V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE METLIKA, MAKOLE IN SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Sestanek pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije na temo izzivov občin glede otrok s posebnimi potrebami

V sredo, 22. novembra so se predstavnice in predstavniki SOS in ZMOS sestali z Varuhom človekovih pravic RS gospodom Petrom Svetino ter njegovo namestnico dr. Dijano Možina Zupanc na temo sistemskega urejanja  vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.  Vsi prisotni so ugotavljali, da je sistem nujno potrebno prevetriti, ga narediti bolj življenjskega in ustreznega zdajšnjim razmeram. Dogovorili so se, da varuh pripravi ob vključitvi vseh deležnikov širšo razpravo o delovanju sistema vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami kot razmislek o nujnih spremembah v bodoče. Tako SOS kot ZMOS bosta pri tem intenzivno sodelovala.

1.2. Evidentiranje v Mrežo za trajnostni razvoj turizma

Spoštovane, spoštovani,

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v Mrežo za trajnostni razvoj turizma.

CILJI MREŽE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja trajnostnega razvoja turizma,

– spremljanje novosti in trendov na področju turizma,

– priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno četrtka, 30. 11. 2023. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. Vabimo vas, da se vključite v delo skupnosti tudi skozi delovanje mreže za trajnostni razvoj turizma in tako pripomorete k še večji uspešnosti občin in Skupnosti občin Slovenije.

1.3. Pri posvetu izpostavljena potreba po trajnostnem urejanju prostora

V torek, 21. novembra 2023 je preko spleta potekal posvet z naslovom Ekonomski in zasebnopravni vidiki urejanja prostora. Po uvodnemu pozdravu predstavnice SOS, je zbrane najprej nagovorila Marinka Konečnik Kunst iz Masterplana, ki je širše predstavila prostorsko načrtovanje v tržnem gospodarstvu. Sprva je izpostavila zgodovinski pregled področja in spregovorila o prostorskem planiranju pred 1991 kot tudi o spremembah v družbenoekonomskem sistemu po letu 1991. Nadaljevala je z orisom delovanja trga, ki ga podpirajo proizvodi in storitve, ter poudarila navezavo trga in prostora – pravzaprav (trajnostnega) upravljanja s prostorom. Dodatno je opozorila, da sam trg ne omogoča ustreznega, to je trajnostnega upravljanja s prostorom, ter da je pri tem treba prepoznati dve škodljivi skrajnosti kot  sta pritisk kapitala na gradnjo ne glede na posledice v naseljih in v naravi ter radikalno varstvo »vsega« kar pogojujejo zakonske prepovedi in brezpogojne omejitve. Ob koncu svojega prispevka je poslušalce osvetlila še z dejstvi, ki so povezani s poseganjem v trg in privatno lastnino.

Na urejanje prostora in zasebno lastnino se je kot naslednji govorec osredotočil in navezal s pravnega vidika še Luka Ivanič, ki je sprva povzel člene Ustave RS. Izpostavil je preteklo doktrino ustavnega sodišča pri presoji prostorskih aktov v relaciji do zasebne lastnine ter predstavil nov pristop ustavnega sodišča. Za konec je predstavil še pomen novega pristopa za prihodnost urejanja prostora in se pri tem vprašal, ali gre res za povsem nov in drugačen pristop, kar se tiče zakonitosti ukrepa, pravičnega ravnovesja med javnim in zasebnim ter individualnega in pretiranega bremena. Predstavitvama obeh govorcev je sledila razprava, ki je med drugim odprla dodatno potrebo po naslavljanju družbenega vidika urejanja prostora.

1.4. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.2. Potrjen predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovskih poplavah

Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, katerega cilj je zagotoviti mehanizme za hitrejšo obnovo avgusta poplavljenih območij in zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter pospešiti razvoj na prizadetih območjih.

Več o tem si lahko preberete: https://www.gov.si/novice/2023-11-23-vlada-potrdila-predlog-zakona-o-obnovi-in-razvoju-po-avgustovskih-poplavah/

2.3. Obvestilo občinam in javnim stanovanjskim skladom glede Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 117/23 je bil dne 20. 11. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki je začel veljati 21. 11. 2023 in na stanovanjskem področju v pristojnosti Ministrstva za solidarno prihodnost prinaša dve dopolnitvi obstoječega Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Pojasnilo v zvezi z dopolnitvami lahko preberete TUKAJ.

Prosimo vas, da informacije glede nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti objavite tudi na svojih spletnih straneh, tako da bodo dostopne najširšemu krogu zainteresiranih prosilcev.

2.4. Ukinjen solidarnostni prispevek

V Uradnem listu RS št. 117/23 je bil dne 20. 11. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki je začel veljati 21. 11. 2023 in med drugim ukinja solidarnostni prispevek.

Spremenjena je določba o solidarnostni delovni soboti, in sicer se ukinja prispevek delodajalca za delo na solidarnostno soboto, tako da sredstva za omilitev škode prispevajo samo tisti delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v Sloveniji in ki delajo na solidarnostno soboto v letu 2023 ali 2024 oziroma preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa. Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plačajo dohodnina in obvezni prispevki za socialno varnost.

S črtanjem 102. člena se ukinja ukrep obveznega solidarnostnega prispevka, črtajo pa se tudi kazenske določbe za ta prispevek (črtanje 162. člena).

2.5. Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028

Skupnost občin Slovenije je v pregled in obravnavo prejela predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028. Vaše predloge in pripombe posredujte do 0.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Prosimo vas, da posebno pozornost namenite poglavju Varnost v lokalnih skupnostih, v karerem se kot ključna prednostna naloga države ugotavlja varnost v lokalnem okolji. Prav tako je izpostavljeno sodelovanje med različnimi deležniki (policija, občine, Univerzo v Mariboru Fakulteto za varnostne vede, redarstvi…).

S strani Skupnosti občin Slovenije bi želeli izpostaviti, da je neprimerno, da med katerimi ni (kazalnikov za: sodelovanje med organi in službami, smanjšanja kršitev javnega reda in miru, zmanjšanje kaznivih dejanj, manj prometnih nesreč, kazalnikov izboljšanja varnosti v lokalnem okolji idt.), temveč so med kazalniki merjenja uspešnosti varnosti v lokalnih skupnosti kazalniki,

 • število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih strateških analitikov na regionalni ravni;
 • zaposlovanje novih analitikov s specialističnimi veščinami, iz področja predikativne analitike in obdelave velikih količin podatkov;
 • nabavljena specialistična analitična orodja in platforme, ki omogočajo policiji zgodnje identificiranje potencialnih varnostnih tveganj in problemov;
 • število izvedenih varnostnih analiz na regionalni ravni.

Prav tako bi želeli izpostaviti, da je na prvem mestu med sodelujočimi Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, medtem ko so občine in občinska redarstva naknadno navedena. Prepričani smo, da so občine in občinska redarstva ključna za zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju, zato morajo biti prva navedena.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj Prenos

2.6. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

Na spletni strani E-demokracija smo zaseldili objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do četrtka 30. novembra 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

   V spremnem dopusu je navedeno, da predlog zakona spreminjajo zaradi:

1.      Določitev roka za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom – gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-479/18 z dne 24. 10. 2019 zaradi odprave pravne praznine, če je pravnomočna odločba o prekršku razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom.
 
2.      Ureditev pravice do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo – gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-304/20 z dne 17. 12. 2020 s katero je bil razveljavljen drugi odstavek 66. člena ZP-1 in dopuščena vložitev pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo iz skoraj vseh pritožbenih razlogov.
 
3.      Določitev dodatnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju – določitev predmetnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju (108. in 110. člen ZP-1) je potrebna zaradi posredne uskladitve z odločbo Ustavnega Sodišča Republike Slovenije št. U-I-89/15 z dne 20. 11. 2017, v kateri je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je neustavna ureditev možnosti pritožbe zoper sklep o policijskem pridržanju (po odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije sicer za pridržanje v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa), ki jo je mogoče vložiti le, dokler traja pridržanje.

Glede, da v predlogu zakona ni upoštevana pripomba občine, bomo ponovno predlagali, da se dopolni 8. alineja 1. odstavka 56. člena, da se glasi:

 • v drugih primerih, ko niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga, razen v primerih, ko se kršitelja izsledi na podlagi zbranih dokazov v zvezi prekrška, ugotovljenega z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali napra

2.7. Predlog pravilnika o določitvi kriterijev za status nevladnih organizacij v javnem interesu

Ministrstvo za kulturo je dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Pravilnik podrobneje določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in bo nudil ustrezno pravno podlago za podeljevanje omenjenega statusa na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je pri pripravi predloga novega pravilnika upoštevalo različne pobude, ki so jih nanj naslovili zagovorniške organizacije, društva, posamezniki in posameznice.

Občine članice SOS lahko svoje predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, vključno do 19. decembra 2023.

2.8. Predlog uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je obvestilo, da je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav. Do predloga uredbe dostopate TUKAJ.

Kot navajajo, lahko skladno z 71. členom ZUNPEOVE vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava. Vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje enkratnega nadomestila nadomestila z uredbo.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov in obrazložitev posredujete v tej preglednici do 20.12.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

2.9. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.10. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3. Dogodki SOS

3.1. 6.12.2023. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – Pogovor z Vido Starič Holobar o odprtih vprašanjih in dilemah občin pri delovanju predšolske vzgoje

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Prvi tovrstni dogodek bo potekal v sredo, 6. decembra 2023 ob 13. uri preko aplikacije Zoom in bo posvečen širšemu delovanju predšolske vzgoje. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Vida Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja.

Za dobro delovanje predšolske vzgoje je ključno, da se ohranja stalni dialog med tistimi, ki področje izvajajo in se srečujejo s številnimi izzivi pri izvajanju sistema, in državno ravnjo, ki oblikuje zakonodajne rešitve.

Na dogodku bo predstavnica odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja ter predstavil razmisleke ministrstva za bodoče spremembe sistema, kot odziv na spreminjajoče se razmere, v katerih deluje predšolska vzgoja.

Prav tako je vaše sodelovanje pomembno, saj bodo izpostavljena vprašanja in dileme tudi vodilo pri delu novoustanovljene Delovne skupine za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih pri MVI. Članica omenjene delovne skupine je tudi predstavnica SOS.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 5. 12. 2023 do 12. ure preko spodnje prijavnice. V prijavnico prosimo zapišite vaša vprašanja.

Na pogovor so vabljene občine članice SOS. Udeležba je brezplačna.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

3.3. 7.12.2023. / Spletno / Spletni dogodek za sledilce projekta CircularPSP

Pridružite se nam na prvem dogodku za sledilce, na katerem se bomo v mednarodnem okolju družili vsi člani mreže sledilcev CircularPSP! Ta dogodek je organiziran skupaj z globalno mrežo – lokalno upravo za trajnost ICLEI Europe in na katerem bo predstavljena deklaracija #CircularCities ter spoznanja osmih ambicioznih naročnikov, med drugim tudi slovenskega projektnega partnerja, tj. Skupnosti občin Slovenije.

Med drugim boste na dogodku slišali, kakšne so ovire da bi naša mesta (občine) delovale bolj krožno?
? Kako bi jih lahko premagali tovrstne izzive in kakšna orodja potrebujemo?
? Kako lahko opolnomočimo celotno organizacijo in osebje za prehod v krožno gospodarstvo ?

Točke dnevnega reda:

 •  Deklaracija globalne mreže za krožna mesta (ICLEI)
 • CircularPSP (Empirica, vodilni partner projekta)
 • Skupni izzivi mest pri prehodu v krožno gospodarstvo
 • Predvidena rešitev za krožno gospodarstvo na ravni mesta
 • Vpogled: Klavzule o javnih naročilih z umetno inteligenco
 • Vabilo: Delovna skupina za taksonomijo CE
 • Razprava – Vprašanja in odgovori 

Govorci

– Georg Vogt, vodja ITC Innovation Energy (Empirica)
– Simon Clement, vodja krožnega gospodarstva;
– Philippe Tepper, višji koordinator in skupina za trajnostna in inovativna javna naročila.

Ta dogodek je prilagojen vsem občinam, regijam in organizacijam, ki si prizadevajo za razvoj načel #krožnega gospodarstva ?

Prijavite se lahko TUKAJ. Dogodek je brezplačen. Potekal bo v spletnem okolju Microsoft Teams.

3.4. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

4. Povpraševanja

5. Dogodki drugih

5.2. 29. 11. / "Kaj prinaša aktualna finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?"

IER – Inštitut za ekonomska raziskovanj vas vabi na nacionalni dogodek “Kaj prinaša aktualna evropska finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?”,

ki bo potekal 29. 11. 2023 v prostorih GZS (Dvorana C) na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana, s pričetkom registracije ob 9.30 uri  in vsebinsko pokrival predstavitve evropskih programov v delih, ki neposredno naslavljajo tematiko kulturne dediščine:

 1. Ustvarjalna Evropa in Obzorje Evropa – krovna  evropska programa za kulturno dediščino.
 2. URBACT, EUI, ESPON – priložnosti med regionalnega sodelovanja.
 3. Transnacionalni in čezmejni Interreg programi.
 4. Kulturna dediščina kot inovativni dejavnik trajnostnega turizma v programu NextGenerationEU in evropski kohezijski politiki.

Podrobnejšo vsebino in časovnico dogodka si lahko ogledate v PROGRAMU.

Vabljeni so projektni vodje, sodelavci v projektnih pisarnah, strokovnjaki s področja kulturne dediščine in trajnostnega kulturnega turizma, ki delujejo v:

 • raziskovalnih in razvojnih institucijah,
 • univerzah z raziskovalnimi enotami,
 • lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organih in zavodih,
 • drugih javnih in nevladnih organizacijah, pristojnih za kulturne, turistične, okoljske in prostorske tematike,
 • regionalnih in sektorskih agencijah,
 • institucijah inovativnega in podjetniškega podpornega okolja,
 • združenjih lokalnih javnih organov.

Svojo udeležbo potrdite s  P R I J A V O    najkasneje do 24. 11. 2023 do 12.00 ure.

5.3. 29. 11. / weTHINK. Spletna konferenca o kroženju odpadkov RDF/SRF

weTHINK. Initiative GmbH pripravlja spletno konferenco na temo “Prispevek alternativnih goriv k ciljem EU glede krožnosti odpadkov (RDF/SRF)”, ki bo potekala 29. 11. 2023 od 10.00 do 13.00 ure.

Obravnavane teme:
– Ključne informacije o dokumentu weTHINK Alternativna goriva RDF/SRF.
– Zamisli za politični mehanizem in najboljše prakse za krožnost odpadkov.
– Alternativna goriva in industrijska soproizvodnja.
– Najboljše prakse: okoljsko varna predelava v industrijskem okolju.
– Prispevek alternativnih goriv RDF/SRF k ciljem EU Fit For 55 in Green Deal.
– Medicinski pogled na zdravstvena vprašanja pri odlaganju na odlagališčih v primerjavi s soproizvodnjo.

– Panelna razprava z nacionalnimi ministrstvi in ključnimi zainteresiranimi.

Prijavite se lahko  TUKAJ. Udeležba je brezplačna.

5.4. 29. 11. / Predstavitev temeljnih rešitev ZDOsk-1

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) je bil sprejet na 43. izredni seji državnega zbora, 21. julija 2023, v veljavo pa je stopil 3. avgusta 2023. Predvideva postopno uveljavljanje pravic, medtem ko glavnina pravic v veljavo stopi šele po 1. juliju 2025, pa se možnost uveljavljanja pravice do
oskrbovalca družinskega člana začne že s 1. januarjem 2024.

Ministrstvo za solidarno prihodnost bo s ciljem približanja vsebine zakona zainteresiranim deležnikom izvedlo več predstavitvenih seminarjev. 29. novembra 2023 vas tako od 13:00 do 14:30 ure vabijo na spletni (MsTeams) seminar z naslovom: »Predstavitev temeljnih rešitev ZDOsk-1«.

Prilagamo celoten DOPIS, kjer vam je na voljo dostop in možnost potrditve udeležbe.

5.5. 30. 11. / Informativni dan za 3. razpis za zbiranje predlogov/projektov v okviru Digitalnega programa, Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF - Connecting Europe Facility)

Ministrstvo za digitalno preobrazbo v sodelovanju z Evropsko komisijo vabi na Informativni dan za 3. razpis za zbiranje predlogov/projektov v okviru Digitalnega programa, Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF – Connecting Europe Facility), ki bo potekal v spletnem okolju Webex, v četrtek, 30. novembra 2023 med 10.00 in 12.30 uro.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

Spletna povezava Webex za Informativni dan je dostopna na: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=md34b2ff430fd21c02b8172f0b2032f1d

5.6. 30. 11. / Konferenca: Presoja učinkov na prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira konferenco Presoja učinkov na prostor, ki bo potekala 30. 11. 2023 v Mestnem muzeju, Gosposka ulica 15, Ljubljana.

Izkušnje pri nas in na tujem kažejo, da so razvojne politike različnih ravni pogosto slabo usklajene z dolgoročnimi strateškimi cilji in usmeritvami prostorskega razvoja. Kaže se potreba po bolj celovitem in povezanem upravljanju s prostorom, ki zahteva okrepljen dialog med deležniki ter s tem bolj odprto in povezano pripravo ter izvajanje politik na vseh ravneh upravljanja.

Več informacij in prijavo najdete v vabilu s programom TUKAJ.

5.7. 1. 12. in 12. 1. 2024 / Trajnostna mobilnost (kot storitev in digitalizacija, multimodalnost)

V okviru projekta ReMOBIL Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor organizira 2 sklopa izobraževanj z naslovom »Načrtovanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni«. Prvi sklop bo potek 1. decembra preko spletne platforme Microsoft Teams, drugi sklop pa v živo 12. januarja 2024.

V prvem sklopu bodo predavatelji predstavili teorijo in primere dobrih praks na področju digitalizacije in multimodalnosti. Spletno izobraževanje bo potekalo od 9.00 – 13.00 ure in je namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prostorskim in prometnim načrtovanjem.

Vabilo s programom vam je na voljo TUKAJ.

 

5.8. 5. 12. / Teden preprečevanja korupcije 2023: Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe

Komisija za preprečevanje korupcije vas vabi, da se jim v Tednu preprečevanja korupcije 2023, ki ga organizira ob mednarodnem dnevu preprečevanja korupcije 9. decembru, pridružite na brezplačnem osrednjem dogodku

Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe,

ki bo v torek, 5. decembra 2023, med 9. in 12.30 uro v City hotelu Ljubljana (dvorani C in I) ter sočasno po spletu na spletni podstrani Komisije.

Z uglednimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki se bo spregovorilo o prijaviteljih, njihovi zaščiti in novosprejetem zakonu na tem področju ter njihovi ključni vlogi pri odkrivanju kršitev integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Program:

9.00 Odprtje dogodka z nagovorom predsednika Komisije dr. Roberta Šumija

9.10 Nagovor vodje Centra za zaščito prijaviteljev Gregorja Pirjevca o Zakonu o zaščiti prijaviteljev

9.20 Spletno predavanje Kristien Verbraeken, strokovnjakinje z nizozemskega Urada za zaščito prijaviteljev. Predavanju sledi pogovor z Gregorjem Pirjevcem (predavanje in pogovor bosta v angleščini brez prevajanja).

10.00 Pregled stanja na področju zaščite prijaviteljev: Gregor Pirjevec in Neža Grasselli, predsednica Transparency International Slovenia

10.15 Odmor

10.45 Okrogla miza: Pomen prijaviteljev pri odkrivanju kršitev integritete

Sogovorniki bodo razpravljali o tem, katera ravnanja smo na Komisiji že opredelili kot kršitev integritete, izpostavili ključno vlogo prijavitelja pri odkrivanju in dokazovanju teh kršitev ter kakšne so in ali sploh obstajajo sankcije v primerih potrjenih kršitev integritete. Moderatorki Katji Mihelič Sušnik, vodji službe za nadzor na Komisiji, se bodo v razpravi pridružili mag. Žiga Debeljak (predsednik uprave SDH), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije), Erika Žnidaršič (novinarka in televizijska voditeljica na RTVS), mag. Nina Koželj (generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje), mag. Renata Kosec (županja Občine Domžale) in dr. Robert Šumi (predsednik Komisije).

12.30 Zaključek

Dogodek bo sneman in fotografiran, posnetek in fotografije pa bodo naknadno objavljeni na spletni podstrani Komisije.

Število mest v dvorani je omejeno, zato prosijo za predhodno prijavo. Do 1. decembra 2023 jo lahko oddate na tej spletni povezavi. Posvet bo sočasno dostopen tudi na spletni podstrani Komisije; dostop sicer ni pogojen s prijavo na dogodek, vseeno pa jo priporočajo zaradi morebitnih tehničnih težav ali dodatnih vprašanj med prenosom.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405) in Maša Jesenšek (070 745 635).

5.9. 7. 12. / Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Focus, društvo za sonaraven razvoj in Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost vas vabita na zaključno delavnico Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov, ki bo potekala v četrtek, 7. 12. 2023, med 9. in 13. uro, v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja, v Ljubljani, Metelkova 2.

Delavnica je namenjena predstavitvi ugotovitev prejšnjih, novostim na področju zakonodaje, ki se dotika lokalnega energetskega načrtovanja in LEK, predstavljena bodo nekatera orodja v pomoč pri načrtovanju ter prve izkušnje s pripravo energetskih konceptov po spremenjeni metodologiji.

Obvezne prijave sprejemajo do torka, 5. 12. preko obrazca.

Celoten program vam je na voljo TUKAJ.

5.10. 12. 12. / Predstavitev spletne dostopnosti in najpogostejše napake

Inšpektorat RS za informacijsko družbo vas vabi na predstavitev digitalne dostopnosti po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Udeleženci se bodo seznanili z ustreznimi podlagami za izvajanje ZDSMA ter z najpogostejšimi napakami, ki jih inšpekoirji zaznavajo pri inšpekcijskih nadzorih.

Celotno vabilo vam je na voljo TUKAJ.

6. Aktualni razpisi

6.1. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.2. Objava Javnega razpisa za predložitev vlog za projekte manjšega obsega

V petek, 17. novembra 2023, je bil v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljen Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega za prednostno nalogo 3, specifični cilj 6.3.

Prvi rok za predložitev vlog je 31. januar 2024, ob 12. uri.

Razpis in razpisna dokumentacija vam je na voljo TUKAJ.

 

6.3. Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka JR OCPS)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij.

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep.

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.

Več informacij je na voljo TUKAJ.

6.5. Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2023 sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo projektom, ki jih bo odobrila Evropska komisija.

Sofinancirale se bodo projektne aktivnosti projektov partnerjev, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije. Upravičenci morajo MOPE predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga.

Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov je bil objavljen 10. novembra 2023 v Uradnem listu.

6.6. Evropska sredstva za občine: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij«.

Javni razpis bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 17. novembra 2023.

Za javni razpis v vrednosti 5.144.300,00 evra bo Kohezijski sklad prispeval 4.372.655,00 evra.

Celotno novico si lahko preberete na tej povezavi:

https://www.gov.si/novice/2023-11-15-evropska-sredstva-za-obcine-odobrili-smo-sofinanciranje-obcinskih-celostnih-prometnih-strategij/

6.7. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.9. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

6.10. Mesta mestom: že četrti razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja

V pripravi je nov, že četrti katalog dobrih praks trajnostnega razvoja Mesta mestom, zato ste občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabljene k prijavi inovativnih praks in rešitev, s katerimi naslavljate aktualne izzive v svojem lokalnem okolju. Razpis izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije ob podpori Ministrstva za naravne vire in prostor.

Rok za prijavo je 30. 11. 2023.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.11. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.13. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.14. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

6.15. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve objavila razpis za zasebna 5G omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo.

Na razpis se lahko do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) prijavijo tako operaterji kot vertikale, torej podjetja, industrije, lokalne skupnosti, občine.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

 

7. Vlada RS

8. Novice drugih

8.1. V okviru nastajajoče platforme na področju krožnega gospodarstva bo z vami Sandy

V okviru projekta CircularPSP vam predstavljamo »persono« Sandy, javno uslužbenko, staro 45.let z delovnim mestom na občinski upravi. Sandy razmišlja o prihodnosti z manj emisijami in je motivirana, da pomaga občini pri prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Pri tem ve, da zaposleni na njeni občini kot ona sama nimajo znanja s področja krožnega gospodarstva. Prav tako ve, da na občini primanjkuje sinergij med oddelki občin in partnerji, ter da ni sredstev za usposabljanje. Sandy si v zvezi s tem želi orodja za praktično usposabljanje na področju krožnega gospodarstva, orodja za zagotavljanje funkcije za analizo življenjskega sloga, analizo materialnih tokov kot tudi postopkov linearno-koržnega prehoda. Dodatno si želi še informacij o naložbah v raziskave in razvoj ter o možnosti sodelovanja pri novih pilotnih projektov.

Kot navaja Slogovnik Statističnega Urada Republike Slovenije je persona namišljen arhetip, ki predstavlja resnično skupino uporabnikov s skupnimi (psihografskimi) lastnostmi. Persone so razvite na podlagi kvalitativne in kvantitativne raziskave s poudarkom na objavah. Pri digitalnih rešitvah kot so razne spletne platforme in strani, pomagajo persone vzpostaviti empatijo z uporabniki, poenotiti razumevanje ter usmerjati uporabnike k razvoju idej in rešitev.”

Sandy bo v razvijajoči projektni platformi , v katero partnerstvo je vključena tudi Skupnost občin Slovenije, na voljo in podporo predvsem zaposlenim na občinam!

8.2. Evropska komisija izdala glasilo za BDTI (Big Data Test Infrastructure - infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Ministrstvo za digitalno preobrazbo obvešča zainteresirane, da bo Evropska komisija izdala glasilo za BDTI (Big Data Test Infrastructrue – infrastruktura za testiranje velikih podatkov) z naslovom »The BDTI kitchen: baking data stories.« To bo mesečno glasilo z novicami o BDTI in predstavitvami dobrih praks in priložnosti za analizo podatkov v javnem sektorju. Vabijo vas, da se naročite.

Na kratko o infrastrukturi za testiranje velikih podatkov:

Kot del programa za digitalno Evropo je 2019 komisija vzpostavila Infrastrukturo za testiranje velikih podatkov (BDTI). Gre za brezplačna analitična orodja v oblaku, pripravljena za uporabo, na voljo vsem evropskim javnim upravam za eksperimentiranje z odprtokodnimi orodji in spodbujanje ponovne uporabe podatkov javnega sektorja. Ponudba storitev BDTI je razvrščena v naslednje funkcionalne kategorije:

 • Baze podatkov
 • Data Lake
 • Razvojna okolja
 • Napredna obdelava
 • Vizualizacija
 • Orkestracija

Vsa orodja so občinam in drugim organizacijam javnega sektorja na voljo brezplačno za obdobje 6 mesecev. Po izteku tega obdobja ekipa BDTI pomaga preseliti celotno postavitev v lastno digitalno okolje. Orodja, ki so na voljo za testiranje so praviloma odprtokodna, brezplačna ali cenovno ugodna. Prijava za testiranje ni zahtevna, opisani so potrebni koraki in tukaj je obrazec za pilotno izvedbo.

Na spletnih straneh BDTI lahko najdete tudi demonstrator vrednosti BDTI, najdete tudi primer uporabe, ki prikazuje, kako je javna uprava izkoristila BDTI za reševanje visoke porabe energije. Na strani so tudi trije kratki videoposnetki, ki vodijo zainteresirane skozi tri tehnične korake.

8.3. Nadomestilo plače prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu 2023

Zahtevke za povračilo nadomestila plače delavca oziroma prostovoljca, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, lahko delodajalci ponovno vložijo na Upravo za zaščito in reševanje. Pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni je možno izkoristiti do 31. decembra 2023.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 10. novembra 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP- A), ki je bil objavljen v Uradnem listu. Ta v 71. j členu ureja pravico od plačane odsotnosti z dela za prostovoljce in sicer:

 1. Ne glede na 30. člen ZOPNN-F ima prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni, ki jo lahko izkoristi do 31. decembra 2023.
 2. Pravica iz prejšnjega odstavka pripada tudi prostovoljcu, ki je plačano odsotnost z dela koristil od 11. avgusta 2023.
 3. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti iz prvega odstavka tega člena na podlagi potrdila o opravljenem prostovoljskem delu občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite, prostovoljnega gasilskega društva ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023.
 4. Izplačana nadomestila plač prostovoljcev iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija povrne v celoti.

Zahtevek za nadomestilo plače za zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži delodajalec na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

Prostovoljec, ki je opravljal prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije (organizacija, ki izdaja potrdilo, mora biti vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pri AJPES) o opravljenem prostovoljskem delu ali potrdila o opravljenem prostovoljskem delu občine ali občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite ali prostovoljnega gasilskega društva ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023. Nadomestila plač teh prostovoljcev bo v celoti izplačala URSZR.

Zahtevek za povračilo nadomestila plače vloži delodajalec na URSZR, prek Uprave za javna plačila, kot e-račun in mora vsebovati:

 • e-račun vlagatelja zahtevka, skupaj s prilogami v elektronski obliki:
  • izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka, ki ne sme obsegati več kot za sedem delovnih dni, ki je priloga te informacije,
  • potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah v avgustu 2023, ki ga izda prostovoljska organizacija ali občina, občinski ali regijski štab Civilne zaščite ali prostovoljno gasilsko društvo ali delovni nalog iz aplikacije Poplave 2023.

Zahtevke za refundacijo, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti zakona je potrebno vložiti ponovno.

V pristojnosti vsakega delodajalca je, da delavcu/prostovoljcu pravilno določi plačo, ter da od URSZR zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo.

Delodajalec tudi jamči za resničnost posredovanih podatkov navedenih v zahtevku ter tudi da za isti čas ni vložil zahtevka za povračilo nadomestila plače za delavca, na primer zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali za delno povračilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Zahtevke za pripadnike sil zaščite reševanje in pomoči, ki so prek svojih enot sodelovali na intervencijah ob poplavah (prostovoljni gasilci, gorski reševalci, jamarski reševalci, taborniki, skavti), prek klasične ali elektronske pošte pošiljate na krovne organizacije. Zahtevke vložite v skladu z Uredbo o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči  na obrazcih R1, R2, itd., katerim priložite potrdilo o udeležbi enote oziroma organa, ki je zahteval vpoklic.

Naslovi krovnih organizacij za:

 • prostovoljne gasilce: Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana, e-pošta: bojana.zugec@gasilec.net,
 • pripadnike enot prve pomoči in nastanitvenih enot Rdečega križa Slovenije: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana; e-pošta: rdeci.kriz@rks.si,
 • gorske reševalce: Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, p. p. 245, 4101 Kranj; e-pošta: katarina.janjic@grzs.si,
 • jamarske reševalce: Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana; e-pošta: predsednik@jamarska-zveza.si,
 • tabornike: Zveza tabornikov Slovenije, Einspielerjeva 6 1000 Ljubljana; e-pošta pisarna@taborniki.si,
 • skavte: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana; e-pošta info@skavti.si,
 • pripadnike Civilne zaščite na državni in regijski ravni: URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; e-pošta gp.dgzr@urszr.si.

(Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, portal gov.si)

8.4. Z uporabo eOsebne bodimo zgled

Ministrstvo za digitalno preobrazbo želi, da bi bili javni uslužbenci in ves javni sektor zgled državljankam in državljanom, zato z dopisom seznanjajo z mnogimi pozitivnimi lastnostmi nove osebne izkaznice, ki vsem nam še kako lajša vsakdanja življenjska opravila.

Dopis vam je na voljo TUKAJ.

8.5. Digitalne rešitve na kohezijski pogon: »Edino merilo uspeha je uporabnik«

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so uspešno razvili in v državno upravo uvedli številne nove informacijske rešitve, od mobilne identitete smsPASS do enotnih spletnih mest državne uprave GOV.SI, centralnega sistema za elektronsko vročanje SI-CeV, centralnega sistema za e-pooblaščanje SI-CeP, centralnega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom IS Krpan, centralnega poslovno inteligenčnega sistema Skrinja in nacionalnega portala odprtih podatkov OPSI.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

8.6. Javna komunikacijska in 5G omrežja za hitrejši razvoj v poplavah prizadetih območij

Vlada je potrdila besedilo predloga Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev za hitrejšo obnovo avgusta poplavljenih območij in zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter za pospešitev razvoja na prizadetih območjih.

Zakon med drugim predvideva sredstva za sofinanciranje gradnje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture ter sofinanciranje gradnje visokozmogljivih mobilnih 5G omrežij.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

8.8. Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi v občinah Pomurske regije

V torek, 21. novembra, je potekal regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.

Projekt, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GIS), vodi in financira pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti v občinskem urbanem prostoru oziroma okolju za prebivalce z različnimi invalidnostmi.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

8.9. Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster

Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Ur.l.RS št. 54/21) v 6. členu določa vzpostavitev Informacijskega sistema kataster. ZKN celovito informatizira vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov. Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster je predviden 26.1.2024.

Namen informacijske prenove je združiti prej ločene evidence v centralni bazi in omogočiti povezano vzdrževanja vseh podatkov. Cilj je zagotoviti in dvigniti kakovost vodenja in vzdrževanja podatkov in nuditi uporabnikom višji nivo storitev. V prenovljenem registru prostorskih enot (RPE) bodo vodili vse prostorske enote, ki so določene v 116. členu ZKN.

Bistvene spremembe:

 • podatkovni model RPE se spreminja na nivoju povezovanja posameznih enot. V novem sistemu se ne vodi več prostorskih okolišev, zato podatki RPE ne izhajajo več iz prostorskih okolišev, ampak so med seboj neodvisni. Ostaja pa vsebinska hierarhija nekaterih podatkov (npr. naselja znotraj občin, naselja znotraj upravnih enot, …).
 • vsebina hišnih številk je umaknjena iz RPE in se po novem vodi v katastru nepremičnin.
 • sedanji enolični strojni povezovalni identifikatorji v evidenci RPE (MID-i) so nadomeščeni z novimi enoličnimi vsebinsko-strojnimi identifikatorji (EID). Gre za unikaten, 18 mestni ključ v celem sistemu katastra nepremičnin. Za prehod oz. implementacijo so bila sprejeta pravila o migraciji obstoječih strojnih identifikatorjev, t.i. MID-ov, ki so na voljo na povezavi https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Aktualno/KN_2022_obvescanje/Dokumenti/GU_DO2_UPO_migracija_identifikatorjev_EID.docx. Strojni identifikatorji iz starega informacijskega sistema se za določene objekte, kateri se prenašajo v nov sistem, vgnezdeni v novi strojni identifikator objekta ter se jih da enostavno, po generičnem pravilu ‘izluščiti’ iz novega identifikatorja. Po 26.1.2024 se MIDi ukinejo.

Vsi uporabniki lahko že danes prevzamete podatke prenovljenega registra prostorskih enot v novi strukturi preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP), ki je prosto dostopna na spletnem naslovu https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/

Za uporabnike spletnih storitev so v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo vzpostavili domeno https://ipi.eprostor.gov.si/ , kjer so na voljo spletne storitve, ki vračajo podatke iz novega Informacijskega sistema kataster.

Več o spletnih storitvah si lahko preberete na naslovu https://www.e-prostor.gov.si/dostopi/javni-dostop/?acitem=1821-1838 kjer najdete tudi tehnično-uporabniško dokumentacijo.

Obstoječe spletne storitve na domenah https://prostor4.(si)gov.si (ki se ukinja) in domeni https://storitve.eprostor.(si)gov.si , ki vračajo podatke registra prostorskih enot v stari strukturi, bodo nekaj časa po prenovi registra prostorskih enot še vedno delovale, vendar največ do sredine leta 2024 toda POZOR s statičnem stanjem podatkov registra prostorskih enot na dan prehoda (to je predvidoma na dan 26.1.2024). Enako velja za medbazne dostope.

Razvoj in prilagoditev spletnih storitev se bo izvajala le na domeni https://ipi.eprostor.gov.si/, zato vsem obstoječim uporabnikom priporočamo, da najmanj testno oz. razvojno čimprej preidete na spletne storitve, ki so nameščeni na testni domeni https://storitve-eprostor-test.gov.si/wfs-si-gurs-rpe/ogc/features/collections/ in s tem zagotovite čim hitrejši ter čim lažji prehod na prenovljeni register prostorskih enot, katerega veljavno stanje je prav tako že danes na voljo na https://ipi.eprostor.gov.si/wfs-si-gurs-rpe/ogc/features/collections/. Prav tako je že danes, preko spletnih servisov na voljo veljavno stanje podatkov registra naslovov ipi.eprostor.gov.si/wfs-si-gurs-rn/ogc/features/collections/. Zgodovina registra prostorskih enot in registra naslovov na domeni https://ipi.eprostor.gov.si/ bosta na voljo po prehodu evidenc v nov informacijski sistem.

Za več informacij ali v primeru dodatnih vprašanj glede dostopa do podatkov so vam na voljo preko uporabniške pomoči na naslov gurs@assist.si. (Vir: GURS)