Svetovanje in storitve

Arhiv za kategorijo: Svetovanje in storitve

  • 17.02.2023.

Zaključeno povpraševanje – Mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Vprašanje občine članice glede mnenj o skladnosti s prostorskimi akti: • “Pri izdaji mnenj o skladnosti se namreč poslužujemo tega, da določena soglasja oziroma mnenja, ki jih je investitor dolžan pridobiti, da je gradnja skladna s posameznim členom OPN, pogojujemo. Pri določenih dokumentih namreč traja dalj časa, da se zahtevan dokument...
  • 15.02.2023.

POVPRAŠEVANJE – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanima jo, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti: Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta...
  • 13.01.2023.

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede uveljavljanja rezervacij za otroke v vrtcu kot preventivni ukrep ob rojstvu sorojenca v času pogostejših respiratornih okužb. Na občino so prejeli pobudo, da bi starši ob rojstvu...
  • 06.01.2023.

Občina Odranci nova občina članica SOS

Občina Odranci je postala 180. občina članica Skupnosti občin Slovenije in ji na tem mestu izrekamo posebno dobrodošlico. Občina Odranci leži na Dolinskem ob reki Muri in je po površini najmanjša občina od vseh občin v Sloveniji, saj meri le okrog 7 kvadratnih kilometrov. Je ena od specifičnih občin, saj v občino spada samo naselje […]
  • 03.01.2023.

POVPRAŠEVANJE – Elektronsko podpisovanje dokumentov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima, kako imajo občine urejeno glede uvedbe elektronskega podpisovanja dokumentov.  Zanima jo: Ali se elektronsko podpisuje tudi oseba, ki pripravi dokument (kot je bilo ko so se dokumenti podpisovali fizično ali z faksimili) ali je na dokumentih samo desni podpisnik?  ...