Okolje

Arhiv za kategorijo: Okolje

  • 01.03.2023.

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu v Državnem zboru

Na spletnih straneh Državnega zbora je bila 24. 2. 2023 objavljen predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.  Predlog zakona stremi k vzpostavitvi primernega pravnega okvira za vzpostavitev IAG in alternativnih goriv v Republiki Sloveniji in preko tega k doseganju okoljskih ciljev v boju...
  • 01.03.2023.

Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v državnozborski obravnavi

28. 2. 2023 je bil na spletni strani Državnega zbora objavljen Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Cilj zakona je pospešitev in olajšanje uvajanja OVE v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji, pri čemer zakon: – v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami predpisuje...
  • 24.02.2023.

Uredba o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028. Povezava do predloga uredbe in prilog je dostopna tukaj: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15299 V programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023 – 2028 je 145...
  • 17.02.2023.

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo v medresorsko obravnavo predlog Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. Besedilo Uredbe in priloge najdete na naslednjih povezavah: Uredba_KOPOP_2 Priloga 1_VS...
  • 09.01.2023.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil določa pravila ravnanja za varovanje morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa...