1 . SODELOVANJE OBČIN, OBČINSKIH JAVNIH ZAVODOV IN NEVLADNIH ORGNIZACIJ

  • Za Mestno občino Maribor je na osnovi sodelovanja Zavoda PIP in PRIZME nastala brošura z opisom izvajanja participativnega proračuna v letih 2021/2022 z naslovom MODEL IZVAJANJA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU 2021-2022. Dejavnost Zavoda PIP je bila sofinancirana s strani Ministrstva za javno upravo, dejavnost prizme pa v sklopu Interreg Mediterranean projekta Resilient+. V brošuri najdete opis modela, pravni okvir, cilje in finančni okvir participativnega proračuna, območja izvajanja participativnega proračuna, opis procesa izvajanja, pogoje in kriterije za oddajo predlogov projektov, merila za uvrstitev predlogov v glasovanje, nekaj informacij o tehnični podpori oz. orodju, ki so ga uporabili ter informacije o obveščanju občanov.
  • »Jasno & glasno« je kampanja za večanje participacije mladih v javnih zadevah z orodjem občinskega participativnega proračuna, ki ga je v Mestni občini Maribor izvajal Zavod PIP.  Kampanja je namenjena vsem, ki z mladimi delajo v šolah, mladinskih organizacijah ali nevladnih organizacijah. Usmerjena je v participativni proračun kot učinkovito in enostavno demokratično orodje za reševanje družbenih problemov v lokalnem okolju, ki je hkrati tudi priložnost za poglabljanje demokratičnih vrednot. Več o projektu in ustrezna gradiva najdete na spletni strani Zavoda PIP.