Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. SOS POSLALA PROTESTNO PISMO GOLOBU – s sindikati parafirali dogovor brez posvetovanja z lokalnimi skupnostmi

Skupnost občin Slovenije je na premierja dr. Roberta Goloba, ministra za javno upravo mag. Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila protestno pismo, v katerem opozarjamo, da kot reprezentativna organizacija občin od meseca maja (od nove ureditve pogajalskih skupin) nismo bili vključeni v krovna pogajanja in nismo prejemali gradiv, razen, ko so že bila objavljena (v javni razpravi). Informacije o poteku krovnih pogajanj smo izvedeli le iz medijev.
V zvezi z zadnjimi novicami, da so vlada in sindikati dne 21. 12. 2023, parafirali dogovor v skladu s katerim se bodo plače v javnem sektorju z junijem 2024 uskladile v višini 80 odstotkov lanske inflacije, ocenjujemo kot popolnoma nesprejemljivo, da se občin oz. reprezentativnih organizacij občin ne vključuje in tudi ne obvešča o poteku (in rezultatih) pogajanj – navsezadnje bodo občine, kot delodajalci v javnem sektorju, morali z občinskih proračunov kriti povišanje plač za del zaposlenih v občinskih upravah in občinskih javnih zavodih.
Za naslednji dve leti bila resda dogovorjena višja povprečnina, vendar pa bo ‘realna vrednost’ povprečnine manjša od dogovorjene, saj bodo občine morale kriti (ponoven) dvig plač v javnem sektorju.
Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič je v zvezi s tem izpostavil: »V proces pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja smo vključeni le na papirju, v praksi pa smo popolnoma izključeni. Temu strogo nasprotujemo in na to ne moremo pristati. Nič o občinah, brez občin!«

1.2. NAJAVA posveta o urejanju prostora in OPPN (16.1.2024)

Skupnost občin Slovenije nadaljuje s posveti na temo dobrega in učinkovitega urejanja poselitve in preostalega prostora. Po posvetu v oktobru 2023 o urbanistični zasnovi (UZ) v januarju 2024 nadaljujemo razpravo o načinih celovitega in konceptualnega urejanja naselij na konkretni in izvedbeni ravni. Razprava bo namenjena povezavi med UZ in občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Izdelani UZ lahko za posamezne dele naselja neposredno sledi priprava OPPN-jev, ki so po svojem značaju najbolj primerni izvedbeni načrti za obravnavanje kompleksnih območij, kot so to naselja, pripraviti pa jih je možno hitreje in enostavneje od (spremembe) OPN. UZ in OPPN skupaj omogočata hitro in kakovostno urejanje naselij, saj je tam razvojna dinamika največja.

Razprava bo namenjena tudi uskladitvi strokovnih izhodišč občin glede pravilnika o pripravi OPN in OPPN. Občine ste pripombe in predloge podale v juniju in juliju 2023, ministrstvo pristojno za prostor se je do njih opredelilo v avgustu 2023, v začetku leta 2023 pa bomo z ministrstvom razpravo nadaljevali.

Predvideni program posveta:

1.    Kako zagotoviti dobro in učinkovito urejanje slovenskih naselij? (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)

2.    Prizadevanja občin za operativno izvedbeno prostorsko načrtovanje na sistemski ravni – predlogi občin za pravilnik o pripravi OPN in OPPN (Izidor Jerala, občinski urbanist)

3.    Razprava in zaključki

Posvet bo organiziran predvidoma 16. januarja 2023, zato vas prosimo, da si termin rezervirate vnaprej. Podrobnejše informacije in prijavnico vam bomo posredovali v začetku januarja 2024.

1.3. Povezani v prostovoljstvu – predstavitev spletnega brskalnika prostovoljcev za občine

Preko spleta je 21. decembra 2023 potekala predstavitev spletnega brskalnika prostovoljcev za občine, ki jo je pripravila Slovenska filantropija. Uvodoma je prisotne nagovoril predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič, ki je poudaril pomen prostovoljstva v lokalnih skupnostih, saj žal s prostovoljstvom rešujemo tudi nekatere zadrege, ki so sistemske narave, a niso dovolj dobro urejene, in spodbujanje prostovoljstva že v zgodnjih letih. Poudaril je, da prostovoljno delo pomeni ogromno za tistega, ki se mu pomaga in obenem tistemu, ki je prostovoljec da posebno dober občutek, da je lahko storil nekaj pomembnega za sočloveka. Ob tem je udeleženke in udeležence pozval k priključitvi v program prostovoljstvu prijazna občina, ki nudi podporo pri organiziranju in izvajanju prostovoljstva v lokalnih skupnostih.

Po pozdravnem nagovoru predsednika Skupnosti občin Slovenije je Maja Skutnik s Slovenske filantropije predstavila lokalni brskalnik prostovoljskih del in možnost vzpostavitve brskalnika za prostovoljske organizacije in prostovoljce v slovenskih občinah. Povedala je, da so ga pripravili že za MO Novo Mesto in MO Maribor ter, da ga je možno povezati tudi z občinskimi spletnimi stranmi. Občinam in organizacijam v lokalni skupnosti nudi možnost, da nanj objavijo potrebo po prostovoljcu, na drugi strani pa prostovoljcem omogoča registracijo oz. objavo razpoložljivosti za prostovoljno delo. Razvoj takšne podstrani za prostovoljstvo se giblje nekje okoli 2500 Eur. V razpravi je bilo ugotovljeno, da bi bilo smiselno, da se zainteresirane občine med seboj povežejo in se odločijo za zakup regijske ali območne strani za prostovoljstvo, tako zaradi manjše razpršenosti informacij kot tudi zaradi manjših stroškov. Nazadnje je Maja Skutnik predstavila še prenovljeno aplikacijo za vodenje evidenc prostovoljcev, ki jo lahko uporabljajo tako prostovoljci kot organizacije.

Projekt Povezani v prostovoljstvu, v sklopu katerega se je odvijal dogodek, izvajajo Slovenska filantropija, Pekarna Magdalenske mreže in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Financira ga Ministrstvo za javno upravo preko Sklada za NVO.

1.4. Podelili smo certifikate Mladim prijazna občina za leto 2023

Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije smo pod častnim pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar  18. decembra 2023 podelili certifikate Mladim prijazna občina za leto 2023, ki ga je letos prejelo ali podaljšalo devet občin. Tako je skupno v letu 2023 v Sloveniji nosilk certifikata že 49. Namen certificiranja občin je mladim omogočiti prijazno okolje za življenje, delo in razvoj ter nadgrajevanje mladinskih politik v tistih občinah, ki izzive današnje mladine obravnavajo celostno, načrtno ter kontinuirano in so zato pripravljene na spreminjajoče se okoliščine v družbi.

Certifikat so prvič pridobile občine Divača, Dravograd, Hrastnik, Kobilje in Logatec.

Prvič so ga obnovile Brda, Hajdina, Trebnje in Vojnik.

Dr.  Vladimir Prebilič, ki je certifikate podelil v imenu Skupnosti občin Slovenije,  je v nagovoru županom dejal, da je vsak mlad človek, ki mu omogočijo boljše pogoje za bivanje v domači skupnosti in ga zadržijo doma, prava mala zmaga, sploh na periferiji. Poudaril je še, da župani med svojim mandatom pogosto pozornost namenjajo projektom, ki so vidni, kot je na primer ureditev pločnikov, cest, javne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda. Pri tem je izpostavil, da pa so mehki projekti, kot je to vlaganje na področje mladinskih politik, programov in vsebin tisti, katerih rezultate je sicer težje pokazati, so pa ključni za nadaljnji razvoj lokalne in širše skupnosti.

Pri podeljevanju certifikatov je v letošnjem letu sodeloval tudi predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, ki se je v svojem nagovoru osredotočil predvsem na področje pomena decentralizacije za složen razvoj države in lokalnih skupnosti, v katerih lahko mladi cvetijo.

Iskrene čestitke vsem prejemnicam naziva in občinam, ki ste nazive uspešno podaljšale!

1.5. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Nova verzija Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je objavilo novo verzijo Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Ta tehnična pravila podrobno urejajo digitalno obliko:

 • Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 • akcijskih programov za izvajanje Strategije,
 • regionalnega prostorskega plana  in
 • občinskega prostorskega plana.

Na spletu MNVP so objavljena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

2.2. Analiza zaključnih računov občinskih proračunov

S strani Ministrstva za finance smo prejeli Analizo zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2022. Iz analize izhaja, da občine zaključne račune še vedno pripravljate na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh, zato vam z namenom čim bolj poenotenega pristopa občin pri pripravi zaključnih računov Ministrstvo predlaga, da se z analizo seznanite in usmeritve upoštevate pri pripravi svojih zaključnih računov v prihodnje.

Analiza-ZR-obcin-2022_kPrenos

2.4. Predlog energetskega zakona (EZ-2)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski proceduri Predlog energetskega zakona (EZ-2). Predlog zakona prenavlja koncept načrtovanja razogljičenja na lokalni ravni – občine bodo morale pripraviti in sprejeti načrte za opuščanje rabe fosilnih goriv za ogrevanje, sprejeti bodo morale cilje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, načrtovati bodo morale energetske skupnosti za obvladovanje energetske revščine na svojem območju. Lokalni energetski koncepti bodo digitalizirani, da bo lažje sproti spremljati napredek.

Z določbami o prednostni rabi virov energije in energentov želi država spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v stavbah ter napravah, kar bi imelo pomemben vpliv na zmanjšanje onesnaževanja in naše odvisnosti od fosilnih goriv, kar je ključno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanje vpliva na okolje. S temi ukrepi bodo lokalne skupnosti v okviru svojih možnosti aktivno prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivanja in zdravja prebivalcev.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in pripombe posredujete v obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 5. 1. 2024.

2.5. Predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti

Ministrstvo za zdravje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti.

Z njim želijo pri prebivalcih vplivati na izboljšanje navad prehranjevanja kot tudi redne telesne dejavnosti in vplivati na manjšo pojavnost debelosti in kroničnih bolezni pri prebivalcih. Zlasti na področju izvajanja ukrepov za spodbujanje telesne dejavnosti, aktivne mobilnosti (aktiven prihod v šolo, na delovno mesto) in infrastrukture ter rekreacijskih površin, ki spodbujajo telesno dejavnost  posameznika, v akcijskem načrtu prepoznavajo pomen vpliva lokalnega okolja na odločitve in ravnanja posameznika in zato lokalno skupnost prepoznavajo kot ključnega partnerja pri izvedbi aktivnosti.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ

Vaše morebitne pripombe in predloge prosim posredujete z vidnimi vnosi dopolnitev v samem dokumentu (sledi spremembam) do ponedeljka, 8. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.8. Predlog Pravilnika o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtih v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo pravilnik, ki podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave ter odstotek in višino sofinanciranja načrtov upravljanja mestne logistike, vsebino načrtov izvajanja parkirne politike ter postopek priprave, odstotek in višino sofinanciranja mobilnostnih načrtov.

Do predloga pravilnika dostopate na tej povezavi.

Pripombe v obliki predlogov (na posamezne člene) nam lahko pošljite do petka, 12.1.2024 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

2.9. Predlog dopolnitve ZUJIK v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H).

Predlog dopolnitve ZUJIK z novim 82.c členom reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogoča sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. V imenu teh kolektivno pogodbo s pooblastilom Vlade Republike Slovenije podpiše ministrstvo, pristojno za kulturo. Predlog člena predvideva, da se za druga vprašanja, ki jih ZUJIK podrobneje ne določa, smiselno uporabljajo ustrezna določila Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit).

Člen dopolnjuje in operacionalizira zavezo iz veljavnega 82.b člena ZUJIK, ki narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju oziroma primerljivim delovnim mestom, določenim s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, če takšnega delovnega mesta v sistemu plač v javnem sektorju ni. Zato bo kolektivna pogodba, ki jo uvaja novi, 82.c člen,  v skladu z 82.b členom ZUJIK opredelila predvsem minimalno plačilo za opravljene storitve s področja kulture, pogoje dela za zunanje izvajalce in druge medsebojne pravice in obveznosti z naročniki storitev.  

Predlagana rešitev ureja razmerje med samozaposlenimi v kulturi in subjekti javnega prava s področja kulture, s čimer ne presega pristojnosti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si je vključno do 18. januarja 2024.

2.10. Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti.

Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih:

 • predlog širi definicijo medija;
 • opredeljuje politično in državno oglaševanje;
 • izdajateljem, novinarjem in urednikom nalaga razkritje konflikta interesov;
 • uvaja delež slovenske glasbe v slovenskem jeziku za radijske in televizijske programe;
 • prenovljen razvid medijev, v katerem se bodo podatki o izdajateljih samodejno osveževali iz različnih baz podatkov. V digitaliziranem medijskem razvidu bo mogoče spremljati osvežene podatke o medijih, njihovih dejanskih lastnikih, prejetih javnih sredstvih in državnem oglaševanju;
 • letne medijske izdatke bodo po predlogu Zakona o medijih sporočale tudi občine;
 • novo in široko opredelitev državnih pomoči medijem ter pravne podlage za širok nabor državnih pomoči medijem, ki po veljavnem Zakonu o medijih ni možen;
 • spreminja se tudi postopek za priglasitev in presojo koncentracij;
 • nacionalni svet za medije, ki bo poleg drugih nalog skrbel za izvajanje rednega letnega monitoringa medijskega pluralizma;
 • postopkovne določbe in ukrep umika vsebine na področju sovražnega govora;
 • nove omejitve pri oglaševanju in umeščanju izdelkov;
 • obvezno označevanje uporabe generativne umetne inteligence v medijih.

Do predloga zakona lahko dostopate tukaj.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

2.11. Predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju

Ministrstvo za pravosodje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju.

Poglavitna rešitev, ki se s predlogom zakona predlaga, je skrajšanje rokov za odziv dedičev in upnikov na oklic ter nadomestitev objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS oziroma na drug primeren način z objavo na spletni strani sodišča. Nujnost oziroma smotrnost predlaganega skrajšanja teh rokov in določitve drugačnega načina seznanitve neznanih dedičev in upnikov izhaja iz Poročila delovne skupine za analizo vzrokov za podaljšanje časa reševanja zadev in zmanjšanja števila rešenih zadev pri Vrhovnem sodišču RS.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ

Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 24. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.12. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.13. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3. Dogodki SOS

3.1. 5.01.2024. / Spletno / Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Z dnem 31. 12. 2023 se ukinja dosedanje dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ga bo dne 1. 1. 2024 nadomestil nov obvezni zdravstveni  prispevek.

Na usposabljanju bodo predstavljene aktualne spremembe zakonodaje ter posebnosti obračuna novega prispevka:

 • uveljavitev novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • prenehanje odtegovanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • uvedba novega obveznega zdravstvenega prispevka
 • vpliv novega prispevka na obračun plač in nadomestil

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30 z vmesnim krajšim odmorom in časom za vprašanja predavateljici.

Predavala bo mag. Martina Copot, področna svetovalka na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in strokovnjakinja s področja obračuna nadomestil plač.

Vabilo za tiskanje je dostopno TUKAJ.

3.2. 5.01.2024. / Spletno / Zasebno: ODPRTI DIALOGI – Pogovor s Štefko Korade Purg o odprtih vprašanjih in dilemah občin glede uslužbenskega sistema

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Drugi tovrstni dogodek bo posvečen širšemu delovanju uslužbenskega sistema in zaposlovanju javnih uslužbencev v občinskih upravah. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Na dogodku bo gostja odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja in z vami razpravljala o vprašanjih in dilemah glede sistemizacij delovnih mest, sklenitvah delovnih razmerij, ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev, povračilih stroškov itd.

Vabimo vas, da ob prijavi v prijavnico zapišete tudi vaša vprašanja za gostjo!

3.3. 10.01.2024. / Spletno / Pravilnik za kmetijstvo za novo programsko obdobje in priglasitev načrta pomoči

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira seminar glede priprave Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje in s tem povezanimi vlogami za priglasitev načrta pomoči.

Na seminarju bomo govorili o:

 • pripravi vlog za priglasitev sheme pomoči po skupinski izjemi,
 • pogojih, ki jih zahteva uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju,
 • o pravilnem navajanju aktov EU v pravni podlagi sheme pomoči,
 • pripravi Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje,…

Ker bi želeli v največji meri odgovoriti na vaša vprašanja vezana na vsebino seminarja, vas pozivamo, da jih predhodno napišete na prijavnico ali pošljete na naslov info@skupnostobcin.si.

Udeležba je plačljiva.

Prijave potekajo preko spletne prijavnice spodaj do ponedeljka, 8. 1. 2024 do 14.00.

3.4. 15.01.2024. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – o odprtih vprašanjih in dilemah občin pri črpanju EU sredstev

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Naslednji tovrstni spletni dogodek na temo črpanja EU sredstev za občine bo potekal  15. 1. 2024 z začetkom ob 11.30 uri preko aplikacije Zoom, in sicer v sodelovanju Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS) z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj. Okvirno trajanje pogovora bo 90 minut.

S strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj bo v pozdravnem pogovoru z nami minister dr. Aleksander Jevšek, sogovorniki na temo odprtih vprašanj in dilem občin pri črpanju EU sredstev pa bodo:

– državna sekretarja Andreja Katič in mag. Marko Koprivc,

– v.d. generalna direktorica Direktorata za kohezijo mag. Mojca Aljančič,

– v.d. generalna direktorica Direktorata za regionalni razvoj mag. Aša Rogelj in

– namestnik v.d. generalne direktorice Direktorata za regionalni razvoj dr. Robert Drobnič. 

Predstavnice in predstavnike občin vabimo, da se nam pridružite na tem odprtem dialogu s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni ter nam ob prijavi posredujete vprašanja na predlagano temo, ki bodo izhodišče za pogovor o sistemu in učinkovitosti črpanja EU sredstev, po tej predstavitvi pa bo tudi nekaj časa namenjenega za odgovore na dodatno zastavljena vprašanja prisotnih.

S strani občin izpostavljena vprašanja in dileme ter diskusija na odprtem dialogu so lahko vodilo pri nadaljnjem delu za še učinkovitejše črpanje sredstev.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite preko spodnje prijavnice.

Na pogovor so vabljene vse občine. Udeležba je brezplačna. Po roku za prijavo vam bomo posredovali povezavo do dogodka.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

3.5. 16.01.2024. / Kamnik / Prvo regijsko srečanje v Kamniku, 16. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Prvo regijsko srečanje bo potekalo 16.1.2023 v Kamniku s pričetkom ob 9.30 za županje in župane zainteresiranih občin Gorenjske in Osrednjeslovenske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 12.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.6. 18.01.2024. / Spletno / Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) vabi na predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki je med drugim podlaga za določitev potencialnih prednostnih območij za sončne in vetrne elektrarne. Zakon ureja tudi posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje.

URADNO VABILO je dostopno tukaj.

3.7. 18.01.2024. / Ajdovščina / Drugo regijsko srečanje v Ajdovščini, 18. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Drugo regijsko srečanje bo potekalo 18.1.2024 v Ajdovščini  s pričetkom ob 10.uri za županje in župane zainteresiranih občin Goriške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 15.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.8. 23.01.2024. / Ilirska Bistrica / Tretje regijsko srečanje v Ilirski Bistrici, 23. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Tretje regijsko srečanje bo potekalo 23.1.2024 s pričetkom ob 10.uri v Ilirski Bistrici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 19.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.9. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

3.10. 25.01.2024. / Sevnica / Četrto regijsko srečanje v Sevnici, 25. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Četrto regijsko srečanje bo potekalo 25.1.2024 v Sevnici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Posavske in Zasavske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 22.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.11. 25.01.2024. / Ljubljana / Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) s podporo projekta LIFE-IP NATURA.SI organizira dogodek z namenom lažjega izvajanja ukrepov PUN 2023-2028. Vljudno vas vabimo na predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora. Dogodek bo potekal 25. januarja 2024, ob 10.00 uri, v prostorih Hiše Evropske unije, v Ljubljani, Dunajska cesta 20.

V prvem delu bodo predstavniki MNVP predstavili PUN 2023-2028, s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje, in ukrepe, katerih nosilec so občine. Predstavljeno bo tudi izvajanje ukrepov za Naturo 2000 v nekaterih občinah. V drugem delu dogodka bodo predstavniki ZRSVN predstavili pomembne novosti za presojevalce, tudi na praktičnem primeru.

Udeležba je brezplačna, prijava obvezna. Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca spodaj do petka, 19. januarja 2024 (podaljšan rok). 

URADNO VABILO je dostopno TUKAJ.

3.12. 30.01.2024. / Novo mesto / Peto regijsko srečanje v Novem mestu, 30. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Peto regijsko srečanje bo potekalo 30.1.2024 v Novem mestu in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Jugovzhodne Slovenije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 26.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.13. 1.02.2024. / Mozirje / Šesto regijsko srečanje v Mozirju, 1. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Šesto regijsko srečanje bo potekalo 1.2.2024 v Mozirju za županje in župane zainteresiranih občin Savinjske in Koroške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 29.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.14. 6.02.2024. / Ljutomer / Sedmo regijsko srečanje v Ljutomeru, 6. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Zadnje, to je sedmo regijsko srečanje bo potekalo 6.2.2024 v Ljutomeru. Namenjeno je županjam in županom zainteresiranih občin Podravske in Pomurske regije, ki si želijo z vodstvom SOS  in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 2.2.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je na voljo TUKAJ.

4. Povpraševanja

5. Dogodki drugih

5.1. 11. 1. 2024 / Spletna predstavitev JR za pripravo investicijske dokumentacije za investicije v čisto energijo

Odprt bo razpis za pridobitev do 60.000 EUR za pripravo investicijske dokumentacije za investicije v čisto energijo, ki so predvidene v lokalnih energetskih in podnebnih konceptih.

Evropski sklad za občine (European City Facility – EUCF) bo objavil razpis, ki bo odprt od 15. januarja do 15. marca 2024.

Razpis omogoča občinam, tako posameznim kot tudi skupinam občin, hitro in poenostavljeno finančno pomoč v višini 60.000 EUR ter strokovno in pravno svetovanje pri pripravi investicijske dokumentacije,  zasnovi projektov na področju trajnostne energije in izvajanju ukrepov, vključenih v lokalnih energetskih in podnebnih konceptih. Sklad ne financira neposredno samih naložb, temveč pomaga pri razvoju načrtov, ki omogočajo izvedbo in po potrebi pridobitev dodatnih sredstev iz drugih virov.

V okviru razpisa vas ENERGAP vabi na spletno predstavitev razpisa, ki bo v četrtek, 11. januarja 2024 ob 12.uri.

Prijave sprejemajo do 9. januarja na elektronski naslov adrijana.copot@energap.si ali telefonsko številko 02 234 23 63.

Udeležba na spletni predstavitvi je brezplačna. Povezavo do dogodka vam bodo na podlagi predhodne prijave poslali na vaš elektronski naslov.

Več si lahko preberete v vabilu s programom.

Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP je kontaktna točka EUCF za Slovenijo.

Iniciativa EUCF je del EU programa za raziskave in inovacije (Obzorje 2020) in je financirana v okviru programa EU LIFE.

5.2. 12. 1. 2024 / Trajnostna mobilnost (kot storitev in digitalizacija, multimodalnost)

V okviru projekta ReMOBIL Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor organizira 2 sklopa izobraževanj z naslovom »Načrtovanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni«. Prvi sklop bo potek 1. decembra preko spletne platforme Microsoft Teams, drugi sklop pa v živo 12. januarja 2024.

V prvem sklopu bodo predavatelji predstavili teorijo in primere dobrih praks na področju digitalizacije in multimodalnosti. Spletno izobraževanje bo potekalo od 9.00 – 13.00 ure in je namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prostorskim in prometnim načrtovanjem.

Vabilo s programom vam je na voljo TUKAJ.

 

5.3. 23. in 24.1.2024 / Podnebno načrtovanje: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo januarja 2024 začelo drugo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudil slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Tokratna izvedba bo potekala na hibriden način z možnostjo sodelovanja v živo ali na daljavo.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS (v potrjevanju) kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje.

Več informacij in program najdete v priponki in na spletni strani dogodka https://www.mrezaprostor.si/podnebno-nacrtovanje/. Končni seznam gostov in termini bodo objavljeni kmalu.

5.4. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

Po uspešnem sodelovanju v usposabljanju z Občino Domžale, Občino Ribnica in Mestno občino Slovenj Gradec z izbranimi načrtovalci program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi nove tri občine in prostorske načrtovalce, da se skupaj prijavijo za sodelovanje v drugem ciklu usposabljanja Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

6. Aktualni razpisi

6.1. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.3. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.5. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.6. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

6.7. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.9. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.10. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. Vlada RS

7.1. 85. redna seja

Vlada izdala uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin

Zakon o financiranju občin določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v omenjenem zakonu.

Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine. Na podlagi te uredbe bodo koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2024 in 2025.

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju

Sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju v postopkih javnega naročanja podaljšuje prehodno obdobje za doseganje 12-odstotnega deleža ekoloških živil za eno leto, in sicer do 31. decembra 2024.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada se je seznanila z Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Glavni poudarki iz dogovora so, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), nominalnih osnov in dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami znaša  80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023. Uskladitev vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov iz te točke se izvede 1. junija 2024.

Z uveljavitvijo ukrepa iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.

Regres za letni dopust za leto 2024 se izplača ob izplačilu plače za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.

Vir: Vlada RS, NJ

8. Novice drugih

8.1. Pobuda občinam za posredovanje podatkov mestnega potniškega prometa

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCPU) je po Zakonu o cestah pristojen za strateško usmerjanje, koordinacijo in povezovanje upravljavcev cest. Med drugim zakon nalaga NCUP tudi vzpostavitev, razvoj in upravljanje nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov (NAP). Nabor podatkov zajema tudi podatke javnega potniškega prometa (vozni redi, postajališča, tarife, prevozniki).

NCPU apelira na občine, da po svojih zmožnostih dosežejo dogovor s prevozniki mestnega potniškega prometa in omogočijo pridobivanje ter zbiranje teh podatkov. Na ta način bodo občine prispevale h celostnemu obveščanju uporabnikov javnega potniškega prometa.

Celoten dopis vam je na voljo TUKAJ.

8.2. Vlada in sindikati parafirali dogovor

Vlada in sindikati javnega sektorja so dne 21. 12. 2023 parafirali dogovor s katerim so se dogovorili, da se bodo plače v javnem sektorju z junijem 2024 uskladile v višini 80 odstotkov lanske inflacije. Nadalje so se dogovorili, da bodo zaposleni v javnem sektorju v letu 2024 dobili regres skupaj s februarsko plačo, in sicer najkasneje do 14. marca 2024..

8.6. Anketa o ugotavljanju start-up vasi v Sloveniji

Predstavniki Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije Skupno raziskovalno središče (europa.eu) vabijo k sodelovanju lokalne oblasti z manj kot 5000 prebivalci v Sloveniji pri vseevropski raziskavi (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup-village-questionnaire)l

Raziskava je del pobude European Startup Village Forum (SVF), ki jo koordinira Skupno raziskovalno središče Evropske komisije, služi kot odprta in vključujoča platforma, kjer se lahko institucije in deležniki srečujejo, razpravljajo in sodelujejo pri pobudah za spodbujanje inovativnega podjetništva  v podeželskih skupnostih.

SVF je sestavni del dolgoročne vizije za podeželska območja do leta 2040 – Dolgoročna vizija za podeželska območja (europa.eu), ki jo je Evropska komisija uvedla leta 2021. Ta vizija priznava ključno vlogo raziskav in inovacij pri spodbujanju razvoja in oživitve podeželskih območij. Forum je začel delovati novembra 2021 in od takrat izvaja različne analitične in participativne pobude, katerih cilj je izboljšati naše razumevanje inovacij na podeželju in olajšati razširjanje najboljših praks in izkušenj.

Ena od ključnih tekočih dejavnosti vključuje kartiranje vasi, ki so izvedle (ali načrtujejo izvajanje) ustreznih pobud za spodbujanje inovativnega podjetništva na podeželju. Orodje za kartiranje startup vasi je bilo zasnovano tako, da ponuja vpogled v različne projekte, rešitve in predloge za spodbujanje inovativnega podjetništva, ki se oblikuje na evropskem podeželju.

Vabljeni k sodelovanju.

8.7. Anketa: Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja

Anketa: Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja

Evropska komisija v okviru pomembnega koraka k družbeno odgovorni in trajnostni prihodnosti vodi projekt “Usposabljanje in ozaveščanje o družbeno odgovornem javnem naročanju” v vseh 27 državah članicah EU.

Ta pobuda je ključni korak pri doseganju ciljev projekta, kot so ozaveščanje javnih kupcev o prednostih družbeno odgovornega javnega naročanja in omogočanje podjetjem socialne ekonomije priložnosti za širši dostop do trga.

V imenu Evropske komisije, Inštitut za ekonomsko demokracijo, zato izvaja temeljito analizo komunikacijskih potreb, osredotočeno predvsem na javne organe in akterje socialnega podjetništva. Namen te analize je razumeti njihove trenutne prednostne komunikacijske kanale, orodja in platforme.

To je vaša priložnost, da prispevate k spremembam!

Projekt vabi k sodelovanju:

 • predstavnike javnega sektorja,
 • socialnega gospodarstva in
 • pravne strokovnjake.

Za izpolnjevanje ankete potrebujete  do 15 minut. Raziskava bo odprta do 31. decembra in ponuja edinstveno priložnost, da oblikujete prihodnost javnega naročanja na bolje.

Dostop do ankete je mogoč tukaj: https://bit.ly/3MX96vS

Če imate dodatna vprašanja kontaktirajte: info@ekonomska-demokracija.si