Publikacije - stran 43 od 49

Nova številka Vestnika KPK

Kategorija: Publikacije

Obveščamo vas, da je izšla nova številka Vestnika KPK. Preberete lahko o otvoritvi 2. festival protikorupcijskega filma, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) med 29. septembrom in 3. oktobrom 2015 pripravlja v sodelovanju s Slovensko kinoteko. Na platnih Kinoteke se bo do sobote odvrtelo 7 filmov na temo boja proti korupciji, žvižgačev in lobiranja... Preberi več

Revizijsko poročilo – Ravnanje s komunalnimi odpadki

Prenesi publikacijo

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja ministrstva, pristojnega za okolje in Carinske uprave Republike Slovenije, ki od 1. 8. 2014 nadaljuje z delom kot Finančna uprava Republike Slovenije, pri vzpostavitvi pogojev in nadzora ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od leta 2009 do leta 2012. Računsko sodišče je mnenja, da ministrstvo področja ravnanja s komunalnimi odpadki ni strateško celovito uredilo, saj v operativnih programih ni pravočasno določilo ciljev, načinov in ukrepov za doseganje ciljev ter ni vzpostavilo rednega spremljanja in vrednotenja izvajanja politike na tem področju in ni vzpostavilo ustrezne in celovite normativne ureditve ravnanja s komunalnimi odpadki. Računsko sodišče je v svojem poročilu kritiziralo tudi zamude pri izgradnji regijskih centrov za ravnanje z odpadki ter sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, ki že vrsto let povzroča težave, ima pa tudi finančne implikacije zaradi premalo vplačane embalažnine in okoljske dajatve.
V revizijskem poročilu pa se namenja tudi pozornost na področju ureditve jamstev za odlagališča. Ministrstvo namreč okoljske dajatve zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ni določilo tako, da bi oblikovalo vir, iz katerega bi lahko saniralo posledice neustreznega odlaganja odpadkov v preteklosti. Ministrstvo ni vzpostavilo instrumenta zavarovanja v obliki obveznega namenskega depozita, ki bi lahko predstavljal podlago za poroštveno izjavo občine kot vrsto odgovornosti izvajalca gospodarske javne službe do države, in tako ni omogočilo, da bi obresti od naložben teh sredstev zmanjševale višino zbranih sredstev uporabnikov, kar bi zagotavljalo nižjo ceno storitev gospodarske javne službe. Ministrstvo je namesto tega vzpostavilo obveznost zavarovanja v obliki predložitve bančne garancije ali zavarovalne police, s čimer je še povečalo stroške izvajanja gospodarske javne službe.
Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti, in mu podalo priporočila za celovito ureditev področja ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarskih javnih služb na tem področju na strateški ravni in v predpisih, izvedbo analiz posameznih tokov komunalnih odpadkov, ureditev sistema ravnanja z odpadno embalažo ter določitev učinkovitih okoljskih dajatev in finančnih jamstev.

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

NAJBOLJŠE PRAKSE NA PODROČJU ENAKOSTI SPOLOV IN MLADINSKIH POLITIK V JV EVROPI

Prenesi publikacijo

Ob redni letni skupščini mreže NALAS , ki je potekala v Plovdivu 18. maja 2015, je potekala tudi razglasitev petih nagrajencev z najboljšimi praksami na področju enakosti spolov in mladinskih politik (GENiYOUTH), med katere štejeta tudi MO Maribor in občina Ajdovščina. Vse pobude in primere dobrih praks lahko preberete v spremljajoči publikaciji GENIYOUTH, ki je namenjena odkrivanju novih pristopov in pregledu aktivnosti na teh področjih v lokalnih skupnostih v vsej JV Evropi. V publikaciji je zastopana tudi Skupnost občin Slovenije in njeno komisijo za mladinsko politiko.

Kohezijske novičke v avgustu

Izšla je avgustovska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Preberete jo lahko s klikom tukaj.