Svetovanje in storitve

Arhiv za kategorijo: Svetovanje in storitve

  • 16.08.2023.

Aplikacija www.prijaviskodo.si

V Ljubljanskem urbanističnem zavodu d.d. so razvili aplikacijo www.prijaviskodo.si, preko katere lahko posameznik direktno na terenu na enostaven način s pomočjo mobilnega telefona v treh korakih evidentira poškodbo in o tem seznani občino. Uporaba aplikacije in posredovanje podatkov je za občine brezplačno v okviru škodnih dogodkov vezanih na...
  • 11.08.2023.

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je posredovalo dodatna pojasnila pri obravnavi tokov odpadkov. Občinam predlagajo, da na svojih območjih občanom, ki so že začeli s sanacijskim deli, omogočite začasno predajanje nastalih gradbenih odpadkov na ustreznih utrjenih površinah, kjer bodo začasno odloženi do odvoza v ustrezne obrate za...
  • 10.08.2023.

Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

V primeru naravnih nesreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Vlogo se, trenutno lahko vloži na kateremkoli centru za socialno delo in tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, po 6. septembru pa na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Izredna denarna socialna pomoč se lahko v...
  • 10.08.2023.

Dodatna pojasnila MOPE pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov. Ob ukrepih, ki jih občine že izvajate, in predhodnih opozorilih ministrstva so opozoriti še na naslednje ukrepe glede ravnanja z odpadki: navodila za prevzem odpadkov – odmrznjeno meso, prepoved sežiganja odpadnega lesa in drugih...
  • 10.08.2023.

O vlogi občin pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del

V torek, 8.8.2023 je na URSZR potekal sestanek glede priprave Meril za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12. julija do 2....