oDBOR REGIJ

Arhiv za kategorijo: oDBOR REGIJ

  • 06.06.2024.

Evidentiranje za mesta v slovenski delegaciji v Odboru regij za mandat 2025-2030

V skladu z razdelitvijo mest med reprezentativnimi združenji SOS v slovensko delegacijo v Odboru regij predlaga 3 članice/člane ter 3 nadomestne članice/člane (ZMOS in ZOS predlagata vsak po 2 članici/člana in 2 nadomestni članici/člana). Zaradi poteka mandata članicam in članom Odbora regij v mesecu  januarju 2025, je Generalni sekretariat...