Svetovanje in storitve

Arhiv za kategorijo: Svetovanje in storitve

  • 23.08.2023.

Pojasnilo o obračunu nadomestila plače ali plače na dela prost dan (14. avgust 2023) in obvestilo o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP)

Objavljamo pojasnilo Ministsrtva za javno upravo glede obračuna nadomestila plače ali plače na dela prost dan (14. avgust 2023) kot ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih...
  • 22.08.2023.

DELAVNICA za delo Komisij za ocenjevanje škode in vnašanje v AJDO

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je dne 22.8.2023 Uprava RS za zaščito in reševanje preko spleta organizirala delavnico za delo v Komisijah za popisovanje škod na objektih in infrastrukturi, ter popisovanje škod v kmetijstvu in za vnos v aplikacijo AJDA.   Uvodoma sta predstavnik SOS Miha Mohor in Ana Jakšič iz Ministrstva za obrambo RS...
  • 18.08.2023.

Navodila Agencije – Upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev

Informacije o odločbah o pravici do sredstev – ukrep LEADER v okviru Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), kot odziv na poročanja o obsežni materialni škodi, tako na objektih, materialu kot opremi,...
  • 18.08.2023.

NUJNA POMOČ KOMISIJ ZA POPISOVANJE ŠKOD NA INFRASTRUKTURI

Oškodovane občine so prejele sklep Uprave RS za zaščito in reševanje, s katerim jim je bil naložen popis škode na infrastrukturi v nedavnih poplavah. Občine morajo do 1. septembra prvo oceno nastale škode na javni infrastrukturi popisati in sporočiti URSZR (v obliki Excel tabele) do 1. septembra, saj bodo glede na vneseno škodo v skladu […]
  • 18.08.2023.

Nadaljnja pojasnila MOPE pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v danih okoliščinah budno spremlja razmere in glede na ugotovitve preučuje možnosti ter išče rešitve glede nadaljnjega ravnanja z zbranimi odpadki po nedavnih izrednih poplavah. Posebno pozornost posveča nastalim gradbenim odpadkom ter naplavljenim muljem in drugim naplavinam, tudi v luči morebitne...