NVPNDN

Arhiv za kategorijo: NVPNDN

  • 15.01.2024.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli poziv za posredovanje celovitih predlogov prioritetnih nalog, vključno z organi v sestavi, ki bi jih uvrstili v Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024 in imajo le-te podlago ob smiselni uporabi Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v...