Komisija za gospodarske javne službe varstva okolja

Članice in člani:

AJDOVŠČINA ALENKA ČADEŽ KOBOL
BELTINCI MARKO VIRAG
CERKINCA MARKO RUPAR
ČRNOMELJ KRISTINA ZAJC
DOBROVNIK ESTER POVŠE
HOČE-SLIVNICA MAJA KRANJC
KOPER IRENA PRODAN
KRANJ MARKO HOČEVAR
KRŠKO JANJA ŠPILER
LOGATEC MATEJA ČUK
MURSKA SOBOTA JOŽICA GOMBOC
MURSKA SOBOTA BORUT SLAVIČ
NOVO MESTO URŠKA OŽBOLT
SEVNICA RADO GOBEC
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR CVETKA SLANA
SLOVENJ GRADEC MOJCA DIMNIK
TOLMIN MITJA COSTANTINI
VELENJE MIRJAM BRITOVŠEK
ZREČE ŠTEFAN POSILOVIČ

Koordinator:

Barbara Horvat, SOS