Digitalna orodja

Dobro izveden participativni proračun lahko pomeni vzpostavitev novega komunikacijskega kanala z občankami in občani, ki je lahko sicer sestavljen iz fizičnih dogodkov (srečanja z občani, razprave, fokusne skupine, glasovanje) in lahko ima podporo spletnih orodij. V sodobnem času so ta že skoraj nuja. Nudijo precej prednosti glede obdelave predlogov, so transparentna, olajšajo tudi vaše delo in omogočajo dvostransko odprto komunikacijo z občankami in občani.

Trenutno v Sloveniji poznamo naslednja digitalna orodja za participativni proračun:

Naziv orodja Funkcionalnosti Kontakt
Consul

(primer uporabe – MO Maribor)

 • omogoča popoln nadzor nad prijavo (s kodami, ki jih izročite občanom ali pa z EMŠO), zato je jasno, da so uporabniki le občanke in občani
 • omogoča preklop med štirimi različnimi fazami: zbiranje predlogov (skupaj s priponkami in opisom se oddani predlogi prikažejo na seznamu in/ali zemljevidu), evaluacija predlogov z administratorskim vmesnikom, glasovanje o predlogih in pa poročanje o statusu posameznega izbranega predloga (čaka na izvedbo, v izvedbi, izvedeno)
 • uporabniki lahko vsak predlog – v kateri koli fazi – tudi komentirajo
Danes je nov dan

Aplikacija je brezplačna, plačljivo podporo nudi Danes je nov dan. 

Consul je razvila občina Madrid, Danes je nov dan je odprtokodno aplikacijo prilagodil in prevedel v Slovenščino. Jo tudi redno posodabljajo.

Organizacija lahko poskrbi za gostovanje, programsko opremo, baze in poštni strežnik, pomagajo pri vnašanju podatkov in organizaciji ter treningu ljudi, storitev je plačljiva.

Your priorities

(primer uporabe – občina Logatec)

 • omogoča oddajo predlogov direktno v aplikacijo.
 • Ob predlogu je mogoče posneti avdio ali video nagovor (pitch) za predlagani projekt.
 • omogoča kategorizacijo po tematskih, geografskih ali drugih kategorijah
 • pod vsakim predlogom se lahko odvije spletna debata z argumenti za, proti ali predlogi za izboljšavo
 • vsaka občina si lahko prilagodi lasten prostor znotraj aplikacije, ki služi le njej in ga tudi sama administrira
Avtorji: Citizens Foundation, citizens@citizens.is; 

Aplikacija je brezplačna in jo brezplačno na strežnikih gosti organizacija Citizens Foundation iz Reykjavika, ki jo je izdelala. Tehnično podporo ob okvarah nudi Citizen Foundation brezplačno.

 

Prevod in podpora v Sloveniji: Matic Primc, Organizacija za participatorno družbo. Nudi tudi brezplačno usposabljanje za uporabo.

Modul Participativni proračun

(primer uporabe – Občina Radovljica)

 • Standarden obrazec za prijavo predloga projekta. Možna je prilagoditev ali izdelava poljubnega obrazca, možnost dodajanja zahtevanih/poljubnih prilog, video in zvočnih posnetkov.
 • Razdelitev občine v poljubna območja (za grupiranje predlogov in glasovanje).
 • Vključitev zemljevida v prikaz (točka, območje, trasa).
 • Ocenjevanje ustreznosti predlogov, opcijsko tudi po prednastavljenih kriterijih.
 • Izbor načina glasovanja občanov: EMŠO, unikatna koda (ki jih pripravi ponudnik in jih polnoletnim občanom razpošlje občina), glasovanje preko SMS…
 • Izvoz prejetih predlogov v dokumentni sistem ali v excel format.
 • Obveščanje predlagateljev o statusu predloga.
 • Povezava vseh izvedenih predlogov s projekti občine in proračunom občine (celovita sledljivost).
 • možnost naročila dodatnega razvoja.
 • Deluje na strežniku ponudnika, na plačljivi, licenčni programski opremi.

Avtor: Sigmateh d.o.o.

Lahko je sestavni del spletne strani e-občina ali pa samostojni modul na obstoječi spletni strani.

Orodje je plačljivo, cena zajema celotno storitev (uvajanje, prilagoditve, izvedba, programska oprema).

 

Umestitev na spletno stran občine

(primer uporabe – občina Laško)

 • prilagoditve glede na vaše želje in potrebe ter obstoječo spletno stran
Različni ponudniki.