Za podporo izvajanju participativnega proračuna v občinah in za širjenje informacij o deliberativnih praksah smo zbrali nekaj literature: