• petek, 16.12.2022.
  • EMVI

Povabilo k sodelovanju v projektu Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja

Skupnost občin Slovenije je partnerica v  projektu EMVI – Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja. Poleg nje v projektu sodeluje še 11 partnerjev iz 5 evropskih držav (Avstrija, Italija, Nemčija, Grčija in Slovenija). Glavni cilj projekta je krepiti migrantske skupnosti tako z veščinami kot z organizacijskimi strukturami, ki bi jim zagotovile polno sodelovanje v demokratičnem procesu.

Vsaj ena občina je lahko vključena v projekt. Preko zastavljenih aktivnosti projekta bo zaposlenim v občinskih upravah, županom in mestnim svetnikom omogočeno, da okrepijo svoje veščine sodelovanja z migranti in dvignejo delovanje lokalne skupnosti na tem področju na višjo raven.

Vabimo vas k sodelovanju v projektu.  Z vključitvijo boste dobili priložnost za:

– usposabljanja

Za zaposlene vaše občinske uprave, župane in občinske svetnike bomo pripravili usposabljanja, na katerih bodo natančneje spoznali teme povezane z migranti in njihovim vključevanjem ter dobre prakse drugih občin v Evropi.

-pomoč pri razvoju občinske politike vključevanja migrantov

Pripravili bomo redna srečanja s sodelavci projekta, na katerih se bomo pogovarjali o razvoju občinske politike vključevanja migrantov in najboljših možnostih za napredek.

– spletni portal za e-udeležbo

Na podlagi platforme Decidim vam bomo omogočili dostop do portala za e-udeležbo za migrante in druge, ki živijo v občini.

– srečanja z migrantskimi skupnostmi

Pripravili bomo srečanja s predstavniki občine in migranstskimi skupnostmi, ki živijo na njenem območju ter razpravljali o njihovih izzivih in potrebah po vključevanju.

– strokovna podpora procesa oblikovanja lokalnega posvetovalnega sveta za migrante

Strokovnjaki za področje migrantske politike bodo spremljali proces, pripravili delavnice za soustvarjanje, sodelovali pri pripravi časovnega načrta in memoranduma o soglasju (“pismo o nameri o sodelovanju občine s lokalnim svetom za migrante”).

– finančna in logistična podpora prireditvam za migrante, lokalnim pobudam in dejavnostim migrantov

V sklopu projekta so zagotovljena sredstva za pokritje stroškov kot so pogostitve, glasbeni nastopi, delavnice, materiali in drugo, kar bi potrebovali za organizacijo dogodkov za migrante.

– usposabljanja za migrante in njihove organizacije o vprašanjih sodelovanja in vključevanja

Sodelavci projekta lahko migrantom v vaši lokalni skupnosti na različnih srečanjih podajo koristne informacije o sodelovanju in vključevanju.

Dopis najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam do 22. decembra 2022 na elektronski naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si sporočite, ali vas sodelovanje zanima in posredovali vam bomo podrobnejše informacij.