Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. V Ljutomeru gostili sedmo regijsko srečanje občin

V torek, 6. februarja 2024 je v sejni sobi Hotela Jeruzalem v Občini Ljutomer potekalo 7. regijsko srečanje županj in županov občin Podravske in Pomurske regije. Zbrane je sprejela ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je sicer tudi članica Kluba županj SOS. Ob pričetku srečanja je izrekla dobrodošlico v istoimenskem kasaškem, filmskem in vinskem mestu ter skozi oči lokalnega razvoja izpostavila predvsem potrebo, ki prihaja od spodaj navzgor. Občine je pozvala, da presežejo individualne razvojne potrebe in se pogosteje s sosednjimi občinami dogovorijo za povezovanje in sodelovanje na področju lokalne ponudbe.

V nadaljevanju je predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, izpostavil najpomembnejše teme preteklega leta, med drugim financiranje občin in poudaril, da se je dodatna sredstva v vrednosti 20 milijonov evrov solidarnostno razdelilo med vse občine. Med drugim so, kot je povedal, pri izračunu povprečnine naslovili tudi (mestne) občine, ki so večje in zaradi tega zagotavljajo storitve še okoliškim ter imajo s tega naslova več zaposlenih v javnih zavodih oz. več slednjih. Nadaljeval je, da bo najverjetneje treba v nadaljevanju porasta stroškov in inflacije znova nasloviti pristojne glede povprečnine. Prisotne županje in župani so v zvezi s tem izpostavili potrebo po pogostejših dialogih z državo. Dodali so še, da se predvsem manjše občine počutijo zapostavljene v razpisnih pogojih za pridobitev evropskih in drugih sredstev.

V nadaljevanju je dr. Prebilič izpostavil, da se je breme občin zaradi standardov na področju predšolske vzgoje in šolstva povečalo (šolski prevozi, plače vzgojiteljev oz. vzgojiteljic, otroci s posebnimi potrebami) ter s tem v zvezi izpostavil potrebo po racionalnejših stroškovnih rešitvah, ki bi se jih lahko urejalo v sklopu sprememb Zakona o finančni razbremenitvi občin. Zbrani so v zvezi s področjem predšolske vzgoje opozorili tudi na sistemsko anomalijo, saj občine prepogosto financirajo prosta mesta v javnih obstoječih vrtcih, a se v njihovih občinah obenem odpirajo zasebni vrtci, ki jih po zakonu morajo financirati v obsegu 80%, pri čemur na njihovo ustanovitev ne morejo vplivati. Dodatno so zbrani izpostavili še več primerov neracionalnega plačevanja prevozov otrok s posebnimi potrebami s strani občin, ki se največkrat kažejo pri prevozih iz ene v drugo občino.
Predsednik SOS je med razpravo poudaril še potrebo po pripravi priporočil za zaračunavanje Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in komunalnega prispevka, ki bodo nastala v Skupnosti občin Slovenije in bodo v podporo odločevalcem. Med razpravo so županje in župani opozorili na potrebo po celovitem upravljanju prizadetih območij in vključevanju občin v pripravo načrtov upravljanja. Prav tako so zbrani opozorili na ambiciozno napoved države o porabi 1,5 milijarde evropskih sredstev do konca leta 2024. V zvezi s tem so izpostavili predvsem ovire, kot so razpoložljivost in vse višja cena dela projektantov za pripravo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa, absorpcijska sposobnost gradbenega sektorja ter podobno. Med drugim so tudi opozorili, da zaradi nepravočasnih sanacijskih ukrepov na plazovih, zaradi dodatnega plazenja, stroški sanacije le še rastejo. Kot ugotavljajo, občine tudi težje načrtujejo sanacijske ukrepe, saj ne vedo, kolikšen del sredstev bo povrnjen in katera območja bodo upravičena do pomoči s strani države. Težave prepoznavajo tudi v tem, da ocenjeni stroški sanacije znatno presegajo razpoložljiva sredstva občin in zato računajo na pomoč iz državnega proračuna.

Galerija slik.

1.2. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


Povabilo k posredovanju dobrih projektov občin članic Skupnosti občin Slovenije v obdobju 2023 - 2024

V objavah na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in socialnih omrežjih bomo predstavili vse tisto najboljše, kar nastaja in prihaja iz občin članic. Vemo, da ste občine v zadnjih letih naredile ogromno, da ste aktivne na mnogih področjih vaših pristojnosti. Tu nas zanimajo predvsem projekti povezani z novogradnjami (npr. vrtcev, osnovnih šol, kulturnih domov, športnih objektov itd), nove arhitekturne rešitve ob prenovah ulic, trgov, zelenih površin ter podobno.

Zato vas prosimo, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o projektih, na katere ste najbolj ponosni in ste jih zaključili v preteklem oz. tem letu ter jih z veseljem predstavljate kot ključne naložbe vaše občine.

Vaš odgovor pričakujemo do 1. marca 2024 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si. Sporočilo naj vsebuje izpolnjen obrazec (predstavite do 3 projekte) in za vsak predstavljen projekt eno fotografijo (10 MB). Pripravili smo tudi nekaj koristnih nasvetov za fotografiranje.

Obrazec lahko snamete TUKAJ.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije.

2. Zakonodaja

2.3. Informacije za uporabnike pitne vode

25. januarja 2024 je bil v organizaciji ZKGS izveden posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi. Na posvetu je bila izpostavljena tudi problematika zagotavljanja informacij za uporabnike pitne vode in letnih poročil o pitni vodi. Ministrstvo za zdravje je posredovalo informacije za uporabnike pitne vode, ki pojasnjujejo, kako lahko uporabniki javne službe in...

2.5. Osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Uprava za zaščito in reševanje nam je v pregled in mnenje posredovala osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ.  Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 14. 2. 2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

2.6. Predlog Resolucije VNDN

S trani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Resolucije varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 14.2.2024.

3. Dogodki SOS

3.1. 13.02.2024. / Spletno / Zaupnik po Zakonu o prijaviteljih

Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, ZZPri) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Zakon določa dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju, med drugim tudi, da imenujejo zaupnike.

Na izobraževanju bomo obravnavali:

 • kratek pregled Zakona o zaščiti prijaviteljev
 • pojem zaupnika za sprejem in obravnavo prijav po ZZPri
 • prijava zaupniku
 • vodenje postopka prijave
 • pooblastila zaupnika glede preiskovanja prijave
 • ukrepi zaupnika glede kršitev
 • poročilo zaupnika po postopku

Vabimo vas, da ob prijavi na prijavnico zapišete tudi vprašanja in dileme glede izvrševanja zakona v praksi, kar bo omogočilo, da se razvije kvalitetnejša razprava s predavateljem.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30 s časom za vprašanja predavatelju.

Predaval bo Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije.

3.2. 15.02.2024. / Spletno / CircularPSP vabi na spletno srečanje Q&A v povezavi z razpisom

Projektno partnerstvo CircularPSP vabi vse zainteresirane (dobavitelje),  da se udeležijo spletnega srečanja, ki bo 15. februarja 2024 med 10. in 14. uro z vmesnim odmorom (11.45-12.15). Srečanje bo potekalo v povezavi z razpisom, ki je odprt za inovativno digitalno rešitev na področju krožnega gospodarstva. 

Na spletnem srečanju boste lahko zastavili različna vprašanja o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in podobnem.

Predlagane teme so naslednje: Tehnični del razpisne dokumentacije, administrativni in finančni del razpisne dokumentacije, konzorciji in partnerstva, postopek pred-komercialnega javnega naročanja in drugo.

Drugi razpisani dogodki, ki potekajo v okviru razpisa so na voljo v obliki posnetkov in dodatnih informacij na tej povezavi, ob koncu februarja pa bo na voljo še zadnje srečanje za vprašanja in odgovore (informacije v zvezi s tem še sledijo).

PRIJAVA: Že danes si zagotovite mesto za Q&A srečanju in se prijavite TUKAJ.(Dogodek bo potekal v angleščini).

 

3.3. 7.03.2024. / Spletno / Predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z CERV točko – nacionalno kontaktno točko vljudno vabi na brezplačno predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine, ki bo

v četrtek, 7.3. 2024, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom.

V okviru program Državljani enakost pravice in vrednote je objavljen razpis Networks of Towns. 6 milijonov evrov vreden razpis je namenjen  razvijanju in podpori mrež mest, ki bodo preko sodelovanja in razprav razvijale dolgoročno vizijo za prihodnost EU. Razpis izpostavlja tri prednostna področja:

 • spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o vlogi manjšin,
 • iskanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti procesov odločanja v EU in
 • povezovanje državljanov in spodbujanje razprav o ukrepih, povezanih s podnebjem in okoljem.

Upravičeni prijavitelji so občine oz. neprofitne organizacije, ki zastopajo občino.

Program in javni razpis bo predstavila Nena Bibica, vodja projektov pri Društvu PiNA. Društvo PiNA je bilo ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Že več kot 20 let spodbujajo družbeno odgovorne prakse in krepijo kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej odpirajo prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Od leta 2022 so kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Predstavitev je namenjena županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu predstavitve boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja. Predstavitev bo zaključena predvidoma do 11.30 ure.

 PRIJAVA:

Predstavitev je brezplačna.

Prijava je obvezna, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na predstavitvi.

Prijave zbiramo do 6. 3. 2024 do 13.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Lepo pozdravljeni,

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

 

4. Povpraševanja

4.1. Vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako imajo občine urejeno vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti. Zanima jo: Ali imate na vaši občini elektronsko vodenje razpisov za šport, kulturo, turizem, humanitarno dejavnost? V primeru DA, občino članico zanima naslednje: število področij, na katerih se...

5. Dogodki drugih

5.1. 12. 2. / Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah?

Borzen, slovenski operater trga z elektriko vas v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Inštitutom za javno zasebno partnerstvo vabi, da se v ponedeljek, 12. februarja 2024, udeležite delavnice z naslovom »Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah«.

Delavnica vam bo ponudila odgovore na vprašanja o možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn in postopkih pridobivanja dovoljenj, zahtevanih za postavitev sončne elektrarne. Izvedeli boste, kako bo v prihodnje zagotovljena preglednost postopkov pridobivanja dovoljenj in urejanja dokumentacije za investicije v obnovljive vire energije ter kam se boste lahko obrnili za strokovno pomoč. Kot praktičen primer izvedbe projekta postavitve več sončnih elektrarn, povezanih v energetsko skupnost, po modelu projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj (DFBOT), bo predstavljen projekt »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«.

Oglejte si program delavnice.

Komu je delavnica namenjena?
Na delavnico ste vabljeni predstavniki občin in drugih javnih subjektov, ki razmišljate o izvedbi projektov postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah ali jih že načrtujete.

Kdaj in kje?
Ponedeljek, 12. februarja 2024, med 9.00 in 14.00, Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana (BTC).

Ker so mesta omejena, se prijavite čim prej. Udeležba na delavnici bo mogoča le s predhodno prijavo.

5.2. 16. 2., 1. 3., 15. 3. in 22. 3. / Brezplačni tečaji BDTI (Infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo vas obvešča o seriji brezplačnih tečajev, ki ga organizira BDTI – Infrastruktura za testiranje velikih podatkov.

Namen tečajev je pomagati javnim upravam pri raziskovanju brezplačnega igrišča za analizo podatkov, ki ga ponuja infrastruktura za testiranje velikih podatkov (BDTI) s praktičnim primerom uporabe. Po sklopu tečaju se bodo udeleženci pripravljeni prijaviti za BDTI in zgraditi primer uporabe podatkov javnega sektorja z uporabo platforme.

Tečaji bodo ponudili temeljito znanje o analizi, čiščenju, mešanju in shranjevanju podatkov, prav tako pa bodo udeleženci pridobili vpogled v napredne tehnike, kot sta zbiranje podatkov iz spleta in geografska vizualizacija.

Tečaji so odprti za vse zainteresirane, ne glede na predhodno znanje, in predstavljajo odlično priložnost za izboljšanje veščin na področju podatkovne analitike.

Tečaji bodo potekali v angleškem jeziku.

Več informacij: https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/resources/courses-and-training/bdti-essentials-course_en

5.3. 21.2. / Komu zvoni – smo pripravljeni na podnebne spremembe

V imenu PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ste prijazno vabljeni na dogodek ”Komu zvoni – smo pripravljeni na podnebne spremembe?”, ki se bo odvil 21.2.2024 v Hiši EU v Ljubljani, med 10:00 in 14:00.

Dogodek je namenjen širšemu pregledu stanja na področju prilagajanja na podnebne spremembe in ugotavljanju, v kakšni meri smo pripravljeni na soočanje s posledicami podnebnih sprememb. Želeli bi predvsem definirati izzive, ki jih moramo čimprej nasloviti kot družba, ter prve korake v smeri njihovega reševanja.

Poseben poudarek bo namenjen veljavni pravni in strateški ureditvi prilagajanja na podnebne spremembe z vidika prihajajočega Podnebnega zakona in strateških dokumentov, prostorskega načrtovanja, kmetijstva, narave, voda ter odpornosti infrastrukture.

 • Prvi del dogodka je namenjen predstavitvam Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direkcije RS za vode, Naravoslovnotehniške fakultete, Biotehniške fakultete v Ljubljani, Inštituta za politike prostora, Stritih d.o.o., Mladih za podnebno pravičnost in PIC.
 • Drugi del dogodka je namenjen okrogli mizi ”Kje smo in kam gremo?” na kateri bodo sodelovali predstavnice in predstavniki MOPE, DRSV, Naravoslovnotehniške fakultete, Mladih za podnebno pravičnost in IPoP.

Celoten program s predstavitvami je dostopen na tej povezavi -> https://pic.si/wp-content/uploads/2024/02/Komu-zvoni-2-PROGRAM.pdf

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/vuqFVRQTKYQtcysg8

Na dogodku bo poskrbljeno za prigrizek. Za vse dodatne informacije je na voljo aljosa.petek@pic.si.

5.4. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Usposabljanje bo v prvi polovici leta 2024 omogočeno trem parom predstavnikov občine in načrtovalca. Program bo organiziran preko spleta, za vsako ekipo je predviden en mentorski dan z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto na terenu.

Usposabljanje je za občine in prostorske načrtovalce brezplačno, za načrtovalce je na razpolago finančna spodbuda.

Pogoj za sodelovanje so:
1. medsebojni dogovor o sodelovanju med občino in načrtovalcem,
2. zaveza za sodelovanje v celotnem programu usposabljanja,
3. redno posredovanje izročkov po izvedbi vaj in nalog organizatorju in
4. v nadaljevanju programa jeseni 2024 sodelovanje pri pripravi novega priročnika za načrtovanje zdravju in hoji prijaznega prostora.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj!

6. Aktualni razpisi

6.2. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

6.3. Najava Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol 2024 – 2028

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma sredi februarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo vnaprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.

6.5. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

6.6. Javni razpis za lokalne skupnosti v okviru projekta Pathways2Resilience

Projekt Pathways2Resilience, ki se izvaja v okviru Misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam« je kot del instrumenta kaskadnega financiranja objavil prvi javni razpis, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Rok za prijavo na razpis je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih 11. in 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

6.7. Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic

Evropska komisija je v okviru programov Pravosodje in Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values oz CERV) objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic (nepovratna finančna sredstva). Posamezne tematike razpisov se nanašajo na usposabljanje v pravosodju, spodbujanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravice otrok ter boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki, spodbujanje enakosti spolov, mreženje mest. Več informacij o rokih in prioritetah razpisov vam je na voljo:

Values strand:

Equality and rights strand:

 Citizens’ engagement and participation strand:

Daphne strand:

Which kind of activities? A wide range of activities shall be eligible for funding: training, capacity building, exchanges of good practices, awareness-raising and media campaigns, surveys, studies, analytical activities and others.

Who can apply? Public authorities and organisations in EU Member States and in countries associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries) are invited to present projects’ proposals in order to receive EU financial support. Please note that the Values strand is reserved for applicants from EU Member States only.

For additional information please visit DG Justice’s website for the CERV programme or consult our latest DG Justice newsletter on funding opportunities (please subscribe to DG Justice newsletter on funding opportunities to receive updates).

If you wish to apply under a specific call for proposals, please visit the CERV programme section of the Funding & tender opportunities portal .

We kindly invite you to address your questions concerning the calls for proposals published under the Equality and rights and Daphne strands to our functional mailbox ec-cerv-calls@ec.europa.eu . Questions concerning the calls for proposals published under the Values and the Citizens’ engagement and participation strands should be addressed to the functional mailbox of the Executive Agency EACEA: eacea-cerv@ec.europa.eu .

You may also contact the CERV Contact Point of your country, if established.

Ministrstvo za pravosodje  vas obvešča, da sofinancira delovanje slovenske CERV točke, ki je vzpostavljena za pomoč pri prijavah na razpise, več na Za prijavitelje – Cerv točka (cerv-tocka.si).

6.8. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

V četrtek, 29. februarja 2024 s pričetkom ob 10.uri projektni partnerji organiziramo še zadnje odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

6.9. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

Zadnja sprememba povabila vam je na voljo TUKAJ.

6.10. Najava dogodka: “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Evropska mreža znanja o mestih (The European Urban Knowledge Network EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Dogodek bo potekal : 19. marca 2024, 09:00 – 15:00, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cilji dogodka so:

 • Ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot vroče okoljske in prostorske teme.
 • Predstavitev projekta Krožno gospodarjenje s prostorom . Projekt podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjševanje pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” mestnega prostora.
 • Razprava o izkušnjah drugih držav pri zmanjševanju pozidave zemljišč in odziv na izkušnje projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«.
 • Prikaz uspešnih praks mest pri krožni oziroma ponovni rabi prostora.

Na Policy Lab ste vljudno vabljeni urbani in prostorski načrtovalci, predstavniki državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjaki s področja rabe in varstva tal.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne strani EUKN, kjer so na voljo tudi dodatne informacije o dogodku in program dogodka: https://eukn.eu/event/towards-no-net-land-take-insights-from-recycle-space-slovenia/

Organizatorji se veselijo srečanja z vami 19. marca v Ljubljani!

Uradno vabilo je na voljo TUKAJ.

Dodatno: V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa). Udeležencem članom ZAPS potrdil o udeležbi ni potrebno pošiljati na ZAPS – točke bodo vneseni na podlagi seznama udeležencev.

6.11. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.12. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.13. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. Novice drugih

7.3. Potrjen prvi zakonodajni okvir na svetu, ki bo reguliral področje umetne inteligence

Dne 2. 2. 2024 je bilo na sestanku COREPER potrjeno končno kompromisno besedilo Akta o umetni inteligenci na Svetu EU. Uredba bo prvi zakonodajni okvir na svetu, ki bo reguliral področje umetne inteligence, ublažil tveganja, povezana s sistemi umetne inteligence, in vzpostavil jasne smernice za razvijalce, uporabnike in regulatorje umetne inteligence.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

7.4. Javne zgradbe naj bodo zgled pri prenovi in gradnji z lesom

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organiziralo strokovni posvet glede rabe lesa pri investicijah v javne zgradbe. Strokovnjaki iz različnih organizacij so izmenjali mnenja, izkušnje ter podali strokovna stališča o večji rabi lesa pri projektiranju, gradnjah in prenovah javnih stavb v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Več si lahko preberete TUKAJ.

7.5. Izšel je priročnik s praktičnimi koraki za ocenjevanje ekosistemskih storitev

Konec leta 2023 je izšel Priročnik za identifikacijo, ocenjevanje in kartiranje ekosistemskih storitev. V njem so opisani glavni delovni koraki od identifikacije do kartiranja ekosistemskih storitev (ES) in vključeni praktični koraki za uveljavitev koncepta ES v zavarovanih območjih. Namen priročnika je podpreti upravljavce pri upravljanju zavarovanih območij.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.