V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE RIBNICA, SELNICA OB DRAVI IN TRNOVSKA VAS.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Aktualno - Poplave 2023

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Na razvojnih dneh krepili sodelovanje in pospešili razvoj sodobnih občin  

V Skupnosti občin Slovenije smo organizirali Razvojne dneve občin. Dvodnevni dogodek, ki se je odvijal 19. in 20. oktobra 2023 v prostorih Thermane Laško, je bil namenjen krepitvi sodelovanja in izobraževanju za sodobne občine.

Prvi dan smo se posvetili izzivom ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Zanimal nas je sistemski pristop obnove in nadaljnjega razvoja prizadetih območij z vidika države, v okviru okrogle mize med županskimi kolegicami in kolegi ter relevantnimi predstavniki zaščite in reševanja na državnem nivoju pa smo razpravljali o izkušnjah v različnih scenarijih (poplave, vetrolom, požari, Covid-19) s prve roke. Osnovo za pogovor nam je dala anketa o pripravljenosti in odzivu občin v primeru naravnih nesreč, ki jo je pripravila podžupanja Občine Dobrova – Polhov Gradec dr. Irena Bačlija Brajnik. Z nami je bil tudi minister za obrambo Marjan Šarec, Leon Behin, generalni direktor URSZR za zaščito in reševanje in Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Svoje izkušnje so z nami delili tudi županje in župani Mauricij Humar, mag. Romana Lesjak, dr. Vladimir Prebilič, Franjo Naraločnik, Jože Oblak, član štaba civilne zaščite Kamnik ter Damjan Barut, predsednik komisije za zaščito in reševanje pri SOS.  Čas za pogovor z županjami in župani pa je našel tudi Boštjan Šefic, vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih. Okroglo mizo je povezoval župan Ajdovščine Tadej Beočanin.

V drugem delu dneva smo se posvetili vprašanjem okrevanja in odpornosti države v luči okoljskih sprememb. Preoblikovanje obstoječe finančne perspektive in programiranje nove v luči letošnjih naravnih ujm je predstavila Andreja Katič, državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in Matjaž Dragar, namestnik direktorice direktorata za kohezijo. Razpoložljive investicijske instrumente je predstavil Iztok Gornjak, vodja aktivnosti nacionalne kontaktne točke za investitorje. O celovitem, participativno oblikovanem javnem prostoru je govoril arhitekt Aleksander Saša Ostan, svoje z največjo slovensko arhitekturno nagrado nagrajene lokalne projekte pa so predstavljali dr. Vladimir Prebilič za Kočevje, dr. Iztok Kovačič za Mo Novo Mesto in Breda Obrez Preskar za Slovenske konjice.

Program zadnjega dneva je bil posvečen vprašanjem demografije in načrtovanju razvoja občin. Na tem področju smo razpravljali o ohranjanju poseljenosti in zagotavljanju ustreznih kadrov. Uvodoma smo prisluhnili mlademu raziskovalcu na  Centru za prostorsko psihologijo FDV Domnu Žalacu, ki je predstavil svojo raziskavo o identiteti občanov z lokalnim okoljem. Svoje dobre prakse na področju načrtovanja razvoja občine z ozirom na demografijo so predstavili župan Ajdovščine Tadej Beočanin, Anton Špeh, župan Občine Gornji Grad in dr. Samo Peter Medved, podžupan MO Maribor. Dr. Lučka Kajfež Bogataj, priznana klimatologinja, je v nadaljevanju podala svoj pogled na stanje okolja in ponudila vpogled v prihodnost, Andrej Gnezda iz direktorata za podnebno politiko je spregovoril o možnostih in priložnostih financiranja projektov za prilagajanje na okoljske spremembe. Z nami je bil tudi cenjen gost iz tujine, predstavnik izvršnega urada za urbanizem, razvoj in gradnjo mag. Christian Nussmüller, ki je predstavil prakse mesta Gradec, ki je predstavil preprečevanje poplav kot del strategij celostnega razvoja mesta. Mag. Iztok Mori, direktor OU Mestne Občine Velenje je predstavil podnebno nevtralno, pametno in zeleno Velenje, dr. Vlasta Krmelj pa je predstavila ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam na primeru občine, ki jo vodi.

V zaključnem delu srečanja smo se osredotočili na digitalni razvoj občin do leta 2030. Skupne rešitve za digitalne izzive v razvoju lokalnih skupnosti je prisotnim predstavil dr. Miroslav Kranjc, državni sekretar na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, njegova sodelavka Saša Kek, zaposlena na direktoratu za digitalno preobrazbo pa je dodala možnosti financiranja digitalnega razvoja občin. Ob zaključku dogodka sta svoje dobre prakse iz Občine Logatec in Mo Novo mesto predstavila še župana Gregor Macedoni in Berto Menard.  

PREZENTACIJE

1. dan

1_1 Irena Bačlija Brajnik FDV

1_2_Matjaž Dragar_MKRR

1_3_Iztok Gornjak_BORZEN

1_4_Irena Bačlija Brajnik_FDV

1_6_Vladimir Prebilič_Občina Kočevje

1_7_Iztok Kovačič_MO Novo mesto

1_8_Breda Obrez Preskar_Občina Slovenske Konjice

2. dan

2_1Domen Žalac_FDV

2_4_Samo Peter Medved_MOM

2_5_Lučka Kajfež Bogataj_klimatologinja

2_6_Andrej Gnezda_MOPE

2_7_Christian Nussmueller_Izvršni urad za urbanizem razvoj in gradnjo_Graz

2_8_Iztok Mori_MO Velenje

2_9_Vlasta Krmelj_Občina Selnica ob Dravi

2_11_Saša Kek_MDP

2_12_Gregor Macedoni_MO Novo mesto

2_13_Berto Menard_Občina Logatec

GALERIJA FOTOGRAFIJ

1.2. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

1.3. Obnova občin in urbanistična zasnova

Skupnost občin Slovenije je 17. oktobra organizirala posvet o urbanistični zasnovi (UZ). Uvodoma je zbrane pozdravil državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je med drugim podal nekaj informacij o Zakonu o obnovi, ki je v postopku priprave in predvidenih rešitvah, ki bi jih naj vseboval. Nato je Bogdana Dražič, univ. dipl. inž. arh. predstavila vsebino in pomen UZ. Barbara Radovan in Jernej Červek iz Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) pa sta v nadaljevanju predstavila nov 131.a člen Zakona o urejanju prostora, ki je bil dodan s sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v 16. členu.

Predstavitev MNVP tukaj.

Drugi del posveta je bil namenjen razpravi. Udeleženci so si bili enotni, da potrebujemo učinkovit sistem, ki bo omogočal hitro in strokovno ukrepanje za izdelavo sanacijskih OPPNjev. Izpostavili so tudi problematiko obstoječih hidroloških študij in poplavnih kart, ki so podlaga za izdelavo UZ. Le-te  so neveljavne, saj je na prizadetih območjih stanje popolnoma drugačno. Ne nazadnje so izpostavili tudi rigidnost obstoječe zakonodaje, ki sicer nudi rešitve, vendar za vzpostavitev stanja kot je bilo, kar pa ni mogoče v vseh prizadetih občinah, kjer bi potrebovali drugačne rešitve.

2. Aktualno - Poplave 2023

2.4. Dodatno pojasnilo o izvajanju izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj

V pojasnilu TUKAJ Ministrstvo za solidarno prihodnost pojasnjuje ravnanje v primerih, ko so se postopki izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj začeli pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter z oprostitvijo plačila upravnih taks v upravnih postopkih izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem.

Obveščajo tudi, da je bil v Uradnem listu RS št. 100/23 z dne 29. 9. 2023 objavljen Sklep o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je pričel veljati 30. 9. 2023. Izjeme za oprostitev plačila upravnih taks se s tem razširjajo tudi na dokumente v zvezi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem na podlagi zakona, kar je potrebno upoštevati pri vodenju upravnih postopkov. Taksa pa se vrne taksnemu zavezancu po uradni dolžnosti, če je bila plačana pred uveljavitvijo tega sklepa, prav tako pa tudi taksa za dokumente v postopkih, ki so se v skladu s prvim odstavkom 170. člena zakona začeli v skladu s pravilnikom in končali v skladu z zakonom.

2.5. Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine

Glede na to, da se občine praktično prvič srečujejo s prejemom predplačil, je Ministrstvo za finance pripravilo navodilo občinam kot pomoč pri evidentiranju prejetih sredstev in načrtovanjem porabe le-teh z namenom, da bi pri izvrševanju proračuna spoštovali načeli učinkovitosti in gospodarnosti ter v čim večji meri zagotovili transparentnost porabe proračunskih sredstev iz naslova zagotavljanja sredstev za pomoč ob naravnih nesrečah.

Navodilo si lahko preberete tukaj:

NAVODILO_OBCINAM_evid._sr._za_odpravo_posledic_naravnih_nesrec_v_proracunih_PPrenos

2.6. Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Zavod RS za zaposlovanje je 11. septembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

2.7. POMOČ ŽRTVAM POPLAV in PLAZOV V AVGUSTU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov iz naslova avgustovskih poplav, ki vam je na voljo TUKAJ. Vabljeni, da ga posredujete potencialnim upravičencem.

2.8. DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.*

Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo tako za odpravljanje škode nedavnih nesreč namenila evro na prebivalca občine Kočevje.

Sekretariat SOS na tej točki svetuje, da začasno zadržite nakazovanje donacij, dokler se ne uredi pravna podlaga. Pristojne smo pozvali k vključitvi primerne ureditve v interventno zakonodajo oz. k zagotovitvi sistemske rešitve.

Občina lahko sredstva za poplave nakaže iz proračuna/rezervnega sklada občine z uporabo različnih institutov:

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi sklepa (sklep – vzorec 1 in vzorec 2 – Zakon o javnih financah v 4. odstavku 49. člena določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet)

– sredstva nakaže iz splošne proračunske rezervacije (sklep – vzorec 3 – v proračunu se v ta namen odpre/oblikuje nova proračunska postavka kot npr. z nazivom Poplave  2023 in nanjo razporedi sredstva iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija)

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi odloka (odlok – vzorec 4 – v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom)

KOROŠKA

 • Črna na Koroškem. Denarno pomoč specifično za prizadete v poplavah v Črni na Koroškem lahko nakažete na TRR Občine Črna na Koroškem: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR.
 • Dravograd. Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Občini Dravograd poteka prek posebnega bančnega računa Rdečega križa: SI56 6100 0001 9303 056, sklic 00-01-2023, namen: Pomoč družinam v poplavah Dravograd 2023. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno prizadetim družinam. Dodatne informacije v zvezi z akcijo in pomočjo so na voljo prek telefonskih številk 040 327 496 ali 87 70 020 (sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Dravograd Irena Gostenčnik). Zbiranje bo potekalo do 31. 12. 2023.
 • Mežica. Denarno pomoč za prizadete v Občini Mežica lahko nakažete na TRR občine: SI56 0127 4010 0010 050, namen: Poplave, koda namena: CHAR, sklic: SI 00 2023-08.
 • Prevalje. Občina Prevalje je odprla namenski račun za nakazilo donacij za prizadete v poplavah. Pomoč lahko nakažete na TRR: SI56 0137 5600 0000 128, namen: Poplave Prevalje, koda namena: CHAR.
 • Ravne na Koroškem. Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na TRR občine: SI56 0130 3010 0009 987 (odprt pri Banki Slovenije), sklic: 00 2023-08, namena nakazila: Poplave 2023, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: CHAR.
 • Slovenj Gradec. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0131 2010 0010 322, koda namena CHAR, referenca SI00 0408-2023. Pri nakazilu navedite namen: POPLAVE 2023.
 • Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Šmartno ob Paki (mobilni telefon: 041 941 677, Marija Lesnjak); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Šmartno ob Paki lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245090, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Gorenje (telefon: 031 347 718, Ivan Glasenčnik); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Gorenje lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245032, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Župnijska Karitas Šmartno ob Paki (telefon: 041 775 506, Damijan Ločičnik); pomoč za oškodovane v poplavah lahko nakažete na TRR: SI56 0400 1004 6530 307, sklic 00 292243, namen: poplave, prejemnik: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki.
 • Šoštanj. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8363 945, koda namena CHAR, referenca SI00 20044004. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ POPLAVE – AVGUST 2023. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Vuzenica. Za odpravo posledic neurja v občini Vuzenica za občane in za pomoč drugim občinam zbirajo sredstva na TRR Župnijska Karitas Vuzenica, Zg. trg 28, Vuzenica, SI56 6100 0002 4574 230, Namen: NEURJE AVGUST 2023, koda namena CHAR. Vsa zbrana sredstva bodo namensko porabljena za pomoč občanom občine Vuzenica, ki so utrpeli škodo. Višek zbranih sredstev bo posredovan Koroški regiji za odpravo posledic.

SAVINJSKA DOLINA

 • Braslovče. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so izgubili domove ter premoženje, je Občina Braslovče v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, če želite pomagati. TRR:  SI56 0110 0010 0015 181, sklic: 00 730100-2023, namen: Pomoč ujma 2023, koda namena: CHAR, BIC SWIFT: BSLJSI2X. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Celje. Mestna občina Celje vse občanke in občane, ki želijo donirati finančna sredstva za pomoč v Savinjski regiji, obvešča, da lahko to storijo preko Društva Enostavno pomagam. Podatki za nakazilo donacij: Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje, SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici), SKLIC: SI00 508-2023, namen: Za Celje, koda namena: CHAR (obvezen je vnos sklica in namena).
 • Gornji Grad. Občini Gornji Grad lahko pomagate pri sanaciji po uničujočih poplavah z nakazilom na transakcijski račun občine: SI56 0123 0010 0018 802, Sklic: 00 04082023, Koda namena: CHAR
 • Laško. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so utrpeli večjo materialno škodo premoženje ali celo izgubili domove, je Občina Laško v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, v kolikor želite pomagati: TRR: 01257 0100003220, Sklic: 00 730100-2023, Namen: POMOČ POPLAVE 2023, Koda namena: CHAR. Sredstva bodo namensko porabljena za družine, poasmeznike in podjetnike, ki so utrpeli največjo škodo.
 • Luče. Če želite finančno pomagati pri sanaciji škode zaradi poplav v Občini Luče, lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na TRR Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče, TRR: SI56 0110 0600 8377 331, namen: Občina Luče – poplave, sklic: SI99, koda namena: CHAR. Podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
 • Ljubno. Pri sanaciji škode v občini Ljubno ob Savinji lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Ljubno: SI56 0110 0010 0006 257 s sklicno številko SI00 71419900, namen: POPLAVE2023.
 • Mozirje. Pri sanaciji škode v občini Mozirje lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Mozirje: TRR 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec, Sklic 00 04082023, namen: neurje.
 • Nazarje. Denarno pomoč ob poplavah lahko nakažete na račun Občine Nazarje, TRR SI56 0110 0010 0008 391, sklic 00 71419983, namen: Poplava avgust 2023.
 • Polzela.  Pri sanaciji škode v občini Polzela lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Polzela: SI56 0137 3010 0004 520,Sklic: SI00 730100-2023, Koda namena: CHAR, Namen: Pomoč ujma.
 • Rečica ob Savinji. Občina Rečica ob Savinji, Krajevna organizacija RK in Župnijska karitas Rečica ob Savinji odpira skupni račun za pomoč občanom Občine Rečica ob Savinji. Številka TRR: SI56 0140 9010 0020 992, sklic SI00 0408-2023, s pripisom “poplave avgust 2023”.
 • Solčava. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ UJMA.

 GORENJSKA

 • Kamnik. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje sredstev prizadetim v ujmi. Finančno pomoč lahko donirate na Župnijsko Karitas Stranje: TRR: SI56 0231 2009 2388 532
  SKLIC: 2023, Namen: POPLAVE KAMNIK
 • Komenda. Pri sanaciji škode v občini Komenda lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Komenda: TRR: 01100-0100002377, Koda namena nakazila: CHAR (ali OTHR), Sklic: poplava23
 • Medvode. Pri sanaciji škode v občini Medvode lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Medvode: podračun št. SI56 01271-0100000594, Sklic: 00 14118-110905
 • Škofja Loka. Pri sanaciji škode v občini Škofja Loka lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Škofja Loka: TRR: SI56 0132 2600 0000 785, Koda namena nakazila: CHAR, Referenca: SI00 732023, Sklic: poplave 2023. Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je odprlo račun, na katerega lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažejo pomoč za prizadete. Podatki za nakazilo: RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1; SI56 0700 0000 0187 397, sklic: 00 784010-249 namen: POPLAVE 2023, koda namena: CHAR. Finančno pomoč lahko donirate preko Župnijsko Karitas Škofja Loka: TRR: SI56 SI56 1919 0500 7360 005, Referenca: SI00 482023, Namen: POPLAVE ŠKOFJA LOKA
 • Žiri. Pri sanaciji škode po poplavah v Občini Žiri lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Žiri SI56 0110 0010 0014 793, Referenca SI00 732000, Koda namena CHAR, Namen: poplave 2023.

Za naslednje občine še nismo prejeli informacij kam se lahko nakažejo sredstva:

 • Cerklje na Gorenjskem
 • Domžale
 • Gorenja vas – Poljane
 • Litija
 • Mengeš
 • Polhov Gradec
 • Trzin
 • Šmartno pri Litiji

Več informacij, kako lahko še pomagate, vam je na voljo na povezavi Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

*Seznam bomo sproti dopolnjevali, zato občine naprošamo, da nas obveščate o ažurnih podatkih.

Plačljiv oglas

3. Zakonodaja

3.1. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

3.2. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3.3. V obravnavi osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (v nadaljevanju: osnutek pravilnika).

Sprejem predmetnega pravilnika je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZEKom-2). V skladu s petim odstavkom 10. člena ZEKom-2 minister, pristojen za elektronske komunikacije, glede na stopnjo zahtevnosti gradnje določi enostavne komunikacijske objekte, za katere v skladu s predpisi o gradnji objektov ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, in predpiše, kaj se poleg vzdrževalnih del v javno korist določenih v zakonu šteje za vzdrževanje komunikacijskih objektov.

Osnutek pravilnika ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb glede na Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Uradni list RS, št. 77/13 in 189/21 – ZDU-1M), ki se uporablja do izdaje novega pravilnika. Ne glede na navedeno pa je besedilo pravilnika nekoliko prilagojeno zaradi uskladitve s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, to je z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Predloge in pripombe lahko do vključno 23. oktobra 2023 posredujete na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

Besedilo osnutka Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov se nahaja TUKAJ.

3.4. Uredba o pogojih uporabe javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij

Obveščamo, da je v obravnavi predlog Uredbe o pogojih uporabe javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5g in za spodbujanje povezljivosti.

Kot pojasnjuje ministrstvo osnutek uredbe nudi le splošno pravno podlago za dodelitev javnih sredstev za namen gradnje omrežij in spodbujanje povezljivosti v skladu s predpisi Evropske unije. Odločitev o podrobnejši vsebini in tehničnih rešitvah konkretnih razpisov, ki bodo sledili, bo vsekakor odvisna od strateških odločitev države in razpoložljivih finančnih sredstev.

Na sledečih povezavah najdete:

Prosimo za pregled in posredovanje pripomb in stališča najkasneje do četrtka, 2. 11. 2023 na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

3.5. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na e-demokraciji objavilo Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki je v javni obravnavi. 

Spreminja se 29. člen, pri čemer se spremeni in uskladi pristojnost nadzora inšpekcije, pristojne za vode. Začete upravne inšpekcijske postopke, ki niso bili končani pred uveljavitvijo Uredbe o organih v sestavi ministrstev po tej uredbi nadaljuje in zaključi organ, ki jih je začel obravnavati. 

Pripombe lahko posredujete do 4. 11. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

3.6. Predlog predpisa Odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023 – 2026

Na podlagi petega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada
Republike Slovenije izdaja ODLOK o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023 -2026. Do predloga predpisa in v povezavi s tem v predvidene ukrepe lahko dostopate TUKAJ. Predlog se nahaja v javni razpravi za zainteresirano javnost.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov posredujete v preglednici do 8. novembra 2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

3.7. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

3.8. Predlog Zakona o sodiščih – PRIPOMBE OBČIN

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog novega Zakona o sodiščih.

Pri prenovi sodniške zakonodaje se primarno zasledujeta cilja optimizacija sedanje mreže sodišč z vzpostavitvijo okrožnih sodišč kot osnovne organizacijske ravni na prvi stopnji sodišč in uvedba enega (enovitega) naziva prvostopenjskega sodnika. Enoviti sodnik bo imel po zakonu pooblastilo za sojenje v vseh zadevah, ki so sedaj v pristojnosti tako okrajnih kot okrožnih sodišč.

Predlog zakona je dostopen na povezavi TUKAJ, priloga pa TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujete do petka, 3. 11. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

4. Dogodki SOS

4.1. 24.10.2023. / Ljubljana / Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine”

DOGODEK SMO PRESTAVILI IZ 20.9. na 24.10.2023!

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS, Skupnostjo občin Slovenije ter občinami Solčava, Moravske toplice in Kočevje pripravilo »Priporočila za pripravo občinskega Odloka o urejenosti naselij in krajine«. Priporočila podajajo korake, kako pristopiti k sami pripravi in izvedbi Odloka, zakonska določila ter vzorčni primer strokovnih podlag in testnega Odloka za izbrani občini.

P R E D L A G A N  D N E V N I  R E D

Priročnik bodo predstavili predstavniki MNVP, SOS in UIRS s sodelavci in partnerji. Uvodnemu pozdravu bo sledil pripravljalni del s strokovnim in pravnim poudarkom. Predstavljeni bodo tudi primeri sodelujočih testnih občin. Na koncu pa bodo udeleženke in udeleženci imeli priložnost sodelovati še v razpravi.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM je dostopno tukaj.

P R I J A V A

Predavanje je brezplačno. Dogodek se bo izvajal hibridno (v živo, preko spleta)

Prijave zbira Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS). Prijava je možna preko spleta na tej strani. Rok za prijave je ponedeljek, 23.10.2023, do 12h.

Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: izobrazevanje@zaps.si) je torek, 19.09.2022, do 14h. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka, kljub prijavi, ne boste udeležili, vam bodo na ZAPS zaračunali stroške kotizacije v višini: za člane ZAPS 39€ (z DDV), za občinske urbaniste, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov ter člane IZS 78€ (z DDV) ter za nečlane 130€ (z DDV).

K R E D I T N E   T O Č K E

Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine” / 2 KT / Sklop B – teorija in referenčna praksa.

4.2. 25.10.2023. / Ljubljana / VABILO NA JAVNI POSVET: Register pravnih aktov lokalnih skupnosti

Služba Vlade RS za zakonodajo vabi na javni posvet v zvezi s projektom vzpostavitve Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, ki bo potekal 25. oktobra 2023 med 9. in 13. uro v hotelu Mons, Ljubljana.

Javni posvet snujejo kot prostor odprtega dialoga o smereh razvoja in izzivih Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, s poudarkom na izmenjavi ključnih informacij o projektu, predstavitvi konkretnih dilem in vprašanj pri pošiljanju podatkov in besedil v register ter podajanju predlogov za uspešno doseganje ciljev projekta.

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na naslov gp.svz@gov.si, do 20. oktobra 2023.

Praktične informacije o dogodku in program: NAJDETE TUKAJ

 

Vljudno vabljeni!

4.3. 6.11.2023. / Spletno / Napredovanje uradnikov v nazive in javnih uslužbencev v plačne razrede

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja velja za javne uslužbence v občinskih upravah Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Za vsebine, ki jih ZJU ne ureja, pa velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZJU ureja tudi premestitev na drugo delovno mesto, česar ZDR-1 ne ureja, pri premestitvi pa je treba pravilno določiti plačo. ZJU določa dve kategoriji javnih uslužbencev, in sicer uradnike, ki opravljajo delo na uradniških delovnih mestih in v nazivih, ter strokovno tehnične javne uslužbence. Uradniki na delovnem mestu napredujejo v nazive in s tem praviloma pridobijo tudi višjo plačo. Napredovanje v nazive je urejeno s posebno uredbo, ki določa pogoje in roke za napredovanje v višji naziv. Vsi javni uslužbenci pa napredujejo v plačne razrede. Za zakonito določeno plačo je treba pravilno in skladno s predpisi izvesti najprej ocenjevanje delovne uspešnosti, nato pa preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje tako v naziv kot v plačni razred.

 O vsem navedenem bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več  35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Predstavitev pravnih podlag
9.30 – 10.00 Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, nazivi,
10.00 – 10.30 Napredovanje uradnikov v nazive in določitev plače
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.30 Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede – pogoji, roki in akti
11.30 – 11.45 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

4.4. 9.11.2023. / Ljubljana, Slovenija / Letna konferenca “Soočimo se z diskriminacijo”

Dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta Soočimo se z diskriminacijo (Zagovornik načela enakosti, Fundacija Prizma, Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo ter Skupnost občin Slovenije), je namenjen vsem županjam, županom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter predstavnikom javne uprave, vključno z zaposlenimi  upravnih enot, centrov za socialno delo in drugih institucij.

Naša skupna vizija je ustvariti družbo, v kateri so enakopravnost, spoštovanje in strpnost temeljne vrednote. S konferenco želimo k temu prispevati, zato se bomo v sklopu programa posvetili problematiki diskriminacije in skupaj raziskali možnosti za njeno preprečevanje in odpravo.

V ta namen bomo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom govorili o tem, kaj diskriminacija je in kaj ni, svoje izkušnje z diskriminacijo bodo z nami delili posamezniki, ki so jo občutili na lastni koži, nato pa se bomo na županskem omizju posvetili aktualnim izzivom, s katerimi se soočamo v boju proti diskriminaciji, ter raziskali, kako lahko s skupnimi močmi oblikujemo bolj vključujoče in strpne skupnosti.

Poleg strokovnih vsebin bo na konferenci tudi priložnost za mreženje in povezovanje z drugimi predstavniki javne uprave. Konferenca »Soočimo se z diskriminacijo« bo ponudila odlično priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tudi med vami, spoštovane županje, župani, direktorice, direktorji in ostalo javno upravo.

V sodelovanju s študentkami in študenti AGRFT bo po strokovnem delu konference predstavljena tudi gledališka predstava na temo diskriminacije, ki bo poglobila naše razumevanje te problematike in nas nagovorila na čustveni ravni.

PROGRAM DOGODKA:

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

 

 

9.30 – 9.40

Uvodni pozdravi

Mag. Urška Klakočar Župančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

 

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani

9.40 – 9.50

Predstavitev projekta in uvod v temo

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti

 

9.50 – 10.45

Panelna diskusija:

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin

 

Vprašanja publike

Tadej Vesenjak, vzgojitelj predšolskih otrok in kantavtor

 

Metka Pavšič, slepa igralka, slikarka in pisateljica

 

Sunny al Saleh, glasbenik in didžej s sirskimi koreninami

 

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser, scenarist, pisatelj in kolumnist

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

 

11.00 – 12.00

Okrogla miza z občinskimi odločevalci:

Vloge občin za zagotavljanje enakosti

 

Vprašanja publike

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Kočevja

 

Mag. Renata Kosec, županja Domžal

 

Mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem

 

Dr. Petra Vrhovnik, županja Poljčan

 

Sara Tomšič, podžupanja Novega mesta

12.00 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

 

 

12.45 – 14.00

Gledališka predstava: Kaj pa z Rdečo kapico?

Režiserka: Maruša Sirc

Dramaturginja: Ula Talija Pollak

 

Igrajo: Urban Brenčič, Ajda Kostrevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek, Jure Šimonka

Vabimo vas, da si mesto na konferenci zagotovite že danes in se prijavite s spletno prijavnico spodaj.

V kolikor se srečujete s kakršnokoli vrsto oviranosti, nas o tem lahko obvestite v prijavnici (v delu “Vprašanja”) in potrudili se bomo, da zagotovimo ustrezne prilagoditve.

Vabilo za tiskanje 

4.5. 9.11.2023. / Kranj / Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih

Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih bo potekala 9. novembra 2023 v Kranju.

Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti začeli obiskovati tudi manjša, turistično manj razvita mesta, ki so v zadnjih letih razvila zanimivo lokalno turistično ponudbo.

A kako zagotoviti, da razvoj turizma v mestih ne bo imel negativnih posledic na življenje lokalne skupnosti, kot so dvig življenjskih stroškov, pretirana gneča ali gentrifikacija? Kako vključiti prebivalce, zagotoviti pozitivni vpliv na lokalno ekonomijo in obenem ohranjati naravne in kulturne vrednote?

Nekatera evropska mesta so že našla odgovore na ta vprašanja. Spoznajte, kako portugalsko mesto Braga lokalnim prebivalcem omogoča, da se vživijo v vlogo turista v svojem domačem kraju. Kako v italijanski Sieni izobražujejo kulturne delavce o podnebnih spremembah in vplivih njihovega dela na okolje, kar vodi v organizacijo bolj trajnostnih dogodkov. Kako družbeno odgovoren hotel v Gdansku prepleta zgodbe socialne vključenosti in gostinstva. Spoznajte tudi domače zanimive prakse trajnostnega mestnega turizma v Kranju, Idriji in Mariboru.

Konferenca je namenjena predstavnikom občin in zavodov za turizem ter drugim nacionalnim in lokalnim akterjem s področja turizma, ki bi želeli zvedeti več o značilnostih turizma v mestih in iščete navdih za implementacijo lastnih trajnostnih praks s tega področja.

Program je na voljo tukaj.  Na tem mestu dostopate do PRIJAVE (zbirajtelj IPoP)

ENGLISH

Dogodek bo simultano tolmačen v slovenski oziroma angleški jezik.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za naravne vire in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT.

Grafika: Darja Klančar, Darka

 

5. Povpraševanja

5.1. Izvedba prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanimajo informacije glede izvedbe prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot v ostalih občinah. Ali se boste v vaši občini odločili za izvedbo prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot? Vljudno prosimo za vaš odgovor do ponedeljka 23. 10. 2023 do 15.00. Odgovorite lahko v komentar...

6. Dogodki drugih

6.1. 24. 10. / “Laboratorij za politike": Načrtovanje odpornosti mest

Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Evropsko mrežo znanja o mestih (EUKN) pripravlja “Laboratorij za politike”, posvečen krepitvi odpornosti v urbanih območjih, ki bo 24. 10. od 10.00 do 13.00 ure preko zooma.

Hudi pretresi, povezani s podnebnimi spremembami, okoljskimi tveganji ali gospodarskim nazadovanjem vse pogosteje vplivajo na mesta po vsem svetu. Naraščajočo nevarnost podnebnih sprememb so žal ponazorile tudi nedavne uničujoče poplave. Ti pretresi se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih desetletjih, mesta pa bodo kot gosto poseljeni in kompleksni sistemi ostala ranljiva.

Mesta se morajo na pričakovane izzive dobro pripraviti, urbane strukture morajo postati odpornejše, upravljavske strukture pa se morajo okrepiti z znanjem in orodji za primerno odzivanje. Koncept odpornosti mest tako postaja vse pomembnejši v akademskih raziskavah, politiki in praksi.

Več o programu in povezava na registracijo vam je na voljo TUKAJ.

6.2. 24. 10. / Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Vljudno vabljeni na participativno delavnico, ki jo v sodelovanju z MOPE, IJS CEU in v soorganizaciji z  Lokalno energetsko agencijo GOLEA, pripravljajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v Kopru.

Delavnica je brezplačna in nadaljuje sklop pomladanskih. Kot že prejšnje, je namenjena razpravi o lokalnih energetskih konceptih in njihovih predlaganih spremembah.

Vabilo s programom dogodka najdete tukaj.

Prijave so obvezne, sprejemamo jih do petka, 20. 10. preko obrazca.

Tokrat bodo govorili o samooskrbi in novostih v zakonodaji ter uvajanju OVE v občinah (MOPE), energetski in prevozni revščini ter o orodjih v pomoč pri izdelavi LEK (IJS).

 

6.3. 24. 10. / Delavnica eObrazci

Vabimo vas, da se udeležite brezplačne delavnice v zvezi s prenovo portala javnih naročil in uvedbe novih eObrazcev.

Delavnico bo dne 24. 10. 2023 ob 10.00 uri izvedel Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo, v organizaciji Uradnega lista Republike Slovenije. 

Delavnica bo potekala na daljavo. Prijava in več informacij o dogodku je na voljo na povezavi: https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/javna-narocila/dogodek/prenova-portala-javnih-narocil—brezplacna-delavnica.

6.4. 24. - 26. 10. / Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji bo organizirano med 24. in 26. oktobrom 2023 na lokaciji Rektorskega centra Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani.

Program vam je nqa voljo TUKAJ.

Prijave: preko spletne prijavnice TUKAJ ali na e-naslov c4c@ijs.si (najkasneje do petka, 19. oktobra 2023).

 

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

6.5. 24. 10., 7. 11. in 10. 11. / Delavnice: Strategija trajnostnega razvoja javne uprave do leta 2030

Na Ministrstvu za javno upravo pripravljajo krovni dokument, Strategijo trajnostnega razvoja javne uprave do leta 2030, ki bo določil strateške usmeritve za trajnostno preobrazbo javne uprave.

Vljudno vas vabijo na delavnice, na katerih boste obravnavali vprašanja, ki jih bo naslavljala nova Strategija trajnostne javne uprave 2030.

Organizirani bodo trije posveti, na katerih boste skupaj z različnimi deležniki razpravljali in identificirali izzive, s katerimi se soočate:

1.posvet: Kompetentni javni uslužbenci

Torek, 24. 10. 2023, od 09:00 do 12:00| V ŽIVO (Vožarski pot 12, Ljubljana)

Teme: delovno okolje javne uprave, učinkovit uslužbenski sistem, Usposobljeni javni uslužbenci.

 2.posvet: Javne storitve po meri uporabnika in odprta javna uprava

Torek, 7.11. 2023, od 09:00 do 12:00 | V ŽIVO (Vožarski pot 12, Ljubljana)

Teme: zadovoljstvo uporabnikov javnih storitev, učinkoviti procesi in zakonodaja, izvajanje storitev, odprta javna uprava.

 3.posvet: Inovativna javna uprava (in pregled drugih tem)

Petek, 10. 11. 2023, od 09:00 do 12:00 | NA DALJAVO (Zoom)

Teme: inoviranje v javni upravi, zagotavljanje podatkov za kreiranje politik in ukrepov.

Prijavite se lahko na enega ali več posvetov na tej povezavi.

Prijave bodo odprte do zapolnitve mest. O potrditvi vaše prijave vas bodo obvestili po elektronski pošti.

6.6. 25. 10. / Četrta javna razprava za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Četrta javna razprava za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bo potekala v sredo, 25. 10. 2023 ob 10.00 uri v Sodnem stolpu, Pristan 8, Maribor.

Na tokratni javni razpravi bo poudarek na naslednji vsebini:

 • indeks razvojne ogroženosti – umestitev v zakonodaji, določitev, spremljanje in namen;
 • spremljanje regionalnega razvoja, kazalniki in merila.

Uvodni nagovori in predstavitve:

 • Aleksander Saša Arsenovič, župan MO Maribor in predsednik razvojnega sveta KRVS
 • Andreja Katič, državna sekretarka v MKRR
 • Izredni prof. dr. Simon Kušar, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani
 • Metka Šošterič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, MKRR

Sledila bo razprava vseh udeležencev.

Dogodek je predviden do 13.00 ure.

Svojo udeležbo lahko potrdite do 23. 10. 2023 na e-naslov: vlasta.stojak@gov.si.

Javna razprava na zgoraj opisano vsebino bo potekala tudi preko Zoom povezave:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92534678732?pwd=SWVBL1pFQVRYWUVtemVtS0w3MkwrUT09

Meeting ID: 925 3467 8732
Passcode: 738748

6.7. 25. 10. / Register pravnih aktov lokalnih skupnosti

Služba Vlade RS za zakonodajo vabi na javni posvet v zvezi s projektom vzpostavitve Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, ki bo potekal 25. oktobra 2023 med 9. in 13. uro v hotelu Mons, Ljubljana.

Javni posvet snujejo kot prostor odprtega dialoga o smereh razvoja in izzivih Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, s poudarkom na izmenjavi ključnih informacij o projektu, predstavitvi konkretnih dilem in vprašanj pri pošiljanju podatkov in besedil v register ter podajanju predlogov za uspešno doseganje ciljev projekta.

Na javni posvet vabijo predstavnike občin, predstavnike združenj občin, predstavnike uradnih glasil in druge strokovnjake, ki so vpeti v procese zagotavljanja dostopnosti prava na lokalni ravni splošni javnosti.

Vabilo je dostopno na povezavi TUKAJ.

6.8. 26. 10. / Okrogla miza: Urbanistična orodja za bivalno kakovostna podnebno nevtralna mesta in naselja

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije vas vabi na peto okroglo mizo v nizu prostorskih razprav z naslovom

URBANISTIČNA ORODJA ZA BIVALNO KAKOVOSTNA PODNEBNO NEVTRALNA MESTA IN NASELJA.

Okrogla miza bo potekala v četrtek 26. oktobra ob 14.00 uri v Svečani dvorani (drugo nadstropje) na UL FGG; Jamova c. 2, Ljubljana in preko zoom povezave.

Prosijo, da svojo udeležbo do torka 23. oktobra 2023 prijavite na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com. Zraven obvezno navedite ali se nameravate dogodka udeležiti v živo (število sedežev je omejeno) ali na daljavo. Na podlagi prijave boste nato prejeli povezavo za spremljanje dogodka preko zoom aplikacije.

Program vam je na voljo TUKAJ. Udeležba je brezplačna.

6.9. 7. 11. / 9. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru varnost v lokalni skupnosti proučujejo v okviru Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih, ki od leta 2015 v sodelovanju s slovensko policijo, občinami in drugimi organizacijami organizira nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih.

Letos vas vabijo na 9. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira skupaj z Mestno občino Kranj, ob podpori Skupnosti občin Slovenije, slovenske Policije in Agencije za znanstvenoraziskovalno un inovacijsko dejavnost (ARIS).

Letošnja konferenca predstavlja dobre prakse, aktualne teme in raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih v zadnjem desetletju.

Konference se bo odvijala 7. 11. 2023 med 9.00 in 15.00 uro v stavbi Mestne občine Kranj.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih ali skrbijo za doseganje in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Celoten program vam je na voljo TUKAJ.

6.10. 7. - 8. 11. / Priprava in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju z Evropsko komisijo in instrumentom TAIEX Peer2Peer organizira 2-dnevno delavnico za pripravo in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji, ki bo potekala 7. in 8. novembra 2023 v Ljubljani. Drugi dan bo namenjen posebej krožnim javnim naročilom gradenj in infrastrukture.

Na dogodku se boste naučili:

 • Kaj je krožno javno naročanje, kakšne koristi imamo od le-tega;
 • Kako se sploh lotimo krožnih javnih naročil;
 • Kakšne so dobre prakse na področju krožnih javnih naročil;
 • Kako pripravimo krožno javno naročilo;
 • Strokovnjaka iz tujina bosta odgovorila na naša vprašanja in nam pomagala utreti pot k krožnim javnim naročilom v Sloveniji.

Okvirni program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na naslov zejn.mope@gov.si do petka, 13. oktobra 2023.

Za prijavo na dogodek posredujete naslednje podatke:

Ime:
Priimek:
Funkcija:
Institucija:
Kraj:
e-poštni naslov:
Prehranske posebnosti/zahteve:

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, organizirano pa bo tudi tolmačenje v slovenski jezik.

6.11. 13. - 15. 11. / Dnevi slovenskega turizma 2023 v Novi Gorici

Tudi v letošnji jeseni ne pozabite na enega najpomembnejših dogodkov slovenskega turizma. Rezervirajte si čas za Dneve slovenskega turizma (DST), ki bodo letos potekali med 13. in 15. novembrom v Novi Gorici. Plenarni dan bo potekal 14. novembra pod naslovom: “Umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu. Odprte so prijave na tekmovanja 70. Gostinsko turističnega zbora Slovenije.

Ne spreglejte najpomembnejših dogodkov:

 • PLENARNI DAN DST 2023 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 14. november
 • 70. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 13. – 14.  november
 • Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 13. november
 • Moja dežela – lepa in gostoljubna in Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 13. november
 • Dogodek IT-tour‘ v organizaciji STO:  15. november
 • Strokovne delavnice JRE: 15. november

Prijavnice bodo objavljene v kratkem.

Vir: STO

6.12. 16. 11. / Četrta nacionalna konferenco Europe Goes Local: Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni

Zavod Movit, nacionalna agencija za EU programa za mladino organizira Četrto nacionalno konferenco Europe Goes Local: Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni, ki je namenjena županom, občinskim svetnikom in uslužbencem občin, ki so pristojni za področje mladine.

Slovenske občine imajo področje mladine in mladinskega dela različno urejeno, vsem pa je zagotovo skupna skrb za zagotovitev dovolj priložnosti za mlade v njihovih okoljih. Temu so namenjene letne konference in druge aktivnosti v (nacionalnem in mednarodnem) partnerstvu Europe goes local.

Konferenca bo v četrtek, 16. novembra 2023, od 9.00 do 14.30 v Hotelu Radisson Blue Plaza, BTC, Ljubljana

Vabilo je v prilogi in na tej povezavi. Prijavnica je tukaj.

Za več informacij so vam na voljo: polona.siter@movit.si.

Poudarki konference:

 • Kaj je kakovostno mladinsko delo in kje je njegovo mesto na področju ‘mladine’ v lokalni skupnosti?
 • Strateški načrt Evropske agende o mladinskem delu v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027/2032 je osredotočen na dva krovna cilja: Spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu in Prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela. Zanimalo nas bo, kje so priložnosti za občine pri njegovem uresničevanju.
 • Prikazali bodo, kaj govorijo rezultati ankete, ki jo je Nacionalna agencija programov Erasmus+:Mladina in Evropska solidarnostna enota opravila med organizacijami upravičenkami iz cele Slovenije, o potrebah organizacij v lokalnem okolju in katere so priložnosti za občine in lokalne skupnosti v izbranih ukrepih naših dveh programov.
 • Predstavili bodo dosežke pri EGL v zadnjem letu in načrte za 2024 ter prisluhnili udeležencem,  kaj se je zgodilo v občinah na področju razvoja mladinskega dela in kakšne načrte imajo za prihodnost.

Udeležba na konferenci, vključno s krepčilnimi odmori in kosilom, je za udeležence brezplačna in financirana iz programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota. 

 Europe goes local je strateško partnerstvo nacionalnih agencij na področju EU programov za mladino, ki je osredotočeno na podporo in sodelovanje lokalnih skupnosti EU za razvijanje kakovostnega mladinskega dela.  Aktivnosti se izvajajo od leta 2017, na nacionalnem in mednarodnem nivoju, v Sloveniji je bilo do sedaj v aktivnostih udeleženih prek 50 občin. Nacionalna konferenca je letni osrednji dogodek projekta in partnerstva. Letošnja je četrta, prva pa je bila leta 2019.  Konferenca v 2022.

6.13. 16. in 17. 11 / Mednarodna regionalna razvojna konferenca in 34. Sedlarjevo srečanje

Vabljeni ste na Mednarodno regionalno razvojno konferenco in 34. Sedlarjevo  srečanje  z naslovom Inoviranje regionalnih politik in praks, ki bo potekal 16. in 17. novembra 2023
na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, Razlagova 14, Maribor.

Dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru, je namenjen skupnemu razmisleku o preoblikovanju regionalnih politik in praks z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Vse informacije o dogodku, prijava ter program, ki vam ga pošiljamo tudi v priponki, so dostopni na tej povezavi.

Naj vas spomnimo na možnost zgodnje prijave do 30. oktobra 2023 ter s tem nižjo kotizacijo. Upokojenci imajo kotizacijo znižano, študentje pa se lahko dogodka udeležijo brezplačno.

Članom in članicam ZAPS udeležba na dogodku prinaša 5 kreditnih točk (3 za prvi dan in 2 za drugi dan), predavateljem pa 4 kreditne točke, z udeležbo na obeh dnevih, 6 kreditnih točk.

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na: Conference@rra-podravje.si ali drustvo.dupps1@gmail.com

 

6.14. 17. in 18.11. / 17. KONGRES ŠPORTA ZA VSE

Vljudno vabljeni na 17. Kongres športa za vse, ki bo 17. in 18. novembra 2023.

Osrednja tema letošnjega kongresa je Izzivi in priložnosti športa za vse v lokalni skupnosti. Lokacija kongresa bo prvi dan Hotel Lev, Ljubljana – dvorana Karantanija.

Na konferenci bo med drugim predstavljeno tudi delo v okviru programa Ven za zdravje, pri katerem kot projektni partner sodeluje Skupnost občin Slovenije. Predavanje bo plenarno, z naslovom Prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalnem okolju. Sledila mu bo okrogla miza z naslovom Soustvarjanje pogojev za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalni skupnosti.

Dodatne informacije o PRIJAVI na dogodek so dostopne tukaj.

 

6.15. 21. - 26. 11. / 39. Slovenski knjižni sejem

Bliža se čas, ko bo 39. Slovenski knjižni sejem ponovno odprl svoja vrata. Sejem se je razvil v eno od najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem, ne samo zaradi množice novih knjižnih naslovov, ki jih založniki vsako jesen ponudijo obiskovalcem, temveč tudi zaradi debat in literarnih prireditev, ki ga spremljajo. Podatek bralne pismenosti vzbuja zaskrbljenost, saj je mednarodna raziskava PILRS 2021 spet zabeležila velik upad. Zato je pomembno, da se dogodek naslovi s še večjim pomenom obiska. Da bi se ga lahko udeležilo čim več obiskovalcev, učencev in dijakov, se bodo med trajanjem sejma lahko pripeljali z vlakom do 75 odstotkov ceneje, brezplačna bo tudi vozovnica za mestni avtobus.

Sejem se bo odvijal med 21. in 26. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče bo omogočilo enostaven dostop šolskim skupinam in parkiranje avtobusov v neposredni bližini. Obisk sejma je brezplačen. Tudi letos bodo poskrbeli za vse generacije. Za otroke in mladostnike v okviru Odra mladih, kjer se bodo vrstila srečanja z ustvarjalci in ustvarjalkami. Po predhodni najavi na spletni strani 39. Slovenskega knjižnega sejma https://knjizni-sejem.si/ bodo učence in učenke popeljali po razstavišču v okviru priljubljenega Knjigosleda. Najstnike bo nedvomno navdušila razstava stripov in risoromanov. 

Pestro dogajanje se obeta na Glavnem odru, vroče debate na Pogovorni postaji, Pisateljski oder pa bo kot vsako leto omogočil srečanje s slovenskimi in tujimi vrhunskimi književniki in književnicami. Država gostja bo letos Srbija, mesto v gosteh pa Šoštanj. Osrednja osebnost sejma, ki se bo odvijal pod sloganom BESEDO BESEDI, bo pesnik Karel Destovnik Kajuh.

Organizacijski odbor naproša tudi vse občine, da z informacijo in priporočilom o obisku sejma seznanite vse javne zavode s področja izobraževanja, ki spadajo pod vašo občino.

7. Aktualni razpisi

7.2. Objavljen je natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije za leto 2023 pod geslom »Pogumno v prihodnost«

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), katere članica je tudi Slovenija, vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja. Skladno s tem Slovenija objavi nacionalni natečaj. Skupnost izbrana na nacionalnem natečaju državo zastopal na evropski ravni – tokrat na 18. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi v letu 2024. Koordinacijo nacionalnega natečaja je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo Društvu za razvoj slovenskega podeželja.
Pozivajo podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se prijavijo na natečaj, predvsem tiste, ki:
– se odzivajo na aktualne izzive njihovega življenjskega okolja s trajnostnimi, inovativnimi in medsebojno povezanimi projekti ter tako spodbujajo celovite razvojne procese,
– si prizadevajo v lokalne dogodke vključevati različne skupine prebivalcev in na ta način dobijo različne perspektive, širši horizont in bolj raznolike ideje in
– se zavedajo pomena in potrebe povezovanja in temeljijo na mrežah, kot tudi na občinskih in regionalnih združenjih.

Več o natečaju na www.drustvo-podezelje.si in www.skp.si. Rok prijave je 25. 10. 2023.

7.3. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 29. 9. 2023 objavilo 400.000 evrov vreden javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji. Razpisana sredstva so namenjena rabi lesa na javnih stanovanjskih objektih, denimo šolah, upravnih stavbah, domovih za starejše občane in športnih objektih, katerih lastniki so le osebe javnega prava.

Z razpisom želi ministrstvo zbrati potencialne projekte gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov, s katerimi bi promovirali lesne proizvode v obliki javnih demo lesenih objektov. Takšna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa. To je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (angleško New European Bauhaus).

Na javni poziv se lahko prijavijo tako idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kot tudi že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov. Ministrstvo bo prispele idejne projekte presojalo tudi glede vpliva na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ter vgradnjo izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanja.

Vgradnja deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah, ki se potegujejo za javna sredstva, mora biti najmanj 30 odstotkov prostornine vgrajenih materialov. Poleg tega mora znašati delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu vsaj 80 odstotkov prostornine vgrajenih materialov.

Na javni poziv se lahko prijavijo osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi  ter ostale osebe javnega prava.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali med 26. januarjem in 4. decembrom 2023, po namenu pa so to stroški izdelave projektne in druge dokumentacijepripravljalnih del in stroški gradnje ter informiranje in obveščanje javnosti. Ministrstvo sofinancira do 100 odstotkov upravičenih stroškov, ob čemer je minimalni znesek sofinanciranja 100.000 evrov, višina razpisanih sredstev pa znaša 400.000 evrov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prijavitelji se lahko prijavijo do 26. oktobra 2023.

Celoten razpis vam je na voljo TUKAJ.

7.4. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

7.5. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

7.7. Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

8. Vlada RS

8.1. 76. redna seja

Vlada potrdila spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Na novo se uvaja dodatnih pet dni neplačanega dopusta v primeru oskrbe oziroma nege družinskega člana ali osebe, s katero delavec živi v skupnem gospodinjstvu, ki potrebuje obsežnejšo nego in podporo iz zdravstvenih razlogov. Določena je obveznost delavca, da mora v primeru te odsotnosti, delodajalca pred nastopom odsotnosti o tem obvestiti, pa tudi o razlogu nastale odsotnosti. Pravico do odsotnosti delavec izkaže s predloženo izjavo delodajalcu, ob izjavi pa predloži dokazila, ki jih delavec lahko predloži glede na okoliščine odsotnosti (npr. zdravniško potrdilo, potrdilo centra za socialno delo itd.).

 Predlog novele ZDR-1 za žrtve nasilja v družini uvaja pet dni plačanega dopusta za obdobje, ko morajo žrtve urejati zadeve na CSD, na sodiščih, organizirati stike pod nadzorom ter se v nekaterih primerih tudi seliti ali začasno bivati v varnih hišah. Če bo žrtev nasilja v družini želela uveljavljati pravico do odsotnosti z dela, bo morala delodajalcu predložiti potrdilo o izdelani oceni o ogroženosti zaradi nasilja v družini, dokazilo o podani prijavi na policijo ter dokazila o urejanju zadev v zvezi z nasiljem v družini.

Na novo se določa obveznost delodajalca, da delavcu v primeru podanega opozorila pred odpovedjo na njegovo pisno zahtevo, ki jo lahko poda v treh delovnih dneh od prejema pisnega opozorila, omogoči, da se v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni in daljši od 30 dni, o njih izjavi (izjava o očitanih kršitvah), razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca to neupravičeno pričakovati. S tem se na zahtevo delavca izvede zagovor o okoliščinah kršitve in se na predlog delavca vključi tudi predstavnika delavcev (sindikat, če delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik) ali druga oseba, ki jo delavec pooblasti za ta namen.

Za zagotavljanje dodatne pravne varnosti delavca v primeru izreka opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga se na novo določa rok možne odpovedi, če bi delavec ponovno kršil pogodbeno in drugo obveznost iz delovnega razmerja po tem, ko je bil s strani delodajalca pisno opozorjen na kršitev oziroma neizpolnjevanje obveznosti. Rok, v katerem delavec ne sme ponovno storiti kršitve, se s predlogom spreminja iz enega leta na šest mesecev. Skrajšuje se tudi najdaljši dovoljeni rok, v primeru, da je rok določen v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, in sicer iz dveh let na 18 mesecev.

Uvaja se pravica do odklopa, ki daje delavcu možnost, da ga delodajalec ne more poklicati v popoldanskem času oziroma v času tedenskega počitka, med vikendom ali dopustom. Predlog vključuje obveznost, da se ti ukrepi opredelijo v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma delodajalca ter domnevo, da je dokazno breme na strani delodajalca, če delavec v sporu navaja dejstva, da delodajalec ni zagotovil pravice do odklopa.

Delavskim predstavnikom in sindikalnim zaupnikom bo po novem zagotovljena učinkovita pravna varnost. Delodajalci imajo namreč možnost neutemeljenega odpuščanja vidnih predstavnikov zaposlenih, ki zahtevajo boljše delovne pogoje ali opozarjajo na nepravilnosti v podjetju. Zato uzakonjamo zadržanje učinkovanja odpovedi do odločitve delovnih sodišč na prvi stopnji oziroma najdlje 6 mesecev za delavske predstavnike in predstavnice ter njihovo višje nadomestilo zaradi prepovedi opravljanja dela (namesto 50% bodo upravičeni do 80% plače) in pravno varstvo zoper pisno opozorilo pred odpovedjo.

Predlog novele ZDR-1 določa tudi možnost vzpostavitve posebnega sklada, katerega namen je povračilo izplačanih nadomestil delavcu za čas prepovedi opravljanja dela v času, ko se zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka, kadar sodišče prve stopnje ugotovi, da je bilo prenehanje pogodbe o zaposlitvi zakonito. Podrobnosti glede sklada se določijo s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Delavcu z otrokom do osmega leta starosti se zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zagotavlja možnost predlagati sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas za določen čas. Za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pa se dodatno uvaja možnost dela s krajšim delovnim časom za določen čas delavcev – oskrbovalcev v primeru oskrbe.

Ureja se nediskriminatorno subsidiarno odgovornost pogodbenika za neplačilo plače delavcu, in sicer v okviru izvajanja storitve v okviru podizvajalstva. Naročnik storitve, pri katerem podizvajalec izvaja storitev, je subsidiarno odgovoren za neplačilo plače delavcu s strani delodajalca podizvajalca, in sicer v skladu z določbami ZDR-1. Subsidiarna odgovornost velja za dejavnost gradbeništva. Zvišuje se tudi  nadomestilo plače agencijskim delavcem pri podjetjih in s tem povečuje socialna varnost delavcem, ko so poslani na čakanje.

9. Novice drugih

9.1. Informacija v zvezi z zatiranjem komarjev

Na spodnji povezavi objavljamo dopis Urada RS za kemikalije v zvezi z informacijo glede zatiranja komarjev. In sicer se tudi na Uradu RS za kemikalije čedalje pogosteje srečujejo z vprašanji in pritiski za registracijo insekticidov za škropljenje na prostem. V navedenem dopisu seznanjajo z možnostmi, ki so na razpolago, ter priporočili za pravočasno ukrepanje, ki ga lahko izvedete v okviru lokalnih skupnosti.

Dopis_komarji_Skupnost_obcin_Slovenije_P-1Prenos