Vodstvo

Najvišji organ Skupnosti občin Slovenije je Skupščina, ki jo sestavljajo predstavnice in predstavniki vseh občin članic.

PREDSEDNIK SOS

Predsednika imenuje predsedstvo. Funkcijo predsednika SOS si v skladu z vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja delijo predsedniki sekcij SOS. Mandat predsednika se ne more ponoviti.

V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika sekcije v času, ko ta sekcija predseduje SOS, opravlja funkcijo predsednika SOS do predsedovanja naslednje sekcije, podpredsednik iste sekcije (27. člen Statuta SOS).

Predsednik: dr. Vladimir Prebilič

PREDSEDSTVO SOS

Skupnost občin Slovenije je v skladu s Statutom organizirana tripartitno. V preteklosti se je pokazalo, da so lahko interesi občin glede na njihovo velikost različni in včasih tudi nasprotni. Skupnost občin Slovenije pa združuje vse občin, ne glede na velikost, teritorialno pozicijo ali politično prepričanje županje ali župana.

Skupnost tako sestavljajo tri statutarno določene sekcije:

 1. Sekcija mestnih občin,
 2. Sekcija občin s sedežem upravnih enot in
 3. Sekcija ostalih občin.

Vsaka sekcija izvoli predsednika, podpredsednika in 8 člansko predsedstvo.

ČLANICE IN ČLANI PREDSEDSTVA

SEKCIJA MESTNIH OBČIN

PREDSEDNIK
mag. Gregor Macedoni, MO NOVO MESTO

PODPREDSEDNIK

Aleksander Saša Arsenovič, MO MARIBOR

OSTALI ČLANI

 • Damjan Anželj, MO MURSKA SOBOTA
 • Matjaž Rakovec, MO KRANJ
 • Nuška Gajšek, MO PTUJ
 • Tilen Klugler, MO SLOVENJ GRADEC
 • Peter Dermol, MO VELENJE
 • Janez Kerin, MO KRŠKO
 • Matija Kovač, MO CELJE

SEKCIJA OBČIN S SEDEŽI UPRAVNIH ENOT

PREDSEDNIK
dr. Vladimir Prebilič, KOČEVJE

PODPREDSEDNICA

mag. Renata Kosec, DOMŽALE

OSTALI ČLANI

 • Marko Funkl, HRASTNIK
 • Tine Radinja, ŠKOFJA LOKA
 • mag. Olga Karba, LJUTOMER
 • mag. Marko Diaci, ŠENTJUR
 • Tadej Beočanin, AJDOVŠČINA
 • Tomaž Vencelj, IDRIJA
 • Ivan Molan, BREŽICE
 • Marko Rupar, CERKNICA

SEKCIJA OSTALIH OBČIN

PREDSEDNIK
Nejc Smole, MEDVODE

PODPREDSEDNICA
Tamara Šnofl, KUNGOTA

OSTALI ČLANI

 • Peter Misja, PODČETRTEK
 • Franc-Franjo Golob, VUZENICA
 • Marko Soršak, HOČE-SLIVNICA
 • Saša Likavec Svetelšek, HRPELJE-KOZINA
 • Marko Virag, BELTINCI
 • Anton Mežan, BLED
 • Blaž Milavec, SODRAŽICA
 • Darja Vudler, SV. ANDRAŽ

GLAVNI ODBOR

PREDSEDNIKI SEKCIJ

 • mag. Gregor Macedoni, MO NOVO MESTO
 • dr. Vladimir Prebilič, KOČEVJE
 • Nejc Smole, MEDVODE

PODPREDSEDNIKI_CE SEKCIJ

 • Aleksander Saša Arsenovič, MO MARIBOR
 • mag. Renata Kosec, DOMŽALE
 • Tamara Šnofl, KUNGOTA

GENERALNA SEKRETARKA SOS

 • JASMINA VIDMAR

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje skupnosti ter namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev. Nadzorni odbor tudi sprejema poročila, priporočila in predloge, ki jih posreduje skupščini in predsedstvu v obravnavo in v sprejem.

Nadzorni odbor ima pet članov:

 • MARJAN ŽMAVC, Občina Cerkvenjak
 • MITJA HORVAT, Občina Duplek
 • EGON REPNIK, Občina Miklavž na Dravskem polju
 • MILAN BOGATIČ, Občina Izola
 • SIMON DEBELJAK, Občina Loški Potok