Svetovanje in storitve

Arhiv za kategorijo: Svetovanje in storitve

  • 07.08.2023.

Zbiranje podatkov o objektih izobraževalne infrastrukture prizadetih v ujmi

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje nas je pozvalo naj čim prej posredujemo informacije o tem, kateri objekti izobraževalne infrastrukture so bili poškodovani v ujmi in kratek opis poškodb. Prosimo, da podatke vnesete v obrazec dostopen na povezavi TUKAJ! Dobrodošel je tudi slikovni material, ki nam ga lahko posredujete na...
  • 07.08.2023.

Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. 8. 2023, in katere posledice še niso sanirane, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo usmeritve – pregled določb predpisov, in sicer glede: odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih razmer, ki predstavljajo naravno nesrečo, organizacije dela vključno z odreditvijo dela na domu...
  • 07.08.2023.

Obvestilo MOPE glede komunalnih odpadkov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pozivajo vse občine, da preko občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, svojim občanom, zaradi kriznih razmer, zagotovite zbirna mesta za kosovne odpadke. V kolikor je izvedljivo predlagajo, da zagotovite podaljšano obratovanje zbirnih centrov. Ministrstvo je občinam poslalo tudi dopis...
  • 07.08.2023.

MVI glede zagotovitve varstva za otroke zaradi vremenske ujme

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo je pripravil obvestilo glede dela v vrtcih. “Vsem, ki to potrebujejo zagotovite varstvo za otroke, tudi za šolske otroke, v času najmanj med 6. in 14. uro. Nekateri starši otrok sodelujejo pri reševanju v poklicih, ki so nujni za reševanje, zato je...
  • 07.08.2023.

Obvestilo MOPE glede komunalnih odpadkov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pozivajo vse občine, da preko občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, svojim občanom, zaradi kriznih razmer, zagotovite zbirna mesta za kosovne odpadke. V kolikor je izvedljivo predlagajo, da zagotovite podaljšano obratovanje zbirnih centrov. Prilagamo tudi dopis ministrstva glede...
  • 04.08.2023.

1,1 milijona evrov pomoči prizadetim v neurjih

Vlada je na 119. dopisni seji zagotovila 1,1 milijona evrov pomoči prizadetim v neurjih med 12. 7. in 2. 8. Pomoč bodo oškodovancem v sodelovanju z občinami dodeljevale humanitarne organizacije. Vlada je na dopisni seji med drugim sprejela tudi program odprave posledic neposredne škode na stvareh ob lanskem požaru na Krasu....
  • 31.07.2023.

Občinam zaradi neurij skoraj 2,5 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je na 118. dopisni seji sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija 2023 v Sloveniji prišlo do naravne nesreče (močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov) in za povračilo stroškov intervencij 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov. Več informacij si lahko...
  • 26.07.2023.

Anketa o pobratenjih

Skupnost občin Slovenije je članica Sveta evropskih občin in regij (CEMR), ki zastopa interese in zagovarja lokalne in regionalne oblasti v 40 evropskih državah. S svojo dolgoletno zavezanostjo spodbujanju mednarodnih odnosov in razvoja skupnosti je CEMR v zadnjih 70. letih igral pomembno vlogo pri podpiranju in zagovarjanju pobratenja med evropskimi...