Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

OBČINAM ČLANICAM BENEDIKT in IZOLA, KI PRAZNUJEJO SVOJ OBČINSKI PRAZNIK, ISKRENO ČESTITAMO.

Sekretariat SOS

 

1. Novice SOS

1.1. Z julijem dostop vsebin spletne strani SOS samo za člane in registrirane uporabnike

Vse uporabnike spletne strani SOS, ki se še niste registrirali na naši spletni strani vabimo, da se registrirate čimprej. Od 1. 7. 2024 dalje bodo namreč novi vnosi vsebin zaklenjeni za občine nečlanice oz. uporabnike, ki niso registrirani.

Registracija vam bo omogočila dostop do več vsebin in funkcionalnosti. Med drugim boste lahko prejemali dnevne ali tedenske povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več.

Registrirate se TUKAJ. Po uspešni registraciji, bomo vaš uporabniški račun potrdili in prosto boste lahko dostopali do vseh vsebin.

1.2. Na sestanku asociacij občin s predstavniki Ministrstva za finance, 4.7.2024

V Ljubljani se je na drugem sestanku sestala delovna podskupina za pripravo predlogov sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov občin ter obravnavala  predloge na področju sistema, ki določa finančne okvirje delovanja občin. Na sestanku niso govorili o sistemskih rešitvah financiranja, niti o predlogu sprememb Zakona o financiranju občin, ki…

1.3. Sestanek asociacij občin s pristojnim ministrstvom na temo nižanja stroškov občin na področju predšolske vzgoje in šolstva, 3.7.2024

V sredo, 3. julija 2024 je v Ljubljani potekal prvi od štirih sestankov delovne podskupine za pripravo predlogov sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov občin, katere naloga je pripraviti predloge za finančno in administrativno razbremenitev občin.  Prvo srečanje je bilo namenjeno področju Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Obravnavali so…

1.4. Sestanek na temo ilegalnih migracij na Ministrstvu za notranje zadeve, 2. 7. 2024

V torek, 2. 7. 2024 je v Ljubljani potekal sestanek s predstavniki MNZ in združenji občin na temo ilegalnih migracij. Na sestanku so bili prisotni minister Boštjan Poklukar, generalni direktor Policije mag. Senad Jušič, generalni direktor Direktorata za Policijo in druge varnostne naloge dr. Darijo Levačič, direktorica Urada vlade RS za oskrbo in…

1.6. Sestanek na temo nujnih sprememb ZOPNN

V prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor je potekal sestanek na temo predstavitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posredic naravnih nesreč. Na začetku je bilo izpostavljeno, da bo zakon sprejet po nujnem postopku, zato vsebuje zgolj tehnične popravke in odpravlja administrativne ovire. Zato sistemskih sprememb v navedeno spremembo zakona ne bodo vljučene.

Predstavniki združenj občin so izpostavili, da navedene spremembe podpirajo, so pa izpostavili sistemske spremembe, ki so za občine zelo potrebne. Med ključnimi spremembamo so denimo:

 • omejitev porabe sredstev proračunske rezerve v višini 1,5% proračuna v tekočem letu. V primeru, da se posledice nesreče odpravljajo naslednje leto, občine mora ponovno poraviti 1,5%
 • odprava administrativnih ovir aplikacije AJDA,
 • problematičnost praga za upravičenost do sredstev (7. odstavek 17. člena) ki določa da je občina upravičena v kolikor porabi sredstva proračunske rezerve v višini 1,5%.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva predstavi predlagane spremembe, ki so:

 • Ureditev prenosa dopustov zaposlenih, ki zaradi nujnih delovnih potreb ob nastanku naravnih nesreč niso mogli izrabiti letnega dopusta
 • Ureditev sistemske rešitve za objekte, ki še niso bili vseljeni so bili pa zgrajeni
 • Iskanje nadomestne rešitve za kreditiranje fizičnih
 • Uvedba prožnejših oblik financiranja kmetijstva in gospodarstva

2. Dobri projekti občin članic SOS

3. Zakonodaja

3.1. Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2024

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo...

3.4. Predlog zakona o letalstvu

Spoštovane članice, spoštovani člani, Ministrstvo za infrastrukturo nam je v pregled in obravnavo posredovalo Predlog zakona o letalstvu ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Skupnost občin Slovenije (SOS) je pristojno ministrstvo večkrat opozorila na potencialne negativne...

3.5. V javni obravnavi osnutek strategije in akcijskega načrta ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa v Sloveniji

Na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor je objavljen osnutek Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji in Akcijskega načrta ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji za obdobje 2024-2033. Do dokumentacije dostopate tukaj. Vabljeni k oddaji pripomb v...

3.7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. predloga zakona najdete TUKAJ. Predlog obravnava predvsem vprašanje volilnega spora, pogoje za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij, omejitev zaračunavanja...

4. Dogodki SOS

4.1. 15.07.2024. – 26.07.2024. / Spletno / Brezplačni spletni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega izobraževalnega tečaja Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki so ga pripravili pri Zagovorniku načela enakosti v okviru partnerstva v projektu Soočimo se z diskriminacijo za vse, ki se zavedate, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi.

Cilji izobraževanja so:

 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko vi in/ali vaši sodelavci postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

Kako bo izobraževanje potekalo?

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni.

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • prvi del tečaja poteka v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi v skupnem obsegu 6 ur, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza – za to imate na voljo kar devet delovnih dni,
 • potem pa se zadnji, deseti dan tečaja srečamo še na skupni 4-urni delavnici v živo.

Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Termin tečaja za skupino 8: 15. julij – 26. julij 2024

Spoznavni Zoom: 15. julij 2024, ob 11:30

Spletno samoizobraževanje: 15. julij 2024 – 25. julij 2024 (skupaj do največ 6 ur)

Delavnica v živo: 26. julij 2024, od 10:00 do 14:00, na Jesenicah

Prijava: https://www.1ka.si/FDpoletje2024

4.2. 16.07.2024. – 29.07.2024. / Spletno / Brezplačni spletni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega izobraževalnega tečaja Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki so ga pripravili pri Zagovorniku načela enakosti v okviru partnerstva v projektu Soočimo se z diskriminacijo za vse, ki se zavedate, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi.

Cilji izobraževanja so:

 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko vi in/ali vaši sodelavci postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

Kako bo izobraževanje potekalo?

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni.

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • prvi del tečaja poteka v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi v skupnem obsegu 6 ur, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza – za to imate na voljo kar devet delovnih dni,
 • potem pa se zadnji, deseti dan tečaja srečamo še na skupni 4-urni delavnici v živo.

Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Termin tečaja za skupino 9: 16. julij – 29. julij 2024

Spoznavni Zoom: 16. julij 2024, ob 11:30 

Spletno samoizobraževanje: 16. julij 2024 – 26. julij 2024 (skupaj do največ 6 ur)

Delavnica v živo: 29. julij 2024, od 10:00 do 14:00, v Ljubljani

Prijava: https://www.1ka.si/FDpoletje2024

4.3. 19.08.2024. – 29.08.2024. / Spletno / Brezplačni spletni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega izobraževalnega tečaja Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki so ga pripravili pri Zagovorniku načela enakosti v okviru partnerstva v projektu Soočimo se z diskriminacijo za vse, ki se zavedate, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi.

Cilji izobraževanja so:

 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko vi in/ali vaši sodelavci postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

Kako bo izobraževanje potekalo?

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni.

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • prvi del tečaja poteka v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi v skupnem obsegu 6 ur, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza – za to imate na voljo kar devet delovnih dni,
 • potem pa se zadnji, deseti dan tečaja srečamo še na skupni 4-urni delavnici v živo.

Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Termin tečaja za skupino 10: 19. avgust – 30. avgust 2024

Spoznavni Zoom: 19. avgust 2024, ob 11:30 

Spletno samoizobraževanje: 19. avgust 2024 – 29. avgust 2024 (skupaj do največ 6 ur)

Delavnica v živo: 30. avgust 2024, od 10:00 do 14:00, v Novem mestu

Prijava: https://www.1ka.si/FDpoletje2024

5. Povpraševanja

5.1. Cena ure dodatne strokovne pomoči

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima naslednje:

Občina članica v  vrtcu nima zaposlenega specialnega pedagoga, zato to storitev plačujejo javnemu zavodu oz. OŠ, ki izvaja program s prilagojenim izvajanjem in ima zaposlen ustrezni kader. Običajno šole, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč v vrtcih, le-to obračunajo vrtcu po urah. Sami običajno pred zagotovitvijo pomoči, katere plačnik je občina, zahtevajo podatek, koliko stane takšna ura, ki jo na primer specialni pedagog izvede v vrtcu. Cene so zelo različne od 13,86 eur na uro do 63,82 eur na uro.

Zanima jo:

 1. Kakšne so cene pri vas za specialnega pedagoga?
 2. Ali vam zavod obračuna storitev po opravljenih urah? Otroci upravičeni do DSP v vrtcu manjkajo, prav tako je odsotna izvajalka (dopust/bolniška/porodna), pa kljub temu prihaja mesečni zahtevek, ki je kljub opravljenim 0 uram zaračunan.

Prosimo vas, če odgovore pošljete na elektronski naslov lara.suman@skupnostobcin.si do petka 12. 7. 2024 do 12.00 ure.

Odgovori so dostopni TUKAJ.

6. Dogodki drugih

6.1. Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025

Mednarodni center za lokalno demokracijo (ICLD) v sodelovanju s Švedsko agencijo za mednarodno razvojno sodelovanje (Sida) odpira prijave za Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025. Namen te pobude je opolnomočiti ženske na izvoljenih položajih na lokalnih ali regionalnih ravneh v državah OECD-DAC.

Cilj usposabljanja je okrepiti lokalno demokracijo ter ključna področja enakosti in odgovornosti v sodelujočih organizacijah. Program političnega vodenja žensk želi to doseči z opolnomočenjem političark, da bi delovale kot učinkoviti vzorniki, in s spodbujanjem premalo zastopanih skupin k polnejšemu sodelovanju v procesih odločanja. Usposabljanje traja dvanajst mesecev.

Prijavni rok za program je odprt od 10. maja do 1. avgusta 2024. Podrobne informacije o programu, vključno z njegovo strukturo in postopkom prijave, so na voljo na spletnem mestu Women’s Political Leadership programme, dostopne TUKAJ.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila o programu, se lahko obrnite neposredno na  anne.scheffer-leander@icld.se.

Vljudno vabljene!

6.2. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Razvojna konferenca DS_Vabilo_12.9.2024 – Razvojna konferenca DS_Program

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA na spletni povezavi TUKAJ do petka, 6. septembra 2024, do 10 ure. Število prijav je omejeno. Ostali zainteresirani si bodo lahko dogodek ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek razvojne konference pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.

6.3. 16.9. / Info dan in razpis za lokalne digitalne dvojčke

Obveščeni smo bili o napovedi Informativnega dne, ki bo 16. septembra 2024, na katerem bo Evropska komisija predstavila naslednjo priložnost financiranja pametnih in trajnostnih mest in skupnosti.

Dogodek se bo osredotočil na razpis za lokalne digitalne dvojčke. Razpis bo objavljen 4. julija (in odprt do 21. novembra) in je del programa za digitalno Evropo.

Več informacij o informativnem dnevu: Informativni dan: Na poti k mreži lokalnim digitalnim dvojčkov v EU | Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope (europa.eu).

Več o informacij o razpisu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2024-cloud-data-ai-07-digitaltwin?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43152860&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

Cilj in ozadje:

Glavni cilj tega ukrepa konsolidacija obstoječih rezultatov in premik k ekosistemu zrelih in omreženih lokalnih digitalnih dvojčkov (v nadaljevanju LDT) po vsej EU, da bi mestom in skupnostim pomagali doseči ekonomijo obsega pri razvoju njihove podatkovne platforme in storitev LDT. Obstoječe aktivnosti, opredeljene z delovnim programom 2021–2022, in v sinergiji z ukrepom »Razvoj CitiVerse« zajemajo podatkovni prostor za pametne skupnosti (odprt razpis za pilote: https://www.ds4sscc.eu/) in orodjarno EU Local Digital Twin (ki bo na voljo v okviru LDT CitiVerse EDIC, ta se vzpostavlja s sklepom Komisije)

Evropska mesta in skupnosti se razvijajo proti digitalnim skupnostim z različno hitrostjo in ta razpis predlaga tri dopolnjujoče se dejavnosti, ki bodo pomagale doseči ekonomijo obsega pri sprejemanju rešitev, ki temeljijo na podatkih, LDT in umetni inteligenci. Prejšnji delovni paket je podpiral ustvarjanje podatkovnega prostora EU za pametne skupnosti (in njegovo potrjevanje s pilotnimi projekti) in uvajanje inovativne storitve z uporabo tehnologije „Citiverse“. Na podlagi delovnega programa 2021–22 je Komisija že izvedla javno naročilo za podporo razvoju zbirke orodij LDT v EU (JN LDT Toolbox). Vendar je potrebno še več prizadevanj za ustvarjanje vseevropskega ekosistema digitalnih dvojčkov, ki se lahko povezujejo in širijo v smeri prihodnjega »EU CitiVerse«. Za dosego pristopa je treba podpreti razvoj odprtokodnih rešitev LDT, ki temeljijo na skupnih potrebah evropskih mest in skupnosti (tako mestnih kot podeželskih), jih povezati in obogatiti z dodatnimi inovativnimi storitvami. Da bi obravnavali različne stopnje zrelosti mest in skupnosti, bo ta ukrep pomagal:

 1. povezati in nadalje razvijati že obstoječe LDT,
 2. pridobiti kritično maso podatkovnih nizov pametnih skupnosti ter
 3. uvesti, preizkusiti in dodati bolj zapletene elemente, ki temeljijo na umetni inteligenci, v orodjarno LDT, ki obravnavajo potrebe digitalno naprednih pametnih skupnosti.

 

7. Aktualni razpisi

7.1. Razpis - obvestilo o razvoju pilotnega projekta »Osrednja šolska kuhinja«

Obveščamo vas, da so na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje objavili Obvestilo o nameravani izvedbi projekta »Osrednja šolska kuhinja.

Rok za izkaz interesa je 30. julij 2024. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/obvestilo-o-nameravani-izvedbi-projekta-osrednjasolska-kuhinja/.«

7.2. Program Interreg Srednja Evropa 2021-2027 - 3. javni razpis za obrobna in zaostala območja

Program Interreg Srednja Evropa 2021-2027 je objavil najavo 3. javnega razpisa za obrobna in zaostala območja (»peripheral and lagging areas«). V okviru razpisa so vabljene organizacije iz vse Srednje Evrope, da predložijo ideje za transnacionalno sodelovanje pri malih projektih.  Skupni cilj razpisa je najti inovativne rešitve za obrobna in zaostala območja, ki jih bodo naredile bolj privlačne za življenje in delo. Posledično bo imel razpis teritorialni in tematski poudarek ter bo naslovil male projekte. Okvirni znesek sredstev za razpis je 14 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih in prijavnem postopku bodo objavljene  ob začetku razpisa 15. oktobra 2024 na spletni strani programa. Novost v tem razpisu bodo tudi razgovori, na katerih bodo morali prijavitelji na kratko predstaviti projektni predlog v angleškem jeziku. Več informacij glede razpisa je na voljo na  programski spletni strani. Hkrati vas vabimo, da se prijavite na platformo programa za prijavitelje “Applicant community”, s pomočjo katere si boste lahko poiskali ustrezno partnerstvo, se prijavili na posvet s skupnim sekretariatom programa oz. si pogledali koledar dogodkov. Prvi dogodek bo že 2. julija 2024 v obliki webinarja

7.4. Objavljen javni razpis za zeleni prehod v kulturi

Ministrstvo za kulturo je 21. junija 2024 objavilo nov javni razpis za zeleni prehod v kulturi. Z njim bo podprlo uvajanje zelenih praks v kulturi in spodbudilo razvoj inovativnih zelenih pristopov. S tem bo omogočilo spremembe pri upravljanju organizacij, prizorišč in kulturnih dogodkov, posredno pa o pomenu zelenega prehoda ozaveščalo tudi širšo javnost. Rok za oddajo vlog je 22. 7. 2024. Razpisni pogoji so dosegljivi TUKAJ.

7.5. Objavljen Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov

Dne 7. 6. 2024 je bil objavljen Javni poziv (JP) za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov (DEMO LES 2024). Rok za prijavo je 8. 7.2024. Prijavitelji na JP so lahko le osebe javnega prava, med drugim torej tudi samoupravne lokalne skupnosti. Dodatne informacije o javnem pozivu najdete tukaj.

7.6. Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje centra za krepitev podpornega okolja za spodbujanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo z zelenim, ustvarjalnim in pametnim razvojem.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije ali sodni register. Skupno je razpisanih 3,5 milijona evrov, ki bodo na voljo med leti 2024 in 2029.

Dodatne informacije o razpisu najdete tukaj: Objavljen je javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo | GOV.SI

Področju krožnega gospodarstva sledi tudi Skupnost občin Slovenije, ki sodeluje pri projektu CircularPSP. Sodelovanje v projektu CircularPSP vključuje izgradnjo inovativne platforme informacijskega sistema, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri javnih naročilih in drugih storitvah, ki podpirajo krožno gospodarstvo.

7.7. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.8. Sredstva za razvoj mest in urbanega okolja: EUI - Inovativni ukrepi

Obveščeni smo bili o razpisu EUI – Inovativni ukrepi. EUI, ki ga financira Evropska unija, podpira urbana območja z inovativnimi ukrepi, krepitvijo zmogljivosti in znanja ter razvojem politik in komunikacijo o trajnostnem urbanem razvoju.

Prijave so odprte do 14. oktobra 2024. Sredstva so namenjena razvoju mest in urbanega okolja.

Skupna višina sredstev: 90 milijonov evrov.

Subvencija: 5 milijonov evrov.

Stopnja sofinanciranja: do 80 %.

Upravičenci: projekt je namenjen mestom – ta lahko sodelujejo z zasebnimi in javnimi partnerji, in sicer:

 1. mestni organ lokalne upravne enote – populacija mesta vsaj 50.000;
 2. združenje ali skupina mestnih oblasti s pravnim statusom organizirane aglomeracije, ki jo sestavljajo lokalne upravne enote – skupno prebivalstvo mora biti spet 50.000;
 3. združenje ali skupina mestnih oblasti brez pravnega statusa organizacije aglomeracije, kjer so vse vključene mestne oblasti lokalne upravne enote – skupno prebivalstvo mora biti spet 50.000.

Izvedeni projekti (primeri za lažji razmislek)

– Rim: testiranje prehodnega modela urbane regeneracije za izboljšanje duševnega zdravja mladih.

– Budimpešta: projekt želi zagotoviti ‘cenovno dostopna stanovanja za vse’ s celostnim pristopom, ki povečuje ponudbo cenovno dostopnih stanovanj in zagotavlja nove rešitve za podporo ljudem, ki jim grozi stanovanjska izključenost.

– Lorca: prenova Barrios Altos, soseska v zgodovinskem središču Lorce, za boj proti energetski revščini in neučinkoviti rabi naravnih vodnih virov glede na podnebne spremembe in naraščajoče temperature.

– Aarhus: fokus na povečanju ozaveščenosti javnosti – in sprejemanju – mestnih nepopolnosti. Ustvariti procese in tehnike, ki mestu in njegovim prebivalcem omogočajo delo z nepopolnostmi v smislu estetike, trajnosti in družbenih odnosov.

Več informacij na 040 569 001 (Boštjan) in TUKAJ.

7.9. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Novice drugih

Poročilo s konference z naslovom: »Pametna mesta – Izboljšanje urbanega oblikovanja in mobilnosti za vse«, ki je potekal 2. julija v Madridu.

Dogodek je bil ključno srečanje, ki ga je organiziral Evropski center virov AccessibleEU. Namen dogodka je bilo ozaveščanje in spodbujanje najboljših praks na področju dostopnosti v urbanih okoljih. Srečanje je bilo pomemben del širše Strategije za pravice invalidov 2021-2030, kar odraža zavezanost Evropske komisije k spodbujanju vključujočega urbanega oblikovanja in mobilnostnih rešitev, ki so namenjene vsem državljanom, še posebej invalidom.

Do poročila dostopate na tej povezavi.