Svetovanje in storitve

Arhiv za kategorijo: Svetovanje in storitve

  • 24.07.2023.

Predstavite nam dobre prakse vezane na načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev v vaši občini

Skupnost občin Slovenije znova naslavlja občine in sicer v drugem koraku razpisa skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije (nosilcem programa Ven za zdravje 3), Inštitutom za zdravje in okolje, Nacionalno koordinacijo zdravih mest (NIJZ) in Zavodom za izobraževanje in inkluzijo ODTIZ. V drugem koraku razpisa namreč zbiramo dobre prakse...
  • 21.07.2023.

Vrednotenje vlog pri razpisih na področju kulture

Občina članica vsakoletno nameni sofinancerska sredstva za ljubiteljske kulturne dejavnosti. V pravilniku za dodeljevanje sredstev imajo navedeno, da se pri točkovanju (vrednotenju) upoštevajo predvidene dejavnosti za tekoče leto. Torej morajo društva ob prijavi dodati podatke npr. katere nastope, prireditve in podobne dejavnosti bodo pripravila in...
  • 18.07.2023.

Povpraševanje SOS – Pogodba o priključitvi, 239.člen ZUreP-3

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjo prošnjo: »Eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot to določa 54. člen Gradbenega zakona (GZ-1) je, da bo za novozgrajeni objekt zagotovljena minimalna komunalna oskrba, kar izhaja iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pogodbe o priključitvi ali pogodbe o opremljanju v...
  • 14.07.2023.

Razprava o vročinskih valih

V četrtek, 13.7.2023 je ob 10. uri v Razstavnem salonu URBAN potekala predstavitev projekta Ready4Heat, ki naslavlja globalno segrevanje ter vse pogostejše in močnejše vročinske valove, projektni rezultat pa obsega čim uspešnejše prilagajanje vročinskim spremembam kot tudi tovrstno ozaveščanje in izobrazevanje občank in občanov.  V zvezi s tem...
  • 06.07.2023.

Povpraševanje – Pomoč/svetovanje zavodom s področja vzgoje in izobraževanja

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: Zanima nas kako imajo v občinah urejeno pravno pomoč/svetovanje zavodom s področja vzgoje in izobraževanja. Ali imate za to zagotovljeno osebo na občini, opravljajo to zavodi samostojno, s pomočjo zunanjih strokovnjakov, se povezujejo zavodi med seboj…? S strani večih zavodov se je...
  • 30.06.2023.

Kako uspešno lahko občine uporabljate spolno občutljivo rabo jezika?

Z vami tokrat delimo vsebino informativne narave, pri katerih bodite pozorni predvsem pri uradni komunikaciji. Spolno občutljiva raba jezika se nanaša na način uporabe jezika in ponazarja, kako se izražamo glede na spol (identiteto) oseb, na katero se samo poimenovanje nanaša. Gre za uporabo jezika, ki nagovarja vse spole (identitete) na enako viden,...
  • 16.06.2023.

Podaljšan rok za evidentiranje občin članic SOS v komisije SOS

Skupnost občin Slovenije je vstopila v novo mandatno obdobje. V skladu s tem in z 28. členom Statuta SOS je predsedstvo SOS na svoji 1. redni seji, dne 22. 5. 2023 sprejelo sklep, s katerim je opredelilo število in delovna področja novih komisij ter odprlo postopke evidentiranja za članstvo v teh komisijah. Celoten dopis najdete […]
  • 07.06.2023.

Stališče SOS do namere za prodajo deleža v Športni loteriji d.d.

S strani Fundacije za šport smo prejeli obvestilo, da nameravajo Olimpijski komite Slovenije-Združenja športnih zvez, Nogometna zveza ter Smučarska zveza prodati svoj delež v športni loteriji d.d. V Skupnosti občin Slovenije smo opozorili na skrb vzbujajočo situacijo, ki se tiče namere navedenih organizacij, glede prodaje svojih deležev v Športni...
  • 01.06.2023.

ZA enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

V sredo, 31. 5. 2023 je v veliki sejni sobi Mestne hiše v Ljubljani potekalo uvodno srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih, kateremu srečanju je s svojim prispevkom prispevala tudi Skupnost občin Slovenije. Pozdravnemu nagovoru mag. Helene Valas, vodje Sektorja za enake možnosti na...