V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ČRNOMELJ.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Poziv za pridobitev in podaljšanje naziva Branju prijazna občina 2024

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo, se v letu 2024 podeljuje osmič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občin k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v celotnem nacionalnem prostoru.

Natečaj je odprt od 8. februarja 2024, in bo odprt do 30. septembra 2024.

Naziv bo občinam podeljen 1. decembra 2024 v okviru dogodkov za Ta veseli dan kulture.

1.2. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


Povabilo k posredovanju dobrih projektov občin članic Skupnosti občin Slovenije v obdobju 2023 - 2024

V objavah na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in socialnih omrežjih bomo predstavili vse tisto najboljše, kar nastaja in prihaja iz občin članic. Vemo, da ste občine v zadnjih letih naredile ogromno, da ste aktivne na mnogih področjih vaših pristojnosti. Tu nas zanimajo predvsem projekti povezani z novogradnjami (npr. vrtcev, osnovnih šol, kulturnih domov, športnih objektov itd), nove arhitekturne rešitve ob prenovah ulic, trgov, zelenih površin ter podobno.

Zato vas prosimo, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o projektih, na katere ste najbolj ponosni in ste jih zaključili v preteklem oz. tem letu ter jih z veseljem predstavljate kot ključne naložbe vaše občine.

Vaš odgovor pričakujemo do 1. marca 2024 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si. Sporočilo naj vsebuje izpolnjen obrazec (predstavite do 3 projekte) in za vsak predstavljen projekt eno fotografijo (10 MB). Pripravili smo tudi nekaj koristnih nasvetov za fotografiranje.

Obrazec lahko snamete TUKAJ.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije.

2. Zakonodaja

3. Dogodki SOS

3.1. 7.03.2024. / Spletno / Predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z CERV točko – nacionalno kontaktno točko vljudno vabi na brezplačno predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine, ki bo

v četrtek, 7.3. 2024, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom.

V okviru program Državljani enakost pravice in vrednote je objavljen razpis Networks of Towns. 6 milijonov evrov vreden razpis je namenjen  razvijanju in podpori mrež mest, ki bodo preko sodelovanja in razprav razvijale dolgoročno vizijo za prihodnost EU. Razpis izpostavlja tri prednostna področja:

 • spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o vlogi manjšin,
 • iskanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti procesov odločanja v EU in
 • povezovanje državljanov in spodbujanje razprav o ukrepih, povezanih s podnebjem in okoljem.

Upravičeni prijavitelji so občine oz. neprofitne organizacije, ki zastopajo občino.

Program in javni razpis bo predstavila Nena Bibica, vodja projektov pri Društvu PiNA. Društvo PiNA je bilo ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Že več kot 20 let spodbujajo družbeno odgovorne prakse in krepijo kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej odpirajo prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Od leta 2022 so kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Predstavitev je namenjena županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu predstavitve boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja. Predstavitev bo zaključena predvidoma do 11.30 ure.

 PRIJAVA:

Predstavitev je brezplačna.

Prijava je obvezna, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na predstavitvi.

Prijave zbiramo do 6. 3. 2024 do 13.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Lepo pozdravljeni,

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

 

4. Povpraševanja

4.2. Obračun NUSZ v primeru sončnih elektrarn

Naslovila nas je občina članica in sicer glede obračuna Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v primeru sončnih elektrarn, pri čemur naproša za sodelovanje druge občine. Kot navaja občina, so v lanskem letu obračunali NUSZ za sončne elektrarne, ki so postavljene samostojno na tla, pri čemur so informacije črpali iz seznama BORZEN(a)....

5. Dogodki drugih

5.1. 21.2. / Komu zvoni – smo pripravljeni na podnebne spremembe

V imenu PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ste prijazno vabljeni na dogodek ”Komu zvoni – smo pripravljeni na podnebne spremembe?”, ki se bo odvil 21.2.2024 v Hiši EU v Ljubljani, med 10:00 in 14:00.

Dogodek je namenjen širšemu pregledu stanja na področju prilagajanja na podnebne spremembe in ugotavljanju, v kakšni meri smo pripravljeni na soočanje s posledicami podnebnih sprememb. Želeli bi predvsem definirati izzive, ki jih moramo čimprej nasloviti kot družba, ter prve korake v smeri njihovega reševanja.

Poseben poudarek bo namenjen veljavni pravni in strateški ureditvi prilagajanja na podnebne spremembe z vidika prihajajočega Podnebnega zakona in strateških dokumentov, prostorskega načrtovanja, kmetijstva, narave, voda ter odpornosti infrastrukture.

 • Prvi del dogodka je namenjen predstavitvam Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direkcije RS za vode, Naravoslovnotehniške fakultete, Biotehniške fakultete v Ljubljani, Inštituta za politike prostora, Stritih d.o.o., Mladih za podnebno pravičnost in PIC.
 • Drugi del dogodka je namenjen okrogli mizi ”Kje smo in kam gremo?” na kateri bodo sodelovali predstavnice in predstavniki MOPE, DRSV, Naravoslovnotehniške fakultete, Mladih za podnebno pravičnost in IPoP.

Celoten program s predstavitvami je dostopen na tej povezavi -> https://pic.si/wp-content/uploads/2024/02/Komu-zvoni-2-PROGRAM.pdf

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/vuqFVRQTKYQtcysg8

Na dogodku bo poskrbljeno za prigrizek. Za vse dodatne informacije je na voljo aljosa.petek@pic.si.

5.2. Posvet o spremembi oblikovanja organov ožjih delov občin

Ministrstvo za javno upravo organizira posvet o spremembi oblikovanja organov ožjih delov občin. Na posvetu, ki bo potekal v sredo, 21. 2. 2024 ob 10. uri v konferenčni dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, bodo predstavljen predlog sprememb Zakona o lokalnih volitvah in analiza lokalnih volitev 2022. Vabilo najdete TUKAJ.

Posvet je namenjen predvsem direktorjem občinskih uprav in tajnikom občinskih volilnih komisij oziroma občinskim javnim uslužbencem, ki skrbijo za operativno izvedbo volitev.

Dogodek je brez kotizacije, obvezno prijavo oddajte na spletni povezavi:
https://forms.office.com/e/WQNpKyw5kz 

5.3. 6. in 7. 3./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

Če ste

 • Uslužbenec/uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine, vas zanima razvoj področja, potrebujete več znanja in informacij ali
 • Politik/političarka, funkcionar/funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti, bi radi več naredili za njih in z njim,

potem je to usposabljanje za vas!

DATUM, KRAJ IN CENA: Usposabljanje bo od 6. do 7. marca 2024 v Kamniku. Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 23. februarja 2022 na tej povezavi.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednje vsebine:

 • Udeleženci se seznanijo s konceptom mladine, njenimi izzivi in z možnostmi občin, da te izzive naslavljajo preko (horizontalnih) mladinskih politik.
 • Udeleženci iščejo uspešne načine, kako mlade nagovoriti in z njimi vzpostaviti dialog (kako priti do njih, kje jih doseči, s katerimi organizacijami in društvi v lokalnem okolju si lahko pomagajo).
 • Udeleženci vedo, kaj je mladinsko delo, kateri so njegovi učinki ter načela (npr. participacija, vključevanje, enake možnosti). Znajo  razlikovati med tem, kaj je in kaj ni mladinsko delo.
 • Udeleženci spoznajo organiziranost mladinskega dela v Sloveniji in oblike podpore mladinskemu delu.
 • Udeleženci znajo ovrednotiti sistem mladinskega dela v njihovi občini in predvideti nadaljnje korake (vir: Evropska listina o lokalnem mladinskem delu).
 • Udeleženci ozavestijo doprinose kakovostnega mladinskega dela k razvoju lokalne skupnosti.
 • Udeleženci znajo identificirati ključne deležnike, z njimi vzpostavljati povezave in jim posredovati relevantna sporočila o pomenu mladinskega dela.
 • Udeleženci se zavedajo, da si pri zagovorništvu mladinskega dela lahko pomagajo z evropskimi in nacionalnimi dokumenti (EU Youth Strategy, Evropska agenda za mladinsko delo, bonski process, nacionalni program za mladino, Mladina 2020).

Več o usposabljanju je na voljo tukaj.

Prijavite se lahko na tej povezavi!

5.5. 13.3. / Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi predstavnike šol in občin, učitelje in druge zainteresirane, ki bi želeli podpreti otroke pri aktivni hoji v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, da se udeležijo brezplačnega spletnega usposabljanja v sredo, 13. 3. 2024. Izvedeli boste vse potrebno za zagon in izvajanje Pešbusa in/ali Bicivlaka ter spoznali dva izkušena izvajalca. Predstavljeni bodo tudi platforma za beleženje načina hoje v šolo in rezultati lanskega prvega množičnega preverjanja. Prijava je obvezna.

Letos bo usposabljanje potekalo v sredo, 13. 3. 2024, od 13.30 do 16.00, prek spletne platforme Zoom. Vaše prijave zbiramo do 11. 3. 2024. Prijave so obvezne.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi. 

5.6. 21. in 22.3. / EU LABORATORIJI ZA MESTA

Trenutno so odprte prijave za laboratorij o spreminjanju navad za zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki se bo odvijal 21. in 22. marca 2024 v francoskem mestu Mouans Sartoux. Prijvite se lahko tukaj.

EU laboratoriji za mesta (EU City Labs) so dogodki za izmenjavo znanja, ki jih skupaj organizirata URBACT in Evropska pobuda za mesta (EUI). Vsak laboratorij je edinstvena priložnost za spoznavanje dobrih praks mest, razvitih v okviru programa URBACT in pobude EUI ter načinov, kako so jih prilagodila in prenesla druga mesta.

Udeleženci bodo odkrili, kako v različnih nacionalnih okoljih uvesti lokalne projekte za trajnost hrane in energetski prehod. Dogodki bodo tudi priložnost za spoznavanje gostiteljskih mest in izmenjavo mnenj z meščani o njihovih dejavnostih vključevanja in učnih skupnostih.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

 

5.7. 1. 3., 15. 3. in 22. 3. / Brezplačni tečaji BDTI (Infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo vas obvešča o seriji brezplačnih tečajev, ki ga organizira BDTI – Infrastruktura za testiranje velikih podatkov.

Namen tečajev je pomagati javnim upravam pri raziskovanju brezplačnega igrišča za analizo podatkov, ki ga ponuja infrastruktura za testiranje velikih podatkov (BDTI) s praktičnim primerom uporabe. Po sklopu tečaju se bodo udeleženci pripravljeni prijaviti za BDTI in zgraditi primer uporabe podatkov javnega sektorja z uporabo platforme.

Tečaji bodo ponudili temeljito znanje o analizi, čiščenju, mešanju in shranjevanju podatkov, prav tako pa bodo udeleženci pridobili vpogled v napredne tehnike, kot sta zbiranje podatkov iz spleta in geografska vizualizacija.

Tečaji so odprti za vse zainteresirane, ne glede na predhodno znanje, in predstavljajo odlično priložnost za izboljšanje veščin na področju podatkovne analitike.

Tečaji bodo potekali v angleškem jeziku.

Več informacij: https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/resources/courses-and-training/bdti-essentials-course_en

5.8. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Usposabljanje bo v prvi polovici leta 2024 omogočeno trem parom predstavnikov občine in načrtovalca. Program bo organiziran preko spleta, za vsako ekipo je predviden en mentorski dan z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto na terenu.

Usposabljanje je za občine in prostorske načrtovalce brezplačno, za načrtovalce je na razpolago finančna spodbuda.

Pogoj za sodelovanje so:
1. medsebojni dogovor o sodelovanju med občino in načrtovalcem,
2. zaveza za sodelovanje v celotnem programu usposabljanja,
3. redno posredovanje izročkov po izvedbi vaj in nalog organizatorju in
4. v nadaljevanju programa jeseni 2024 sodelovanje pri pripravi novega priročnika za načrtovanje zdravju in hoji prijaznega prostora.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj!

6. Aktualni razpisi

6.2. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

6.3. Najava Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol 2024 – 2028

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma sredi februarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo vnaprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.

6.5. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

6.6. Javni razpis za lokalne skupnosti v okviru projekta Pathways2Resilience

Projekt Pathways2Resilience, ki se izvaja v okviru Misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam« je kot del instrumenta kaskadnega financiranja objavil prvi javni razpis, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Rok za prijavo na razpis je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih 11. in 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

6.7. Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic

Evropska komisija je v okviru programov Pravosodje in Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values oz CERV) objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic (nepovratna finančna sredstva). Posamezne tematike razpisov se nanašajo na usposabljanje v pravosodju, spodbujanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravice otrok ter boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki, spodbujanje enakosti spolov, mreženje mest. Več informacij o rokih in prioritetah razpisov vam je na voljo:

Values strand:

Equality and rights strand:

 Citizens’ engagement and participation strand:

Daphne strand:

Which kind of activities? A wide range of activities shall be eligible for funding: training, capacity building, exchanges of good practices, awareness-raising and media campaigns, surveys, studies, analytical activities and others.

Who can apply? Public authorities and organisations in EU Member States and in countries associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries) are invited to present projects’ proposals in order to receive EU financial support. Please note that the Values strand is reserved for applicants from EU Member States only.

For additional information please visit DG Justice’s website for the CERV programme or consult our latest DG Justice newsletter on funding opportunities (please subscribe to DG Justice newsletter on funding opportunities to receive updates).

If you wish to apply under a specific call for proposals, please visit the CERV programme section of the Funding & tender opportunities portal .

We kindly invite you to address your questions concerning the calls for proposals published under the Equality and rights and Daphne strands to our functional mailbox ec-cerv-calls@ec.europa.eu . Questions concerning the calls for proposals published under the Values and the Citizens’ engagement and participation strands should be addressed to the functional mailbox of the Executive Agency EACEA: eacea-cerv@ec.europa.eu .

You may also contact the CERV Contact Point of your country, if established.

Ministrstvo za pravosodje  vas obvešča, da sofinancira delovanje slovenske CERV točke, ki je vzpostavljena za pomoč pri prijavah na razpise, več na Za prijavitelje – Cerv točka (cerv-tocka.si).

6.8. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

Dne 15. februarja 2024 projektni partnerji organiziramo še odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

6.9. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

Zadnja sprememba povabila vam je na voljo TUKAJ.

6.10. Najava dogodka: “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Evropska mreža znanja o mestih (The European Urban Knowledge Network EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Dogodek bo potekal : 19. marca 2024, 09:00 – 15:00, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cilji dogodka so:

 • Ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot vroče okoljske in prostorske teme.
 • Predstavitev projekta Krožno gospodarjenje s prostorom . Projekt podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjševanje pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” mestnega prostora.
 • Razprava o izkušnjah drugih držav pri zmanjševanju pozidave zemljišč in odziv na izkušnje projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«.
 • Prikaz uspešnih praks mest pri krožni oziroma ponovni rabi prostora.

Na Policy Lab ste vljudno vabljeni urbani in prostorski načrtovalci, predstavniki državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjaki s področja rabe in varstva tal.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne strani EUKN, kjer so na voljo tudi dodatne informacije o dogodku in program dogodka: https://eukn.eu/event/towards-no-net-land-take-insights-from-recycle-space-slovenia/

Organizatorji se veselijo srečanja z vami 19. marca v Ljubljani!

Uradno vabilo je na voljo TUKAJ.

Dodatno: V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa). Udeležencem članom ZAPS potrdil o udeležbi ni potrebno pošiljati na ZAPS – točke bodo vneseni na podlagi seznama udeležencev.

6.11. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.12. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.13. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. Novice drugih

7.1. Kaj je mladinsko delo?

Mladinsko delo je prostovoljna in usmerjena aktivnost mladega posameznika v njegovem prostem času in je vezana na okolje zunaj družine, formalnega izobraževanja ali zaposlitve. Te aktivnosti so del neformalne učne poti mladega človeka, ki prispeva predvsem k njegovemu osebnostnem in socialnem razvoju, hkrati pa ima tudi vpliv na skupnost, v katerem živi. Mladinsko delo prvenstveno omogočajo mladinske organizacije in nevladne organizacije, ki delajo z mladimi. Mladinsko delo se pogosto zamenjuje s študentskim delom ali zaposlovanjem mladih, vendar teh pojmov ne gre mešati. Vseeno pa predstavlja prav mladinsko delo pomemben prispevek k večji zaposljivosti mladih.

O dobrih praksah mladinskega dela si lahko prebereš v zborniku Zgodbe o uspehu, dosegljiv je tukaj.

Več o mladinskem selu pa izveš tudi v seriji videoposnetkov: Mladinsko delo, kaj je to?

7.2. Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij razpisuje 11. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka
zaposlen/a v javni upravi za leto 2023.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo
prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.3. Znan je nabor praks v okviru razpisa Mesta>>mestom

Med oktobrom in decembrom 2023 je potekal razpis Mesta >> mestom, s katerim je IPOP, Inštitut za politike prostora povabil občine in javna podjetja, da jim posredujejo svoje dobre prakse na področju trajnostnega urbanega razvoja.

S pozivom so iskali inovativne prakse in nove rešitve, s katerimi naslavljajo izzive v svojem lokalnem okolju in naslavljajo aktualne tematike, ki so relevantne tudi za druge slovenske občine.

Nabor nagrajenih praks si lahko ogledate TUKAJ.

Izbrane prakse bodo, skupaj z dodatnimi, vključene v katalog dobrih praks Mesta>>mestom, prav tako pa bodo predstavljene na komunikacijskih kanalih in na dogodku naslednje leto.

7.4. EU projekt, moj projekt 2024

Odprle so se prijave za EU projekt, moj projekt 2024, zaradi česar ste vabljeni k deljenju svoje zgodbo o uspehu in se potegujte za naziv Naj EU projekt 2024. Prijave so odprte do 1. marca 2024!

EU projekt, moj projekt 2024 je nacionalna kampanja, kjer prijavitelji projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, pripravijo predstavitev svojega projekta v obliki celodnevnega dogodka za splošno javnost. Vsak se lahko predstavi s svojo zanimivo zgodbo preko dneva odprtih vrat, delavnic za mlajše in starejše, interaktivnih razstav, kulturnih ali športnih aktivnosti in drugega zabavnega dogajanja.
Da se konkretni učinki evropskih sredstev za izboljšanje kakovosti življenja razkrijejo čim širši množici ljudi, poskrbimo mi. Za vse izbrane projekte nudimo celostno oglaševanje v lokalnih, regionalnih, nacionalnih in spletnih medijih. Oglaševali bomo tako napoved dogodka kot tudi predstavitev projekta po dogodku. Projekti, ki ne bodo izbrani, bodo dobili našo podporo v obliki predstavitev na družbenih omrežjih evropskih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter spletni strani www.evropskasredstva.si, ter na družbenih omrežjih in spletni strani Mreže za podeželje!
20 finalistov se bo preko glasovanja javnosti potegovalo za laskavi naslov Naj EU projekt 2024. Naj bo to prav vaša zgodba!
Več informacij lahko najdete na spletni strani Mreže za podeželje in Evropska sredstva.si.

 

7.5. Nadeen bo kot persona v razvijajoči projektni platformi CircularPSP na voljo predvsem županjam in županom

V okviru projekta Circular-PSP – Project (circularpsp.eu) vam predstavljamo »persono« Nadeen.

Nadeen, županja manjše občine

 • opravlja funkcijo nepoklicne županje po zaključeni srednji šoli
 • pri svojem delu opaža vse večja tveganja naravnih nesreč in omejeno odpornost svoje občine (svojega mesta) na poti do krožnega gospodarstva
 • želi si ukrepati, a je pod političnim pritiskom in razpolaga z omejenimi sredstvi za oblikovanje celovite strategije prehoda v krožno gospodarstvo.
 • upa na zanesljivo poslanstvo krožnega gospodarstva, ki ga je mogoče politično komunicirati in je operativno izvedljivo
 • zaveda se, da je jasna komunikacija ključna pri večjih odločitvah, ki spremljajo primerjavo stroškov aktivnost in njihov krožni učinek, ki je dosežen pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti.

Pri digitalnih rešitvah kot so razne spletne platforme in strani, pomagajo persone vzpostaviti empatijo z uporabniki, poenotiti razumevanje ter usmerjati uporabnike k razvoju idej in rešitev.

Razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva je odprt  med 11. januarjem– 1. aprilom 2024. Kratkemu povzetku izziva (v angleščini) lahko prisluhnete tukaj.  Gradivo, aktivnosti in dogodke (posnetki z dogodkov) v povezavi z razpisom najdete na tej povezavi.

7.6. Vabljeni k podpisu Bruseljske deklaracije županov

Belgijsko predsedovanje EU 2024 – koordinacijska skupina za mestno politiko je 24. januarja 2024 v Bruslju  gostila dogodek na visoki ravni z naslovom “Evropska mestna politika, pripravljena na prihodnost”. Dogodek je bil uspešen z vidika obiskanosti, izmenjav in vsebine.

Eden od vrhuncev tega dne je bil podpis Bruseljske deklaracije evropskih županov, ki je rezultat procesa soustvarjanja z mesti, urbanimi omrežji in partnerji, da bi se zavzeli za intenzivno povezovanje mest pri naslednjem načrtovanju evropskih politik.

Ta skupna izjava poziva k ambiciozni evropski mestni politiki za mandat EU za obdobje 2024–2029 in evropskim institucijam predstavlja 6 konkretnih priporočil. Deklaracijo je podpisalo že 48 županov evropskih mest.

Da bi pripomogli k rasti te skupnosti, lahko deklaracijo zdaj digitalno podpišete tudi prek njihove spletne strani: https://perspective.brussels/en/studies-and-observations/presidency-council-european-union/declaration-european-mayors.

Več informacij na Europe (Perspective) europe@perspective.brussels in www.perspective.brussels.