
KRŠKO KLAVDIJA ŽIBERT
LOGATEC MAG. NEVENKA MALAVAŠIČ
MURSKA SOBOTA SILVIJA KOUTER
NOVO MESTO SARA TOMŠIČ
PTUJ NATAŠA KODERMAN
RAČE FRAM ANJA ČELAN
SEVNICA JERICA LIPEC
SEVNICA MOJCA SEŠLAR
SLOVENJ GRADEC MAG. MATEJA TAJNŠEK
VELENJE INES GRIČAR LOČNIKAR
ŽALEC MATEJ PINTER

Koordinator:

Neža Jager, SOS