Poplave 2023

Arhiv za kategorijo: Poplave 2023

  • 18.08.2023.

NUJNA POMOČ KOMISIJ ZA POPISOVANJE ŠKOD NA INFRASTRUKTURI

Oškodovane občine so prejele sklep Uprave RS za zaščito in reševanje, s katerim jim je bil naložen popis škode na infrastrukturi v nedavnih poplavah. Občine morajo do 1. septembra prvo oceno nastale škode na javni infrastrukturi popisati in sporočiti URSZR (v obliki Excel tabele) do 1. septembra, saj bodo glede na vneseno škodo v skladu […]
  • 18.08.2023.

Nadaljnja pojasnila MOPE pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v danih okoliščinah budno spremlja razmere in glede na ugotovitve preučuje možnosti ter išče rešitve glede nadaljnjega ravnanja z zbranimi odpadki po nedavnih izrednih poplavah. Posebno pozornost posveča nastalim gradbenim odpadkom ter naplavljenim muljem in drugim naplavinam, tudi v luči morebitne...
  • 18.08.2023.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije na sestanku z MNVP

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije župan Občine Cerknica Marko Rupar, dr. Primož Banovec in generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar so se udeležili skupnega sestanka na Ministrstvu za naravne vire in prostor med predstavniki MNVP in predstavniki organizacij ZMOS, SOS in ZOS, ki je potekal v petek, 18. avgusta 2023 v prostorih Ministrstva za naravne...
  • 16.08.2023.

Predstavniki občin ponovno na sestanku s predsednikom Vlade RS

Predstavniki občinskih združenj in Vlade RS so se dne 16. 8. 2023 ponovno srečali in spregovorili o dosedanjem poteku intervencijskih/sanacijskih del na prizadetih območjih in se pogovorili o morebitnih potrebnih izboljšavah. Po besedah ministra za naravne vire in prostor, bo ključni instrument sanacije vzpostavitev tehničnih pisarn na terenu, ki...
  • 16.08.2023.

Aplikacija www.prijaviskodo.si

V Ljubljanskem urbanističnem zavodu d.d. so razvili aplikacijo www.prijaviskodo.si, preko katere lahko posameznik direktno na terenu na enostaven način s pomočjo mobilnega telefona v treh korakih evidentira poškodbo in o tem seznani občino. Uporaba aplikacije in posredovanje podatkov je za občine brezplačno v okviru škodnih dogodkov vezanih na...
  • 11.08.2023.

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je posredovalo dodatna pojasnila pri obravnavi tokov odpadkov. Občinam predlagajo, da na svojih območjih občanom, ki so že začeli s sanacijskim deli, omogočite začasno predajanje nastalih gradbenih odpadkov na ustreznih utrjenih površinah, kjer bodo začasno odloženi do odvoza v ustrezne obrate za...