• Domov
  • EMVI – Opolnomočenje migrantskih glasov v integracijskih in inkluzivnih politikah

Projekt EMVI – Opolnomočenje migrantskih glasov v integracijskih in inkluzivnih politikah je financiran iz naslova čezmejnih ukrepov na področju azila, migracij in integracij (AMIF-2020-AG). Poleg SOS je v projekt vključenih še 11 partnerjev iz 5 evropskih držav: Občina Lustenau (Avstrija), Občina Empoli (Italija), Občina Berlin Mitte (Nemčija), Svetovalni svet za migrante mesta Gradec (Avstrija) in tri migrantske organizacije: Kulturno društvo Gmajna (Slovenija), MoveGLOBAL eV (Nemčija), ADYFE (Avstrija) ter štiri organizacije civilne družbe: Südwind (Avstrija), Symbiosis (Grčija), COSPE (Italija), Mirovni inštitut (Slovenija).

Glavni cilj projekta je opolnomočiti migrantske skupnosti tako z veščinami kot z organizacijskimi strukturami, ki bi jim zagotovile polno sodelovanje v demokratičnem procesu.

Projekt se osredotoča na krepitev zmogljivosti migrantov (s poudarkom na ženskah) za politično pismenost in participacijo ter na krepitev zmogljivosti javnih lokalnih administracij, ki jim ponuja inovativna orodja za vključevanje migrantov. Namen tega projekta je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri oblikovanju in izvajanju ukrepov na političnemu področju, tam kjer jih neposredno zadevajo – v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Sloveniji – ter približati vprašanja lokalnim, nacionalnim in nosilcem odločanja v EU.

Cilji projekta so povečati udeležbo migrantov na podlagi opolnomočenja migrantov, da postanejo akterji vključujočih politik, povečati zmogljivost lokalnih in regionalnih oblasti za učinkovito posvetovanje z migranti in vzpostavitev inovativnih orodja za sodelovanje in odpreti nove prostore za glasove migrantov in strukturiranih načinov posvetovanja.

V sklopu projekta se bodo izvedle študijske ekskurzije v partnerskih mestih in končno zagovorniško potovanje v Bruselj, vključno z okroglo mizo v Evropskem parlamentu za izmenjavo ugotovitev in zagovarjanje zahtev.

Skupnost občin Slovenije bo kot partnerica v projektu pridobivala izkušnje pri partnerskih institucijah ter jih preko svojih komunikacijskih kanalov, stikov z občinami članicami posredovala v lokalno okolje in slovenskim institucijam, ki na tem področju delujejo v občinah.

Več o projektu najdete s klikom tukaj


Nazadnje posodobljeno: