državni narčrt zir

Arhiv za kategorijo: državni narčrt zir

  • 01.02.2024.

Predlog Državnega načrta ZIR ob velikem požaru

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Državnega načrta Zščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolji. Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 16.2.2024.