Poplave 2023

Arhiv za kategorijo: Poplave 2023

  • 07.08.2023.

Zbiranje podatkov o objektih izobraževalne infrastrukture prizadetih v ujmi

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje nas je pozvalo naj čim prej posredujemo informacije o tem, kateri objekti izobraževalne infrastrukture so bili poškodovani v ujmi in kratek opis poškodb. Prosimo, da podatke vnesete v obrazec dostopen na povezavi TUKAJ! Dobrodošel je tudi slikovni material, ki nam ga lahko posredujete na...
  • 07.08.2023.

Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. 8. 2023, in katere posledice še niso sanirane, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo usmeritve – pregled določb predpisov, in sicer glede: odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih razmer, ki predstavljajo naravno nesrečo, organizacije dela vključno z odreditvijo dela na domu...
  • 07.08.2023.

Obvestilo MOPE glede komunalnih odpadkov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pozivajo vse občine, da preko občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, svojim občanom, zaradi kriznih razmer, zagotovite zbirna mesta za kosovne odpadke. V kolikor je izvedljivo predlagajo, da zagotovite podaljšano obratovanje zbirnih centrov. Ministrstvo je občinam poslalo tudi dopis...
  • 07.08.2023.

MVI glede zagotovitve varstva za otroke zaradi vremenske ujme

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo je pripravil obvestilo glede dela v vrtcih. “Vsem, ki to potrebujejo zagotovite varstvo za otroke, tudi za šolske otroke, v času najmanj med 6. in 14. uro. Nekateri starši otrok sodelujejo pri reševanju v poklicih, ki so nujni za reševanje, zato je...
  • 07.08.2023.

Obvestilo MOPE glede komunalnih odpadkov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pozivajo vse občine, da preko občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, svojim občanom, zaradi kriznih razmer, zagotovite zbirna mesta za kosovne odpadke. V kolikor je izvedljivo predlagajo, da zagotovite podaljšano obratovanje zbirnih centrov. Prilagamo tudi dopis ministrstva glede...
  • 04.08.2023.

O spremembah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Predstavitve novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bila v četrtek, 3. 8. 2023 v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor, sta se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila župan dr. Marko Soršak in direktorica občinske uprave Hoče-Slivnica Metka Meglič. Mag. Matej Skočir, državni sekretar na ministrstvu za naravne vire...