Mnoge študije (npr. Svetovne banke in OZN) kažejo, da participativni proračun vpliva na mnogo družbenih področij. Tako se mesta, soupravljana s participativnim proračunom, lahko pohvalijo s:

 • hitrejšim gospodarskim razvojem,
 • razvijajo se bolj enakomerno,
 • so bolj trajnostno naravnana,
 • imajo višjo kvaliteto bivanja,
 • občani so bolj zadovoljni,
 • zmanjšajo se tveganja korupcije
 • sredstva so porabijo bolj učinkovito,
 • poveča se transparentnost porabe javnih sredstev,
 • zmanjšajo se socialne razlike,
 • poveča se aktivacija prebivalcev
 • poveča se transparentnost in odgovornost
 • zmanjša se upravljavska neučinkovitost,
 • omejuje se klientelizem, pokroviteljstvo in tveganje za korupcijo,
 • povrne se zaupanje prebivalcev v demokratični politični sistem.

Občanom participativni proračun ponuja priložnost, da:

 • spoznajo delo lokalne oblasti,
 • so udeleženi v posvetovanjih in razpravah
 • lahko vplivajo na porabo javnih sredstev
 • se učijo , sodelujejo in usposabljajo ter krepijo svoje zahteve po dobrem upravljanju
 • se mladi učijo odgovornega aktivnega državljanstva preden dobijo volilno pravico (na PP običajno lahko sodelujejo mladi, ki so dopolnili 15 let).