Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic

Zakonodaja

Povpraševanje SOS

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BLED, MO CELJE IN RAVNE NA KOROŠKEM.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Županje so se srečale v Ljutomeru

V Ljutomeru je 3. aprila potekalo 4. srečanje Kluba županj, ki sta ga organizirali županja občine Olga Karba in Skupnost občin Slovenije. Županje so na srečanju spoznale dobre prakse projektov Občine Ljutomer, ogledale so si tudi muzejsko zbirko v Splošni knjižnici. Ob 150-letnici kasaštva v Ljutomeru so si županje ogledale Kasaški muzej in preizkusile tradicionalna prevozna sredstva. Prav tako so obiskale sosednji občini Turnišče in Beltinci, kjer so se seznanile z zaključki projekta Info-Geothermal.

Županja Olga Karba je ob srečanju županj v Ljutomeru izpostavila dobro in tesno povezanost lokalnega okolja, prleško tradicijo in dušo, ki daje okolišu posebni pečat. Z veseljem je predstavila primere dobrih praks v občini, s poudarkom na trajnostni mobilnosti in izgradnji kolesarskih stez (tudi ob neasfaltirani izvedbi ob reki Ščavnici). Prav tako je občina Ljutomer zavezana sožitju z naravo, naravnimi danostmi in sonaravnem razvoju, s tega vidika so v okviru Info-Geothermal prišli do pomembnih informacij o geotermalnem potencialu v Ljutomeru. Županja je o sodelovanju v projektu povedala, da se na Kamenščaku skriva dragocen geotermalni potencial, ki si ga prizadevajo ponovno obuditi. Z vzpostavitvijo stika z državnim ministrstvom in iskanjem potencialnih investitorjev odpirajo možnosti, da bi v prihodnje obudili ta naravni vir.

V občini Beltinci je županje pozdravil župan Marko Virag,ki je izkazal že od začetka projekta izkazal interes in aktivno sodelovanje. Strokovnjakinja dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija na Geološkem zavodu Slovenije, je predstavila zaključke projekta Info-Geothermal. Projektni konzorcij vodi Geološki zavod Slovenije, projektno partnerstvo pa sestavljajo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Iceland school of Energy in Skupnost občin Slovenije. Projekt je financiran iz finančnega mehanizma EGP.

V okviru projekta so prvič na enem mestu na voljo zanesljive in dostopne informacije, ki jih potrebujejo vlagatelji in lokalne skupnosti. Za občine Beltinci, Dobrovnik in Turnišče smo s prostorsko in geološko analizo določili najprimernejša območja za postavitev geotermalnih rastlinjakov in metodologija je prenosljiva v vse slovenske občine. V novem slovensko-angleškem 3D pregledovalniku bo vsakdo lahko izrisal prognozni profil ali vrtino za dosego geotermalnega vodonosnika v SV Sloveniji s pričakovano porazdelitvijo temperatur, kar bo zmanjšalo geološka tveganja. S terenskimi obiski v Sloveniji in Islandiji ter organizacijo mednarodne poletne geotermalne šole v Ljubljani, smo povečali znanje o večnamenski proizvodnji toplote in geotermalne elektrike. Za hitrejši razvoj sektorja bo zaživelo nacionalno geotermalno omrežje. Na projektni spletni strani https://www.geo-zs.si/?option=com_content&view=article&id=1119 je že na voljo 50 odgovorov na tipična vprašanja glede rabe termalne vode, v aprilu pa bomo objavili še smernice za tehnični in postopkovni razvoj geotermalnih projektov, da bo moč ustrezneje in hitreje pripraviti študije izvedljivosti. S tem bomo prispevali k debirokratizaciji javnih storitev in bolj privlačnem poslovnem okolju.

1.2. Ustanovna seje Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS (v nadaljevanju: komisija) so na svoji 1. seji, ki je potekala 3. aprila preko spletne aplikacije Zoom, izpostavili aktualne tematike oziroma problematike v občinah na področju kmetijstva ( javni razpisi za kmete in EU Uredbe, Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti in drugo). Predstavljen je bil tudi predlog za spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki so ga članice in član komisije podprli.

Člani komisije so tudi izvolili predsednika komisije Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik in podpredsednico komisije Ines Meznarič iz MO Murska Sobota.

1.3. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


1.4. Seja sekcije občin s sedeži upravnih enot

Dne 4. 4. 2024 je potekala seja sekcije občin s sedeži upravnih enot na kateri so člani sekcije obravnavali dopis MJU o brezplačnem prenosu prostorov v lasti občin, ki jih uporabljajo upravne enote, na državo z dne 26. 3. 2024. Na sejo so bile dodatno vabljene mestne občine, kjer so prostori upravnih enot v lasti občin.

Prisotni so sklenili, da vsaka občina prejemnica obravnavanega dopisa Ministrstvu za javno upravo pošlje individualni odgovor v katerem bo izrazila nestrinjanje s predlogom in argumentacijo s specifično situacijo v njihovi občini do 15. 4. 2024. Splošen dopis z nestrinjanjem se bo pripravil tudi na Skupnosti občin Slovenije.

2. Dobri projekti občin članic

3. Zakonodaja

3.1. Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Vlada RS je na 97. redni seji izdala uredbo, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Uredba določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša...

3.4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi

V državnozborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj predloga je, da se omogoči občinam, da dejansko sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, ki imajo lahko velike posledice za lokalno skupnost (vzpostavitev azilnega doma in njegove podružnice na nekem območju predstavlja bistven poseg v lokalno...

3.5. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Skupnost občin Slovenije je na sestankih, ki sta potekala 22. 2. 2024 in 12. 3. 2024 na Ministrstvu za javno upravo že podala stališča in pripombe, vljudno pa vas naprošamo, da na nov osnutek predloga, ki […]

3.6. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije

Na portalu e-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije. Zakon, kratko poimenovan ZUNPEOVE, med drugim predstavlja podlago za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. (Sprva je bil zakon sprejet julija...

3.9. Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

Ministrstvo za infrastrukturo je, na podlagi drugega odstavka 19. člena in 154. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), pristopilo k izdelavi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest ter vas v letu 2023 pozvalo k podaji predlogov. Na podlagi prejetih predlogov so pripravili predlog...

4. Povpraševanje SOS

4.1. Oprostitev NUSZ za poslovni prostor

Prejeli smo naslednje vprašanje občine članice s prošnjo po pridobitvi praks ostalih občin. “Naša občina omogoča zavezancem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oprostitve v primeru socialne ogroženosti zavezanca. Do tako imenovane socialne oprostitve so upravičeni prejemniki stalne denarne socialne pomoči in prejemniki pokojnine,...

5. Dogodki SOS

5.1. 10.04.2024. / Celje / Spoznaj mojo dobro prakso: Nove vsebine za živahno mesto

Vabljeni na študijski obisk v Celje, kjer bomo spoznali različne načine za oživljanje mest s primeri iz domače in tuje prakse.

Mesta po vsej Evropi iščejo nove načine, kako ohraniti živahnost, ponuditi raznolikost vsebin in doživetij ter poskrbeti, da se bo bodo v njih dobro počutili tako prebivalci kot obiskovalci. Veliko jih pri tem prepoznava potencial različnih oblik skupnostnih prostorov, ki omogočajo pester program za lokalno skupnost in širše. Pri tem mesta vedno znova ugotavljajo, da za oživitev ni vedno nujna fizična preobrazba oziroma prenova, ampak je veliko pomembnejša vsebina, ki se v prostorih odvija. Za njihovo dobro delovanje je neizogibno tudi sodelovanje z lokalnimi akterji in soustvarjanje vsebin s skupnostjo.

Vabljeni predstavniki občin in ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za živost mest, in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. VABILO in program najdete TUKAJ.

Zbiratelj prijav je IPOP. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite na tej povezavi najpozneje do 8. aprila 2024. Za več informacij se lahko obrnete na Nino Plevnik (nina.plevnik@ipop.si, 040/342-811).

***

Dogodek je organiziran v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Poteka v soorganizaciji z Mestno občino Celje.

5.2. 15.04.2024. / Ljubljana / Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

Posvet Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave bo v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 11.30, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Posvet pripravljamo Državni svet Republike Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Namen posveta je, da se političnim odločevalcem predstavijo ključni izzivi financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa pridobi jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave.

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA prek spletne povezave TUKAJ do petka, 12. aprila 2024, do 10. ure. Število prijav je omejeno.

Vabilo na dogodek, program posveta:

 

11.00-11.30

SPREJEM UDELEŽENCEV

 

11.30-12.10

UVODNI GOVORI  

Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Vladimir PREBILIČ, predsednik Skupnosti občin Slovenije

Peter DERMOL, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Robert SMRDELJ, predsednik Združenja občin Slovenije

 

12.10-13.50

UVODNE PREDSTAVITVE

mag. Franc PROPS, minister za javno upravo

Klemen BOŠTJANČIČ, minister za finance

 

Poslanske skupine  

mag. Borut SAJOVIC, vodja Poslanske skupine Svoboda

Jelka GODEC, vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

mag. Janez ŽAKELJ, Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati

Predstavnik Poslanske skupine Socialnih demokratov

 

Strokovni prispevki

izr. prof. dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in podžupanja Občine Dobrova-Polhov Gradec

mag. Gregor MACEDONI, član glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto

 

13.50-14.30

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

* * *

Posvet bosta vodila in povezovala predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

5.4. 23.04.2024. / Spletno / Delovni čas, letni dopust in druge odsotnosti z dela v občinskih upravah

 • S katerim aktom lahko za našo občinsko upravo določimo delovni čas zaposlenih?
 • Ali se za odmero letnega dopusta uporabi Zakon o delovnih razmerjih ali Zakon o delavcih v državnih organih?
 • Katere odsotnosti zaposlenih so plačane in na podlagi katerega zakona?
 • Kakšna je višina nadomestila za plačane odsotnosti zaposlenih v občinski upravi?

Odgovore na zgornja vprašanja in še več bo podala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Pravne podlage (ZJU, ZDDO, ZDR-1, KPND)
9.45 – 10.30 Ureditev delovnega časa v ZDR-1 in urejanje delovnega časa v občinski upravi

Ureditev pravice do letnega dopusta v ZDR-1

Letni dopust v ZJU in v ZDDO

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Določanje števila dni letnega dopusta po kriterijih iz ZDDO

Odsotnosti s pravico do nadomestila plače po ZDDO in ZDR-1

Odsotnosti brez nadomestila plače po ZDDO

Nadomestila plače po ZDR-1 in KPND Pravno varstvo kandidatov

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

VABILO ZA TISKANJE

5.5. 25.04.2024. / Lukovica / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS

Spoštovane županje, spoštovani župani,

vljudno vabljeni na redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo v četrtek, 25. aprila 2024, s pričetkom ob 9.30, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije  (Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica).

Uradno vabilo s programom in gradivo bomo objavili v kratkem.

Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu. Prijave so odprte do ponedeljka, 22. aprila.

V kolikor se skupščine ne morete udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca iz vaše občine (podžupanja ali podžupan, direktorica ali direktor občinske uprave, drugi zaposleni/zaposlena). Prosimo upoštevajte, da je tudi pooblaščeno osebo potrebno na skupščino prijaviti.

 

 

5.6. 16.05.2024. / Pula / [POLNE PRIJAVE] Strokovna ekskurzija v priobalno mesto Pulj

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Pulj celodnevno študijsko ekskurzijo, na kateri si bomo ogledali različne rešitve prilagajanja na pričakovane učinke podnebnih sprememb in urbanih teženj prostorskega razvoja, vse od prenove in smotrne rabe prostora do premišljene rabe načrtovanega razvoja. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Cilj strokovne ekskurzije je opolnomočiti odločevalke, odločevalce in strokovni kader slovenskih občinskih uprav z/s:

 • “zelenimi projekti” mesta Pulj kot primeri za prenos dobrih praks iz Hrvaške v Slovenijo,
 • urbano prenovo Družbenega centra Rojc, ki se nahaja v nekdanjih prostorih tamkajšnje vojašnice,
 • primerom rekonstrukcije (vsebine) stavbe z atraktivno vsebino kot je prenovljen podjetniški center Coworking Pula,
 • na naravi temelječimi rešitvami kot so inovativni deževni vrtovi za izboljšanje odpornosti mest in lažje prilagoditve na podnebne spremembe.

Ekskurzijo bo na poti in na sami lokaciji povezovala dr. Vlasta Krmelj, županja občine Selnica ob Dravi z večletnimi izkušnjami prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije.

Za potrebe izvedbe ekskurzije je organiziran avtobusni prevoz iz Maribora do Pulja s postanki v Celju, Ljubljani in Postojni. URADNO vabilo z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Vabljeni k prijavi.

Z DNEM 25.4.2024 SO SE ZAPOLNILA PROSTA MESTA. 

VSI ZAINTERESIRANI SE LAHKO ŠE VEDNO PRIJAVITE, IN BOSTE UVRŠČENI NA ČAKALNI LISTI. 

6. Dogodki drugih

6.1. 10. 4. / Vabilo na okrogle mize: medvrstniško nasilje in sovražni govor na spletu

Ministrstvo za digitalno preobrazbo vabi, da se v sredo, 10. 4. 2024 ob 11h udeležite ene od šestih okroglih miz na aktualno temo – preprečevanja medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu.

Sogovorniki prihajajo iz šolstva, centrov za socialno delo, zdravstva, policije, tožilstva in nevladnih organizacij z obravnavanega področja.

Vljudno vabljeni učitelji, ravnatelji osnovnih in srednjih šol, socialni delavci, psihologi, pediatri, policisti in tožilci ter seveda starši otrok in mladostnikov.

Okrogle mize se bodo odvile na naslednjih lokacijah:

📍 LJUBLJANA: Mestna hiša (velika sejna soba)

📍 VELENJE: občinska sejna dvorana

📍 KRŠKO: občinska sejna soba A

📍 PTUJ: Mladinski kulturni center (Nova steklarska)

📍 KOPER: amfiteatralna dvorana OŠ Koper

📍 SLOVENJ GRADEC: TBD.

Prijave niso potrebne, vstopnine ni.

Vljudno vabljeni

6.4. NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z aktivnostmi, da pomemben mejnik v razvoju slovenske lokalne samouprave primerno obeležimo.

Načrtuje se posebna slovesnost v sredo, 17. 4. 2024 med 10. in 13. uro v Kongresnem centru Brdo. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

6.6. 24. 4. / Spletni dogodek: Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja vas prijazno vabi na dogodek ”Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb”, ki bo 24. 4. 2024 na Zoomu med 10:00 in 14:30.

Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi s konceptom t. i. podnebnih pravic – človekovih pravic, na katere vplivajo podnebne spremembe, ter obveznosti držav in korporacij v zvezi s podnebjem. Izvedeli boste več o sodnih sporih, v katerih sodišča odločajo o odgovornosti držav in korporacij, ki s svojimi aktivnosti vplivajo na podnebne spremembe in prilagajanje družbe nanje. Dogodek se izvaja v okviru projekta DACE, ki ga financira Evropska unija.

Dogodek bo mednaroden in v celoti izveden v angleškem jeziku.

Govorke, govorci in predavanja:

 • dr. David R. Boyd, posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah in okolju – Razvoj pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja;
 • prof. dr. Stephen Humphreys, Law School, London School of Economics – Podnebne pravice;
 • prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  –  Podnebne pravice v odločitvah Odbora Združenih narodov za človekove pravice;
 • dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann, Climate Analytics in Climate Action Tracker  – Pravičen prispevek držav pri doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma;
 • dr. Samuel Ruiz-Tagle, Centre for Climate Engagement, University of Cambridge  –  Podnebne spremembe v pravu prostorskega načrtovanja;
 • Kertu Birgit Anton, Estonian Environmental Law Center  –  Podnebna tožba Petki za prihodnost Estonija proti Eesti Energia;
 • Luka Štrubelj, PIC  –  Pravna odgovornost korporacij za podnebne spremembe.

Celoten program v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/5TVZAbL2D3wDasd7A

Za vse dodatne informacije vam je na voljo aljosa.petek@pic.si.

6.7. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

6.8. 16. in 17. 5. / Simpozij Slovenski regionalni dnevi

V soorganizaciji ZRC SAZU – Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ter Združenja regionalnih razvojnih agencij vas vabijo, da se udeležite simpozija Slovenski regionalni dnevi 2024, ki bo potekal 16. in 17. maja v Hotelu Dolenjc v Novem mestu.

Letošnji simpozij je namenjen razpravi o dveh ključnih temah, in sicer demografiji, kadrih in z njima povezanimi izzivi regionalnega razvoja. Predstavili bodo različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

6.9. 24. - 28. 6. / Študijski obisk Slovenije na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

7. Aktualni razpisi

7.1. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

7.2. [Aktualen razpis] Sodelujte pri medsebojnem pregledu urbanih strategij

Novi razpis za medsebojne strokovne preglede (Peer Reviews) traja do 30. aprila 2024 do 12.00.

Mesta, to je vaša priložnost, da izboljšate svoje strategije, se naučite novih veščin in vzpostavite trajne evropske povezave!

Glavni cilj medsebojnega pregleda je pomagati vašemu mestu izboljšati zasnovo in izvajanje vaše strategije trajnostnega urbanega razvoja (TUS) z razpravo in učenjem iz izkušenj drugih mest. Izmenjava se zaključi s srečanjem, na katerem lahko vsa sodelujoča mesta razpravljajo o skupnih težavah in izzivih ter izmenjujejo najboljše prakse.

Dve različni vlogi, ena prijava

Mesta, ki želijo sodelovati, se lahko prijavijo v eno od dveh vlog: i) mesta, katerih strategije se pregledujejo, in ii) mesta, ki pregledujejo strategije.

– Kot mesto s strategijo v pregledu se boste ukvarjali s tremi specifičnimi izzivi, s katerimi se soočate pri oblikovanju/izvajanju svoje strategije trajnostnega urbanega razvoja. Kot mesto s strategijo v pregledu se lahko prijavijo samo mesta iz 11. člena Uredbe 2021/1058/EU (v primeru Slovenije torej mestne občine).

– Kot pregledovalec strategij drugih boste delili svoje strokovno znanje in izkušnje v zvezi z izzivi mesta v pregledu. Dobrodošla so vsa mesta z izkušnjami na področju strategij trajnostnega urbanega razvoja. Ste pripravljeni deliti svoje strokovno znanje in izkušnje ter poskrbeti, da bo vaše mesto znano po svojih dobrih praksah?

Pridružite se spletnem informativnem sestanku

Urbana kontaktna točka vabi na spletni informativni dan, 12. aprila 2024 ob 10.00. Na razpisu boste prejeli vse informacije o razpisu Peer Review kot tudi stalnem razpisu za izmenjavo mest. Informativni dan bo potekal v slovenščini. PRIJAVA

Ob tem spletni informativni dan 9. aprila organizira tudi EUI.  Na tem spletnem dogodku boste lahko slišali o izkušnjah več mest s strategijo v pregledu in strokovnih ocenjevalcev iz prejšnjega razpisa, izvedeli, kako se prijaviti, in jim zastavili vsa druga vprašanja o razpisu.

Prijavite se zdaj

EUI ima na voljo tudi široko paleto podpore in smernic, ki vam bodo pomagale pri pripravi in oddaji prijave. Če imate posebno vprašanje, se naročite na individualni posvet. Oglejte si pričevanja prejšnjih udeležencev in vse informacije o Peer Reviews na spletišču EUI. Obiščite EUI stran z razpisi za vse informacije o razpisu, postopku prijave in rokih.

 

 

7.3. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

7.4. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

7.5. Objavljen novi Terminski načrt javnih razpisov

Objavljen je novi Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) za leto 2024 in začetek leta 2025.

V letošnjem letu se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN SKP 2023–2027. PRP 2014–2020 se zaključuje, načrtovana je objava še zadnjih treh javnih razpisov iz tega naslova. MKGP bo v letos pospešeno izvajal intervencije SN SKP 2023–2027, v načrtu je objava 35 javnih razpisov.

Na spletni strani SN SKP je na voljo več informacij o novem terminskem načrtu javnih razpisov.

7.6. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.7. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.8. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

8. Novice drugih

8.2. EU projekt, moj projekt 2024

V Sloveniji je bilo z evropskimi sredstvi podprtih več kot 10.000 projektov, zaradi katerih na številnih področjih živimo bolje. Ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU se predstavlja najboljših 20 evropskih projektov za letošnje leto, med njimi tudi projekta, podprta s sredstvi skupne kmetijske politike.

Spoznajte letošnjih 20 finalistov in glasujte za svojega favorita. Glasovanje je odprto do 8. maja 2024, zmagovalec pa bo razglašen na dan Evrope, 9. maja letos.

8.3. Objavljeno skupno povabilo za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v petek, 29. marca objavilo prvo dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev evropske kohezijske politike. »Dogovor za razvoj regij je pomemben mehanizem dodelitve evropskih kohezijskih sredstev po principu od spodaj navzgor,« je ob tem poudaril minister dr. Aleksander Jevšek.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

8.4. Svetovni dan zdravja pod sloganom “Moje zdravje, moja pravica!”

Ob Svetovnem dnevu zdravja, ki letos poteka pod sloganom “Moje zdravje, moja pravica!” program Aktivno v šolo in zdravo mesto se ponovno vabi vse slovenske šole in občine, da spoznajo potovalne navade otrok in na podlagi ugotovitev ukrepajo.

Lani jeseni so nekatere šole s pomočjo preproste ankete in platforme Kako hodimo v šolo? že povprašale otroke, na kakšen način so prišli v šolo in kako bi želeli hoditi v šolo, če bi lahko izbirali sami. Prvo množično preverjanje načina hoje v šolo je lani zajelo skoraj 10.000 otrok iz 38 slovenskih osnovnih šol. Podatki so pokazali, da je na dan izvedbe ankete bistveno manj otrok prišlo v šolo aktivno (35 %) to je peš, s skirojem, rolko ali kolesom, kot bi si jih to želelo (71 %).

Dejstvo, da si otroci želijo potovati v šolo aktivno, to je družabno, zdravo in okolju prijazno, bi moralo biti velika spodbuda odraslim, da se soočijo z razmerami v prometu in prostoru ter prilagodijo rešitve v prid pričakovanjem in potrebam otrok. Nenazadnje prilagojene hitrosti in režimi vožnje na šolskih poteh in v okolici šol koristno vplivajo na varnost, zdravje in dobro počutje vseh udeležencev v prometu, zlasti pa vseh tistih, ki so poleg otrok odvisni od hoje, koles in javnega prometa.

Do celotnega spročila za javnost lahko dostopate prek POVEZAVE.

Do Facebook objave pa TUKAJ.

8.5. Vodnik po trajnostni potrošnji Agencije za okolje

Vodnik po trajnostni potrošnji bralce seznani s ključnimi izzivi na petih pomembnih življenjskih področjih, ki najbolj vplivajo na okolje: prehrana, bivanje, mobilnost, gospodinjski aparati in izdelki.

Prav vsaka od življenjskih faz izdelka ima namreč podnebne, okoljske, družbene in zdravstvene vplive. Šele ko vplive posameznih faz seštejemo, dobimo celotno sliko o širšem učinku izdelka na okolje. V vsaki življenjski fazi izdelka pa lahko negativne posledice za okolje zmanjšamo. Kot potrošniki imamo največje možnosti za vpliv in zato odgovornost v času, ko izdelek kupimo, ko ga uporabljamo in ko razmišljamo o tem, kako ga bomo zavrgli.

Tudi Skupnost občin Slovenije je aktivna na področju trajnostnega razvoja. In sicer sodeluje pri mednarodnem projektu CircularPSPv okviru katerega nastaja spletna platforma, ki bo celotnemu delovanju občin in lokalnemu gospodarstvu omogočala izbiranje, odpiranje in uporabo obstoječih in novih podatkov s področja krožnega gospodarstva.