koeficient razvitosti

Arhiv za kategorijo: koeficient razvitosti

  • 04.01.2024.

Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025

S strani Ministrstva za finance smo prejeli seznam koeficientov razvitosti za posamezne občine. 4. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) določa, da razvitost občin, kot merilo za...