Podpora participativnemu proračunu v okviru SOS

Znotraj Skupnosti občin Slovenije smo oblikovali Strateško delovno skupino za participativni proračun.

Namenjena je podpori in razvoju participativnega proračuna v slovenskih občinah skozi povezovanje županj in županov ter strokovnih kadrov, ki participativni proračun že izvajajo, s tistimi, ki to načrtujejo ali se z idejo zgolj spogledujejo.

K sodelovanju v delovni skupini smo povabili tudi slovenske strokovnjake, ki so občinam v preteklosti že pomagali pri vzpostavitvi participativnega proračuna in so svoje izkušnje in znanje pripravljeni deliti.

Naloge delovne skupine so:

  • pomoč občinam pri uvajanju participativnega proračuna
  • seznanjanje občin z različnimi oblikami izvedbe
  • izvajanje posvetov in drugih izobraževalnih dogodkov
  • spremljanje izvedbe participativnega proračuna v Sloveniji in analiziranje rezultatov
  • povezovanje z zunanjimi akterji, ki nudijo podporo uvedbi participativnega proračuna
  • podajanje predlogov za spremembe normativne ureditve, ki bi olajšale izvajanje participativnega proračuna,…

Vključitev v delovno skupino je mogoča kadarkoli v mandatu 2018 – 2022, potrebno je le izpolniti obrazec za evidentiranje (za občine, za zunanje).