Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic

Zakonodaja

POVPRAŠEVANJA

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

VLADA RS

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI SLOVENSKA BISTRICA IN MOKRONOG-TREBELNO.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Anketa – Težave na področju varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev

Vljudno vas prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketo tukaj: https://www.1ka.si/a/11c42a27 

Zanimajo nas težave, s katerimi se v občinah srečujete na področju varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij.

Na osnovi vaših odgovorov bomo v Skupnosti občin Slovenije pripravili gradivo za sestanek z Ministrstvom za kulturo in direktorji regijskih izpostav Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Prosimo vas, da na anketni vprašalnik odgovorite do vključno 15. marca.

1.2. Predstavitev programa in javnih razpisov – mreženje in partnerstva mest ter Evropsko spominjanje

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z CERV točko – nacionalno kontaktno točko programa Državljani, enakost, pravice in vrednote dne 7. 3. 2024 organizirala predstavitev programa in javnih razpisov za sofinanciranje mreženja in partnerstva mest ter Evropskega spominjanja.

Predstavitev sta izvedli Nena Bibica in Katja Mijajlović iz Društva PiNA. Društvo PiNA je bilo ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Že več kot 20 let spodbujajo družbeno odgovorne prakse in krepijo kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej odpirajo prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Od leta 2022 so kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Predstavitev vam je na voljo TUKAJ.

Več informacij si lahko preberete na www.CERV.tocka.si.

1.3. Srečanje nogometne ekipe županov v Štorah

V petek 23. februarja se je v občini Štore sestala nogometna ekipa županov, ki deluje v okviru Skupnosti občin Slovenije. Namen srečanja je bila priprava na Evropsko prvenstvo županov v nogometu, ki bo potekalo v času od 4. do 10. maja v Nemčiji v Leipzigu. Evropskega prvenstva se bo udeležilo 16 ekip županov iz 12 držav (Nemčija, Češka in Ukrajina se bodo udeležile z 2 ekipama).

Po izvedeni trening tekmi, so si župani ogledali novo športno dvorano Štore Green Steel in so se seznanili tako s finančno konstrukcijo financiranja izgradnje športne dvorane, postopki izgradnje kot samim delovanjem/poslovanjem športne dvorane.

Nogometna ekipa županov je bila ustanovljena leta 2008, ko je bilo izvedeno prvo Evropsko prvenstvo v Avstriji. Navedenega leta je bila ustanovljena večina nogometnih ekip, ki se od tedaj redno srečujejo na Evropskih prvenstvih (vsake 4 leta), na nogometnem turnirju Alpencup (vsake 2 leti se dobijo nogometne ekipe županov iz Avstrije, Italije, Južne Tirolske, Nemčije in Slovenije) ter na turnirju Alpe-Adria (kjer se srečujejo ekipe iz Avstrije, Hrvaške, Južne Tirolske ter Slovenije).

Namen nogometnih turnirjev ni samo igranje nogometa, temveč tudi ogled dobrih praks organizatorja turnirja. V ospredju je tudi druženje in povezovanje županov (tudi čezmejno), kar je podlaga za pripravo in izvedbo skupnih projektov.

Z desne strani zgornja vrsta: Janko Kopušar, Ladislav Pepelnik, Miran Jurkošek, Urban Kramar, Mitja Horvat, Peter Misja, Matjaž Kopše, Željko Savič in Stanislav Glažar
Z desne spodnja vrsta: Brane Kolednik, Borut Kolar, Sebastian Toplak, Milan Gabrovec, Miha Mohor, Aco Šuštar in Egon Repnik

1.4. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Dobri projekti občin članic

2.1. EUROPAN – Dober projekt mestne občine Celje

EUROPAN je evropski natečaj za mlade arhitekte, ki evropskim mestom že 30 let služi kot platforma za iskanje naprednih idej in razvijanje strategij za aktualne prostorske izzive. Letos se je po večletnem premoru vrnil v Slovenijo. Za mesta in investitorje je EUROPAN priročno orodje za iskanje naprednih arhitekturnih in urbanističnih strateških ali...

Povabilo k posredovanju dobrih projektov občin članic Skupnosti občin Slovenije v obdobju 2023 - 2024

V objavah na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in socialnih omrežjih bomo predstavili vse tisto najboljše, kar nastaja in prihaja iz občin članic. Vemo, da ste občine v zadnjih letih naredile ogromno, da ste aktivne na mnogih področjih vaših pristojnosti. Tu nas zanimajo predvsem projekti povezani z novogradnjami (npr. vrtcev, osnovnih šol, kulturnih domov, športnih objektov itd), nove arhitekturne rešitve ob prenovah ulic, trgov, zelenih površin ter podobno.

Zato vas prosimo, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o projektih, na katere ste najbolj ponosni in ste jih zaključili v preteklem oz. tem letu ter jih z veseljem predstavljate kot ključne naložbe vaše občine.

Vaš odgovor pričakujemo do 15. marca 2024 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si. Sporočilo naj vsebuje izpolnjen obrazec (predstavite do 3 projekte) in za vsak predstavljen projekt eno fotografijo (10 MB). Pripravili smo tudi nekaj koristnih nasvetov za fotografiranje.

Obrazec lahko snamete TUKAJ.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije.

3. Zakonodaja

3.1. Zavarovanje večstanovanjske stavbe kot celote v primeru, ko sonekatera stanovanja v večstanovanjski stavbi v lasti občin, javnihstanovanjskih skladov ali drugih oseb javnega prava

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pripravilo pojasnila v zvezi s prejetimi vprašanji upravnikov večstanovanjskih stavb, občin ter javnih stanovanjskih skladov glede zavarovanja večstanovanjske stavbe kot celote v primeru, ko ima občina / stanovanjski sklad v večstanovanjski stavbi lasti manjše število stanovanj ter ima svoje premoženje že...

3.3. Zaprosilo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za občine

Naslovilo nas je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki želi v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Zakona o državni upravi pridobiti informacije o izvajanju Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup ter morebitnih težavah s katerimi se pri njenem izvajanju soočajo občinske uprave. V ta namen...

3.4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike

Na e-demokraciji je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike.Pravilnik se spreminja in dopolnjuje zato, ker je potrebno v EKRZ (evidenca krajinskih značilnosti) voditi tudi nove KRZ-je, ki se na novo vzpostavijo z investicijskimi sredstvi kmetijske...

3.5. Javna obravnava osnutka predloga Zakona o informacijski varnosti

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV). Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje...

3.7. Predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nas je obvestilo o pripravi predloga Uredbe o načinu zvočnih naprav na shodih in prireditvah, do katerega dostopate na tej povezavi. V ta namen je pristojno ministrstvo pripravilo tudi spremno besedilo, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj. Kot uvodoma navajajo Predlog nove Uredbe o načinu uporabe zvočnih...

3.10. Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23, v nadaljevanju GZ 1), so na Ministrstvu za naravne vire in prostor pripravili osnutek Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do srede, 20. 3....

3.12. Novela Zakona o lokalni volitvah

Obveščamo vas, da je bil na portalu E-demokracija objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona najdete TUKAJ. Z zakonom se: Vljudno vas naprošamo za pregled in podajo stališča na predlog novele najkasneje do srede, 27. 3. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

4. POVPRAŠEVANJA

4.1. Zavarovanje terjatev

Skupnost občin Slovenije naslavlja vprašanje občine članice v zvezi z zavarovanjem terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami.

Občino zanima kako – s katerimi oblikami zavarovanja, zavarujete svoje terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami-občani. V primeru da fizična oseba predloži menice, kaj poleg podpisanih menic in menične izjave še zahtevate?

Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 11. 3. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

5. Dogodki SOS

5.1. 13.03.2024. / Spletno / 60 vprašanj in odgovorov s področja javnih naročil

Izvajalci javnih naročil se vsakodnevno soočajo z izzivi, kako posamezne institute javnega naročanja uporabiti v praksi, oziroma kako jih udejanjiti glede na dejanske potrebe in stanje. Vprašanj s področja javnega naročanja tako nikoli ne zmanjka.

Na seminarju bodo podani odgovori na 60 vprašanj, med drugim:

 • Kaj je lobiranje in ali je lobiranje dopustno v postopku javnega naročanja?
 • Kaj so opcije in zakaj je treba o njih razmišljati v fazi priprave na javno naročilo?
 • Po katerem zakonu se podeljuje koncesija za vzdrževanje občinskih cest?
 • Kako načrtovati skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju nakup vozil?
 • Kaj pomeni delitev na sklope?
 • Ali so ponudniki lahko seznanjeni z izločenimi sklopi?
 • Ali se izločeni sklopi lahko oddajo neposredno in netransparentno?
 • Ali se lahko uveljavlja popravni mehanizempri davčnem razlogu za izključitev?
 • Ali je ustrezno, da naročnik zahteva, da je vsak gospodarski subjekt registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila?
 • Ali lahko naročnik izključi iz postopka javnega naročila gospodarskega subjekta, s katerim je v preteklosti sodeloval, a neuspešno?
 • Ali so lahko tehnične specifikacijeoblikovane na način, da jih izpolnjuje le en gospodarski subjekt na trgu?
 • Kako kakovost/tehnično prednost vključiti med meriloza izbor?
 • Kaj je nebistvena napaka, ki se v ponudbi lahko spregleda?
 • Ali se lahko v fazi dopolnitve ponudbe zamenja podizvajalca, ali se mora dopustiti zamenjava?
 • Kdaj mora ponudniknominirati podizvajalca? Kako ga nominira?
 • Ali se lahko delež podizvajanja v dopolnitvi ponudbe spreminja?
 • Ali je fizična oseba(npr. serviser), ki ni zaposlen pri ponudniku in izvaja storitev partner/podizvajalec?
 • Kaj v praksi predstavljasklicevanje na kapacitete drugih subjektov?
 • Ali se lahko poda ceno 0 EUR za določen delpredmeta naročila?
 • Ali mora naročnik pregledati vse ponudbe?
 • Kaj je odprava računske napake?
 • Ali mora naročnik preverjatineobičajno nizko ponudbo?
 • Kako mora izgledati opis postavke predračuna?
 • Ali lahko ponudnik odstopi od sklenitve pogodbe?
 • Kakšna dokazila mora predložiti izvajalec, ko zahteva spremembo cene?
 • Ali lahko naročnik med izvajanjem pogodbe prvotno ponujeno blago zamenja z drugim blagom, saj prvotno ponujeno blago ni več dobavljivo?
 • Kdaj se štejezahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo pravočasen?
 • Kaj pomeni pojasnilo, sprememba razpisne dokumentacije z vidika pravočasnosti zahtevka za revizijo?
 • Ali je prekršek naročnika, če z aneksom podaljša veljavnost pogodbe?

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

 Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Je soavtorica ZJN-3 s komentarjem, urednica in avtorica ZNKP s komentarjem, avtorica številnih člankov ter izkušena predavateljica. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

VABILO ZA TISKANJE

5.2. 20.03.2024. / Spletno / Sistemizacija delovnih mest in sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sistemizacija delovnih mest je temelj zakonitega kadrovskega poslovanja, saj je podlaga za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Vas zanima, kakšen je postopek priprave sistemizacije delovnih mest? Kakšna mora biti vsebina sistemizacije delovnih mest v lokalnih skupnostih? Ali ste seznanjeni s postopkom uveljavitve sistemizacije delovnih mest?

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Na izobraževanju bo predstavljen postopek zaposlitve, in sicer izvedba javne objave prostega delovnega mesta in izvedba javnega natečaja, akti, ki se izdajajo kandidatom v postopku zaposlitve, pravice neizbranih kandidatov ter vsebina in sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

O vsem navedenem bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vabilo za tiskanje je dostopno na povezavi TUKAJ.

5.3. 21.03.2024. / Spletno / Priglasitev načrta pomoči “de minimis”

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvom za finance (MF) organizira seminar glede priglasitev načrta pomoči “de minimis”.

Uvodoma bosta Anja Debevec in Štefan Preglej iz Sektorja za spremljanje državnih pomoči (MF) predstavila Uredbo EU št. 2023/2831, ki ureja pomoč de minimis na področju, ki ne zajema kmetijske proizvodnje (gospodarski de minimis) in nadomešča Uredbo 1407/2013. Poudarek predstavitve bo na spremembah, ki jih prinaša nova Uredba št. 2023/2831, obrazcu priglasitve in poročanju o pomočeh.

V nadaljevanju bosta Jana Erjavec in Mario Plešej iz Službe za razvoj in prenos znanja (MKGP) predstavila nova obrazca za priglasitev shem de minimis v primarni kmetijski in ribiški proizvodnji v skladu z Uredbama EU št. 1408/2013 in 717/2014.

 • Vabilo prilagamo tukaj.
 • Prijave potekajo preko spletne prijavnice na strani dogodka. Ker bi želeli v največji meri odgovoriti na vaša vprašanja vezana na vsebino seminarja, vas pozivamo, da jih predhodno napišete na prijavnico.

5.4. 4.04.2024. / Ljubljana / Nomotehnika: Kako pripraviti čim boljši predpis

Se želite za potrebe vaše institucije naučiti pripraviti boljše predpise? Vas zanima, kako bi se na njih pravilno sklicevali, kako bi jih jasno strukturirali in poskrbeli za njihovo ustrezno umeščenost v pravni sistem? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov?

Vsaj nekaj od navedenega lahko izboljšate ali usvojite na novo z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljico mag. Katjo Božič, strokovnjakinjo s področja nomotehnike.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 10.30 Pomen nomotehnike v pravu, Nomotehnične smernice in struktura predpisov
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Pravila in usmeritve za oblikovanje splošnih aktov – enote, sklicevanje, noveliranje, naštevanje, popravki, jezikovno izražanje
12.15 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.15 Praktični primeri in najpogostejše napake – pregled konkretnih splošnih aktov z analizo nomotehničnih napak, predlogi rešitev in praktično ponazoritvijo nomotehničnih pravil

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

5.5. 15.04.2024. / Ljubljana / Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

Posvet Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave bo v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 11.30, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Posvet pripravljamo Državni svet Republike Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Namen posveta je, da se političnim odločevalcem predstavijo ključni izzivi financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa pridobi jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave.

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA prek spletne povezave TUKAJ do petka, 12. aprila 2024, do 10. ure. Število prijav je omejeno.

Vabilo na dogodek, program posveta:

 

11.00-11.30

SPREJEM UDELEŽENCEV

 

11.30-12.10

UVODNI GOVORI  

Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Vladimir PREBILIČ, predsednik Skupnosti občin Slovenije

Peter DERMOL, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Robert SMRDELJ, predsednik Združenja občin Slovenije

 

12.10-13.50

UVODNE PREDSTAVITVE

mag. Franc PROPS, minister za javno upravo

Klemen BOŠTJANČIČ, minister za finance

 

Poslanske skupine  

mag. Borut SAJOVIC, vodja Poslanske skupine Svoboda

Jelka GODEC, vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

mag. Janez ŽAKELJ, Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati

Predstavnik Poslanske skupine Socialnih demokratov

 

Strokovni prispevki

izr. prof. dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in podžupanja Občine Dobrova-Polhov Gradec

mag. Gregor MACEDONI, član glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto

 

13.50-14.30

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

* * *

Posvet bosta vodila in povezovala predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

5.6. 10.04.2024. / Celje / Spoznaj mojo dobro prakso: Nove vsebine za živahno mesto

Vabljeni na študijski obisk v Celje, kjer bomo spoznali različne načine za oživljanje mest s primeri iz domače in tuje prakse.

Mesta po vsej Evropi iščejo nove načine, kako ohraniti živahnost, ponuditi raznolikost vsebin in doživetij ter poskrbeti, da se bo bodo v njih dobro počutili tako prebivalci kot obiskovalci. Veliko jih pri tem prepoznava potencial različnih oblik skupnostnih prostorov, ki omogočajo pester program za lokalno skupnost in širše. Pri tem mesta vedno znova ugotavljajo, da za oživitev ni vedno nujna fizična preobrazba oziroma prenova, ampak je veliko pomembnejša vsebina, ki se v prostorih odvija. Za njihovo dobro delovanje je neizogibno tudi sodelovanje z lokalnimi akterji in soustvarjanje vsebin s skupnostjo.

Vabljeni predstavniki občin in ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za živost mest, in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. VABILO in program najdete TUKAJ.

Zbiratelj prijav je IPOP. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite na tej povezavi najpozneje do 8. aprila 2024. Za več informacij se lahko obrnete na Nino Plevnik (nina.plevnik@ipop.si, 040/342-811).

***

Dogodek je organiziran v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Poteka v soorganizaciji z Mestno občino Celje.

6. Dogodki drugih

6.1. Brezplačna spletna strokovna konferenca “Trajnostna embalaža in embalažne rešitve v luči krožnega gospodarstva”

Embalažne rešitve, ki omogočajo kroženje materialov, so v ospredju razvoja embalaže – tako primarne, sekundarne kot terciarne. Ta pot se začne že pri razvoju in oblikovanju embalaže, kjer se iščejo rešitve, ki omogočajo optimizirano rabo materialov, homogenost materialov posamezne embalaže, reciklabilnost, rabo okolju prijaznejših materialov in upoštevajo celoten življenjski cikel embalaže. Pri tem ne smemo pozabiti na uporabniški vidik, ki ima pomembno vlogo pri dejanskem delovanju krožnih embalažnih modelov.

Spletna konferenca o trajnostni embalaži in krožnih embalažnih rešitvah bo v

torek, 12. 3. 2024, od 9.00 do 12.15 ure.

Vsebina spletne konference:

 • Trajnostni embalažni trendi
 • Embalažni materiali in njihov življenjski cikel
 • Trendi in trajnost: embalažne rešitve skozi oči oblikovalca
 • Koraki pri snovanju in izvedbi embalaže za zadostitev smernicam krožnega gospodarstva
 • Inovativne rešitve fleksibilne embalaže
 • Krožni embalažni modeli na področju plastične embalaže – PET in rPET
 • Krožno gospodarjenje z embalažo na področju profesionalne higiene
 • Kaj se v resnici dogaja z reciklabilnimi embalažnimi materiali v centru za ravnanje z odpadki?

Udeležba na spletni konferenci je brezplačna, potrebna je predhodna prijava do ponedeljka, 11. 3. 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.2. 13.3. / Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi predstavnike šol in občin, učitelje in druge zainteresirane, ki bi želeli podpreti otroke pri aktivni hoji v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, da se udeležijo brezplačnega spletnega usposabljanja v sredo, 13. 3. 2024. Izvedeli boste vse potrebno za zagon in izvajanje Pešbusa in/ali Bicivlaka ter spoznali dva izkušena izvajalca. Predstavljeni bodo tudi platforma za beleženje načina hoje v šolo in rezultati lanskega prvega množičnega preverjanja. Prijava je obvezna.

Letos bo usposabljanje potekalo v sredo, 13. 3. 2024, od 13.30 do 16.00, prek spletne platforme Zoom. Vaše prijave zbiramo do 11. 3. 2024. Prijave so obvezne.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi. 

6.3. 15. 3. in 22. 3. / Brezplačni tečaji BDTI (Infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo vas obvešča o seriji brezplačnih tečajev, ki ga organizira BDTI – Infrastruktura za testiranje velikih podatkov.

Namen tečajev je pomagati javnim upravam pri raziskovanju brezplačnega igrišča za analizo podatkov, ki ga ponuja infrastruktura za testiranje velikih podatkov (BDTI) s praktičnim primerom uporabe. Po sklopu tečaju se bodo udeleženci pripravljeni prijaviti za BDTI in zgraditi primer uporabe podatkov javnega sektorja z uporabo platforme.

Tečaji bodo ponudili temeljito znanje o analizi, čiščenju, mešanju in shranjevanju podatkov, prav tako pa bodo udeleženci pridobili vpogled v napredne tehnike, kot sta zbiranje podatkov iz spleta in geografska vizualizacija.

Tečaji so odprti za vse zainteresirane, ne glede na predhodno znanje, in predstavljajo odlično priložnost za izboljšanje veščin na področju podatkovne analitike.

Tečaji bodo potekali v angleškem jeziku.

Več informacij: https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/resources/courses-and-training/bdti-essentials-course_en

6.4. NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z aktivnostmi, da pomemben mejnik v razvoju slovenske lokalne samouprave primerno obeležimo.

Načrtuje se posebna slovesnost v sredo, 17. 4. 2024 med 10. in 13. uro v Kongresnem centru Brdo. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

6.5. 18. in 19. 3. / Evropski vrh regij in mest

Dne 18. in 19. marca 2024 bo v belgijskem mestu Mons potekal Evropski vrh regij in mest, tj. srečanje lokalno in regionalno izvoljenih politikov iz celotne Evropske unije. Vrh bo tokrat še posebno slavnosten, saj Evropski odbor regij letos praznuje 30. obletnico svoje ustanovitve.

Če se boste vi ali vaši člani odločili za udeležbo, se boste pridružili več tisoč županom, občinskim svetnikom in regionalnim ministrom iz vse Unije, ki jih bodo nagovorili visoki predstavniki EU ter regionalni in državni voditelji. Program bo vključeval tudi okrogle mize o aktualnih temah in kulturne dogodke.

Prijave so možne do 11. marca 2024 prek temu namenjene spletne strani. Če v zvezi z dogodkom in prijavo potrebujete dodatne informacije, so na tej strani na voljo odgovori na nekatera pogosta vprašanja, vedno pa se lahko obrnete tudi neposredno na organizatorja.

6.6. 19. 3. / Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom

Evropska mreža znanja o mestih (angleško The European Urban Knowledge Network – EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab” z naslovom Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom.

Cilj dogodka je ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot pomembne okoljske in prostorske teme.

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.

6.7. 21. 3. / Delavnica: Vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« - DNSH - v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vas vabi  na delavnico, kjer bodo predstavili smernice za vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« (DNSH) v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

Gre za novosti pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, zato je pomembno, da se z njimi seznanite. Delavnica je namenjena pripravi izvajanju projektov na operativni ravni.

Delavnica bo izvedena v živo v Ljubljani, in sicer v četrtek, 21. marca v hotelu Lev (Vošnjakova ulica 1).

Program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na spodnji spletni povezavi do 20. marca 2024 oz. do zapolnitve mest.

Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/dnsh-prijava-2024

6.8. 21. in 22.3. / EU LABORATORIJI ZA MESTA

Trenutno so odprte prijave za laboratorij o spreminjanju navad za zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki se bo odvijal 21. in 22. marca 2024 v francoskem mestu Mouans Sartoux. Prijvite se lahko tukaj.

EU laboratoriji za mesta (EU City Labs) so dogodki za izmenjavo znanja, ki jih skupaj organizirata URBACT in Evropska pobuda za mesta (EUI). Vsak laboratorij je edinstvena priložnost za spoznavanje dobrih praks mest, razvitih v okviru programa URBACT in pobude EUI ter načinov, kako so jih prilagodila in prenesla druga mesta.

Udeleženci bodo odkrili, kako v različnih nacionalnih okoljih uvesti lokalne projekte za trajnost hrane in energetski prehod. Dogodki bodo tudi priložnost za spoznavanje gostiteljskih mest in izmenjavo mnenj z meščani o njihovih dejavnostih vključevanja in učnih skupnostih.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

 

7. Aktualni razpisi

7.1. Objavljen novi Terminski načrt javnih razpisov

Objavljen je novi Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) za leto 2024 in začetek leta 2025.

V letošnjem letu se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN SKP 2023–2027. PRP 2014–2020 se zaključuje, načrtovana je objava še zadnjih treh javnih razpisov iz tega naslova. MKGP bo v letos pospešeno izvajal intervencije SN SKP 2023–2027, v načrtu je objava 35 javnih razpisov.

Na spletni strani SN SKP je na voljo več informacij o novem terminskem načrtu javnih razpisov.

7.2. Razpis za mreže za prenos znanja

 

 

 

 

 

URBACT je objavil razpis za mreže za prenos inovacij. Prijave so mogoče do 20. marca 2024. 

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za mreže za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos inovacij, ki so bile financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta evropska mesta.

Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sofinanciranje UIA (Urban Innovative Actions), bodo delovala kot vodilni partnerji mrež. Partnerska mesta bodo imela možnost inovacijo, ki jo je vodilni partner razvil v okviru UIA, prenesti v svoje okolje.

Sodelujete lahko na primer s Tilburgom, Verono, Dunajem in Aveirom. Vsi vodilni partnerji in njihove inovativne prakse so objavljeni na orodju Partner Search Tool. V dveh letih boste bolje spoznali njihovo prakso in jo imeli možnost preizkusiti s pilotnim projektom. V tem času boste oblikovali tudi naložbeni načrt za implementacijo inovacije v vašem mestu oziroma občini.

Vse informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

7.3. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc

Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom, se izvajajo v obliki neformalnih izobraževanj za odrasle prebivalce Republike Slovenije, ki so na dan prijave stari 30 let in več; programi pa so namenjeni pridobivanju in dvigu osnovnih digitalnih kompetenc ter dvigu naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ministrstvo bo za potencialne prijavitelje organiziralo informativna dneva, ki bosta potekala 5. marca 2024 ob 10. uri, ter 14. marca ob 10. uri preko Microsoft Teams, kjer bo javni razpis podrobneje predstavljen.

Na informativni dan 5. 3. 2024 ob 10. uri se lahko zainteresirani prijavijo preko kontaktnega obrazca.

Na informativni dan 14. 3. 2024 ob 10. uri se lahko zainteresirani prijavijo preko kontaktnega obrazca.

Rok za prijavo je 25. marec 2024 do 12. ure

Več informacij o javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 lahko pridobite na spletni strani razpisa.

7.5. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.6. Vabilo občinam: Uvajate ukrepe trajnostne mobilnosti in potrebujete pomoč pri komuniciranju?

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabijo k sodelovanju občine, ki imajo namen v letu 2024 uvajati ukrepe trajnostne mobilnosti in pri tem potrebujejo komunikacijsko podporo. Prednost imajo občine, ki bodo uvedle ukrepe trajnostne mobilnosti na račun omejevanja motornega prometa. Uvajanje tovrstnih ukrepov pogosto vpliva na vsakdanje navade prebivalcev, kar ni prijetno, zato jih pogosto spremlja bolj ali manj glasno izraženo nezadovoljstvo. Do določene mere lahko tovrstno nezadovoljstvo znižamo tudi z ustreznim komuniciranjem.

Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico (prijavnico prenesite tukaj) ter jo pošlje na naslov life@ipop.si do 14. marca 2024, do 15. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.8. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7.9. Najava Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol 2024 – 2028

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma sredi februarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo vnaprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.

7.11. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

7.12. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

Dne 15. februarja 2024 projektni partnerji organiziramo še odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

7.13. Najava dogodka: “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Evropska mreža znanja o mestih (The European Urban Knowledge Network EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Dogodek bo potekal : 19. marca 2024, 09:00 – 15:00, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cilji dogodka so:

 • Ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot vroče okoljske in prostorske teme.
 • Predstavitev projekta Krožno gospodarjenje s prostorom . Projekt podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjševanje pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” mestnega prostora.
 • Razprava o izkušnjah drugih držav pri zmanjševanju pozidave zemljišč in odziv na izkušnje projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«.
 • Prikaz uspešnih praks mest pri krožni oziroma ponovni rabi prostora.

Na Policy Lab ste vljudno vabljeni urbani in prostorski načrtovalci, predstavniki državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjaki s področja rabe in varstva tal.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne strani EUKN, kjer so na voljo tudi dodatne informacije o dogodku in program dogodka: https://eukn.eu/event/towards-no-net-land-take-insights-from-recycle-space-slovenia/

Organizatorji se veselijo srečanja z vami 19. marca v Ljubljani!

Uradno vabilo je na voljo TUKAJ.

Dodatno: V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa). Udeležencem članom ZAPS potrdil o udeležbi ni potrebno pošiljati na ZAPS – točke bodo vneseni na podlagi seznama udeležencev.

7.14. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

7.15. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

8. VLADA RS

8.1. 94. redna seja

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo Predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023, v skupni višini 15.300.000,00 evra.

11.a člen Zakona o odpravi posledic naravnih nesrečah  določa,  da se lahko za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče. Sredstva so zagotovljena v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40% predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Intervencijski stroški prizadetim občinam bodo povrnjeni

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da bodo 61 občinam, ki so jih med 27. oktobrom in 6. novembrom lani prizadela močna neurja, povrnjeni upravičeni intervencijski stroški do skupne višine 6.908.290,13 evra.

Med 27. oktobrom in 6. novembrom lani so bila na večjem območju Republike Slovenije močni veter in neurja z dolgotrajnimi nalivi, poplavljali so hudourniki in se prožili zemeljski plazovi. Občine na prizadetih območjih so že ob predhodnih neurjih izčrpale lastna sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Vlada je zato sprejela sklep, da bodo  intervencijski stroški 61 občin, nastali v navedenem obdobju, povrnjeni.

Vlada je Upravi za zaščito in reševanje naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izplača povračilo upravičenih intervencijskih stroškov občinam, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost. Upravi za zaščito in reševanje se pravice porabe za ta namen zagotovijo iz sredstev proračunske rezerve na podlagi potrjenih zahtevkov občin.

(Vir: Vlada RS)

9. Novice drugih

9.1. Začenjamo s postopnim uvajanjem sistema eGraditev

Ministrstvo za naravne vire in prostor je začelo s postopno uvedbo sistema eGraditev, s katerim se bo zagotavljalo elektronsko poslovanje na področju graditve objektov.  Sistem bo vzpostavljen v sklopu Prostorskega informacijskega sistema.

Upravna enota Postojna je prva, ki je z današnjim dnem uvedla sistem eGraditev, ki bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sistem bomo uvajali postopoma in bo v celoti zaživel v začetku leta 2026, do takrat pa bodo postopki lahko potekali na oba načina – v papirni obliki ali po elektronski poti.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

9.2. Povabilo k sodelovanju v Mreži pametnih skupnosti EU

Mreža pametnih skupnosti, ki jo priznava Evropska komisija, išče predstavnike, ki zastopajo mesta in občine v državah članicah EU in delujejo na lokalni digitalni preobrazbi.

S pridružitvijo mreži se boste:

 • povezovali s podobnimi organizacijami, združenji in pobudami po vsej EU za izmenjavo znanja in najboljših praks,
 • imeli ključno vlogo pri spodbujanju trajnostnega digitalnega razvoja v svoji državi in regiji,
 • pridobili dostop do digitalnih orodij, možnosti financiranja in vpogled v politike EU.

Vse potrebne informacije, vključno s povezavo do obrazca za prijavo, najdete tukaj: https://living-in.eu/news/join-eu-smart-communities-network-and-contribute-shaping-europes-digital-future

9.3. Prvo leto izvajanja programa Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev

Na Ministrstvu za javno upravo so ponosni na zaključek prvega leta izvajanja programa Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev, ki ga na Upravni akademiji izvajajo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (Komponenta C2K7 – Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave, naložba Modernizacija digitalnega okolja javne uprave (G), Cilj C98).

Več informacij, poročilo o izvajanju programa in seznam možnih usposabljanj vam je na voljo TUKAJ.

9.4. Upravljati turistične tokove, ohraniti doživljanje narave - 5. epizoda podcasta: Pravica do narave

Od umetne inteligence do obvladovanja zadnjega kilometra, omejitev nosilnosti in t. i. koncepta dregljajev – za poslušanje je zdaj na voljo serija večjezičnih podkastov speciAlps in spletinar, ki poglobljeno obravnavata problematiko usmerjanja turističnih tokov.

Kaj sploh so mirna območja v gorah? Katere omejitve veljajo za odvzem pitne vode pri proizvodnji umetnega snega? S katerimi težavami pravne narave se soočamo, ko gre za naselja planinskih koč? Kakšno vlogo ima lahko pri vsem tem protokol Alpske konvencije o turizmu, ki so ga pred 25 leti podpisale vse alpske države? Na ta in številna druga vprašanja v peti in obenem zadnji epizodi podkasta odgovarjata Wolfger Mayerhofer, namestnik generalnega sekretarja Alpske konvencije, in Ewald Galle, ki je na avstrijskem okoljskem ministrstvu “zadolžen” za Alpsko konvencijo, mednarodno pogodbo o celovitem varstvu in trajnostnem razvoju Alp.

V okviru projekta »Podkasti speciAlps: upravljati turistične tokove, ohraniti doživljanje narave« je bilo v alpskih jezikih (francoščini, italijanščini, nemščini, slovenščini) in angleščini ustvarjenih pet podkastov, ki prinašajo različne vsebine z omenjenega področja.

Projekt izvajata CIPRA International in Omrežje občin Povezanost v Alpah, finančno ga podpira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV).

Vse epizode podkasta lahko poslušate tukaj

9.5. Evropski parlament potrdil predlog uredbe o evropski digitalni identiteti

V četrtek, 29. februarja 2024, je Evropski parlament na svojem plenarnem zasedanju potrdil predlog Uredbe (EU) Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto. Dokončno sprejetje te zakonodaje se pričakuje v prihodnjih mesecih z objavo v Uradnem listu Evropske komisije.
Več informacij vam je na voljo TUKAJ.