Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

POVPRAŠEVANJA

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

VLADA RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Posvet o ustanavljanju pokrajin – v Sloveniji regionalizacija nujna

V dvorani Državnega sveta se je v organizaciji Državnega sveta RS in Inštituta za ustavno pravo odvil posvet Ustanavljanje pokrajin. Namen posveta je bil v luči prizadevanj za uresničitev ustavne določbe o pokrajinah, ki je bila sprejeta s širokim političnim konsenzom, spodbuditi priprave za ustanovitev pokrajin in odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki morajo biti razrešena pred njihovo ustanovitvijo. Stališča Skupnosti občin Slovenije je zastopal predsednik, dr. Vladimir Prebilič.

Na posvetu o ustanavljanju pokrajin, kjer so svoja stališča predstavili predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, minister za javno upravo mag. Franc Props, direktor Inštituta za ustavno pravo zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, prof. dr. Katja Vintar Mally s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, zasl. prof. dr. Dušan Plut,  dr. Domen Končan iz Službe Državnega sveta Republike Slovenije, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, odvetnik Jure Debevec, predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič in predsednik ZOS, Robert Smrdelj, so se politični odločevalci in predstavniki stroke strinjali, da je regionalizacija nujna. K ustanovitvi pokrajin zavezuje ustavna določba, potrebo po pokrajinah pa so pokazale tudi naravne nesreče.

Dr. Vladimir Prebilič je v imenu občin članic SOS izpostavil, da imajo občine v procesu ustanavljanja pokrajin izjemno pomembno vlogo, zato je njihovo tesno vključevanje in upoštevanje njihovih ugotovitev, glede na stanje na terenu, nujno.  »V Skupnosti občin Slovenije smo za skrbno razpravo “od spodaj navzgor”, ki bo omogočila občinam konstruktivno izražanje pomislekov glede števila pokrajin, imen, sedežev in demografskih vprašanj. Še bolj ključno pa je sodelovanje občin pri določanju nalog pokrajin ter zagotavljanju jasnih in specifičnih določb glede financiranja, ki bodo spoštovala stabilnost delovanja lokalne samouprave. V SOS odločno podpiramo nadaljevanje priprave pokrajinske zakonodaje, saj verjamemo, da bo ustanovitev pokrajin omogočila boljše reševanje razvojnih izzivov na regionalni ravni«. Poudaril je, da so vse visoko razvite države izrazito decentralizirane in regionalizirane (Švica, Nemčija, Švedska, Finska, Avstrija itd.) in so zato odporne na izzive in uspešne na področjih upravljanja. Regionalizacija pomeni boljše, hitrejše odločitve, inkluzijo volivk in volivcev in boljšo družbeno inkluzijo, je še poudaril.

Več o razpravi na dogodku lahko preberete TUKAJ.

1.2. Anketa – Težave na področju varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev

Vljudno vas prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketo tukaj: https://www.1ka.si/a/11c42a27 

Zanimajo nas težave, s katerimi se v občinah srečujete na področju varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij.

Na osnovi vaših odgovorov bomo v Skupnosti občin Slovenije pripravili gradivo za sestanek z Ministrstvom za kulturo in direktorji regijskih izpostav Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Prosimo vas, da na anketni vprašalnik odgovorite do vključno 15. marca.

1.3. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


Povabilo k posredovanju dobrih projektov občin članic Skupnosti občin Slovenije v obdobju 2023 - 2024

V objavah na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in socialnih omrežjih bomo predstavili vse tisto najboljše, kar nastaja in prihaja iz občin članic. Vemo, da ste občine v zadnjih letih naredile ogromno, da ste aktivne na mnogih področjih vaših pristojnosti. Tu nas zanimajo predvsem projekti povezani z novogradnjami (npr. vrtcev, osnovnih šol, kulturnih domov, športnih objektov itd), nove arhitekturne rešitve ob prenovah ulic, trgov, zelenih površin ter podobno.

Zato vas prosimo, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o projektih, na katere ste najbolj ponosni in ste jih zaključili v preteklem oz. tem letu ter jih z veseljem predstavljate kot ključne naložbe vaše občine.

Vaš odgovor pričakujemo do 15. marca 2024 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si. Sporočilo naj vsebuje izpolnjen obrazec (predstavite do 3 projekte) in za vsak predstavljen projekt eno fotografijo (10 MB). Pripravili smo tudi nekaj koristnih nasvetov za fotografiranje.

Obrazec lahko snamete TUKAJ.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije.

2. Zakonodaja

2.1. Zaprosilo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za občine

Naslovilo nas je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki želi v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Zakona o državni upravi pridobiti informacije o izvajanju Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup ter morebitnih težavah s katerimi se pri njenem izvajanju soočajo občinske uprave. V ta namen...

2.2. Do 1. 3. 2024 poročajte o prijavah po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

V petek, 1. 3. 2024, se izteče rok, do katerega morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo v skladu z določbami Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) Komisiji oddati poročilo o notranjih oziroma zunanjih prijavah za leto 2023. Poročanje je obvezno tudi, če ni bilo prejetih prijav. Obveznost poročanja o...

2.3. Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja

Obveščamo vas, da , da je na podlagi šestega in sedmega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona v zvezi z drugim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, minister za solidarno prihodnost sprejel sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja.Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni...

2.5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje

V medresorski obravnavi je predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje, do katerega predloga dostopate tukaj. Vsebina predloga pravilnika je vezana na tehnične specifikacije, spodbude, ki se dodeljujejo...

2.8. Javna obravnava osnutka predloga Zakona o informacijski varnosti

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV). Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje...

2.13. Novela Zakona o lokalni volitvah

Obveščamo vas, da je bil na portalu E-demokracija objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona najdete TUKAJ. Z zakonom se: Vljudno vas naprošamo za pregled in podajo stališča na predlog novele najkasneje do srede, 27. 3. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

3. POVPRAŠEVANJA

3.1. Obračunavanje priznane obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri

Na Skupnost občin Slovenije se je obnila občina članica s prošnjo za pomoč glede obračunavanja obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri. Občino članico zanima ali ima katera občina računalniški program za obračunavanje priznane obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika  o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 123/21 in 195/21) oz. na kakšen način to izvaja.

Prosimo vas, da nam vaše odgovore posredujete v prispevku na spletni strani oziroma na elektronski naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 5. marca.

Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujemo.

3.2. Nova cena za vodno povračilo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo in njen vpliv na ceno storitve

Vlada RS je v decembru 2023 sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2024, s katerim je bila določena nova cena za vodno povračilo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer v višini  0,0669 eura/m3 (prej je bila ta cena več let ista, in sicer 0,0638 eura/m3).

Skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba o MEDO), je v strošek vodarine vključen tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube. Potrjena cena storitve javne službe pa se lahko spremeni samo, če je razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju višja od 10% (6. člen Uredbe o MEDO).

Kljub temu, da je porast cene vodnega povračila na prvi pogled minoren (0,0031 eur/m3), pride do nastanka situacije, da razlika med potrjeno ceno storitve javne službe in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju preseže 10%, ta strošek povišanja cene vodnega povračila odpade na občinski proračun.

Občino članico zanima, kako ste se občine lotile reševanja opisane problematike oz. ali ste v zvezi s tem povišanjem stroška sprejele kakšne ukrepe?

Prosimo, vpišite odgovore v mesto za komentarje, najkasneje do 6. 3. 2024.

 

V kolikor želite oddati komentar in še niste registriran uporabnik/uporabnica vas prosimo, da se registrirate tukaj: https://skupnostobcin.si/registracija/.

 

3.3. Sredstva občin za srednje šole

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po prejemu odgovorov občin glede dodeljevanja sredstev za srednje šole.

In sicer občina delno sofinancira materialne stroške in kadre v srednji šoli, da v mestu ohranja enoto srednje šole. Poleg tega občina nudi dijakom tudi finančne spodbude.

Občino zanima

 • koliko sredstev in za kakšen namen občine namenjate srednjim šolam (tehnične, poklicne gimnazije …) oziroma ali dijakom srednjih šol namenjate spodbude z namenom ohranitve srednje šole v kraju (občini).
 • Prosimo tudi za informacijo, če ne zagotavljate nikakršnega dodatnega financiranja.

 

4. Dogodki SOS

4.1. 7.03.2024. / Spletno / Predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z CERV točko – nacionalno kontaktno točko vljudno vabi na brezplačno predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine, ki bo

v četrtek, 7.3. 2024, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom.

V okviru program Državljani enakost pravice in vrednote je objavljen razpis Networks of Towns. 6 milijonov evrov vreden razpis je namenjen  razvijanju in podpori mrež mest, ki bodo preko sodelovanja in razprav razvijale dolgoročno vizijo za prihodnost EU. Razpis izpostavlja tri prednostna področja:

 • spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o vlogi manjšin,
 • iskanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti procesov odločanja v EU in
 • povezovanje državljanov in spodbujanje razprav o ukrepih, povezanih s podnebjem in okoljem.

Upravičeni prijavitelji so občine oz. neprofitne organizacije, ki zastopajo občino.

Program in javni razpis bo predstavila Nena Bibica, vodja projektov pri Društvu PiNA. Društvo PiNA je bilo ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Že več kot 20 let spodbujajo družbeno odgovorne prakse in krepijo kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej odpirajo prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Od leta 2022 so kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Predstavitev je namenjena županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu predstavitve boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja. Predstavitev bo zaključena predvidoma do 11.30 ure.

 PRIJAVA:

Predstavitev je brezplačna.

Prijava je obvezna, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na predstavitvi.

Prijave zbiramo do 6. 3. 2024 do 13.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Lepo pozdravljeni,

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

 

4.2. 13.03.2024. / Spletno / 60 vprašanj in odgovorov s področja javnih naročil

Izvajalci javnih naročil se vsakodnevno soočajo z izzivi, kako posamezne institute javnega naročanja uporabiti v praksi, oziroma kako jih udejanjiti glede na dejanske potrebe in stanje. Vprašanj s področja javnega naročanja tako nikoli ne zmanjka.

Na seminarju bodo podani odgovori na 60 vprašanj, med drugim:

 • Kaj je lobiranje in ali je lobiranje dopustno v postopku javnega naročanja?
 • Kaj so opcije in zakaj je treba o njih razmišljati v fazi priprave na javno naročilo?
 • Po katerem zakonu se podeljuje koncesija za vzdrževanje občinskih cest?
 • Kako načrtovati skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju nakup vozil?
 • Kaj pomeni delitev na sklope?
 • Ali so ponudniki lahko seznanjeni z izločenimi sklopi?
 • Ali se izločeni sklopi lahko oddajo neposredno in netransparentno?
 • Ali se lahko uveljavlja popravni mehanizempri davčnem razlogu za izključitev?
 • Ali je ustrezno, da naročnik zahteva, da je vsak gospodarski subjekt registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila?
 • Ali lahko naročnik izključi iz postopka javnega naročila gospodarskega subjekta, s katerim je v preteklosti sodeloval, a neuspešno?
 • Ali so lahko tehnične specifikacijeoblikovane na način, da jih izpolnjuje le en gospodarski subjekt na trgu?
 • Kako kakovost/tehnično prednost vključiti med meriloza izbor?
 • Kaj je nebistvena napaka, ki se v ponudbi lahko spregleda?
 • Ali se lahko v fazi dopolnitve ponudbe zamenja podizvajalca, ali se mora dopustiti zamenjava?
 • Kdaj mora ponudniknominirati podizvajalca? Kako ga nominira?
 • Ali se lahko delež podizvajanja v dopolnitvi ponudbe spreminja?
 • Ali je fizična oseba(npr. serviser), ki ni zaposlen pri ponudniku in izvaja storitev partner/podizvajalec?
 • Kaj v praksi predstavljasklicevanje na kapacitete drugih subjektov?
 • Ali se lahko poda ceno 0 EUR za določen delpredmeta naročila?
 • Ali mora naročnik pregledati vse ponudbe?
 • Kaj je odprava računske napake?
 • Ali mora naročnik preverjatineobičajno nizko ponudbo?
 • Kako mora izgledati opis postavke predračuna?
 • Ali lahko ponudnik odstopi od sklenitve pogodbe?
 • Kakšna dokazila mora predložiti izvajalec, ko zahteva spremembo cene?
 • Ali lahko naročnik med izvajanjem pogodbe prvotno ponujeno blago zamenja z drugim blagom, saj prvotno ponujeno blago ni več dobavljivo?
 • Kdaj se štejezahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo pravočasen?
 • Kaj pomeni pojasnilo, sprememba razpisne dokumentacije z vidika pravočasnosti zahtevka za revizijo?
 • Ali je prekršek naročnika, če z aneksom podaljša veljavnost pogodbe?

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

 Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Je soavtorica ZJN-3 s komentarjem, urednica in avtorica ZNKP s komentarjem, avtorica številnih člankov ter izkušena predavateljica. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

VABILO ZA TISKANJE

5. Dogodki drugih

5.1. 5. 3. / Strokovni posvet Javni sektor in opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti: med zakonom, prakso in družbenimi pričakovanji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) vas vabi na brezplačni strokovni posvet Javni sektor in opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti: med zakonom, prakso in družbenimi pričakovanji, ki bo v torek, 5. marca 2024, med 13. in 15. uro v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Srečanje v formatu odprte debate bo namenjeno razpravi o smiselnosti in sprejemljivosti trenutne ureditve ter morebitnih zakonodajnih spremembah na tem področju. Svoje poglede bodo predstavili:

 •    dr. Saša Zagorc, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
 •    mag. Katja Leitinger, sekretarka Mandatno-volilne komisije Državnega zbora
 •    Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije
 •    Albert Nabernik, glavni inšpektor Inšpektorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
 •    mag. Robert Golobinek, sekretar v sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje

Strokovni posvet bo vodil namestnik predsednika Komisije David Lapornik.

Dogodek bo sneman. Udeležba je brezplačna, zaradi omejenega števila sedežev pa je predhodna registracija obvezna. Svojo udeležbo lahko potrdite do torka, 27. februarja 2024, z izpolnjenim spletnim obrazcem.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405).

5.2. 6. in 7. 3./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

Če ste

 • Uslužbenec/uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine, vas zanima razvoj področja, potrebujete več znanja in informacij ali
 • Politik/političarka, funkcionar/funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti, bi radi več naredili za njih in z njim,

potem je to usposabljanje za vas!

DATUM, KRAJ IN CENA: Usposabljanje bo od 6. do 7. marca 2024 v Kamniku. Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 23. februarja 2022 na tej povezavi.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednje vsebine:

 • Udeleženci se seznanijo s konceptom mladine, njenimi izzivi in z možnostmi občin, da te izzive naslavljajo preko (horizontalnih) mladinskih politik.
 • Udeleženci iščejo uspešne načine, kako mlade nagovoriti in z njimi vzpostaviti dialog (kako priti do njih, kje jih doseči, s katerimi organizacijami in društvi v lokalnem okolju si lahko pomagajo).
 • Udeleženci vedo, kaj je mladinsko delo, kateri so njegovi učinki ter načela (npr. participacija, vključevanje, enake možnosti). Znajo  razlikovati med tem, kaj je in kaj ni mladinsko delo.
 • Udeleženci spoznajo organiziranost mladinskega dela v Sloveniji in oblike podpore mladinskemu delu.
 • Udeleženci znajo ovrednotiti sistem mladinskega dela v njihovi občini in predvideti nadaljnje korake (vir: Evropska listina o lokalnem mladinskem delu).
 • Udeleženci ozavestijo doprinose kakovostnega mladinskega dela k razvoju lokalne skupnosti.
 • Udeleženci znajo identificirati ključne deležnike, z njimi vzpostavljati povezave in jim posredovati relevantna sporočila o pomenu mladinskega dela.
 • Udeleženci se zavedajo, da si pri zagovorništvu mladinskega dela lahko pomagajo z evropskimi in nacionalnimi dokumenti (EU Youth Strategy, Evropska agenda za mladinsko delo, bonski process, nacionalni program za mladino, Mladina 2020).

Več o usposabljanju je na voljo tukaj.

Prijavite se lahko na tej povezavi!

5.3. Posvet o delovanju skupnih občinskih uprav

Ministrstvo za javno upravo organizira strokovni posvet o delovanju skupnih občinskih uprav. Na letošnjem posvetu bodo predstavljene predvidene zakonske spremembe, izkušnje in trendi delovanja skupnih občinskih uprav, napotki pri oddaji zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto in druge vsebine.

Posvet bo potekal v sredo, 6. marca 2024 ob 10.00 uri v Protokolarno-prireditveni dvorani Sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg 1, Koper.

Tukaj najdete Vabilo in program_Posvet SOU KP_R.

Udeleženci posveta lahko vprašanja posredujejo vnaprej na elektronski naslov vesna.pest@gov.si.

Na dogodek se prijavite na povezavi:

https://forms.office.com/e/HnpgsVVTJG

5.6. Brezplačna spletna strokovna konferenca “Trajnostna embalaža in embalažne rešitve v luči krožnega gospodarstva”

Embalažne rešitve, ki omogočajo kroženje materialov, so v ospredju razvoja embalaže – tako primarne, sekundarne kot terciarne. Ta pot se začne že pri razvoju in oblikovanju embalaže, kjer se iščejo rešitve, ki omogočajo optimizirano rabo materialov, homogenost materialov posamezne embalaže, reciklabilnost, rabo okolju prijaznejših materialov in upoštevajo celoten življenjski cikel embalaže. Pri tem ne smemo pozabiti na uporabniški vidik, ki ima pomembno vlogo pri dejanskem delovanju krožnih embalažnih modelov.

Spletna konferenca o trajnostni embalaži in krožnih embalažnih rešitvah bo v

torek, 12. 3. 2024, od 9.00 do 12.15 ure.

Vsebina spletne konference:

 • Trajnostni embalažni trendi
 • Embalažni materiali in njihov življenjski cikel
 • Trendi in trajnost: embalažne rešitve skozi oči oblikovalca
 • Koraki pri snovanju in izvedbi embalaže za zadostitev smernicam krožnega gospodarstva
 • Inovativne rešitve fleksibilne embalaže
 • Krožni embalažni modeli na področju plastične embalaže – PET in rPET
 • Krožno gospodarjenje z embalažo na področju profesionalne higiene
 • Kaj se v resnici dogaja z reciklabilnimi embalažnimi materiali v centru za ravnanje z odpadki?

Udeležba na spletni konferenci je brezplačna, potrebna je predhodna prijava do ponedeljka, 11. 3. 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

5.7. 13.3. / Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi predstavnike šol in občin, učitelje in druge zainteresirane, ki bi želeli podpreti otroke pri aktivni hoji v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, da se udeležijo brezplačnega spletnega usposabljanja v sredo, 13. 3. 2024. Izvedeli boste vse potrebno za zagon in izvajanje Pešbusa in/ali Bicivlaka ter spoznali dva izkušena izvajalca. Predstavljeni bodo tudi platforma za beleženje načina hoje v šolo in rezultati lanskega prvega množičnega preverjanja. Prijava je obvezna.

Letos bo usposabljanje potekalo v sredo, 13. 3. 2024, od 13.30 do 16.00, prek spletne platforme Zoom. Vaše prijave zbiramo do 11. 3. 2024. Prijave so obvezne.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi. 

5.8. 15. 3. in 22. 3. / Brezplačni tečaji BDTI (Infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo vas obvešča o seriji brezplačnih tečajev, ki ga organizira BDTI – Infrastruktura za testiranje velikih podatkov.

Namen tečajev je pomagati javnim upravam pri raziskovanju brezplačnega igrišča za analizo podatkov, ki ga ponuja infrastruktura za testiranje velikih podatkov (BDTI) s praktičnim primerom uporabe. Po sklopu tečaju se bodo udeleženci pripravljeni prijaviti za BDTI in zgraditi primer uporabe podatkov javnega sektorja z uporabo platforme.

Tečaji bodo ponudili temeljito znanje o analizi, čiščenju, mešanju in shranjevanju podatkov, prav tako pa bodo udeleženci pridobili vpogled v napredne tehnike, kot sta zbiranje podatkov iz spleta in geografska vizualizacija.

Tečaji so odprti za vse zainteresirane, ne glede na predhodno znanje, in predstavljajo odlično priložnost za izboljšanje veščin na področju podatkovne analitike.

Tečaji bodo potekali v angleškem jeziku.

Več informacij: https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/resources/courses-and-training/bdti-essentials-course_en

5.9. NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z aktivnostmi, da pomemben mejnik v razvoju slovenske lokalne samouprave primerno obeležimo.

Načrtuje se posebna slovesnost v sredo, 17. 4. 2024 med 10. in 13. uro v Kongresnem centru Brdo. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

5.10. 18. in 19. 3. / Evropski vrh regij in mest

Dne 18. in 19. marca 2024 bo v belgijskem mestu Mons potekal Evropski vrh regij in mest, tj. srečanje lokalno in regionalno izvoljenih politikov iz celotne Evropske unije. Vrh bo tokrat še posebno slavnosten, saj Evropski odbor regij letos praznuje 30. obletnico svoje ustanovitve.

Če se boste vi ali vaši člani odločili za udeležbo, se boste pridružili več tisoč županom, občinskim svetnikom in regionalnim ministrom iz vse Unije, ki jih bodo nagovorili visoki predstavniki EU ter regionalni in državni voditelji. Program bo vključeval tudi okrogle mize o aktualnih temah in kulturne dogodke.

Prijave so možne do 11. marca 2024 prek temu namenjene spletne strani. Če v zvezi z dogodkom in prijavo potrebujete dodatne informacije, so na tej strani na voljo odgovori na nekatera pogosta vprašanja, vedno pa se lahko obrnete tudi neposredno na organizatorja.

5.11. 19. 3. / Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom

Evropska mreža znanja o mestih (angleško The European Urban Knowledge Network – EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab” z naslovom Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom.

Cilj dogodka je ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot pomembne okoljske in prostorske teme.

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.

5.12. 21. 3. / Delavnica: Vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« - DNSH - v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vas vabi  na delavnico, kjer bodo predstavili smernice za vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« (DNSH) v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

Gre za novosti pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, zato je pomembno, da se z njimi seznanite. Delavnica je namenjena pripravi izvajanju projektov na operativni ravni.

Delavnica bo izvedena v živo v Ljubljani, in sicer v četrtek, 21. marca v hotelu Lev (Vošnjakova ulica 1).

Program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na spodnji spletni povezavi do 20. marca 2024 oz. do zapolnitve mest.

Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/dnsh-prijava-2024

5.13. 21. in 22.3. / EU LABORATORIJI ZA MESTA

Trenutno so odprte prijave za laboratorij o spreminjanju navad za zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki se bo odvijal 21. in 22. marca 2024 v francoskem mestu Mouans Sartoux. Prijvite se lahko tukaj.

EU laboratoriji za mesta (EU City Labs) so dogodki za izmenjavo znanja, ki jih skupaj organizirata URBACT in Evropska pobuda za mesta (EUI). Vsak laboratorij je edinstvena priložnost za spoznavanje dobrih praks mest, razvitih v okviru programa URBACT in pobude EUI ter načinov, kako so jih prilagodila in prenesla druga mesta.

Udeleženci bodo odkrili, kako v različnih nacionalnih okoljih uvesti lokalne projekte za trajnost hrane in energetski prehod. Dogodki bodo tudi priložnost za spoznavanje gostiteljskih mest in izmenjavo mnenj z meščani o njihovih dejavnostih vključevanja in učnih skupnostih.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

 

6. Aktualni razpisi

6.1. Razpis za mreže za prenos znanja

 

 

 

 

 

URBACT je objavil razpis za mreže za prenos inovacij. Prijave so mogoče do 20. marca 2024. 

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za mreže za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos inovacij, ki so bile financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta evropska mesta.

Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sofinanciranje UIA (Urban Innovative Actions), bodo delovala kot vodilni partnerji mrež. Partnerska mesta bodo imela možnost inovacijo, ki jo je vodilni partner razvil v okviru UIA, prenesti v svoje okolje.

Sodelujete lahko na primer s Tilburgom, Verono, Dunajem in Aveirom. Vsi vodilni partnerji in njihove inovativne prakse so objavljeni na orodju Partner Search Tool. V dveh letih boste bolje spoznali njihovo prakso in jo imeli možnost preizkusiti s pilotnim projektom. V tem času boste oblikovali tudi naložbeni načrt za implementacijo inovacije v vašem mestu oziroma občini.

Vse informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

6.3. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc

Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom, se izvajajo v obliki neformalnih izobraževanj za odrasle prebivalce Republike Slovenije, ki so na dan prijave stari 30 let in več; programi pa so namenjeni pridobivanju in dvigu osnovnih digitalnih kompetenc ter dvigu naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ministrstvo bo za potencialne prijavitelje organiziralo informativna dneva, ki bosta potekala 5. marca 2024 ob 10. uri, ter 14. marca ob 10. uri preko Microsoft Teams, kjer bo javni razpis podrobneje predstavljen.

Na informativni dan 5. 3. 2024 ob 10. uri se lahko zainteresirani prijavijo preko kontaktnega obrazca.

Na informativni dan 14. 3. 2024 ob 10. uri se lahko zainteresirani prijavijo preko kontaktnega obrazca.

Rok za prijavo je 25. marec 2024 do 12. ure

Več informacij o javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 lahko pridobite na spletni strani razpisa.

6.4. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.5. Vabilo občinam: Uvajate ukrepe trajnostne mobilnosti in potrebujete pomoč pri komuniciranju?

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabijo k sodelovanju občine, ki imajo namen v letu 2024 uvajati ukrepe trajnostne mobilnosti in pri tem potrebujejo komunikacijsko podporo. Prednost imajo občine, ki bodo uvedle ukrepe trajnostne mobilnosti na račun omejevanja motornega prometa. Uvajanje tovrstnih ukrepov pogosto vpliva na vsakdanje navade prebivalcev, kar ni prijetno, zato jih pogosto spremlja bolj ali manj glasno izraženo nezadovoljstvo. Do določene mere lahko tovrstno nezadovoljstvo znižamo tudi z ustreznim komuniciranjem.

Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico (prijavnico prenesite tukaj) ter jo pošlje na naslov life@ipop.si do 14. marca 2024, do 15. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.7. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

6.8. Najava Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol 2024 – 2028

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma sredi februarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo vnaprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.

6.10. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

6.11. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

Dne 15. februarja 2024 projektni partnerji organiziramo še odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

6.12. Najava dogodka: “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Evropska mreža znanja o mestih (The European Urban Knowledge Network EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Dogodek bo potekal : 19. marca 2024, 09:00 – 15:00, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cilji dogodka so:

 • Ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot vroče okoljske in prostorske teme.
 • Predstavitev projekta Krožno gospodarjenje s prostorom . Projekt podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjševanje pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” mestnega prostora.
 • Razprava o izkušnjah drugih držav pri zmanjševanju pozidave zemljišč in odziv na izkušnje projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«.
 • Prikaz uspešnih praks mest pri krožni oziroma ponovni rabi prostora.

Na Policy Lab ste vljudno vabljeni urbani in prostorski načrtovalci, predstavniki državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjaki s področja rabe in varstva tal.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne strani EUKN, kjer so na voljo tudi dodatne informacije o dogodku in program dogodka: https://eukn.eu/event/towards-no-net-land-take-insights-from-recycle-space-slovenia/

Organizatorji se veselijo srečanja z vami 19. marca v Ljubljani!

Uradno vabilo je na voljo TUKAJ.

Dodatno: V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa). Udeležencem članom ZAPS potrdil o udeležbi ni potrebno pošiljati na ZAPS – točke bodo vneseni na podlagi seznama udeležencev.

6.13. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.14. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. VLADA RS

7.1. 93. redna seja

Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023

Vlada je izdala Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023.

Odlok določa nujno finančno pomoč za odpravo premoženjska škode na kmetijskih zemljiščih, kmečkih in poslovnih stavbah v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije z dne 15. decembra 2023 o zagotavljanju nujne finančne pomoči v kmetijskih sektorjih, ki so jih prizadele naravne nesreče v Grčiji in Sloveniji.

Za finančno pomoč po tem odloku se zagotovijo sredstva v višini 8,5 milijona evrov iz naslova Evropske unije.

Ob lanski aprilski pozebi v kmetijstvu za 25 milijonov evrov škode

Vlada je potrdila oceno neposredne škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic pozebe med 3. in 7. aprilom lani, ki je povzročila škodo v višini 25.112.429,19 evra. Ker ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023, je skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč dosežen limit za državno pomoč.

Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic pozebe v navedenem obdobju, ki so jo opravile občinske komisije ter Uprava za zaščito in reševanje, v skupni višini 2.488 evrov in bodo pokriti iz proračunske rezerve.

Zaradi neurij med majem in avgustom lani za 44,5 milijona evrov škode v kmetijstvu

Vlada je na današnji seji potrdila oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo, ki so bila med 10. majem in 1. avgustom lani in so povzročila škodo v višini 44.527.572,08 evra. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023, zato je vlada za prizadete potrdila državno pomoč.

Vlada je v tej zadevi potrdila stroške ocenjevanja škode občinskih komisij ter Uprave za zaščito in reševanje v skupni višini 11.244 evrov.

Ob poplavah avgusta lani v kmetijstvu za slabih 19 milijonov evrov škode

Vlada je potrdila oceno neposredne škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic poplav avgusta lani, in sicer v skupni višini 18.738.524,54 evra. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023, zato je vlada za prizadete potrdila državno pomoč.

Kot je potrdila vlada, bodo stroški ocenjevanja škode občinskih komisij ter Uprave za zaščito in reševanje v skupni višini 5.112 evrov povrnjeni iz proračunske rezerve.

Potrjena škoda neurij in poplav v Notranjski in Obalni regiji konec avgusta lani

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom lani na območjih Notranjske in Obalne regije, ki skupaj znaša 5.561.560,59 evra. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023.

Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode občinskih komisij in Uprave za zaščito in reševanje v skupni višini 2.072 evrov, ki bodo povrnjeni iz proračunske rezerve.

Predlog novele Zakona o agrarnih skupnostih

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Z novelo Zakona o agrarnih skupnosti se spreminjata dva roka, in sicer:

 • rok za registracijo agrarnih skupnosti, ki niso bile registrirane po zakonu in so bile vzpostavljene in organizirane na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) oziroma, ki jim po drugi svetovni vojni ni bilo odvzeto premoženje ali jim je bilo odvzeto delno, se podaljšuje na osem let (do 13. aprila 2030);
 • rok za neodplačni prenos lastništva države na ostale člane agrarnih skupnosti se podaljša za pet let (do 13. aprila 2027).

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Ministrstva, ki so odgovorna za izvajanje NOO, je pozvala k pospešitvi aktivnosti, vezanih na izpolnjevanje mejnikov in ciljev, ki bi morali biti zaključeni v letu 2023 oz. morajo biti zaključeni v letu 2024.

V lanskem letu je bila uspešno izvedena sprememba NOO, ki jo je Svet Evropske unije potrdil 17. 10. 2023. Slovenija je za izvedbo ukrepov NOO iz evropskega proračuna do sedaj prejela 841,1 milijona evrov oziroma 31,3 % vseh odobrenih sredstev.

V okviru NOO smo do sedaj uspešno izpolnili 56 mejnikov in ciljev, ki so bili pogoj za izplačilo  1., 2. in 3. obroka za nepovratna sredstva in 1. obroka za posojila. V okviru aktualnih obrokov, ki bodo predmet prihodnjih treh zahtevkov za plačilo, je treba izpolniti 59 mejnikov in ciljev.

Slovenijo v okviru izvajanja NOO v prihodnjem obdobju čakajo tudi pomembne reforme, ki smo se jim kot država zavezali in sicer na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, prenove plačnega sistema, trga dela in pokojninska reforma.

Vir: Vlada RS, al