Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic

Zakonodaja

Povpraševanje SOS

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KOZJE, DOMŽALE IN MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Občina Šentrupert je postala 189. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Šentrupert je postala 189. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina je bila ustanovljena leta 2006. Površina občine 49 km2, število prebivalcev je 2.964 (po 1. 7. 2023). Župan občine je gospod Tomaž Ramovš.

Jože Zupan je lepo opisal turistične danosti občine. Mehka lepota dolenjske pokrajine je preplet dolinic, ravnic in blago vzpenjajočega se gričevja, preko katerega valovi zgovorni molk gozdov; na prisojnih pobočjih v ta mir zavriskajo vinogradi, po ravnicah in dolinah pojejo zaplate njiv, plavajoče v zelenem morju travnikov; ostareli gradovi pokajo po šivih, pomlajeni zvoniki številnih cerkva na gričkih lovijo – kot otroci z drobnimi prstki – modrino neba, osameli kozolci mrmrajo sami sebi svojo starčevsko modrost, v okamenelih mlinskih kolesih se nabira pajčevina skrivnostne romantike – sončni žarki roso v njej pretakajo v varljive bisere; reke pa šumno tečejo, tečejo…In brezšumno tudi tu teče čas.

Šentruperta z okolico ne moreš zgrešiti. Že ko se približuješ z mirnske strani, zagledaš baročno cerkev na Veseli Gori, ki te vabi s svojima zvonikoma.

Oko ti poroma dalje. Glej, križev pot, ki ponosno razkazuje svoje kapelice. Kozolci in toplarji naredijo pokrajino še boj domačo.

Pri kužnem znamenju je tvoje oko kot kamera: zaznaš lepoto, kamor le hočeš pogledati. Škrljevski grad. Mogočna gotska cerkev sredi Šentruperta je zbrala hiše okrog sebe kakor koklja piščeta. Pogled, poromaj še v poslednji dom in cerkvico ob njem. Tudi Plečnik je načrtoval pokopališče. Življenje in smrt se prepletata, a lepota pokrajine te prevzame, da vidiš samo življenje.

Si videl venec zidanic na Apneniku, v Zadragi, Selih in še kje. Stopi do Zadrage: pokrajino imaš kot na dlani. Nad njo: cerkev na Okrogu kot čuvar te doline. Stopiš še v druge kotičke – postregli ti bodo, ne boš žejen, dali ti bodo prijazno besedo. Povzpni se še do Vihra, da se zamisliš v preteklosti ob srednjevških freskah v cerkvici. Še dlje – v Nebesa – ne bo ti žal: stal boš na najvišji točki doline, razgled te bo prevzel.

Več informacij o občini vam je na voljo na https://www.sentrupert.si/.

1.2. Program Ven za zdravje 3 je pričel z izvajanjem svetovalnic na področju zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti

V ponedeljek, dne 8. aprila 2024 je v organizaciji konzorcija programa Ven za zdravje 3 potekalo uvodno spletno srečanje za predstavnike posvetovalnih skupin občin, ki so bile izbrane za izvajanje treh Svetovalnic, ki so del aktivnosti programa Zelene površine za aktivni življenjski slog, zdrava mesta in občine – Ven za zdravje3 v letih 2024 in 2025. To so občine Žalec (Svetovalnica 1) Občine Turnišče, Kobilje in Dobrovnik (Skupna svetovalnica 2) in občina Jesenice (Svetovalnica 3) ,

Svetovalnice so namenjene strokovni podpori občinam pri iskanju praktičnih rešitev različnih problemov in izzivov, s katerimi se srečujejo pri zagotavljanju javno dostopnih zelenih površin kot kakovostnih in enakovrednih prostorskih pogojev za telesno dejavnost in zdrav življenjski slog.

Srečanja so se poleg predstavnikov občin in občinskih zavodov udeležili tudi sami člani konzorcija programa Ven za zdravje 3, in sicer Urbanistični inštitut RS (vodilni partner), Inštitut za zdravje in okolje, Zavod ODTIZ, Koordinacija slovenske mreže zdravih mest NIJZ (občine ste med drugim vabljene tudi k pridružitvi k mednarodnemu programu zdrava mesta, do katerih informacij dostopate tukaj)  in Skupnost občin Slovenije.

Predstavitvi programa in relevantnih vsebin programa Ven za zdravje 3 (zbirnik dobrih praks, namen in domet izvajanja svetovalnic, izobraževalne aktivnosti za občine…) je v razpravi sledila še izpostavitev pričakovanj občin glede rezultatov svetovalnic, potreb občin na področju urejanja in umeščanja zelenih površin in drugo. Poseben poudarek bo v svetovalnicah dan tudi zagotavljanju enakovredne dostopnosti za vse prebivalce.

O poteku svetovalnic vas bomo sproti obveščali, hkrati pa vas vabimo, da obiščete spletno stran Ven za zdravje https://venzazdravje.uirs.si/sl-si/  kot tudi sledite FB profilu programa: Ven za zdravje.  

1.3. O vsebinah za živahna mesta in občine

V sredo, 10. aprila je v Celju potekal študijski obisk, kjer so zainteresirani udeleženci in udeleženke iz različnih občin in javnih zavodov širom Slovenije lahko spoznali različne načine in prakse za ohranjanje mestne podobe in oživljanje mest, ki bi jih lahko navdihnile pri vzpostavitvi dobrih praks v njihovih (svojih) občinah.

Uvodoma sta zbrane nagovorila direktor občinske uprave Mestne občine Celje (MOC) Gregor Deleja in Nina Plevnik iz Inštituta za politike prostora (IPoP). V nadaljevanju dogodka so sledile predstavitve že uveljavljenih in konkretnih primerov domačih in tujih praks, ki z vsebino bogatijo naša mesta. Te so bile knjižnica reči, razvoj skupnostnih prostorov v prostorih nekdanjega vrtca, zapuščene tovarne, vojašnice in podobno. Dodatne informacije, predstavitve, opise in slike s pestrega dogajanja najdete na tej povezavi.

Študijski obisk se je pričel v Osrednji knjižnici Celje, zaključil pa s strokovno vodenim sprehodom po mestnem središču s strani Larise Potokar in Tadeje Falnoga iz MOC, sicer soorganizatorja dogodka. Študijski obisk je bil organiziran v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

1.5. Evidentiranje v Mrežo za integracijo romske skupnosti

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v MREŽO ZA INTEGRACIJO ROMSKE SKUPNOSTI. Namen mreže je:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja integracije romske skupnosti,

– sooblikovanje ustreznih zakonodajnih rešitev in strategij na tem področju,

– spodbujanje sodelovanja med občinami z naseljeno romsko populacijo,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Do celotnega povabila lahko dostopate TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno petka, 19. 4. 2024. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

1.6. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Dobri projekti občin članic

3. Zakonodaja

3.1. Obvestilo MVI – Sklep o neupoštevanju pogojev pri odločanju o upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev za leto 2023

Obveščamo, da je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o neupoštevanju pogojev pri odločanju o upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev za leto 2023. S sklepom se vzpostavlja pravna podlaga, da se v primerih, ko so zavodi v poslovnih izkazih za leto 2023 izkazali izgubo, le-ta pri izplačilu dela plače za […]

3.2. Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Vlada RS je na 97. redni seji izdala uredbo, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Uredba določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša...

3.3. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije

Na portalu e-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije. Zakon, kratko poimenovan ZUNPEOVE, med drugim predstavlja podlago za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. (Sprva je bil zakon sprejet julija...

3.6. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, SZ-1F

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, s katerim uresničuje sodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je presodilo, da sta del Zakona o denacionalizaciji in del Stanovanjskega zakona v neskladju z Ustavo. Pripombe na predlog nam lahko posredujete do...

3.8. Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

Ministrstvo za infrastrukturo je, na podlagi drugega odstavka 19. člena in 154. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), pristopilo k izdelavi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest ter vas v letu 2023 pozvalo k podaji predlogov. Na podlagi prejetih predlogov so pripravili predlog...

4. Povpraševanje SOS

4.1. Prijava gradnje enostavnih objektov, ki so stavbe

Na vas se obračamo z vprašanji občine članice glede prijave gradnje enostavnih objektov. Ali je »Prijava gradnje enostavnega objekta« upravna zadeva? Od tega je namreč odvisen postopek, ki so ga občine dolžne izpeljati na podlagi prejete vloge. V kolikor gre za upravno zadevo, se postopa po ZUP. Prav tako pa je od tega odvisna tudi […]

5. Dogodki SOS

5.1. 15.04.2024. / Ljubljana / Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

Posvet Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave bo v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 11.30, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Posvet pripravljamo Državni svet Republike Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Namen posveta je, da se političnim odločevalcem predstavijo ključni izzivi financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa pridobi jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave.

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA prek spletne povezave TUKAJ do petka, 12. aprila 2024, do 10. ure. Število prijav je omejeno.

Vabilo na dogodek, program posveta:

 

11.00-11.30

SPREJEM UDELEŽENCEV

 

11.30-12.10

UVODNI GOVORI  

Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Vladimir PREBILIČ, predsednik Skupnosti občin Slovenije

Peter DERMOL, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Robert SMRDELJ, predsednik Združenja občin Slovenije

 

12.10-13.50

UVODNE PREDSTAVITVE

mag. Franc PROPS, minister za javno upravo

Klemen BOŠTJANČIČ, minister za finance

 

Poslanske skupine  

mag. Borut SAJOVIC, vodja Poslanske skupine Svoboda

Jelka GODEC, vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

mag. Janez ŽAKELJ, Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati

Predstavnik Poslanske skupine Socialnih demokratov

 

Strokovni prispevki

izr. prof. dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in podžupanja Občine Dobrova-Polhov Gradec

mag. Gregor MACEDONI, član glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto

 

13.50-14.30

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

* * *

Posvet bosta vodila in povezovala predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

5.3. 23.04.2024. / Spletno / Delovni čas, letni dopust in druge odsotnosti z dela v občinskih upravah

 • S katerim aktom lahko za našo občinsko upravo določimo delovni čas zaposlenih?
 • Ali se za odmero letnega dopusta uporabi Zakon o delovnih razmerjih ali Zakon o delavcih v državnih organih?
 • Katere odsotnosti zaposlenih so plačane in na podlagi katerega zakona?
 • Kakšna je višina nadomestila za plačane odsotnosti zaposlenih v občinski upravi?

Odgovore na zgornja vprašanja in še več bo podala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Pravne podlage (ZJU, ZDDO, ZDR-1, KPND)
9.45 – 10.30 Ureditev delovnega časa v ZDR-1 in urejanje delovnega časa v občinski upravi

Ureditev pravice do letnega dopusta v ZDR-1

Letni dopust v ZJU in v ZDDO

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Določanje števila dni letnega dopusta po kriterijih iz ZDDO

Odsotnosti s pravico do nadomestila plače po ZDDO in ZDR-1

Odsotnosti brez nadomestila plače po ZDDO

Nadomestila plače po ZDR-1 in KPND Pravno varstvo kandidatov

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

VABILO ZA TISKANJE

5.4. 25.04.2024. / Lukovica / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS

Spoštovane županje, spoštovani župani,

vljudno vabljeni na redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo v četrtek, 25. aprila 2024, s pričetkom ob 9.30, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije  (Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica).

Uradno vabilo s programom in gradivo bomo objavili v kratkem.

Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu. Prijave so odprte do ponedeljka, 22. aprila.

V kolikor se skupščine ne morete udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca iz vaše občine (podžupanja ali podžupan, direktorica ali direktor občinske uprave, drugi zaposleni/zaposlena). Prosimo upoštevajte, da je tudi pooblaščeno osebo potrebno na skupščino prijaviti.

 

 

5.5. 10.05.2024. / Spletno / Predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor za vse zainteresirane slušateljice in slušatelje iz občin predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Uredbe OVE), ki je nastala na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Predlagan dnevni red

 •           Uvodni pozdrav –  predstavnik SOS
 •           Predstavitev ZUNPEOVE –Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo , predstavitev
 •           Predstavitev Uredbe OVE –  Dr. Jernej Červek, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 •           Vprašanja in odgovori – vse udeleženke in udeleženci

Do uradnega vabila dostopate TUKAJ.

Prijava je obvezna, udeležba brezplačna. Zaželeno je, da prijavljeni udeleženci in udeleženke zastavijo vprašanja že pri prijavnici.

 

5.6. 16.05.2024. / Pula / [POLNE PRIJAVE] Strokovna ekskurzija v priobalno mesto Pulj

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Pulj celodnevno študijsko ekskurzijo, na kateri si bomo ogledali različne rešitve prilagajanja na pričakovane učinke podnebnih sprememb in urbanih teženj prostorskega razvoja, vse od prenove in smotrne rabe prostora do premišljene rabe načrtovanega razvoja. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Cilj strokovne ekskurzije je opolnomočiti odločevalke, odločevalce in strokovni kader slovenskih občinskih uprav z/s:

 • “zelenimi projekti” mesta Pulj kot primeri za prenos dobrih praks iz Hrvaške v Slovenijo,
 • urbano prenovo Družbenega centra Rojc, ki se nahaja v nekdanjih prostorih tamkajšnje vojašnice,
 • primerom rekonstrukcije (vsebine) stavbe z atraktivno vsebino kot je prenovljen podjetniški center Coworking Pula,
 • na naravi temelječimi rešitvami kot so inovativni deževni vrtovi za izboljšanje odpornosti mest in lažje prilagoditve na podnebne spremembe.

Ekskurzijo bo na poti in na sami lokaciji povezovala dr. Vlasta Krmelj, županja občine Selnica ob Dravi z večletnimi izkušnjami prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije.

Za potrebe izvedbe ekskurzije je organiziran avtobusni prevoz iz Maribora do Pulja s postanki v Celju, Ljubljani in Postojni. URADNO vabilo z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Vabljeni k prijavi.

Z DNEM 25.4.2024 SO SE ZAPOLNILA PROSTA MESTA. 

VSI ZAINTERESIRANI SE LAHKO ŠE VEDNO PRIJAVITE, IN BOSTE UVRŠČENI NA ČAKALNI LISTI. 

5.7. 22.05.2024. / Spletno / Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni.

Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit optimalno okolje v katerem noben delavec ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Ozaveščanje o mobingu na delovnem mestu je eden izmed ključnih preventivnih ukrepov delodajalca za pravočasno preprečevanje le tega.

Na izobraževanju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • opredelitev mobinga in sorodnih pojavov,
 • ureditev področja v zakonodaji,
 • vzroki za nastanek mobinga,
 • preprečevanje in obvladovanje mobinga na ravni posameznika in organizacije
 • posledice mobinga.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

Predavala bo Tanja Urdih Lazar, vodja Centra za promocijo zdravja, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, strokovnjakinja na področju promocije zdravja, dobrega počutja na delovnem mestu in odnosov z javnostmi.

VABILO je dostopno TUKAJ.

5.8. 23.05.2024. / Spletno / Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje

Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah.

Na izobraževanju bodo sodelovali PREDAVATELJI z naslednjimi tematikami:

DORIS URBANČIČ WINDISCH, mag., vodja Sektorja za razvoj turizma, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Kako skupaj uresničiti trajnostni razvoj in trajnostno preobraziti turizem?
Ključni gradniki (izzivi) in ukrepi za razvoj trajnostnega butičnega turizma v Sloveniji.
Primeri dobrih praks trajnostnega turizma.
izr. prof. dr. MARJETKA RANGUS,
dekanica, Fakulteta za turizem, UM

Peter MISJA, župan Občine Podčetrtek

Lokalna turistična politika – vloga županov in lokalnih uprav v razvoju turizma:
– kako se slovenska turistična politika aplicira na lokalni ravni,
– na kakšen način lahko občine neposredno načrtujejo in spodbujajo turistični razvoj in zakaj občine različno pristopajo k razvoju turizma,
– kakšna so pričakovanja Strategije razvoja slovenskega turizma,
– kako lahko uporabimo Zeleno shemo slovenskega turizma kot orodje za razvoj in za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti,
– kakšna je moč (in odgovornost) občin za vključevanje lokalnih deležnikov v turistični razvoj.
doc. dr. TANJA LEŠNIK ŠTUHEC, Fakulteta za turizem, UM, ProVITAL d.o.o. Priložnosti za razvoj turizma v občinah
Model Izvorno slovensko kot orodje razvoja podeželja v pametno zeleno destinacijo kot primer dobre prakse
JOŽE SODJA, župan Občine Bohinj

KLEMEN LANGUS, direktor Turizma Bohinj

 

Uresničevanje principov trajnostnega turizma na območjih s prekomernim turizmom – primer iz Bohinja (biodiverziteta, Teritorialna kolektivna blagovna znamka (TKBZ), mobilnost, regionalno sodelovanje)

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

6. Dogodki drugih

6.1. 15.4. / Posvet s političnimi odločevalci o potencialih za nove poklice na področju razvoja Digitalnih svetov (Metaversov) mest in lokalnih skupnosti

V sklopu projekta Think XR bo v ponedeljek, 15. 4. 2024 ob 11.00 zanimiv webinar na temo potenciala razvoja metaversov mest in skupnosti.

Vabijo vas, da se posveta udeležite predstavniki vodstev in strokovni sodelavci lokalni skupnosti.

Osnovni namen posveta,  ki bo potekal v angleškem jeziku, je informirati odločevalce na nacionalni in lokalni ravni o potencialih novih delovnih mest na področju razvoja digitalnih svetovov mest.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

6.3. NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z aktivnostmi, da pomemben mejnik v razvoju slovenske lokalne samouprave primerno obeležimo.

Načrtuje se posebna slovesnost v sredo, 17. 4. 2024 med 10. in 13. uro v Kongresnem centru Brdo. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

6.4. 19. 4. / 1. srečanje prejemnikov certifikata Voda iz pipe

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije vas vabi na 1. srečanje prejemnikov certifikata Voda iz pipe.

Dogodek bo potekal v petek, 19. 4. 2024, ob 10. uri v dvorani A, I. nadstropje Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Več o dogodku najdete na povezavi tukaj.

Pobuda certifikat Voda iz pipe živi in teče že peto leto. Namen pobude je osveščati, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe zdravju in okolju prijaznejša izbira kot poseganje po predpakirani vodi, ter s tem dvigovati kulturo spoštovanja in vrednotenja vode. Pobuda je doslej pritegnila že lepo število organizacij, saj se bližajo že 100. podeljenemu certifikatu Voda iz pipe.

6.5. 24. 4. / Posvet »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«

Ob priložnosti četrtega obeleževanja slovenskega dneva brez zavržene hrane vas vabijo na posvet
»Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, ki bo v sredo, 24. aprila, med 8.30 in 15.30, v Hiši Evropske unije, Dunajska c. 20, Ljubljana.

Posvet je namenjen vsem deležnikom v verigi preskrbe s hrano oziroma vsakomur, ki ga zanima izziv, kako zmanjšati izgube hrane in odpadno hrano, izboljšati odnos do hrane in spremeniti navade.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Zaradi omejenega števila sedežev je obvezna prijava najpozneje do 22. 4. 2024 na tej povezavi.

Program vam je na voljo TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

6.7. 24. 4. / Spletni dogodek: Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja vas prijazno vabi na dogodek ”Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb”, ki bo 24. 4. 2024 na Zoomu med 10:00 in 14:30.

Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi s konceptom t. i. podnebnih pravic – človekovih pravic, na katere vplivajo podnebne spremembe, ter obveznosti držav in korporacij v zvezi s podnebjem. Izvedeli boste več o sodnih sporih, v katerih sodišča odločajo o odgovornosti držav in korporacij, ki s svojimi aktivnosti vplivajo na podnebne spremembe in prilagajanje družbe nanje. Dogodek se izvaja v okviru projekta DACE, ki ga financira Evropska unija.

Dogodek bo mednaroden in v celoti izveden v angleškem jeziku.

Govorke, govorci in predavanja:

 • dr. David R. Boyd, posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah in okolju – Razvoj pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja;
 • prof. dr. Stephen Humphreys, Law School, London School of Economics – Podnebne pravice;
 • prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  –  Podnebne pravice v odločitvah Odbora Združenih narodov za človekove pravice;
 • dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann, Climate Analytics in Climate Action Tracker  – Pravičen prispevek držav pri doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma;
 • dr. Samuel Ruiz-Tagle, Centre for Climate Engagement, University of Cambridge  –  Podnebne spremembe v pravu prostorskega načrtovanja;
 • Kertu Birgit Anton, Estonian Environmental Law Center  –  Podnebna tožba Petki za prihodnost Estonija proti Eesti Energia;
 • Luka Štrubelj, PIC  –  Pravna odgovornost korporacij za podnebne spremembe.

Celoten program v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/5TVZAbL2D3wDasd7A

Za vse dodatne informacije vam je na voljo aljosa.petek@pic.si.

6.8. 24.4. / Webinar o odgovorih na vprašanja o potencialnih sonaravnih rešitvah s konkretnimi primeri

Vljudno vabljeni na webinar ekipe porjetja Limnos za aplikativno ekologijo, pri katerem se bo odgovarjalo na vprašanja o potencialih sonaravnih rešitvah s konkretnimi primeri. 

Webinar bo potekal v sredo, 24.4.2024 ob 13:00 – 14:00 preko povezave Zoom. Prijave se sprejemajo na: alenka@limnos.si . Po prijavi boste prejeli povezavo.

Vprašanja in ključne teme sporočite lahko organizatorjem webinarja sporočite preko spletne ankete, ki je dostopna na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/3a69064e

Ozadje nastanka webinarja: Podnebne spremembe in zakonodajalci vedno bolj spodbujajo k načrtovanju večnamenskih sonaravnih ali vsaj hibridnih rešitev, ki naj vključujejo čim več narave. Pri tem ugotavljamo, da v Sloveniji še vedno velja prepričanje, da imamo narave (zelenih površin) dovolj in da nam tudi vode ne manjka.

Zadnji dve leti sta pokazali ravno nasprotno!

Kako si zamišljamo investicijo, ki je odporna na podnebne spremembe? Kako utemeljiti potrebo po evropskih sredstvih, ki zahtevajo načelo »ne škoduj bistveno«? Kako lahko z širše zastavljeno idejno zasnovo podpremo biodiverziteto in izpolnjujemo zakonodajo o obnovi narave?

VABILO najdete tukaj.

6.9. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

6.10. 15.-17.5 / Mednnarodna konferenca SEEnergy

Energetski prehod EU v nizkoogljično družbo za Slovenijo predstavlja največji projekt po osamosvojitvi Slovenije. Ker smo šele na
začetku tega prehoda, je vprašanj še zelo veliko, vendar pa nam že sprejete in načrtovane časovnice ne
dajejo ravno veliko časa za iskanje odgovorov.
Zato na Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organizirajo novo konferenco SEEnergy na temo
energetskega prehoda JV Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila veliko odgovorov na vprašanja, s
katerimi se ukvarjate tudi v lokalnih skupnostih.

16. 5. bosta potekala dva sklopa (Kaj čaka lokalne skupnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo in primeri dobrih praks, financiranje energetskih projektov), ki naslavljata predvsem lokalne skupnosti. Za občine je s strani organizatorja zagotovljen popust!

Dodatne informacije o programu na mednarodno konferenco, ki jo sicer organizirajo na 2 leti, najdete tukaj.

6.11. 16. in 17. 5. / Simpozij Slovenski regionalni dnevi

V soorganizaciji ZRC SAZU – Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ter Združenja regionalnih razvojnih agencij vas vabijo, da se udeležite simpozija Slovenski regionalni dnevi 2024, ki bo potekal 16. in 17. maja v Hotelu Dolenjc v Novem mestu.

Letošnji simpozij je namenjen razpravi o dveh ključnih temah, in sicer demografiji, kadrih in z njima povezanimi izzivi regionalnega razvoja. Predstavili bodo različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

6.12. 24. - 28. 6. / Študijski obisk Slovenije na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

6.13. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje,

ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Vabilo na razvojno konferenco s programom bo posredovan naknadno.

Vljudno vabljeni k udeležbi.

7. Aktualni razpisi

7.1. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

7.2. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na povezavi.

Za vse potencialne prijavitelje bo izveden informativni dan v četrtek, 18. aprila, ob 9. uri, preko Zoom aplikacije. Potencialni prijavitelji se lahko na informativni dan prijavijo na Povezavi

7.3. [Aktualen razpis] Sodelujte pri medsebojnem pregledu urbanih strategij

Novi razpis za medsebojne strokovne preglede (Peer Reviews) traja do 30. aprila 2024 do 12.00.

Mesta, to je vaša priložnost, da izboljšate svoje strategije, se naučite novih veščin in vzpostavite trajne evropske povezave!

Glavni cilj medsebojnega pregleda je pomagati vašemu mestu izboljšati zasnovo in izvajanje vaše strategije trajnostnega urbanega razvoja (TUS) z razpravo in učenjem iz izkušenj drugih mest. Izmenjava se zaključi s srečanjem, na katerem lahko vsa sodelujoča mesta razpravljajo o skupnih težavah in izzivih ter izmenjujejo najboljše prakse.

Dve različni vlogi, ena prijava

Mesta, ki želijo sodelovati, se lahko prijavijo v eno od dveh vlog: i) mesta, katerih strategije se pregledujejo, in ii) mesta, ki pregledujejo strategije.

– Kot mesto s strategijo v pregledu se boste ukvarjali s tremi specifičnimi izzivi, s katerimi se soočate pri oblikovanju/izvajanju svoje strategije trajnostnega urbanega razvoja. Kot mesto s strategijo v pregledu se lahko prijavijo samo mesta iz 11. člena Uredbe 2021/1058/EU (v primeru Slovenije torej mestne občine).

– Kot pregledovalec strategij drugih boste delili svoje strokovno znanje in izkušnje v zvezi z izzivi mesta v pregledu. Dobrodošla so vsa mesta z izkušnjami na področju strategij trajnostnega urbanega razvoja. Ste pripravljeni deliti svoje strokovno znanje in izkušnje ter poskrbeti, da bo vaše mesto znano po svojih dobrih praksah?

Pridružite se spletnem informativnem sestanku

Urbana kontaktna točka vabi na spletni informativni dan, 12. aprila 2024 ob 10.00. Na razpisu boste prejeli vse informacije o razpisu Peer Review kot tudi stalnem razpisu za izmenjavo mest. Informativni dan bo potekal v slovenščini. PRIJAVA

Ob tem spletni informativni dan 9. aprila organizira tudi EUI.  Na tem spletnem dogodku boste lahko slišali o izkušnjah več mest s strategijo v pregledu in strokovnih ocenjevalcev iz prejšnjega razpisa, izvedeli, kako se prijaviti, in jim zastavili vsa druga vprašanja o razpisu.

Prijavite se zdaj

EUI ima na voljo tudi široko paleto podpore in smernic, ki vam bodo pomagale pri pripravi in oddaji prijave. Če imate posebno vprašanje, se naročite na individualni posvet. Oglejte si pričevanja prejšnjih udeležencev in vse informacije o Peer Reviews na spletišču EUI. Obiščite EUI stran z razpisi za vse informacije o razpisu, postopku prijave in rokih.

 

 

7.4. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

7.5. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

7.6. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.7. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.8. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

8. Novice drugih

8.2. Vabilo k sodelovanju v organizaciji "International Federation of Municipalities Sports and Tourism"

Ministrstvo za javno upravo, Služba za mednarodno sodelovanje je posredovalo vabilo Mednarodne  športno-turistične zveze občin sveta, ki je edini uradni organ za znanstvene, praktične in izobraževalne dogodke s področja športa in urbanega turizma za občane in zaposlene v občinah po vsem svetu.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

V IFMST se lahko brezplačno vključite s priloženim obrazcem (TUKAJ).

Nekatere prednosti članstva v IFMST:

– članstvo v IFMST je za občine brezplačno,

– udeležba na brezplačnih tečajih usposabljanja za izboljšanje znanja občinskih uslužbencev,

– udeležba na mednarodnih športnih in turističnih prireditvah,

– pridobivanje mednarodnih blagovnih znamk na področju športa in urbanega turizma,

– možnost interakcije in komunikacije z drugimi občinami na svetu za izmenjavo izkušenj na vseh področjih urbanega menedžmenta,

– možnost sodelovanja na festivalih in prireditvah s področja turizma in športa v drugih mestih sveta,

Več informacij: info@ifmst.org in www.ifmst.org

ter  Tamara.Evdenic@gov.si iz Službe za mednarodno sodelovanje na MJU.

8.3. Prevozna revščina – prisilno lastništvo avtomobila ali socialna izključenost

Osrednja tema letošnje 8. nacionalne konference o celostnem prometnem načrtovanju je bila prevozna revščina. Gre za razmeroma neuveljavljen pojem, ki pa je v družbi prisoten že dolgo. V Sloveniji je obveljala definicija, da gre za pojav, ko posameznik ali gospodinjstvo nima ustreznega prevoza do zanj ključnih storitev in dejavnosti ali si ga težko privošči. Najpomembnejša dejavnika za prevozno revščino sta slaba prostorska in prometna dostopnost.

Na konferenci je Matej Gabrovec z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, s katerim Focus sodeluje v okviru projekta raziskovalnega projekta Mobilnostna revščina v RS, izpostavil, da je v Sloveniji okoli 60.000 prevozno revnih prebivalcev. Gre večinoma za tiste, ki živijo pod pragom revščine in hkrati nimajo dostopa do zadovoljive ponudbe javnega prometa. Pri njih pride do tako imenovanega prisilnega lastništva avtomobila, zaradi katerega za mobilnost porabijo velik del prihodka.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

8.4. Glasovanje za EU projekt, moj projekt je odprto

V Sloveniji je bilo z evropskimi sredstvi podprtih več kot 10.000 projektov, zaradi katerih na številnih področjih živimo bolje. Ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU se predstavlja najboljših 20 evropskih projektov za letošnje leto, med njimi tudi projekta, podprta s sredstvi skupne kmetijske politike.

Dobre zgodbe, financirane z evropskimi sredstvi, se lahko ponosno predstavljajo, saj prispevajo k našemu skupnemu napredku na različnih področjih, kot so evropske kohezijske politike, sodelovanja Interreg, notranje zadeve, skupna kmetijska politika ter ribištvo, pomorstvo in akvakultura.

Spoznajte letošnjih 20 finalistov in glasujte za svojega favorita. Glasovanje je odprto do 8. maja 2024, zmagovalec pa bo razglašen na dan Evrope, 9. maja letos.