Komisija za digitalno preobrazbo

Članice in člani:

AJDOVŠČINA BOGDAN ČESNIK
BENEDIKT IGOR BARTON
ČRNOMELJ MAJA KUZMA
KRANJ ANA VIZOVIŠEK
KRŠKO ROK JEVŠENAK
MURSKA SOBOTA BORIS GOMIUNIK
NOVO MESTO ALEŠ KURETIČ
NOVO MESTO MIROSLAV STRNIŠA
SEVNICA NEŽA NEMEC
SEŽANA POLONA LIKAR URGIN
SLOVENJ GRADEC ROBERT VRANCE
ŠKOFJA LOKA JANEZ JUSTIN
VELENJE IZTOK OSREDKAR
ŽALEC SANDI SEMPRIMOŽNIK

Koordinator:

Karmen Štumberger, SOS