INFO-GEOTHERMAL

 

 

 

Naslov Projekta Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij
Povezava na spletno stran projekta https://www.norwaygrants.si/novica/info-geothermal/
Program Finančni mehanizem EGP
Trajanje projekta 1. 9. 2022 – 30. 4. 2024
Vodilni partner Geološki zavod Slovenije
Vloga SOS v projektu Partner

 

 

V opredeljenem projektu programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje INFO-GEOTHERMAL sodelujejo štiri institucije iz Slovenije (nosilec projekta Geološki zavod Slovenije ter projektni partnerji Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije) in ena institucija z Islandije (Iceland School of Energy, Reykjavik University v vlogi projektnega partnerja iz države donatorice).

INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji. Nanaša se na programsko področje št. 12 Obnovljiva energija, energetska učinkovitost, energetska varnost in je usmerjen k rezultatu B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov, geotermalne energije iz globokih rezervoarjev, za večnamensko uporabo in na energetsko učinkovit način.

Povečana in energetsko bolj učinkovita raba termalne vode za pridobivanje geotermalne energije (GE) lahko pomembno pripomore k doseganju podnebnih in energetskih ciljev Slovenije. Je lokalni vir OVE, njena raba znatno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in lahko nadomesti rabo fosilnih goriv na območjih z najugodnejšim potencialom, ki so predvsem na vzhodu države, v čezmejnem Panonskem bazenu. S predlaganimi pristopi je nujno in možno preiti iz skorajda stagnacije proizvedene GE, zniževanja števila sistemov daljinskega ogrevanja, omejitev črpanja termalne vode zaradi pomanjkanja reinjekcijskih vrtin ter manj usklajenega upravljanja rabe GE, ker se z njim ukvarjata dve ministrstvi, v pospešeno in okolju prijazno pridobivanje toplotne energije iz globokega podtalja.

S prenosom znanja iz vodilne geotermalne države na svetu – Islandije – bomo s skupnimi aktivnostmi bistveno izboljšali formalne podporne sheme za investicije. Cilji projekta bodo doseženi s kartiranjem globokega geotermalnega potenciala za neposredno uporabo termalne vode in geotermalne električne energije; organizacijo in objavo podatkov kot osnovo za bodoči razvoj enotne podporne točke za GE; usposabljanjem strokovnjakov nacionalnih organov, raziskovalnih organizacij in razvijalcev projektov iz Slovenije in Islandije; vzpostavitvijo nacionalnega geotermalnega omrežja ter poslovno privlačnega okolja z jasnimi smernicami in pravili za razvoj geotermalnih projektov.

Strokovna in laična javnost bo preko spletnih strani in izdelkov projekta prosto in kadarkoli dostopala do informaciji o vrsti in lokaciji podpovršinskih podatkov ter smernic za tehnični in ekonomski razvoj projektov. Upravni organi bodo pridobili znanje za oblikovanje in uporabo smernic pri postopkih odločanja, hkrati pa bo seznanitev z in njihovo upoštevanje s strani ponudnikov javnih storitev, projektantov in investitorjev omogočilo, da bodo vloge za dovoljenja točnejše, kar bo omogočilo hitrejši postopek odločanja. Investitorji in uporabniki termalne vode bodo lahko hitreje pripravili študije pred-izvedljivostjo ali izvedljivosti, razvijalci projektov bodo z uporabo podatkov za dve pilotni območji lahko pristopili k ekonomski analizi novih projektov neposredne rabe toplote ali za geotermalne elektrarne. Občine bodo seznanjene kje in katere informacije, uporabne za razvoj globokih geotermalnih projektov, so na voljo in katere postopke je treba izvesti, da bodo lahko pritegnile in pomagale usmerjati investitorje. Raziskovalne in izobraževalne institucije bodo okrepile svoje kompetence z izvedbo in udeležbo zaposlenih in učencev na poletni šoli ter delavnicah. Vsi deležniki s področja rabe GE bodo vabljeni k vključitvi v novo geotermalno omrežje.

Vrednost projekta je 1.073.529,41 EUR.

V okviru projekta INFO-GEOTERMAL smo ustvarili video o Podpiranju učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije s poudarkom na dostopu do uradnih in javnih informacij.

Video si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

 

Aktualne novice projekta “INFO-GEOTHERMAL”

 • 26.04.2024.

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA INFO-GEOTERMAL – Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij, 25. 4. 2024

V okviru zaključne konference projekta Info – Geothermal je navzoče pozdravil državni sekretar na MKRR mag. Marko Koprivc. Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija in sodelavka Petra Meglič iz Geološkega zavoda Slovenije pa sta predstavili projekt in zaključke projekta Info – Geothermal, v katerem je SOS sodeloval kot partner….
 • 26.04.2024.

Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije v Lukovici

V četrtek, 25. aprila 2024 je v Lukovici potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije (SOS). Županje in župani so obravnavali in sprejeli delovne dokumente organizacije (poročilo in načrt dela, kadrovski načrt, finančno poročilo in finančni načrt), poročilo Nadzornega odbora SOS ter v nadaljevanju opravili razprave na naslednje…
 • 19.04.2024.

3. delavnica za lokalne in regionalne deležnike, projekt INFO-GEOTERMAL

Skupnost občin Slovenije je v okviru projekta INFO-GEOTERMAL organizirala 3. delavnico za lokalne in regionalne deležnike za uporabo smernic za načrtovanje projektov rabe termalne vode in geotermalnih elektrarn, ki je potekala v sredo 17. 4. 2023, v Razstavišču mestne občine Maribor. Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija na Geološkem…
 • 04.04.2024.

Županje so se srečale v Ljutomeru

V Ljutomeru je 3. aprila potekalo 4. srečanje Kluba županj, ki sta ga organizirali županja občine Olga Karba in Skupnost občin Slovenije. Županje so na srečanju spoznale dobre prakse projektov Občine Ljutomer, ogledale so si tudi muzejsko zbirko v Splošni knjižnici. Ob 150-letnici kasaštva v Ljutomeru so si županje ogledale Kasaški muzej in…
 • 11.03.2024.

Projekt INFO-GEOTERMAL: Video o Podpiranju učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije s poudarkom na dostopu do uradnih in javnih informacij

V okviru projekta INFO-GEOTERMAL smo skupaj s projektnimi partnerji ustvarili video, posvečen Podpiranju učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije s poudarkom na dostopu do uradnih in javnih informacij.  Video je namenjen potencialnim vlagateljem na področju pridobivanja toplote in hladu iz geotermalne energije in pridobivanje elektrike v…
 • 10.03.2023.

Projekt INFO-GEOTERMAL

INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji. Projekt se je pričel izvajati 9….
 • 28.11.2022.

Vabilo na tiskovno konferenco v okviru projekta Info-Geothermal

Projektni konzorcij v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL vas vabi na TISKOVNO KONFERENCO O SPODBUJANJU RABE GEOTERMALNE ENERGIJE, ki bo 30. novembra 2022, ob 11.00, na naslovu Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.  Na tiskovni konferenci bodo projektni partnerji spregovorili o potencialu za izrabo geotermalne energije v Sloveniji, vlogi lokalnih skupnosti na…
 • 30.10.2022.

Študijski obisk na Islandiji v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL

V okviru projekta INFO-GEOTHERMAL: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potekal študijski obisk na Islandiji, ki je trajala od 25.10 do 28.10.2022. Skupnost občin Slovenije, ki je eden izmed partnerjev projekta je izvedla študijski obisk 8 kandidatov v okviru katerega si želimo izboljšati uporabo geotermalne energije, predvsem v …
 • 14.10.2022.

SOS izbral kandidate za študijski obisk izkoriščanje geotermalne energije

Na podlagi posredovanega povpraševanja smo prejeli zanimanje s strani 8 udeležencev za udeležbo na študijskem obisku izkoriščanja geotermalne energije na Islandiji. Skupnost občin Slovenije izvaja študijski obisk v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL, v okviru katerega želimo izboljšati uporabo geotermalne energije predvsem v t.i. Panonskem bazenu v…
 • 05.10.2022.

Povabilo na študijski obisk Islandije 25-28.oktober

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem projekta INFO-GEOTHERMAL, v okviru katerega želimo izboljšati uporabo geotermalne energije predvsem v t.i. Panonskem bazenu v Sloveniji. INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije,…
 • 09.09.2022.

Začetek izvajanja projekta INFO-GEOTHERMAL

9. september 2022 – Septembra je z izvajanjem pričel vnaprej opredeljen projekt Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij (akronim: INFO-GEOTHERMAL). Podprt je s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Vnaprej opredeljeni projekt…