Kazalo vsebine

Novice SOS

Povpraševanja

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

VLADA RS

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE OPLOTNICA, CANKOVA IN DESTERNIK.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. SOS vložila ustavno presojo zakonov, kolikor se nanašajo na plače občinskih funkcionarjev

Skupnost občin Slovenije je 14. 5. 2024 na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za ustavno presojo zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev. Ob vložitvi smo organizirali tudi novinarsko konferenco, kjer sta podpredsednik SOS, mag. Gregor Macedoni in podpredsednica sekcije SOS mag. Renata Kosec, predstavila razloge za vložitev pobude za ustavno presojo.

Skupnost občin Slovenije zahteva oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 1 in Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, četrtega, petega in šestega odstavka 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, tretjega, četrtega in petega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, kolikor se nanašajo na plače županj in županov ter podžupanj in podžupanov. Vsebinsko je v sodelovanju s Franjem Mlinaričem zahtevo za presojo ustavnosti pripravil dr. Boštjan Brezovnik.

1.2. Župani občin Celje, Hrastnik in Kočevje sodelovali na mednarodni SEEnergy konferenci

Med 15. in 17. majem 2024 je na Celjskem sejmu potekala mednarodna konferenca in razstava SEEenergy, na kateri so se zbrali pomembni deležniki iz držav jugovzhodne Evrope na področju zelenega prehoda. Skozi različno programsko vsebino so na drugi sejemski dan – v četrtek, 16.5.2024 prisostvovali tudi župani občin, ki so v okviru panelne razprave z gosti iz državnih agencij, institucij in energetskih podjetij sistematično preučevali izzive lokalnih skupnosti pri samem prehodu v nizkoogljično družbo.

Matija Kovač, župan občine gostiteljice sejma je izpostavil pomembnost snovanja kompleksnejših energetsko-podnebnih politik in mreženj različnih deležnikov v okolju, kar je bila sicer tudi osrednja tema mestne konference. Marko Funkl, župan občine Hrastnik je zbrane nagovoril o tem, kako v lokalno energetsko zadrugo (skupnost) vključiti javni sektor, gospodinjstva in podjetja. V zvezi s tem je izpostavil dejstva povezana z izkušnjami vzpostavitve in delovanja Energetske zadruge Zeleni Hrastnik ter poudaril smiselnost vseh zelenih ukrepov MOPE, Borzen in EKO sklada v smeri uspešnega prehoda.

Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je kot župan ene izmed bolj gozdnatih občin, Kočevja, izpostavil uporabo lokalnega obnovljivega vira energije – lesne biomase. V zvezi s tem je izpostavil večletno uspešno sodelovanje s Komunalo Kočevje kot proizvajalcem in distributerjem toplotne energije. Razložil pa je tudi, da je občina zamenjala fosilna goriva z lesno biomaso že skoraj v celoti, v sklopu zelenega prehoda pa je občina izvedla še druge ukrepe kot sta na primer namestitev sončnih elektrarn in spodbujanje energetske učinkovitosti skozi različne finančne in promocijske aktivnosti.

V panelni razpravi sta poleg slovenskih predstavnikov (občin, državnih agencij, institucij,  energetskih podjetij) sodelovala tudi Željko Turk, predsednik Udruge gradova Hrvatske in župan občine Zaprešič ter Mario Rajn, podpredsednik Energy Cities in župan občine Križevci. Ob koncu razprave so tako slovenski in hrvaški župani znova poudarili, da treba slediti zelenemu prehodu, kot ga določa Evropska unija, in da pri tem nikakor ne smemo nikogar pustiti zadaj, najmanj pa ne najranljivejših skupin uporabnikov. Največji izziv so župani na področju energetike pripisali načinu ogrevanja, zagotavljanju trajnostne mobilnosti in ravnanju z odpadki. Poudarili so še smiselnost vzpostavljanja skupnostih elektrarn in uveljavljanju pravic lokalnih skupnosti pri upravljanju energetskih sistemov. V zvezi s tem so izpostavili, da je treba zeleni prehod vzpostaviti predvsem z dostopnimi cenami ponudnikov energetske oskrbe za občanke in občane, saj bomo le tako zagotovili njihovo vero v pravičen zelen prehod.

1.3. O zeleni infrastrukturi in evropskih kohezijskih sredstvih

V ponedeljek, 13.5.2024 je preko spleta potekal posvet Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva. V prvem delu posveta je potekala predstavitev vsebinskih izhodišč in razpisnih pogojev za vzpostavitev zelene infrastrukture v občinah v povezavi z aktualno objavo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev DRR (dogovorov za razvoj regij).

V nadaljevanju so bile v drugem delu izpostavljene dobre prakse krajinsko-arhitekturnega projektiranja s primeri po Sloveniji. S strani Ljubljanskega urbanističnega zavoda je bilo predstavljeno projektiranje otroških igrišč. Med drugim je bilo izpostavljeno, da naj se igra odvija na vseh urbanih površinah in za vse uporabnike, ne le otroke. Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji so v nadaljevanju kot primer dobre prakse predstavili revitalizacijo in prenos površin in objektov (območja, strehe). Spregovorili so tudi o tem, kako nadgraditi le te površine in jih vključiti v zeleni sistem kot tudi v javno uporabo občanom in občankam. S strani studia AKKA pa je bilo predstavljeno oblikovanje in projektiranje kolesarske poti, ureditev dostopov v podhod železniške postaje kot tudi oblikovanje in projektiranje zbiralnikov za deževnico, oboje v kontekstu trajnostnega oblikovanja zunanjih ureditev.

V razpravi, ki je sledila, so bila vprašanja s strani občin postavljena predvsem glede upravičenosti pogojev v povezavi z že navedeno aktualno objavo (vezano na DRR).

1.4. V Pulju slovenske občine prisluhnile ukrepom prilagajanja podnebnim spremembam

V četrtek, 16.5.2024 je v tesnem sodelovanju SOS in hrvaškega mesta Pulj potekala celodnevna strokovna ekskurzija, na kateri so županje in župani kot tudi zaposleni iz slovenskih občinskih uprav prisluhnili dobrim praksam kot so zeleni projekti ter si ogledali primere prenove in rekonstrukcije objektov ter na naravi temelječe rešitve največjega istrskega mesta. Kot smo izvedeli kasneje, so na naravi temelječe rešitve (angleško NBS – Nature Based Solutions) pravzaprav ukrepi, ki v mestih posnamejo naravo. Ekskurzijo je strokovno povezovala dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi, ki je zbranim na avtobusu na podlagi osebnih izkušenj in dognanj širila obzorja in jih ozaveščala, kaj vse se da postoriti v vlogi odgovornega odločevalca kot tudi ozaveščenega občana. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Uvodoma je zbrane v Mestni hiši pozdravil puljski podžupan Bruno Cergnul in jim izrekel prijazno dobrodošlico. Sledila je predstavitev aktualnih puljskih »zelenih« projektov s strani Samante Barić, vodje upravnega oddelka za urbanistične, investicijske in razvojne projekte mesta Pulj. Pred terenskim delom dogodka je teoretični uvod v obravnavo deževnih vrtov (primera NBS) prispevala še Tatjana Uzelac, inženirka gradbeništva iz podjetja Starum d.o.o., ki je kot zanimivost svojo študijsko pot pričela ravno na eni izmed slovenskih fakultet.

Po predstavitvah so sledili ogledi na terenu. Najprej smo si ogledali poslovni center Coworking Pula, ki predstavlja s svojo inovativno podobo ter arhitekturno zasnovo in opremo privlačno delovno okolje predvsem za mlade podjetniške ustvarjalce, ki najemajo tamkajšnje mize ter imajo v souporabi skupne prostore centra (mini kuhinja, enote za sestanke…). Udeleženci so si v nadaljevanju dneva ogledali še prostore več kot 150 let starega in hkrati največjega puljskega objekta, to je Družbeni center Rojc, ki je nekoč služil vojaškim namenom, danes pa z raznolikimi prostori znotraj in zunaj objekta krepi delovanje različnih društev, ki s svojo predvsem kreativno umetniško vsebino (radijski program, razstave, koncerti, drugi dogodki) redno privabljajo visoko število predvsem lokalnih prebivalcev.

Po kosilu je sledil še ogled deževnih vrtov pod vodstvom Tatjane Uzelac, ki je udeležence najprej vodila na Trg kralja Tomislava. Trg je do nedavnega predstavljal parkirišče v središču stanovanjske soseske, ki pa je bilo žal zaradi previsokega deleža pozidanih površin večkrat poplavljeno. Od leta 2017 preurejeni trg služi kot »sekundarni« trg, na katerem so implementirani in vizualno privlačni deževni vrtovi, ki se uspešno spopadajo tako s presežki kot primanjkljaji padavinske vode. Na robu trga se sicer nahaja tudi otroško igrišče in »prazen« prostor, ki je namenjen organizaciji različnih dogodkov mesta. Drugi dve lokaciji deževnih vrtov, ki smo si jih ogledali sta bili še v okolici nakupovalnega središča City Mall (zelenice pred vhodi v objekte, zelenice ob prometnih cestah) ter veliko krožišče na cesti D66 ob vstopu v mesto.

Kot s(m)o skupno ugotavljali hrvaški in slovenski udeleženci in sodelujoči tekom ekskurzije bo treba NBS ukrepe, ki jih slišimo tudi pod izrazi »modra in zelena infrastruktura«, pogumneje vključevati v naša grajena okolja, saj so investicijsko, vzdrževalno in dolgoročno zaradi svoje funkcije ne samo bistveno cenejši temveč tudi učinkovitejši v boju s podnebnimi spremembami v primerjavi z rešitvami »sive« infrastrukture. Vse navedene prakse namreč predstavljajo primere uspešnih lokalnih zgodb, te pa so vzor in gonilo za doseganje globalnih ciljev trajnostnega razvoja. S pomočjo trajnostnega razvoja namreč vsi skupaj vzpostavljamo strateški razvoj na način, da bodo lahko naravni viri na voljo tudi prihodnjim generacijam.

Srečanje se je zaključilo z razpravo na poti nazaj, kjer so pri mnenjih in predlogih oblikovanja sistemskih in strokovnih rešitev sodelovali še predstavniki trajnostnih organizacij in podjetij kot tudi Ministrstva za naravne vire in prostor.

Galerija slik.

1.5. Uvodni sestanek Projekta EU: EMV-LII v Gradcu

V sklopu EU projekta EMV-LII »Krepitev glasov migrantov za lokalno integracijo in vključevanje« , ki je nadaljevanje projekta EMVI 2022 – 2023, je  potekalo med 14. in 16. majem 2024 uvodno srečanje v Gradcu.

V projektu EMV-LII sodeluje 19 partnerjev (nevladnih organizacij, migrantskih organizacij ter lokalnih in regionalnih oblasti) iz 7 držav ( Avstrija, Italija, Grčija, Slovenija, Nemčija, Luksemburg in Hrvaška). Slovenski partnerji v projektu smo Skupnost občin Slovenije, Mirovni inštitut, Društvo Gmajna in Mestna občina Ljubljana.

Prvi dan se je začel s pozdravnim nagovorom županje občine Gradec, Elke Kahr, sledile so predstavitve Irine Karamarković (predsednica Svetovalnice za migrante Graz), Godswilla Eyawoja (direktor Svetovalnice za migrante Graz) in Wolfganga Rajakovicsa (Oddelek za izobraževanje in integracijo, mesta Gradca), ki je predstavil integracijsko strategijo mesta Gradec.

Projektni partnerji so na uvodnem srečanju razpravljali predvsem o načinu izvajanja novega projekta, tudi nadaljnji dnevi pa so bili obogateni s primeri dobrih praks iz mesta Gradec. Glavni cilj projekta je namreč podpreti razvoj in izvajanje lokalnih integracijskih strategij s krepitvijo udeležbe migrantskih organizacij za učinkovitejše vključevanje na lokalni in regionalni ravni. Poseben poudarek je na osebah, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ter mladih migrantih in ženskah.

1.6. Sestala se je Komisija za digitalno preobrazbo pri SOS

Članice in člani Komisije za digitalno preobrazbo pri SOS (v nadaljevanju: komisija) so se 14. 5. 2024 sestali na svojem prvem srečanju preko spletne aplikacije Zoom.

Sodelujoči so se dogovorili o načrtu dela za letošnje leto in načinu dela komisije. Glavne naloge komisije so: spremljanje novosti in trendov ter obravnava strokovnih sistemskih vprašanj iz svojega področja oz. področja dela resornega ministrstva, priprava strokovnih navodil za delo občin članic, priprava stališč in predlogov do predlaganih zakonskih in podzakonskih aktov, izmenjava izkušenj med člani/cami komisije, nabor in izmenjava dobrih praks s področja digitalne preobrazbe lokalnih skupnosti ter  priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc

Koordinatorka komisije mag. Karmen Štumberger je predstavila nabor primerov praks, ki so jih članice in člani komisije pripravljeni podeliti z drugimi članicami in člani komisije ter nabor izraženih potreb po novih znanjih na področju digitalizacije.

Za predsednika komisije je bil imenovan gospod Bogdan Česnik, direktor RRA ROD Ajdovščina, za podpredsednico pa gospa Ana Vizovišek, podsekretarka v Uradu za razvoj, pametno skupnost in projekte na MO Kranj.

Digitalno platformo in sistem mestne kartice Pametnega mesta Kranj je kot primer dobre prakse na področju digitalizacije v nadaljevanju  predstavila Ana Vizovišek iz MO Kranj.

Naslednje srečanje komisije bo 18. septembra 2024 preko zooma.

1.7. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Povpraševanja

2.1. Prijava začetka gradnje – kontejnerji in mobilne hiške

S strani občine članice smo prejeli vprašanje glede prijave začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba. In sicer občino zanima ali se lahko kot taki objekti prijavljajo tudi kontejnerji in mobilne hiške? V prostorskem aktu za le-te nimajo posebnih omejitev oz. jih sploh ne omenjajo. Ali se prijavljajo kot...

3. Zakonodaja

3.2. Uredba o določitvi finančnih uradov

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o določitvi finančnih uradov. Zakon o finančni upravi določa, da območje in sedež Generalnega finančnega urada ter finančnih uradov in razmejitev nalog med generalnim finančnim uradom in finančnimi uradi določi vlada z uredbo. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da nam morebitne...

3.9. Predlog Zakona o gostinstvu

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravilo predlog Zakona o gostinstvu, ki ga daje v javno obravnavo. Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994, nazadnje je bil noveliran leta 2016. Na temelju dialoga s ključnimi deležniki slovenskega gostinstva in turizma, trendov razvoja gostinstva in turizma ter...

3.10. Predlog novega zakona o kritični infrastrukturi

Na portalu e-demokracija je Ministrstvo za obrambo objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kritični infrastrukturi, katerega glavni cilj je zagotovitev prenosa Direktive 2022/2557 v pravni red Republike Slovenije. Komentar na predlog lahko podate do petka, 7. 6. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.

4. Dogodki SOS

4.1. 20.05.2024. / Selnica ob Dravi / »Sonaravna in lesena gradnja stavb – primeri dobrih praks in ogled vrtca«

Javna naročila, slovenski in EU razpisi dajejo vedno večji pomen lesenim in nizkoenergijskim stavbam. Zato vas  Občina Selnica ob Dravi v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v okviru EU sofinanciranega projekta ADAPTNOW

vabi na srečanje na temo »Sonaravna in lesena gradnja stavb – primeri dobrih praks in ogled vrtca«, ki bo 

v ponedeljek, 20. maja 2024, ob 10h v Selnici ob Dravi (Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi).

PROGRAM SREČANJA

9:30 Zbiranje udeležencev
10:00 Pozdravi s strani organizatorjev
10:05 Stavbna biologija

Andreja Kutnar – InnoRenew

10:20 Razbijanje mitov: Arhitekti in projektanti o leseni gradnji
10:45 O lesu in drugih naravnih materialih v stavbah

Martin Hladnik, iQwood

11:00 Predstavitev dobrih praks gradnje javnih objektov iz lesa

dr. Vlasta Krmelj, županja, vrtec Selnica ob Dravi

dr. Vladimir Prebilič, župan, vrtec Kočevje

Janja Bogataj, ravnateljica, vrtec Kamnitnik

11.30 Sofinanciranje gradnje z lesom – subvencije in morebitni razpisi države

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Eko sklad RS

11.45 Razprava z udeleženci
12.00 Ogled vrtca, prigrizek, druženje

Udeležba je brezplačna.

 • Zaradi organizacije pogostitve vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite do 17. maja 2024 na info@selnica.si.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

4.2. 22.05.2024. / Spletno / Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni.

Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit optimalno okolje v katerem noben delavec ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Ozaveščanje o mobingu na delovnem mestu je eden izmed ključnih preventivnih ukrepov delodajalca za pravočasno preprečevanje le tega.

Na izobraževanju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • opredelitev mobinga in sorodnih pojavov,
 • ureditev področja v zakonodaji,
 • vzroki za nastanek mobinga,
 • preprečevanje in obvladovanje mobinga na ravni posameznika in organizacije
 • posledice mobinga.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

Predavala bo Tanja Urdih Lazar, vodja Centra za promocijo zdravja, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, strokovnjakinja na področju promocije zdravja, dobrega počutja na delovnem mestu in odnosov z javnostmi.

VABILO je dostopno TUKAJ.

4.3. 23.05.2024. / Spletno / Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje

Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah.

Na izobraževanju bodo sodelovali PREDAVATELJI z naslednjimi tematikami:

DORIS URBANČIČ WINDISCH, mag., vodja Sektorja za razvoj turizma, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Kako skupaj uresničiti trajnostni razvoj in trajnostno preobraziti turizem?
Ključni gradniki (izzivi) in ukrepi za razvoj trajnostnega butičnega turizma v Sloveniji.
Primeri dobrih praks trajnostnega turizma.
izr. prof. dr. MARJETKA RANGUS,
dekanica, Fakulteta za turizem, UM

Peter MISJA, župan Občine Podčetrtek

Lokalna turistična politika – vloga županov in lokalnih uprav v razvoju turizma:
– kako se slovenska turistična politika aplicira na lokalni ravni,
– na kakšen način lahko občine neposredno načrtujejo in spodbujajo turistični razvoj in zakaj občine različno pristopajo k razvoju turizma,
– kakšna so pričakovanja Strategije razvoja slovenskega turizma,
– kako lahko uporabimo Zeleno shemo slovenskega turizma kot orodje za razvoj in za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti,
– kakšna je moč (in odgovornost) občin za vključevanje lokalnih deležnikov v turistični razvoj.
doc. dr. TANJA LEŠNIK ŠTUHEC, Fakulteta za turizem, UM, ProVITAL d.o.o. Priložnosti za razvoj turizma v občinah
Model Izvorno slovensko kot orodje razvoja podeželja v pametno zeleno destinacijo kot primer dobre prakse
JOŽE SODJA, župan Občine Bohinj

KLEMEN LANGUS, direktor Turizma Bohinj

 

Uresničevanje principov trajnostnega turizma na območjih s prekomernim turizmom – primer iz Bohinja (biodiverziteta, Teritorialna kolektivna blagovna znamka (TKBZ), mobilnost, regionalno sodelovanje)

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

4.4. 29.05.2024. / Spletno / Upravljanje javnih zavodov

Razumeti in poznati ključne elemente učinkovitega upravljanja v javnih zavodih je temeljnega pomena za dobro delovanje in finančno stabilnost javnih zavodov. Z namenom poglobitve znanja sistemske ureditve delovanja javnih zavodov ter pridobitev napotkov in vodil za nadaljnjo učinkovito upravljanje bodo na seminarju predstavljene ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije in predstavljena pravila ter ukrepi za dobro finančno stabilnost in pozitivno poslovanje.

Na seminarju bosta ugotovitve Računskega sodišča predstavili vrhovni državni revizorki na Računskem sodišču RS, Nataša Musar Mišeljić in mag. Simona Majer. O poslovanju javnih zavodov bo predaval mag. Aleksander Kupljenik, preizkušeni državni notranji revizor in preizkušeni notranji revizor.

Program in vabilo za tiskanje najdete TUKAJ.

Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih upravah in pokrivate omenjeno področje kot tudi članicam in članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost.

Vljudno vabljeni!

4.5. 30.05.2024. / Spletno / Nomotehnika – Kako pripraviti čim boljši predpis

Se želite za potrebe vaše institucije naučiti pripraviti boljše predpise? Vas zanima, kako bi se na njih pravilno sklicevali, kako bi jih jasno strukturirali in poskrbeli za njihovo ustrezno umeščenost v pravni sistem? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov?

Vsaj nekaj od navedenega lahko izboljšate ali usvojite na novo z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljico mag. Katjo Božič, strokovnjakinjo s področja nomotehnike.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 10.30 Pomen nomotehnike v pravu, Nomotehnične smernice in struktura predpisov
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Pravila in usmeritve za oblikovanje splošnih aktov – enote, sklicevanje, noveliranje, naštevanje, popravki, jezikovno izražanje
12.15 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.15 Praktični primeri in najpogostejše napake – pregled konkretnih splošnih aktov z analizo nomotehničnih napak, predlogi rešitev in praktično ponazoritvijo nomotehničnih pravil

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

 

Vabilo za tiskanje je dostopno TUKAJ.

4.6. 6.06.2024. / Spletno / Pisarniško poslovanje in arhiviranje

Vabimo vas na seminar z naslovom »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, kjer bomo predstavili naslednje vsebine:

 • arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki zapisov (zajem in hramba, dolžnosti javnopravnih oseb in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu)
 • kratek pregled področne in arhivske zakonodaje,
 • nova različica vzorčnih notranjih pravil SOS za občine (2.0) (predhodna priprava na zajem in e-hrambo in analiza odstopanj ter ocena informacijskih tveganj, zahteve za zajem in hrambo ter načrt hrambe, popis poslovnih funkcij in popis gradiva, postopki upravljanja z gradivom v digitalni obliki, varovanje informacij, notranji nadzor izvajanja NP).

Na posvetu bodo sodelovali mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje,  Dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS in Miroslav Milovanovič s podjetja Virtuo d.o.o.

Vabilo najdete tukaj.

4.7. 11.06.2024. / Spletno / Kibernetska varnost občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost organizira informativni seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami, ki bo

v torek, 11. 6. 2024 ob 10.00 uri na spletni platformi zoom.

Glede na to, da izvajate občine in javni zavodi velik del svojega poslovanja in delovanja na spletu, ste tudi vedno bolj na udaru kibernetskih napadov/vdorov. Na seminarju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • pomembnost kibernetske varnosti v občinah in javnih zavodih:  pravne podlage (nov predlog Zakona o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) in zakonske zahteve za zavezance/občine;
 • kibernetski napadi, varnost in obramba: kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti (kako se »obnašati« na spletu, kako prepoznati škodljive vsebine, se izogniti in preprečiti kibernetski napad oziroma kako postopati v primeru kibernetskega vdora, … );
 • primeri uspešnega obvladovanja kibernetskih tveganj v občini in javnem zavodu;
 • razprava o konkretnih korakih za izboljšanje kibernetske varnosti v vaši občini in javnem zavodu.

Na izobraževanju bosta sodelovala:

mag. Melita Šinkovec, Vodja sektorja za informacijsko in kibernetsko varnost in Kory Golob iz Urada za informacijsko varnost.

Seminar je namenjen županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin in javnih zavodov, ki so odgovorni za informacijsko varnost in IT infrastrukturo ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 12.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

PRIJAVA:

Prijave zbiramo do 7. 6. 2024 do 16.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno) preko spletne prijavnice in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bosta predavatelja odgovorila na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

5. Dogodki drugih

5.1. Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025

Mednarodni center za lokalno demokracijo (ICLD) v sodelovanju s Švedsko agencijo za mednarodno razvojno sodelovanje (Sida) odpira prijave za Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025. Namen te pobude je opolnomočiti ženske na izvoljenih položajih na lokalnih ali regionalnih ravneh v državah OECD-DAC.

Cilj usposabljanja je okrepiti lokalno demokracijo ter ključna področja enakosti in odgovornosti v sodelujočih organizacijah. Program političnega vodenja žensk želi to doseči z opolnomočenjem političark, da bi delovale kot učinkoviti vzorniki, in s spodbujanjem premalo zastopanih skupin k polnejšemu sodelovanju v procesih odločanja. Usposabljanje traja dvanajst mesecev.

Prijavni rok za program je odprt od 10. maja do 1. avgusta 2024. Podrobne informacije o programu, vključno z njegovo strukturo in postopkom prijave, so na voljo na spletnem mestu Women’s Political Leadership programme, dostopne TUKAJ.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila o programu, se lahko obrnite neposredno na  anne.scheffer-leander@icld.se.

Vljudno vabljene!

5.2. 28. 5. / Konferenca Green4Life

Vljudno vabljeni na enodnevno konferenco GREEN 4 LIFE, ki bo potekala v torek, 28. maja 2024, od 9. do 15. ure v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, Novomeška cesta 16, Kočevje. Konferenca bo združila goste in predstavnike mest iz Estonije, Cipra, Španije in Slovenije. Spoznali boste dobre prakse ukrepov za večjo
energetsko učinkovitost ter prispevek k zelenemu prehodu. Slovenske občine boste morale kmalu pripraviti akcijski načrt za zeleni prehod, kar so nedavno napovedali na Direktoratu za podnebne politike Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Zato bo primer dobre prakse mesta Pärnu iz Estonije lahko zelo zanimivo izhodišče za načrtovanje teh akcijskih načrtov občin in regij.

Vabimo vas, da si ogleda te Program dogodka in se nanj prijavite na TEJ povezavi.

5.3. 31. 5. / 4. razvojna os in razvojni izzivi regije

Državni svet napoveduje posvet z naslovom 4. razvojna os in razvojni izzivi regije, ki bo potekal v petek, 31. maja 2024, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Posvet organizira Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na pobudo državnega svetnika Andreja Poglajna, ki v Državnem svetu zastopa interese občin Idrijsko-cerkljanskega območja in Posočja. Namen posveta je predstavitev poteka izvajanja projekta 4. razvojne osi ter izzivov, s katerimi se soočajo območja ob 4. razvojni osi zaradi prometne odmaknjenosti od ostalih delov Slovenije.

Vabilo s programom posveta ter spletna povezava za prijave bosta posredovana naknadno.

5.5. 24. - 28. 6. / Študijski obisk na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

5.6. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Vabilo na razvojno konferenco s programom bo posredovan naknadno.

6. Aktualni razpisi

6.1. Tretji razpis EUI za inovativne projekte

Evropska pobuda za mesta (Europaen Urban Initiative) je formalno odprla tretji razpis za Inovativne projekte s proračunom 90 milijonov evrov, s katerim bo podprla mesta na dveh tematskih področjih – energetski prehod in tehnologija v mestih.

Razpis je odprt do 14. oktobra 2024 ob 14.00 po srednjeevropskem poletnem času.

Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in delite svoje nove inovativne rešitve!

Tretji razpis:

 • je odprt za vsa evropska mesta s 50.000 ali več prebivalci (manjša mesta lahko kandidirajo v partnerstvih),
 • se osredotoča na dve temi.

V okviru teme ‘energetski prehod’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje prenosljivih in razširljivih inovativnih rešitev v resničnih okoljih za ekonomsko izvedljiva, pametnejša in celostna lokalna energetska omrežja, ki ne povzročajo ogljičnih izpustov in temeljijo na povpraševanju, hkrati pa si prizadevajo opolnomočiti občane in deležnike za še hitrejši prehod.

V okviru teme ‘tehnologija v mestih’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje inovativnih rešitev, ki jih poganjajo nove tehnologije, v resničnih okoljih za boljše storitve za občane in/ali za povečanje zmogljivosti lokalnih organov za ponujanje teh storitev, in sicer s poskusi, ki bi jih lahko s pomočjo naložb kohezijske politike razširili in nadgradili.

Kakšne projekte lahko prijavite?

1. Inovativne

Razpis za inovativne projekte podpira pilotne projekte, ki še niso bili preizkušeni nikjer drugje v Evropi. Projekti morajo biti novi, drzni, ustvarjalni in eksperimentalni. Predlagani projekt mora presegati najsodobnejše trenutno stanje in običajne prakse.

2. Kakovostne

Projekti morajo izpolnjevati ključne standarde kakovosti, kot so jasna in logična medsebojna povezanost ciljev/aktivnosti/rezultatov, dokazi o pripravljalnem delu, realistične ambicije, učinkovite strukture in postopki upravljanja, dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

3. Participativne

Sodelovanje in soustvarjanje s partnerji, ustreznimi deležniki in ciljnimi skupinami sta ključna za razvoj in izvajanje resnično inovativnih in eksperimentalnih projektov.

4. Merljive

Prijavitelji morajo jasno pojasniti, katere so spremembe, ki jih želijo doseči v lokalnem okolju kot rezultat svojega projekta.

5. Trajnostne in razširljive

Mestni organi morajo predvideti in pojasniti, kako se bo rešitev po uspešnem preizkusu ohranila in razširila z opredelitvijo ustreznih virov javnega in/ali zasebnega financiranja.

6. Prenosljive

Razvite rešitve morajo biti uporabne in ponovljive v drugih mestih po Evropi, po možnosti z uporabo sredstev kohezijske politike.

Kakšno podporo lahko dobite?

Mesta, ki jih zanima prijava na razpis, so vabljena, da se udeležijo seminarjev za prijavitelje:

– Bukarešta, 13. junij 2024

– Praga, 27. junij 2024

Prijave so odprte!

Sekretariat EUI je pripravljen pomagati prijaviteljem na vsakem koraku postopka prijave. Tukaj je izčrpen vodnik po različnih podpornih mehanizmih, ki so na voljo.

Predstavitev razpisa v slovenščini

Podporo nudi tudi Urbana kontakta točka, ki vabi na Predstavitev tretjega razpisa za Inovativne projekte v slovenščini 4. junija 2024 ob 10. uri na spletu.

PRIJAVA

Več o razpisu tukaj.

6.2. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.3. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na Povezavi.

6.5. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

6.6. V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Vse podrobnosti o različnih vrstah nepovratnih sredstev za projekte LIFE, rokih za prijavo in še veliko več si preberite na strani z razpisi LIFE za leto 2024.

Poleg tega bodo med 23. in 26. aprilom 2024 organizirani virtualni informativni dnevi #EULife24, ki bodo morebitnim prijaviteljem pomagali skozi postopek. Na portalu Evropske komisije najdete tudi vse informacije o možnostih financiranja in razpisih LIFE24 in navodila za oddajo vloge.

6.7. Najava javnega razpisa za izbor projektov

Ministrstvo za kulturo najavlja javni razpis za izbor projektov »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (JR-EKP-KS 2024-27)”. Predvidena objava je v začetku junija 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj.

6.8. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

6.9. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

6.10. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.11. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

6.12. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7. VLADA RS

7.1. 103. redna seja

Vlada je sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh po poplavah in plazovih avgusta 2023 z oceno potrebnih sredstev v skupni višini 2,33 milijarde evrov

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023.

Pravice porabe za izvedbo programa za leto 2024 v višini do 360.981.647 evrov se zagotovijo z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije, za obdobje 2025-2028 pa se bodo zagotavljala v okviru državnega proračuna za posamezno leto in/ali iz sredstev sklada za obnovo.

Vlada je 25. 10. 2023 potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 ter ugotovila, da skupna končna ocena neposredne škode na stvareh presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je sicer zaradi obsežnosti poplav in povzročene škode, s ciljem prizadetim prebivalcem čim prej zagotoviti del pomoči, 21. 9. 2023 potrdila predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh. Ta je obravnaval nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj ter premoženja prebivalstva pri odpravi posledic nesreče in je bil podlaga za predplačila občinam in fizičnim osebam. Občinam je bilo za nujno sanacijo na občinski infrastrukturi izplačano 218,6 milijona evrov predplačil, fizičnim osebam (nekaj več kot 7000 upravičencem) pa skupno 33,5 milijona evrov.

Program, ki ga je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč v okviru svojih pristojnosti pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor in ga je danes sprejela vlada, je ključen za zagotavljanje virov ter realizacijo ukrepov pri obnovi po največjih poplavah v zgodovini Slovenije. Program je obravnavala in predhodno potrdila Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh. Prej omenjeni predhodni program postane sestavni del programa, ki ga je vlada sprejela danes, in so izvedena predplačila v skupni oceni že upoštevana. Program vsebuje prikaz ocenjene višine potrebnih sredstev državnega proračuna po posameznih ukrepih in s predlogom višine potrebnih sredstev po posameznih letih. Skupna višina potrebnih sredstev je ocenjena na 2,33 milijarde evrov (razdeljena po letih od 2024 do 2028), od tega kar 1,36 milijarde evrov za sanacijo vodne infrastrukture.

Program zajema ukrepe za obnovo občinskih infrastrukturnih in drugih javnih objektov ter poškodovanih stavb v zasebni lasti, obnovo poškodovanih objektov – vodne infrastrukture (v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe), izvedbo geotehničnih ukrepov – sanacijo zemeljskih plazov, nadomestitvene gradnje, obnovo kulturne dediščine in naravnih vrednot.

Vir: Vlada RS

8. Novice drugih

8.1. Merjenje turističnih tokov – brezplačni vavčerji za občine

Ali veste, kako domačini in obiskovalci raziskujejo vašo destinacijo ali občino?

S pomočjo podatkov, naprednih analiz in napovedi se lahko vnaprej pripravite na obdobja povečanega obiska ter prilagodite trženjske dejavnosti, optimizirate svojo ponudbo ali razporejanje virov.

Turistične destinacije in občine lahko izkoristite vavčer za brezplačno analizo stanja, kako lahko z uporabo vaših lokalnih podatkov izboljšate svoje območje. Ne glede na to, ali ste popoln začetnik ali napredni uporabnik podatkov, se lahko pozivu pridružite vsi.

Brezplačni vavčer vključuje:

 • Uvodno srečanje in identifikacijo vaših potreb.
 • Pregled vaših lokalnih in drugih podatkov, manjkajočih podatkov, infrastrukture in kritičnih točk ter identifikacija potencialov za digitalizacijo in implementacijo strateškega odločanja na podlagi resničnih podatkov.
 • Pripravo predloga, kako lahko s podatki izboljšate učinkovitost turistične promocije, ponudbe in infrastrukture.

Ne zamudite priložnosti in se prijavite tu: https://flowsmonitor.eu/sl/poziv-za-destinacije/

Projekt DIGI-SI omogoča BREZPLAČNE storitve, s pomočjo katerih lahko dvignete stopnjo digitalizacije in razvijete zanimive produkte, ali izkušnje s pomočjo vrhunskih tehnologij, pri tem pa vam pomagamo izkušeni strokovnjaki visokotehnološkega podjetja Arctur.

8.2. Korak pred spletnimi napadalci smo lahko le z investicijami v znanje

V Kongresnem centru Bernardin je potekala dvodnevna 31. konferenca Dnevi slovenske informatike. Pripravlja jo Slovensko društvo Informatika v soorganizaciji z MDP in Združenjem za informatiko in telekomunikacije GZS. Rdeča nit tokratne konference je »Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti«. Na konferenci, osrednjem mestu slovenskih informatikov, se je zbralo okoli 300 ljudi.

Več si lahko preberete TUKAJ.