pooblastila policije

Arhiv za kategorijo: pooblastila policije

  • 17.05.2024.

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije

S strani MNZ smo v pregled in usklajevanje prejeli osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (EVA 2024-1711-0004). Po navedbah MNZ se spremembe in dopolnitve zakona nanašajo zlasti na: Pozivamo vas, da nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka 23. maja 2024 na naslov...