Sodobni trendi participativnega proračuna

Giovanni Allegretti, mednarodno priznani strokovnjak in svetovalec na področju uvajanja participativnega proračuna, zaposlen na University of Coimbra, Portugalska, v svojih delih definira tri aktualne trende na področju participativnega proračuna:

  • Diverzifikacija subjektov, ki izvajajo participativni proračun

Participativni proračun je vedno bolj prepoznan kot pomembno orodje za jačanje demokracije, ne samo na lokalnem nivoju, ampak tudi na drugih nivojih oblasti. Na Portugalskem poznajo participativni proračun tudi na državnem in regionalnem nivoju. Poleg tega se participativni proračun izvaja v nekaterih zaporih, veliko primerov je na nivoju šol, nevladnih organizacij ter profesionalnih organizacijah, ki združujejo zaposlene znotraj nekega sektorja.

  • Hibridizacija participativnega proračuna

Veliko občin postopoma ustvarja sisteme participacije, kjer koordinirajo različne participativne procese, ki jih občina izvaja, kot so na primer posvetovanje glede prostorskih planov, participativni proračun, participacija otrok, participacija na področju javnega zdravstva. Ti različni procesi so v medsebojnem dialogu in vplivajo drug na drugega.

  • Postopna vzpostavitev zakonskega okvira

V Italiji ima pet od dvanajstih regij zakone, ki spodbujajo participacijo, pri čemer dva zakona govorita specifično o participativnem proračunu (regiji Lazio in Sicilija). V primeru Sicilije zakonodaja predvideva sofinanciranje participativnega proračuna in nadzor nad izvedbo procesa s strani civilnodružbenih organizacij. Torej gre za proces, ki v osredje postavlja občanke in občane, ki imajo tudi moč nadzora postopka in evalvacije rezultatov.

 

(povzeto po: Jasno & glasno,  vključevanje mladih v občinske participativne proračune)