Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE IVANČNA GORICA, MENGEŠ, VERŽEJ, ZREČE, STARŠE, TOLMIN, ŠTORE, TRBOVLJE, CIRKULANE IN POLJČANE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Rok za prijave potekel – JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega delovnega mesta pri SOS

Skupnost občin Slovenije objavlja prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas in s 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu Višji svetovalec I. Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 40. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice (od 1. 6. 2024 naprej) znaša 2195,84 evra bruto.

Zahteve za prijavo:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – družboslovna smer,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • znanja tujega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • osnove obvladovanja računalniških orodij.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv mora javni uslužbenec, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Delovne naloge:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z izkušnjami s pripravo pravnih stališč in mnenj na posamezne predloge predpisov ter pripravo pravnih aktov;
 • s poznavanjem področja sistema plač v javnem sektorju, delovanja lokalne samouprave, delovnopravne zakonodaje, javnih naročil;
 • kandidati, ki so pri delu angažirani in samoiniciativni.

Postopek prijave:

Prijava na delovno mesto se obvezno odda na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev na delovno mesto).

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj –110-1/2024-1 – Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve«, na naslov: Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali na info@skupnostobcin.si in sicer v roku 13 dni po objavi na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Besedilo in prijavni obrazec:

1.2. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Zakonodaja

2.4. Predlog Zakona o gostinstvu

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravilo predlog Zakona o gostinstvu, ki ga daje v javno obravnavo. Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994, nazadnje je bil noveliran leta 2016. Na temelju dialoga s ključnimi deležniki slovenskega gostinstva in turizma, trendov razvoja gostinstva in turizma ter...

2.5. Predlog novega zakona o kritični infrastrukturi

Na portalu e-demokracija je Ministrstvo za obrambo objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kritični infrastrukturi, katerega glavni cilj je zagotovitev prenosa Direktive 2022/2557 v pravni red Republike Slovenije. Komentar na predlog lahko podate do petka, 7. 6. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.

3. Dogodki SOS

3.1. 27.05.2024. – 7.06.2024. / Spletno / Tečaj Soočimo se z diskriminacijo za obdobje 26.5.2024 – 7.6.2024

V sklopu projekta Soočimo se z diskriminacijo vabimo na brezplačni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki smo ga pripravili za vse, ki se zavedajo, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi. Izobraževanje je namenjeno predvsem javnim uslužbencem, tako tistim, ki delajo neposredno z ljudmi, kot tudi tistim, ki delajo v ozadju.

 • Cilji izobraževanja so:
 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

 • Kako bo izobraževanje potekalo?

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • najprej v obliki samostojnega učenja v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza,
 • potem pa se zadnji dan tečaja srečamo še na skupni delavnici v živo.

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj le do deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni, tako da lahko čas za izobraževanje kar najbolje prilagodite vsem svojim obveznostim. Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Trenutno je za prijave odprt naslednji termin našega tečaja, ki bo imel zaključno delavnico v Slovenj Gradcu:

 • Termin tečaja: 27. maj – 7. junij 2024
 • Spoznavni Zoom: 27. maj 2024, ob 11:30
 • Spletno samoizobraževanje: 27. maj 2024 – 6. junij 2024
 • Delavnica v živo: 7. junij 2024, od 10:00 do 14:00, v Slovenj Gradcu

 Tečaj je brezplačen, a se je nanj potrebno prijaviti, ker je število udeležencev omejeno. Vašo prijavo lahko oddate preko obrazca na povezavi: https://www.1ka.si/prijavaSG

3.2. 29.05.2024. / Spletno / Upravljanje javnih zavodov

Razumeti in poznati ključne elemente učinkovitega upravljanja v javnih zavodih je temeljnega pomena za dobro delovanje in finančno stabilnost javnih zavodov. Z namenom poglobitve znanja sistemske ureditve delovanja javnih zavodov ter pridobitev napotkov in vodil za nadaljnjo učinkovito upravljanje bodo na seminarju predstavljene ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije in predstavljena pravila ter ukrepi za dobro finančno stabilnost in pozitivno poslovanje.

Na seminarju bosta ugotovitve Računskega sodišča predstavili vrhovni državni revizorki na Računskem sodišču RS, Nataša Musar Mišeljić in mag. Simona Majer. O poslovanju javnih zavodov bo predaval mag. Aleksander Kupljenik, preizkušeni državni notranji revizor in preizkušeni notranji revizor.

Program in vabilo za tiskanje najdete TUKAJ.

Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih upravah in pokrivate omenjeno področje kot tudi članicam in članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost.

Vljudno vabljeni!

3.3. 30.05.2024. / Spletno / Nomotehnika – Kako pripraviti čim boljši predpis

Se želite za potrebe vaše institucije naučiti pripraviti boljše predpise? Vas zanima, kako bi se na njih pravilno sklicevali, kako bi jih jasno strukturirali in poskrbeli za njihovo ustrezno umeščenost v pravni sistem? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov?

Vsaj nekaj od navedenega lahko izboljšate ali usvojite na novo z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljico mag. Katjo Božič, strokovnjakinjo s področja nomotehnike.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 10.30 Pomen nomotehnike v pravu, Nomotehnične smernice in struktura predpisov
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Pravila in usmeritve za oblikovanje splošnih aktov – enote, sklicevanje, noveliranje, naštevanje, popravki, jezikovno izražanje
12.15 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.15 Praktični primeri in najpogostejše napake – pregled konkretnih splošnih aktov z analizo nomotehničnih napak, predlogi rešitev in praktično ponazoritvijo nomotehničnih pravil

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

 

Vabilo za tiskanje je dostopno TUKAJ.

3.4. 3.06.2024. – 14.06.2024. / Spletno / Tečaj Soočimo se z diskriminacijo za obdobje 3.6.2024 – 14.6.2024

V sklopu projekta Soočimo se z diskriminacijo vabimo na brezplačni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki smo ga pripravili za vse, ki se zavedajo, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi. Izobraževanje je namenjeno predvsem javnim uslužbencem, tako tistim, ki delajo neposredno z ljudmi, kot tudi tistim, ki delajo v ozadju.

 • Cilji izobraževanja so:
 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

 • Kako bo izobraževanje potekalo?

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • najprej v obliki samostojnega učenja v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza,
 • potem pa se zadnji dan tečaja srečamo še na skupni delavnici v živo.

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj le do deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni, tako da lahko čas za izobraževanje kar najbolje prilagodite vsem svojim obveznostim. Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Trenutno je za prijave odprt naslednji termin našega tečaja, ki bo imel zaključno delavnico v Murski Soboti:

 • Termin tečaja: 3. junij – 14. junij 2024
 • Spoznavni Zoom: 3. junij 2024, ob 11:30
 • Spletno samoizobraževanje: 3. junij 2024 – 13. junij 2024
 • Delavnica v živo: 14. junij 2024, od 10:00 do 14:00, v Murski Soboti

 Tečaj je brezplačen, a se je nanj potrebno prijaviti, ker je število udeležencev omejeno. Vašo prijavo lahko oddate preko obrazca na povezavi: https://www.1ka.si/prijavaMS  

3.5. 4.06.2024. / Spletno / Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki v javnem sektorju

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

 

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v zakonu in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter veljavnost določb
9.45 – 10.30 Ureditev povračil stroškov na službenem potovanju v tujino

Minimalna plača – povezava s povračili stroškov in drugimi prejemki

Nagrade študentom in dijakom za obvezno prakso

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov, višine in pogoji za obračun in izplačilo:

–          regresa za prehrano

–          povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

–          povračila stroškov na službenem potovanju vključno z dnevnicami za službeno potovanje v državi

–          kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene

–          jubilejnih nagrad

–          solidarnostnih pomoči

–          terenskega dodatka

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

 

Vabilo za tiskanje je dostopno TUKAJ.

3.6. 6.06.2024. / Spletno / Pisarniško poslovanje in arhiviranje

Vabimo vas na seminar z naslovom »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, kjer bomo predstavili naslednje vsebine:

 • arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki zapisov (zajem in hramba, dolžnosti javnopravnih oseb in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu)
 • kratek pregled področne in arhivske zakonodaje,
 • nova različica vzorčnih notranjih pravil SOS za občine (2.0) (predhodna priprava na zajem in e-hrambo in analiza odstopanj ter ocena informacijskih tveganj, zahteve za zajem in hrambo ter načrt hrambe, popis poslovnih funkcij in popis gradiva, postopki upravljanja z gradivom v digitalni obliki, varovanje informacij, notranji nadzor izvajanja NP).

Na posvetu bodo sodelovali mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje,  Dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS in Miroslav Milovanovič s podjetja Virtuo d.o.o.

Vabilo najdete tukaj.

3.7. 11.06.2024. / Spletno / Kibernetska varnost občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost organizira informativni seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami, ki bo

v torek, 11. 6. 2024 ob 10.00 uri na spletni platformi zoom.

Glede na to, da izvajate občine in javni zavodi velik del svojega poslovanja in delovanja na spletu, ste tudi vedno bolj na udaru kibernetskih napadov/vdorov. Na seminarju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • pomembnost kibernetske varnosti v občinah in javnih zavodih:  pravne podlage (nov predlog Zakona o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) in zakonske zahteve za zavezance/občine;
 • kibernetski napadi, varnost in obramba: kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti (kako se »obnašati« na spletu, kako prepoznati škodljive vsebine, se izogniti in preprečiti kibernetski napad oziroma kako postopati v primeru kibernetskega vdora, … );
 • primeri uspešnega obvladovanja kibernetskih tveganj v občini in javnem zavodu;
 • razprava o konkretnih korakih za izboljšanje kibernetske varnosti v vaši občini in javnem zavodu.

Na izobraževanju bosta sodelovala:

mag. Melita Šinkovec, Vodja sektorja za informacijsko in kibernetsko varnost in Kory Golob iz Urada za informacijsko varnost.

Seminar je namenjen županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin in javnih zavodov, ki so odgovorni za informacijsko varnost in IT infrastrukturo ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 12.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

PRIJAVA:

Prijave zbiramo do 7. 6. 2024 do 16.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno) preko spletne prijavnice in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bosta predavatelja odgovorila na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

4. Dogodki drugih

4.1. Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025

Mednarodni center za lokalno demokracijo (ICLD) v sodelovanju s Švedsko agencijo za mednarodno razvojno sodelovanje (Sida) odpira prijave za Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025. Namen te pobude je opolnomočiti ženske na izvoljenih položajih na lokalnih ali regionalnih ravneh v državah OECD-DAC.

Cilj usposabljanja je okrepiti lokalno demokracijo ter ključna področja enakosti in odgovornosti v sodelujočih organizacijah. Program političnega vodenja žensk želi to doseči z opolnomočenjem političark, da bi delovale kot učinkoviti vzorniki, in s spodbujanjem premalo zastopanih skupin k polnejšemu sodelovanju v procesih odločanja. Usposabljanje traja dvanajst mesecev.

Prijavni rok za program je odprt od 10. maja do 1. avgusta 2024. Podrobne informacije o programu, vključno z njegovo strukturo in postopkom prijave, so na voljo na spletnem mestu Women’s Political Leadership programme, dostopne TUKAJ.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila o programu, se lahko obrnite neposredno na  anne.scheffer-leander@icld.se.

Vljudno vabljene!

4.2. 28. 5. / Posvet o seznanitvi z možnostmi zagotovitve boljše pokritosti gospodinjstev in ozemlja s širokopasovnim in mobilnim omrežjem

V zadnjem času je bil zaznan porast  vprašanj občin v zvezi z možnostmi  zagotavljanja pokritosti  gospodinjstev in ozemlja s širokopasovnim in mobilnim omrežjem.

Pri pregledu stanja pokritosti na javno dostopnem Geoportalu AKOS ugotavlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS), da
obstaja v občinah še vedno znaten delež gospodinjstev, ki niso  priključena na širokopasovno omrežje.

V sodelovanju z AKOS vas Ministrstvo za digitalno preobrazbo  vabi na posvet, na katerem vas bodo seznanili z možnostmi, ki jih imajo trenutno občine in končni uporabniki v okviru zagotavljanja
univerzalne storitve in v okviru priporočila v zvezi s postopki zagotavljanja pokrivanja
nepokritih oziroma slabše pokritih območij z mobilnimi omrežji.

Predstavljena  bo univerzalna storitev, podano pojasnilo v zvezi s pokrivanjem z mobilnim signalom ter pojasnilo o razlikovanju med
različnimi vrstami gradnje omrežij (vključno z GOŠO), ki je bilo eno od dosedanjih pogostih vprašanj. Sledila bo razprava o odprtih vprašanjih.

Posvet bo v torek, 28. maja 2024 v času od 13:00 – 15:00 ure in bo potekal on-line.

Prijave na posvet so možne do 27. maja 2024 na povezavi dogodki.vlada.si/posvet-oseznanitvi-z-moznostmi-zagotovitve-boljse-pokritosti.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

4.3. 28. 5. / Konferenca Green4Life

Vljudno vabljeni na enodnevno konferenco GREEN 4 LIFE, ki bo potekala v torek, 28. maja 2024, od 9. do 15. ure v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, Novomeška cesta 16, Kočevje. Konferenca bo združila goste in predstavnike mest iz Estonije, Cipra, Španije in Slovenije. Spoznali boste dobre prakse ukrepov za večjo
energetsko učinkovitost ter prispevek k zelenemu prehodu. Slovenske občine boste morale kmalu pripraviti akcijski načrt za zeleni prehod, kar so nedavno napovedali na Direktoratu za podnebne politike Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Zato bo primer dobre prakse mesta Pärnu iz Estonije lahko zelo zanimivo izhodišče za načrtovanje teh akcijskih načrtov občin in regij.

Vabimo vas, da si ogleda te Program dogodka in se nanj prijavite na TEJ povezavi.

4.4. 30. 5. / Dialog z Evropsko komisijo (DG CLIMA)

MOPE, Direktorat za podnebne politike vas vabi na dialog s predstavnico DG CLIMA go. Polono Gregorin, ki bo v četrtek, 30. 5. ob 9. uri v Hiši EU v Ljubljani.

Namen dialoga je razprava deležniki, ki se ukvarjajo s podnebno in energetsko politiko, o trenutni in prihodnji podnebni politiki EU.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Prijavite se lahko po mailu Tina.Kobilsek@gov.si

4.5. 31. 5. / 1. delavnica SRIP PMis (pametna mesta in skupnosti)

Center za razvojno inovacijsko partnerstvo vas vabi, da se udeležite 1. delavnice SRIP PMiS, ki bo potekala dne 31. 5. 2024, v Hiši EU, Dunajska 20, Ljubljana: od 9 do 14:30 ure (vabilo vam je na voljo TUKAJ).

Cilj delavnice: vključitev čim širšega nabora deležnikov, ki delujejo v Sloveniji na področju pametnih mest in skupnosti, v oblikovanje Akcijskega načrta SRIP PMiS 2023 – 2026.

Osnovno vodilo / usmeritev: podnebno nevtralna pametna mesta in skupnosti v kontekstu trajnosti, krožnosti, zelenega in digitalnega, na poti k dvigu kakovosti bivanja prebivalcev mest in skupnosti.

Z dnem 10. november 2023 smo vstopili v novo obdobje delovanja operacije SRIP PMiS. Do konca septembra 2026 bomo skupaj z vami realizirali nekatere ključne vsebine iz področja pametnih mest in skupnosti, v kontekstu izpolnjevanja ciljev Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije S5.

Vezano na prijavo na razpis JR SRIP smo se konzorcijski partnerji SRIP PMiS (IJS, UIRS in GZS) obvezali, da do 30. septembra 2024 pripravimo Akcijski načrt SRIP PMiS za obdobje 2023 -2026. Pri oblikovanju akcijskega načrta bomo izhajali iz že opravljenih aktivnosti v minulem obdobju 2020-2023, ki jih bomo smiselno nadgradili z  upoštevanjem aktualnih vsebin.

Temeljna izhodišča so:

 • Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5
 • usmeritve, ki jih je opredelil že program Obzorje Evropa in Misije, s poudarkom na misiji podnebno nevtralna in pametna mesta; le-ta izpostavlja kot prioritetno usmeritev, prav potrebne ukrepe za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030 in naprej,
 • standardi s področja podnebno nevtralnih in pametnih mest, ki so bili pridobljeni v minulem obdobju delovanja SRIP PMiS; so v postopku implementacije v slovenski prostor pri SIST– Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
 • vaši predlogi, ideje, zamisli, vsebine, ki jih bomo podrobneje identificirali na 1. delavnici SRIP PMiS.

Vabljeni vsi zainteresirani deležniki iz področja gospodarstva, razvoja in raziskav, nevladnega sektorja, predstavniki mest / občin, da se udeležite dogodka s prijavo TUKAJ

4.6. 31. 5. / 4. razvojna os in razvojni izzivi regije

Državni svet RS vas vabi na posvet z naslovom 4. razvojna os in razvojni izzivi regije, ki bo potekal v petek, 31. maja 2024, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Posvet organizira Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na pobudo državnega svetnika Andreja Poglajna, ki v Državnem svetu zastopa interese občin Idrijsko-cerkljanskega območja in Posočja.

Namen posveta je predstavitev poteka izvajanja projekta 4. razvojne osi ter izzivov, s katerimi se soočajo območja ob 4. razvojni osi zaradi prometne odmaknjenosti od ostalih delov Slovenije.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ. Program posveta vam je na voljo TUKAJ.

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA na spletni povezavi: https://www.ds-rs.si/sl/form/4-razvojna-os-in-razvojni-izzivi do četrtka, 30. 5. 2024, do 10 ure. Število prijav je omejeno.

Ostali zainteresirani si bodo lahko dogodek ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek posveta pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.

4.7. 31. 5. - 2. 6. / Dobimo se na vrtovih: pet čutov v vrtu

V prvem junijskem vikendu v sklopu evropske prireditve Rendez-vous aux jardins že več kot dvajset držav, vključno s Francijo (pobudnico prireditve), Nemčijo, Slovenijo, Hrvaško, Italijo, obiskovalcem na široko odpira vrata raznolikih vrtov.

Letošnja tema: pet čutov v vrtu obiskovalce še posebej nagovarja, da odprejo svoje čute spoznavanju parkov in vrtov ter njihovi raznolikosti in pestrosti.

Dobimo se na vrtovih je dogodek, s katerim poudarjamo bogastvo in raznolikost zgodovinskih in sodobnih parkov in vrtov širom po Evropi. Pobuda prihaja iz Francije, kjer že več kot dvajset let pripravljajo Rendez-vous aux jardins (Dobimo se na vrtovih) v prvem koncu tedna v juniju. Leta 2018 se je pobuda razširila tudi na druge evropske vrtove in parke.

Lani je sodelovalo 21 držav in skoraj 3.000 vrtov. Največ vrtov je odprlo vrata v Franciji, sodelovalo je tudi več kot 600 vrtov v ostalih evropskih državah, med drugimi 20 vrtov in parkov iz Slovenije, ki so skupaj pripravili več kot 30 dogodkov na temo glasba v vrtu. Namen pobude je prepoznavanje pestrosti in bogastva vrtov in parkov, njihovega kulturnega pomena ter pozitivnih vplivov na počutje obiskovalcev vrtov in parkov.

To je tudi priložnost za ozaveščanje o številnih ukrepih, ki jih izvajajo Ministrstvo za kulturo, Javni zavod Arboretum Volčji Potok, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, lokalne skupnosti, upravljavci in lastniki za ohranjanje, obnovo, oblikovanje vrtov ter prenos specialnih znanj in veščin.

V letošnjem letu se je na povabilo javnega zavoda Arboretuma Volčji Potok, ki v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo koordinira pobudo v Sloveniji, odzvalo 30 vrtov in parkov v Sloveniji. Sodelujejo botanični vrtovi, privatni vrtovi, vrtovi ob zgodovinskih objektih, parki, arboretum, kmečki vrt, mestni gozd, muzej na prostem, učni vrt, kraški vrt in vrtnarija. Na temo leta 2024: pet čutov v vrtu bo od 31. maja do 2. junija potekalo več kot 50 dogodkov, ki vključujejo pester program: vodenja, delavnice, koncerti, otvoritve razstav, doživetja, sprehodi, degustacije, predstavitve.

Predstavitev letošnjih lokacij in dogodkov evropske pobude Dobimo se na vrtovih najdete na povezavi: https://www.arboretum.si/arboretum/dobimo-se-na-vrtovih-2024/

4.9. 19. 6. / Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Umanotera in društvo Focus želita v okviru projekta Dovolj za vse v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb. S tem namenom organizirajo že tretje

USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE TRAJNOSTNIH SKUPNOSTNIH PROJEKTOV.

Usposabljanje, ki bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, bodo izvedli v poletnem času leta 2024. Uvodno srečanje bo potekalo 19. junija 2024 v dopoldanskih urah na spletni aplikaciji Zoom.

Kot posebno dragocenost usposabljanja izpostavljajo mentorsko podporo s strani strokovnjakov, ki so že izvedli skupnostne projekte, in sodelavcev Umanotere in društva Focus, ki bodo udeležencem usposabljanja na voljo pri načrtovanju njihovih skupnostnih projektov.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Daljše vabilo na usposabljanje je na voljo tukaj. Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve (največ 12) mest na prijavnici.

4.10. 24. - 28. 6. / Študijski obisk na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

4.11. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Vabilo na razvojno konferenco s programom bo posredovan naknadno.

5. Aktualni razpisi

5.1. Tretji razpis EUI za inovativne projekte

Evropska pobuda za mesta (Europaen Urban Initiative) je formalno odprla tretji razpis za Inovativne projekte s proračunom 90 milijonov evrov, s katerim bo podprla mesta na dveh tematskih področjih – energetski prehod in tehnologija v mestih.

Razpis je odprt do 14. oktobra 2024 ob 14.00 po srednjeevropskem poletnem času.

Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in delite svoje nove inovativne rešitve!

Tretji razpis:

 • je odprt za vsa evropska mesta s 50.000 ali več prebivalci (manjša mesta lahko kandidirajo v partnerstvih),
 • se osredotoča na dve temi.

V okviru teme ‘energetski prehod’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje prenosljivih in razširljivih inovativnih rešitev v resničnih okoljih za ekonomsko izvedljiva, pametnejša in celostna lokalna energetska omrežja, ki ne povzročajo ogljičnih izpustov in temeljijo na povpraševanju, hkrati pa si prizadevajo opolnomočiti občane in deležnike za še hitrejši prehod.

V okviru teme ‘tehnologija v mestih’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje inovativnih rešitev, ki jih poganjajo nove tehnologije, v resničnih okoljih za boljše storitve za občane in/ali za povečanje zmogljivosti lokalnih organov za ponujanje teh storitev, in sicer s poskusi, ki bi jih lahko s pomočjo naložb kohezijske politike razširili in nadgradili.

Kakšne projekte lahko prijavite?

1. Inovativne

Razpis za inovativne projekte podpira pilotne projekte, ki še niso bili preizkušeni nikjer drugje v Evropi. Projekti morajo biti novi, drzni, ustvarjalni in eksperimentalni. Predlagani projekt mora presegati najsodobnejše trenutno stanje in običajne prakse.

2. Kakovostne

Projekti morajo izpolnjevati ključne standarde kakovosti, kot so jasna in logična medsebojna povezanost ciljev/aktivnosti/rezultatov, dokazi o pripravljalnem delu, realistične ambicije, učinkovite strukture in postopki upravljanja, dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

3. Participativne

Sodelovanje in soustvarjanje s partnerji, ustreznimi deležniki in ciljnimi skupinami sta ključna za razvoj in izvajanje resnično inovativnih in eksperimentalnih projektov.

4. Merljive

Prijavitelji morajo jasno pojasniti, katere so spremembe, ki jih želijo doseči v lokalnem okolju kot rezultat svojega projekta.

5. Trajnostne in razširljive

Mestni organi morajo predvideti in pojasniti, kako se bo rešitev po uspešnem preizkusu ohranila in razširila z opredelitvijo ustreznih virov javnega in/ali zasebnega financiranja.

6. Prenosljive

Razvite rešitve morajo biti uporabne in ponovljive v drugih mestih po Evropi, po možnosti z uporabo sredstev kohezijske politike.

Kakšno podporo lahko dobite?

Mesta, ki jih zanima prijava na razpis, so vabljena, da se udeležijo seminarjev za prijavitelje:

– Bukarešta, 13. junij 2024

– Praga, 27. junij 2024

Prijave so odprte!

Sekretariat EUI je pripravljen pomagati prijaviteljem na vsakem koraku postopka prijave. Tukaj je izčrpen vodnik po različnih podpornih mehanizmih, ki so na voljo.

Predstavitev razpisa v slovenščini

Podporo nudi tudi Urbana kontakta točka, ki vabi na Predstavitev tretjega razpisa za Inovativne projekte v slovenščini 4. junija 2024 ob 10. uri na spletu.

PRIJAVA

Več o razpisu tukaj.

5.2. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

5.3. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na Povezavi.

5.5. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

5.6. Najava javnega razpisa za izbor projektov

Ministrstvo za kulturo najavlja javni razpis za izbor projektov »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (JR-EKP-KS 2024-27)”. Predvidena objava je v začetku junija 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj.

5.7. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

5.8. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

5.9. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

5.10. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

5.11. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

6. Novice drugih

6.1. Ministrstvo je odobrilo dobrih 77 milijonov evrov evropskih sredstev za premogovni regiji

Ministrstvo je odobrilo evropska sredstva za dva javna razpisa (JR), JR za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko – šaleški (SAŠA) premogovni regiji in JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v SAŠA premogovni regiji. Za oba javna razpisa je v okviru Sklada za pravični prehod na voljo kar 77.740.000 evrov.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.2. Inovativni pristopi v turistični promociji Slovenije

Slovenska turistična organizacija (STO) je na novinarski konferenci v Kobilarni Lipica predstavila tri nove projekte, ki na inovativen način dopolnjujejo in nadgrajujejo promocijo Slovenije kot vrhunske turistične in športne destinacije. Gre za spletno mesto Slovenija – športna destinacija, z umetno inteligenco podprto virtualno svetovalko na Slovenia.info ter Zvočne zgodbe Slovenije.
Več vam je na voljo TUKAJ.