Svetovanje in storitve

Arhiv za kategorijo: Svetovanje in storitve

  • 10.08.2023.

Spletni obrazec za evidentiranje škodnih dogodkov na enotah kulturne dediščine

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je za hitrejše evidentiranje pripravili spletni Obrazec za evidentiranje škodnih dogodkov na enotah kulturne dediščine, kot tudi obrazec v WORD obliki. Prizadeti v nedavnih poplavah lahko sedaj tudi na ta način posredujejo podatke, za evidentiranje.  Oba obrazca sta dostopna na spletnih straneh...
  • 09.08.2023.

Osnutek Meril za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo

V torek, 8.8.2023 je na URSZR potekal sestanek glede priprave Meril za dodeljevanje sredstev za nabavo najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplav. Vljudno vas prosimo za posredovanje pripomb/predlogov za...
  • 08.08.2023.

Ponedeljek, 14. 8. 2023, dan solidarnosti, bo dela prost dan

Vlada je na seji dne 8. 8. 2023 odločila, da bo ponedeljek, 14. 8. 2023, dan solidarnosti, ki bo dela prost dan. Ljudem, ki so utrpeli škodo, bomo s pomočjo in solidarnostjo pokazali, da v nesreči niso sami. Vsak od nas lahko po svojih močeh prispeva svoj delež pomoči k odpravi posledic poplav in plazov. […]
  • 08.08.2023.

Predlog GZS za začasne deponije za vozila

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri Gospodarski zbornici Slovenije so podali predlog, da občine v okviru svojih zmožnosti zagotovite začasna parkirišča oz. deponije za vozila, ki jih je zalila voda in obenem preko ustreznih kanalov obveščanja usmerite močno prizadeta vozila na takšno lokacijo. Z...
  • 08.08.2023.

DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.* Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo...
  • 08.08.2023.

Medsebojna pomoč komunalnih podjetij pri odpravljanju posledic ujme

Obveščamo vas, da se lahko pri odpravljanju posledic ujme (komunalna podjetja) obrnete na Zbornico komunalnega gospodarstva. Zbornica komunalnega gospodarstva je vozlišče med komunalnimi podjetji, ki potrebujejo pomoč za odstranjevanje odpadkov, popravilo vodovodnih sistemov ter čiščenja kanalizacijskih sistemov ter komunalnimi podjetji, ki lahko...
  • 08.08.2023.

Zamenjava dokumentov, uničenih v poplavah

V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je...