Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

VLADA RS

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE JESENICE, IG, DOL PRI LJUBLJANI IN MORAVČE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Ponovno usklajevanje z ministrstvom glede novele ZFO-1

Predstavniki SOS so se dne 12. 3. 2024 udeležili ponovnega sestanka na Ministrstvu za javno upravo na temo sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin.

Sestanka se je udeležila tudi večja skupina predstavnikov Ministrstva za finance, kateri so pojasnili

1.2. Delovna skupina SOS o izvajanju NUSZ

V sredo, 13.3.2024 se je v Ljubljani prvič sestala Delovna skupina SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ v Sloveniji, ki je bila ustanovljena na pobudo predsedstva SOS.

Uvodno srečanje je bilo namenjeno pregledu stanja in oblikovanju načrta za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ. NUSZ je edini pravi avtonomni vir občin in predstavlja pomemben investicijski kapital. Članice in člani so govorili o težavah, ki jih imajo občine pri odmeri NUSZ (za nezazidana stavbna zemljišča, za vikende, sekundarna stanovanja, poslovne subjekte,…) in tudi s samo vsebino Odloka, saj so določbe zakona nejasne. Glede na to, da občine različno odmerjajo NUSZ in na ta način zasledujejo svojo zemljiško politiko, prihaja tudi do večjih ali manjših odstopanj.

Člani so si bili enotni, da bi bilo dobro, da se odmera NUSZ poenoti in tudi poenostavi. Dogovorjeno je bilo, da se zberejo podatki, ki bodo predmet razprave za oblikovanje izhodišč na naslednjem sestanku.

1.3. Občina Gorenja vas – Poljane je postala 187. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Gorenja vas – Poljane je postala 187. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Ivan Tavčar je o Poljanski dolini na kratko zapisal: ˝Vsak letni čas je tukaj po svoje lep. Prav gotovo pa je bilo tukaj najlepše takrat, ko je pomlad s svojim krilom plavala nad dolino. In če je v Poljanski dolini lepa pomlad, tedaj je malokje lepše˝. 

Občina je bila ustanovljena leta 1994. Površina občine 153 km2 , število prebivalcev je 7.650 (po 1. 7. 2023). Župan občine je gospod Milan Čadež.

Z vzhodne strani vstopate v Občino Gorenja vas – Poljane pri Visokem, kjer vas pozdravi mogočen kmečki baročni Dvorec Visoko. V dvorcu si v obnovljeni notranjosti lahko ogledate zanimive razstave, v čudovitem zelenem okolju pa se spočijete in posladkate z dobrotami iz Kavarne Visoko.

Dolina je dobila ime po starem naselju Poljane, ki je bilo v listinah omenjeno že v 13. stoletju. Dolgo časa so bile Poljane središče doline in so se ponašale z eno najlepših baročnih cerkva pri nas. Cerkev je bila v 2. svetovni vojni močno poškodovana, zato so jo po vojni podrli. Poljane so znane kot rojstni kraj pisatelja Ivana Tavčarja ter slikarske in rezbarske rodbine Šubic. V Šubičevi hiši, rojstni hiši slovenskih slikarjev Janeza in Jurija Šubica, danes deluje kulturni center, ki vas z zanimivo muzejsko zbirko popelje v pravo ustvarjalno doživetje.

Da je dolina res dajala navdih umetnikom, priča v Dolenčicah tudi kip tamkaj rojenega rojaka, slikarja Antona Ažbeta. Skozi Javorje, eno izmed s soncem najbolj obsijanih vasi, vodi pot do smučišča Stari vrh, ki se ponaša z odličnimi smučarskimi progami. Za adrenaline željne je na voljo družinsko adrenalinski park. Območje pod Starim vrhom je znano tudi po številnih turističnih kmetijah, iz katerih diši po okusni domači hrani.

V osrčju občine, zahodno od Poljan, je upravno središče Gorenja vas s čedalje izrazitejšimi trškimi značilnostmi, kjer je ob osrednjem trgu, Trgu Ivana Regna, nastalo zgoščeno trgovsko-storitveno jedro naselja. Po vojni je Gorenja vas z združitvijo skupine manjših vasi na obeh bregovih Sore in hitrim razvojem delovnih mest naglo prerasla v največje naselje v občini.

Tik na Gorenjo vasjo je zaselek Lajše, kjer se je leta 1868 rodil Ivan (Janez) Regen, slovenski biolog, ki se je kot prvi znanstvenik začel ukvarjati z raziskovanjem zvočne komunikacije žuželk in delovanjem “cvrčal” kobilic, zato velja za pionirja sodobne bioakustike.

Na zahodnem robu naselja, v Logu, se nahaja priljubljeno sprehajalno rekreacijsko območje, ki ga prečka kolesarska pot in vodi vse do naselja Hotavlje, ki je znano po obdelavi marmorja ter hitro razvijajoči se gostinski in turistično namestitveni ponudbi. Na južni strani občino zaključuje greben Žirovskega vrha, kjer v pristnem okolju ohranjajo različne tradicionalne običaje.

Ob odkrivanju Poljanske doline se za naravnimi in kulturnimi danostmi skriva skrivnosten svet utrdb Rupnikove linije. Ostanki najatraktivnejše vojaško-zgodovinske gradbene dediščine so ravno v Poljanski dolini najbolj ohranjeni in pripravljeni na vaše raziskovanje.

Označene in urejene so številne pohodne in kolesarske poti, ki ponujajo užitke v vseh letnih časih in čudovit razgled na okoliške hribe. Med najbolj obiskanimi je prav gotovo 1562 m visok Blegoš, kamor vodi več označenih poti iz različnih smeri. Čudovit razgled se odpira tudi s SlajkeErmanovca in Žirovskega vrha.

Prijazni domačini vam bodo ponudili okrepčilo za telo in duha. V njihovi ponudbi poleg izdelkov iz sadja, pekarskih izdelkov in sira najdete tudi med in medene izdelke, volnene izdelke, ročno klekljano čipko in izdelke iz lesa, vse pod blagovno znamko Babica Jerca in Dedek Jaka – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.

Več informacij o občini vam je na voljo TUKAJ.

1.4. Projekt INFO-GEOTERMAL: Video o Podpiranju učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije s poudarkom na dostopu do uradnih in javnih informacij

V okviru projekta INFO-GEOTERMAL smo skupaj s projektnimi partnerji ustvarili video, posvečen Podpiranju učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije s poudarkom na dostopu do uradnih in javnih informacij.  Video je namenjen potencialnim vlagateljem na področju pridobivanja toplote in hladu iz geotermalne energije in pridobivanje elektrike v Sloveniji.  Video prikazuje naš potencial in dobre primere praks iz Slovenije in Islandije ter tudi:

 1. kako začeti,
 2. kam se usmeriti,
 3. kako uspešno razviti tovrstni projekt.

V video smo vključili zanimive vsebine iz terenskih ogledov tako na Islandiji kot v Sloveniji tekom projekta. Video si lahko ogledate na tej povezavi TUKAJ.

1.5. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Dobri projekti občin članic

2.1. Športni park Brajda – Dober projekt občine Tolmin

Gre za najpomembnejši projekt na področju športne infrastrukture v občini Tolmin, s katerim je osrednji športni park pridobil sodoben, uporaben in arhitekturno dovršen objekt. Športnikom, v prvi vrsti domačim nogometašem in atletom, objekt zagotavlja sodobno urejene garderobne in skladiščne prostore, obiskovalcem športnega parka so na voljo...

3. Zakonodaja

3.3. Novelacija odlokov o podlagah za odmero komunalnega prispevka – obročno plačilo, občinske oprostitve in upoštevanje preteklih vlaganj

Seznanjamo vas z mnenjem Službe vlade RS za zakonodajo (SVZ) in Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) glede uskladitev občinskih odlokov o komunalnem prispevku, iz katerega izhaja, da za potrebe uskladitve obročnega plačevanja, občinskih oprostitev in upoštevanja preteklih odlokov ni dopustno novelirati obstoječih odlokov, ampak je treba...

3.5. Zaprosilo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za občine

Naslovilo nas je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki želi v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Zakona o državni upravi pridobiti informacije o izvajanju Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup ter morebitnih težavah s katerimi se pri njenem izvajanju soočajo občinske uprave. V ta namen...

3.9. Novela Zakona o lokalni volitvah

Obveščamo vas, da je bil na portalu E-demokracija objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona najdete TUKAJ. Z zakonom se: Vljudno vas naprošamo za pregled in podajo stališča na predlog novele najkasneje do srede, 27. 3. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

4. Dogodki SOS

4.1. 20.03.2024. / Spletno / Sistemizacija delovnih mest in sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sistemizacija delovnih mest je temelj zakonitega kadrovskega poslovanja, saj je podlaga za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Vas zanima, kakšen je postopek priprave sistemizacije delovnih mest? Kakšna mora biti vsebina sistemizacije delovnih mest v lokalnih skupnostih? Ali ste seznanjeni s postopkom uveljavitve sistemizacije delovnih mest?

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Na izobraževanju bo predstavljen postopek zaposlitve, in sicer izvedba javne objave prostega delovnega mesta in izvedba javnega natečaja, akti, ki se izdajajo kandidatom v postopku zaposlitve, pravice neizbranih kandidatov ter vsebina in sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

O vsem navedenem bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vabilo za tiskanje je dostopno na povezavi TUKAJ.

4.2. 21.03.2024. / Spletno / Priglasitev načrta pomoči “de minimis”

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvom za finance (MF) organizira seminar glede priglasitev načrta pomoči “de minimis”.

Uvodoma bosta Anja Debevec in Štefan Preglej iz Sektorja za spremljanje državnih pomoči (MF) predstavila Uredbo EU št. 2023/2831, ki ureja pomoč de minimis na področju, ki ne zajema kmetijske proizvodnje (gospodarski de minimis) in nadomešča Uredbo 1407/2013. Poudarek predstavitve bo na spremembah, ki jih prinaša nova Uredba št. 2023/2831, obrazcu priglasitve in poročanju o pomočeh.

V nadaljevanju bosta Jana Erjavec in Mario Plešej iz Službe za razvoj in prenos znanja (MKGP) predstavila nova obrazca za priglasitev shem de minimis v primarni kmetijski in ribiški proizvodnji v skladu z Uredbama EU št. 1408/2013 in 717/2014.

 • Vabilo prilagamo tukaj.
 • Prijave potekajo preko spletne prijavnice na strani dogodka. Ker bi želeli v največji meri odgovoriti na vaša vprašanja vezana na vsebino seminarja, vas pozivamo, da jih predhodno napišete na prijavnico.

4.4. 10.04.2024. / Celje / Spoznaj mojo dobro prakso: Nove vsebine za živahno mesto

Vabljeni na študijski obisk v Celje, kjer bomo spoznali različne načine za oživljanje mest s primeri iz domače in tuje prakse.

Mesta po vsej Evropi iščejo nove načine, kako ohraniti živahnost, ponuditi raznolikost vsebin in doživetij ter poskrbeti, da se bo bodo v njih dobro počutili tako prebivalci kot obiskovalci. Veliko jih pri tem prepoznava potencial različnih oblik skupnostnih prostorov, ki omogočajo pester program za lokalno skupnost in širše. Pri tem mesta vedno znova ugotavljajo, da za oživitev ni vedno nujna fizična preobrazba oziroma prenova, ampak je veliko pomembnejša vsebina, ki se v prostorih odvija. Za njihovo dobro delovanje je neizogibno tudi sodelovanje z lokalnimi akterji in soustvarjanje vsebin s skupnostjo.

Vabljeni predstavniki občin in ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za živost mest, in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. VABILO in program najdete TUKAJ.

Zbiratelj prijav je IPOP. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite na tej povezavi najpozneje do 8. aprila 2024. Za več informacij se lahko obrnete na Nino Plevnik (nina.plevnik@ipop.si, 040/342-811).

***

Dogodek je organiziran v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Poteka v soorganizaciji z Mestno občino Celje.

4.5. 15.04.2024. / Ljubljana / Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

Posvet Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave bo v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 11.30, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Posvet pripravljamo Državni svet Republike Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Namen posveta je, da se političnim odločevalcem predstavijo ključni izzivi financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa pridobi jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave.

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA prek spletne povezave TUKAJ do petka, 12. aprila 2024, do 10. ure. Število prijav je omejeno.

Vabilo na dogodek, program posveta:

 

11.00-11.30

SPREJEM UDELEŽENCEV

 

11.30-12.10

UVODNI GOVORI  

Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Vladimir PREBILIČ, predsednik Skupnosti občin Slovenije

Peter DERMOL, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Robert SMRDELJ, predsednik Združenja občin Slovenije

 

12.10-13.50

UVODNE PREDSTAVITVE

mag. Franc PROPS, minister za javno upravo

Klemen BOŠTJANČIČ, minister za finance

 

Poslanske skupine  

mag. Borut SAJOVIC, vodja Poslanske skupine Svoboda

Jelka GODEC, vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

mag. Janez ŽAKELJ, Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati

Predstavnik Poslanske skupine Socialnih demokratov

 

Strokovni prispevki

izr. prof. dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in podžupanja Občine Dobrova-Polhov Gradec

mag. Gregor MACEDONI, član glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto

 

13.50-14.30

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

* * *

Posvet bosta vodila in povezovala predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

5. Dogodki drugih

5.1. NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z aktivnostmi, da pomemben mejnik v razvoju slovenske lokalne samouprave primerno obeležimo.

Načrtuje se posebna slovesnost v sredo, 17. 4. 2024 med 10. in 13. uro v Kongresnem centru Brdo. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

5.2. 18. in 19. 3. / Evropski vrh regij in mest

Dne 18. in 19. marca 2024 bo v belgijskem mestu Mons potekal Evropski vrh regij in mest, tj. srečanje lokalno in regionalno izvoljenih politikov iz celotne Evropske unije. Vrh bo tokrat še posebno slavnosten, saj Evropski odbor regij letos praznuje 30. obletnico svoje ustanovitve.

Če se boste vi ali vaši člani odločili za udeležbo, se boste pridružili več tisoč županom, občinskim svetnikom in regionalnim ministrom iz vse Unije, ki jih bodo nagovorili visoki predstavniki EU ter regionalni in državni voditelji. Program bo vključeval tudi okrogle mize o aktualnih temah in kulturne dogodke.

Prijave so možne do 11. marca 2024 prek temu namenjene spletne strani. Če v zvezi z dogodkom in prijavo potrebujete dodatne informacije, so na tej strani na voljo odgovori na nekatera pogosta vprašanja, vedno pa se lahko obrnete tudi neposredno na organizatorja.

5.3. 19. 3. / Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom

Evropska mreža znanja o mestih (angleško The European Urban Knowledge Network – EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab” z naslovom Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom.

Cilj dogodka je ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot pomembne okoljske in prostorske teme.

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.

5.4. 20. 3. / Okrogla miza o preprečevanju medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu

Ministrstvo za digitalno preobrazbo vas vabi na okroglo mizo o preprečevanju medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu. Oboje povzroča hude čustvene, fizične in psihosocialne posledice, dogaja pa se predvsem med osnovnošolci in srednješolci.

Na okrogli mizi se bodo z izkušenimi sogovorniki iskali odgovori na vprašanja, kot so, kakšne oblike spletnega nasilja so pri nas najbolj prisotne, kako ga lahko med mladimi prepoznamo in se nanj ustrezno odzovemo ter še pomembneje, kako naj otroke in mlade opolnomočimo, da se bodo izognili tovrstnim okoliščinam.

Okrogle mize bodo v prvem sklopu organizirane v šestih mestnih občinah v Sloveniji, isti dan ob isti uri. Sogovorniki, predvsem tudi iz lokalnega okolja, prihajajo s področja šolstva, socialnega dela, psihologije, policije, tožilstva.

V sredo, 20. marca 2024 se bodo okrogle mize izvedle ob 11. uri v naslednjih mestnih občinah:

Celje – Kranj – Maribor – Murska Sobota – Nova Gorica – Novo mesto.

Sporočila okrogle mize bodo koristna in zanimiva za učitelje v osnovnih in srednjih šolah, za socialne delavce, psihologe, policiste in seveda tudi za vse starše otrok in mladostnikov.

Več informacij sledi do 18. 3. 2024.

5.5. 21. 3. / Delavnica: Vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« - DNSH - v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vas vabi  na delavnico, kjer bodo predstavili smernice za vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« (DNSH) v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

Gre za novosti pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, zato je pomembno, da se z njimi seznanite. Delavnica je namenjena pripravi izvajanju projektov na operativni ravni.

Delavnica bo izvedena v živo v Ljubljani, in sicer v četrtek, 21. marca v hotelu Lev (Vošnjakova ulica 1).

Program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na spodnji spletni povezavi do 20. marca 2024 oz. do zapolnitve mest.

Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/dnsh-prijava-2024

5.6. 21. in 22.3. / EU LABORATORIJI ZA MESTA

Trenutno so odprte prijave za laboratorij o spreminjanju navad za zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki se bo odvijal 21. in 22. marca 2024 v francoskem mestu Mouans Sartoux. Prijvite se lahko tukaj.

EU laboratoriji za mesta (EU City Labs) so dogodki za izmenjavo znanja, ki jih skupaj organizirata URBACT in Evropska pobuda za mesta (EUI). Vsak laboratorij je edinstvena priložnost za spoznavanje dobrih praks mest, razvitih v okviru programa URBACT in pobude EUI ter načinov, kako so jih prilagodila in prenesla druga mesta.

Udeleženci bodo odkrili, kako v različnih nacionalnih okoljih uvesti lokalne projekte za trajnost hrane in energetski prehod. Dogodki bodo tudi priložnost za spoznavanje gostiteljskih mest in izmenjavo mnenj z meščani o njihovih dejavnostih vključevanja in učnih skupnostih.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

 

5.7. 22. 3. / Brezplačni tečaji BDTI (Infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo vas obvešča o seriji brezplačnih tečajev, ki ga organizira BDTI – Infrastruktura za testiranje velikih podatkov.

Namen tečajev je pomagati javnim upravam pri raziskovanju brezplačnega igrišča za analizo podatkov, ki ga ponuja infrastruktura za testiranje velikih podatkov (BDTI) s praktičnim primerom uporabe. Po sklopu tečaju se bodo udeleženci pripravljeni prijaviti za BDTI in zgraditi primer uporabe podatkov javnega sektorja z uporabo platforme.

Tečaji bodo ponudili temeljito znanje o analizi, čiščenju, mešanju in shranjevanju podatkov, prav tako pa bodo udeleženci pridobili vpogled v napredne tehnike, kot sta zbiranje podatkov iz spleta in geografska vizualizacija.

Tečaji so odprti za vse zainteresirane, ne glede na predhodno znanje, in predstavljajo odlično priložnost za izboljšanje veščin na področju podatkovne analitike.

Tečaji bodo potekali v angleškem jeziku.

Več informacij: https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/resources/courses-and-training/bdti-essentials-course_en

5.8. 4. 4. / Nacionalni informativni dan v okviru 4. javnega razpisa programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 in 3. javnega razpisa programa Interreg Europe 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi nacionalnega organa bo dne 4. aprila 2024 v Ljubljani organiziralo nacionalni informativni dan v okviru 4. javnega razpisa programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 in 3. javnega razpisa programa Interreg Europe 2021-2027. Na dogodku, ki bo potekal v živo, bo podana tudi kratka informacija o javnem razpisu za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027. Podrobne informacije o dogodku bodo objavljene naknadno na spletni strani evropskasredstva.si.

 4. javni razpis programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 za standardne projekte bo odprt od 12. marca 2024 do 12. junija 2024. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani programa Call 4 – Thematic projects – Programme Interreg Euro-MED (interreg-euro-med.eu).

3. javni razpis programa Interreg Europe bo odprt od 20. marca 2023 do 7. junija 2024. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani programa Next call for projects | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy.

Javni razpis za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027 (upravljanje s sodelovanjem) bo odprt od 20. maja 2024 do 27. junija 2024. Razpisna naloga je objavljena na spletni strani programa How to apply – Alpine Space Programme (alpine-space.eu).

Prijave na dogodek so možne na POVEZAVI do vključno 2. aprila 2024.

5.9. 24. 4. / Spletni dogodek: Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja vas prijazno vabi na dogodek ”Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb”, ki bo 24. 4. 2024 na Zoomu med 10:00 in 14:30.

Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi s konceptom t. i. podnebnih pravic – človekovih pravic, na katere vplivajo podnebne spremembe, ter obveznosti držav in korporacij v zvezi s podnebjem. Izvedeli boste več o sodnih sporih, v katerih sodišča odločajo o odgovornosti držav in korporacij, ki s svojimi aktivnosti vplivajo na podnebne spremembe in prilagajanje družbe nanje. Dogodek se izvaja v okviru projekta DACE, ki ga financira Evropska unija.

Dogodek bo mednaroden in v celoti izveden v angleškem jeziku.

Govorke, govorci in predavanja:

 • dr. David R. Boyd, posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah in okolju – Razvoj pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja;
 • prof. dr. Stephen Humphreys, Law School, London School of Economics – Podnebne pravice;
 • prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  –  Podnebne pravice v odločitvah Odbora Združenih narodov za človekove pravice;
 • dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann, Climate Analytics in Climate Action Tracker  – Pravičen prispevek držav pri doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma;
 • dr. Samuel Ruiz-Tagle, Centre for Climate Engagement, University of Cambridge  –  Podnebne spremembe v pravu prostorskega načrtovanja;
 • Kertu Birgit Anton, Estonian Environmental Law Center  –  Podnebna tožba Petki za prihodnost Estonija proti Eesti Energia;
 • Luka Štrubelj, PIC  –  Pravna odgovornost korporacij za podnebne spremembe.

Celoten program v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/5TVZAbL2D3wDasd7A

Za vse dodatne informacije vam je na voljo aljosa.petek@pic.si.

5.10. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

6. Aktualni razpisi

6.1. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

6.2. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

6.3. Objavljen novi Terminski načrt javnih razpisov

Objavljen je novi Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) za leto 2024 in začetek leta 2025.

V letošnjem letu se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN SKP 2023–2027. PRP 2014–2020 se zaključuje, načrtovana je objava še zadnjih treh javnih razpisov iz tega naslova. MKGP bo v letos pospešeno izvajal intervencije SN SKP 2023–2027, v načrtu je objava 35 javnih razpisov.

Na spletni strani SN SKP je na voljo več informacij o novem terminskem načrtu javnih razpisov.

6.4. Razpis za mreže za prenos znanja

 

 

 

 

 

URBACT je objavil razpis za mreže za prenos inovacij. Prijave so mogoče do 20. marca 2024. 

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za mreže za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos inovacij, ki so bile financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta evropska mesta.

Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sofinanciranje UIA (Urban Innovative Actions), bodo delovala kot vodilni partnerji mrež. Partnerska mesta bodo imela možnost inovacijo, ki jo je vodilni partner razvil v okviru UIA, prenesti v svoje okolje.

Sodelujete lahko na primer s Tilburgom, Verono, Dunajem in Aveirom. Vsi vodilni partnerji in njihove inovativne prakse so objavljeni na orodju Partner Search Tool. V dveh letih boste bolje spoznali njihovo prakso in jo imeli možnost preizkusiti s pilotnim projektom. V tem času boste oblikovali tudi naložbeni načrt za implementacijo inovacije v vašem mestu oziroma občini.

Vse informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

6.5. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.6. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc

Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom, se izvajajo v obliki neformalnih izobraževanj za odrasle prebivalce Republike Slovenije, ki so na dan prijave stari 30 let in več; programi pa so namenjeni pridobivanju in dvigu osnovnih digitalnih kompetenc ter dvigu naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Rok za prijavo je 25. marec 2024 do 12. ure

Več informacij o javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 lahko pridobite na spletni strani razpisa.

6.7. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.8. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

6.10. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

Dne 15. februarja 2024 projektni partnerji organiziramo še odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

6.11. Najava dogodka: “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Evropska mreža znanja o mestih (The European Urban Knowledge Network EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Dogodek bo potekal : 19. marca 2024, 09:00 – 15:00, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cilji dogodka so:

 • Ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot vroče okoljske in prostorske teme.
 • Predstavitev projekta Krožno gospodarjenje s prostorom . Projekt podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjševanje pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” mestnega prostora.
 • Razprava o izkušnjah drugih držav pri zmanjševanju pozidave zemljišč in odziv na izkušnje projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«.
 • Prikaz uspešnih praks mest pri krožni oziroma ponovni rabi prostora.

Na Policy Lab ste vljudno vabljeni urbani in prostorski načrtovalci, predstavniki državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjaki s področja rabe in varstva tal.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne strani EUKN, kjer so na voljo tudi dodatne informacije o dogodku in program dogodka: https://eukn.eu/event/towards-no-net-land-take-insights-from-recycle-space-slovenia/

Organizatorji se veselijo srečanja z vami 19. marca v Ljubljani!

Uradno vabilo je na voljo TUKAJ.

Dodatno: V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa). Udeležencem članom ZAPS potrdil o udeležbi ni potrebno pošiljati na ZAPS – točke bodo vneseni na podlagi seznama udeležencev.

6.12. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

7. VLADA RS

7.1. 95. redna seja

Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo

Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2022 in 2023. Podprla je izvajanje letalske obrambe pred točo tudi v letih 2024 in 2025.

Toča se v Sloveniji pojavlja vsako leto. Razvoj nevihtnih oblakov in morebiten pojav toče lahko spremljamo s pomočjo meteorološkega radarja. Nevihte na ozemlju, velikem okoli en kvadratni kilometer, se v Sloveniji pojavijo vsako leto nekaj desetkrat, tiste z večjim obsegom pa enkrat vsakih nekaj let. Toča nastane v dveh do treh odstotkih teh neviht. Ob nevihtah škode na pridelkih ne povzroča samo toča, temveč najbolj pogosto tudi močen veter in intenzivne padavine. Tudi če bi bilo torej mogoče preprečiti nastanek toče, ni mogoče preprečiti močnega vetra in intenzivnih nalivov, ki v večini primerov naredijo največjo škodo.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije se namenijo s proračunske postavke obramba pred točo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), če se izkaže tudi interes lokalnih skupnosti. Šteje se, da je interes lokalnih skupnosti izkazan, če je v izvajanje letalske obrambe pred točo vključena vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške statistične regije.

MKGP prispeva do 35 odstotkov sredstev za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije, preostali del sredstev zagotovijo občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred točo.

Poročilo o stanju izvajanja evropske kohezijske politike

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027, ki opisuje stanje izvajanja evropske kohezijske politike v teh programskih obdobjih na dan 29. 2. 2024.  Prvi del poročila je namenjen programskemu obdobju 2014-2020, drugi del pa obdobju 2021-2027.

S koncem leta 2023 je Slovenija kot ena bolj uspešnih držav EU zaključili programsko obdobje 2014-2020. Izkoristili smo vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva, namenjena ljudem, gospodarstvu in bolj enakomernemu regionalnemu razvoju Slovenije. Na dan 29. 2. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 103 % pravic porabe v skupni vrednosti približno 3.45 milijarde evrov. Zaradi finančnega zaključevanja, ki se še izvaja, se bo ta številka najverjetneje še spremenila oz. povišala.

V letu 2023 smo v Sloveniji začeli izvajati Program evropske kohezijske politike 2021-2027. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo za dobrih 334 milijonov evrov odločitev o podpori, kar je približno 10 % vseh razpoložljivih evropskih kohezijskih sredstev. Objavljeni so prvi razpisi. Program evropske kohezijske politike 2021-2027 se bo sicer izvajal do konca leta 2029.

Poročilo o regionalnem razvoju med letoma 2018 in 2022

Vlada se je seznanila s Poročilom o regionalnem razvoju med letoma 2018 in 2022, ki prinaša vpogled v regionalne razvojne procese v Sloveniji v omenjenem obdobju na ravni države in posameznih razvojnih (NUTS 3) regij. Osredotoča se na analizo napredka pri doseganju 4 splošnih ciljev regionalne politike za obdobje 2021-2027, ki je bila izvedena na podlagi vnaprej opredeljenih kazalnikov.

Njegove ključne ugotovitve so:

 • prvi splošni cilj, ki se nanaša na dvig kakovosti življenja v vseh regijah, je bil v pomembni meri dosežen. Razmere na področju kakovosti življenja so sicer najugodnejše v Gorenjski regiji, sledita ji Osrednjeslovenska in Koroška regija. Najmanj ugodne razmere so v Posavski regiji, ki ji sledita Obalno-kraška in Pomurska regija;
 • drugi splošni cilj, ki se nanaša na razvojno dohitevanje evropskih regij, je bil delno dosežen. Hitrejši gospodarski razvoj od povprečnega v Evropski uniji je bil dosežen v Osrednjeslovenski, Podravski in Zasavski regiji. Na drugi strani sta Gorenjska in Obalno-kraška regija opazno nazadovali, medtem ko je gospodarski razvoj ostalih razvojnih regij sledil povprečnemu razvojnemu trendu Evropske unije. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija se je v analiziranem obdobju razvijala hitreje kot sosednje avstrijske in madžarska regija in podobno hitro kot hrvaške regije na ravni NUTS 2. Kohezijska regija Zahodna Slovenija se je razvijala hitreje od vseh sosednjih regij na ravni NUTS 2;
 • tretji splošni cilj, ki se nanaša na zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik, je bil v pomembni meri dosežen. Spremembe razlik med razvojnimi regijami po gospodarski aktivnosti so majhne, po v poročilu uporabljeni meri variabilnosti so se razlike celo nekoliko zmanjšale. Nanje najmočneje vpliva Osrednjeslovenska regija, medtem ko ostale razvojne regije (z izjemo Zasavske) postopoma konvergirajo. Tudi po neto razpoložljivem dohodku na prebivalca, kjer so razlike med regijami že sicer majhne, so se te v obravnavanem obdobju še zmanjšale. V povprečju je imela najvišji neto razpoložljiv dohodek na prebivalca Koroška, sledita ji Jugovzhodna Slovenija in Osrednjeslovenska regija, medtem ko je imela najnižjega Pomurska regija, sladita ji Podravska in Zasavska regija. Razkorak med obmejnimi problemskimi območji in notranjostjo Slovenije se je povečeval manj izrazito kot pred letom 2018.

Vir: Vlada RS, NJ

8. Novice drugih

8.3. Srečanje Evropskega omrežja urbanega znanja v Bruslju: za zelena, produktivna in pravična mesta

Na dogodku, ki je bil organiziran v okviru Belgijskega predsedovanje Svetu Evropske unije, so generalni direktorji in drugi visoki predstavniki držav, vključenih v Evropsko omrežje urbanega znanja (angleško European urban knowledge network – EUKN), predstavili stališča in aktivnosti držav pri vlogi prostorskega načrtovanja za doseganje ciljev Nove leipziške listine iz leta 2020.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.5. Ministrstvo za digitalno preobrazbo vabi k sodelovanju

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo se zavedajo, da je za uspešen razvoj in implementacijo digitalnih dvojnikov ključno tesno sodelovanje med različnimi akterji, vključno in predvsem z lokalnimi skupnostmi.

Vabijo vas, da se pridružite njihovim prizadevanjem kot aktiven član prihodnje mreže združenj, ki v vsaki državi članici podpirajo prizadevanja nacionalnih pametnih skupnosti, ki jih podpira EU LDT toolbox (trenutno v razvoju).

Želja delovne skupine, ki pripravlja vse potrebno za vzpostavitev delovanja EDIC, je, da vse države ustanoviteljice LDT-CitiVERSE-EDIC (Estonija, Francija, Hrvaška, Latvija, Portugalska, Slovenija, Španija in Češka in (poznejši pristop) Luksemburg, Slovaška in Belgija) lahko v tej začetni fazi dostopajo do vseh mest v Evropi.

Iz Slovenije bo izbrana ena mreža, ki bo izvajala potrebne aktivnosti diseminacije z izbranim izvajalcem JN za EU LDT toolbox, in ko bo LDT-CitiVERSE-EDIC v celoti deloval, bo sodelovala z roko v roki s prihodnjimi članicami.

EDIC ne predstavlja le tehničnega podviga, ampak tudi priložnost za izboljšanje kakovosti življenja v evropskih mestih in regijah ter spodbujanje gospodarskega razvoja.

Predvidoma poleti bo objavljen razpis v okviru programa DEP v višini 20 mio EUR, ki bo občinam in drugim zainteresiranim stranem omogočil, da pridobijo finančna sredstva za razvoj in implementacijo svojih digitalnih dvojnikov.

Usmeritve komisije za ta razpis so razvidne v Delovnem programu DEP za leti 2023 in 2024.

Za več informacij in za izraz interesa za sodelovanje jih lahko kontaktirate po mailu sasa.kek@gov.si oz. po telefonu 070 952 898.

8.6. Spletna anketa o administrativnih obveznostih, s katerimi se soočajo kmetje

Evropska komisija je v četrtek, 7. marca 2024, odprla spletno anketo, s katero želi zbrati mnenja kmetov o administrativnih obveznostih, s katerimi se soočajo.

Rezultati spletne ankete bodo Evropski komisiji pomagali opredeliti njihove glavne vzroke zaskrbljenosti ter razumeti vire upravnega bremena in zapletenosti, ki izhajajo iz pravil skupne kmetijske politike in drugih pravil EU za hrano in kmetijstvo v EU, ter njihove uporabe na nacionalni ravni.

Predvideno je, da bodo rezultati raziskave znani do poletja 2024. Rezultati ankete bodo nato vključeni še v podrobnejšo analizo, ki bo objavljena jeseni 2024.

Evropska komisija namerava nekatere anketirance tudi kontaktirali za poglobljen nadaljnji telefonski razgovor, za podrobnejši vpogled v njihove odgovore. Sodelovanju v telefonskem razgovoru je neobvezno, za sodelovanje pa se lahko prijavite v okviru vprašalnika.

Spletna anketa bo odprta do 8. aprila 2024, telefonski razgovori pa bodo predvidoma potekali od aprila do junija 2024.

Jezik spletne strani lahko spremenite z uporabo spustnega seznama na desni strani spletne strani.

Vprašalnik Poenostavitev – stališče kmetic in kmetov vam je na voljo TUKAJ.