Month: oktober 2016

Programska oprema za vodenje občinskih sej

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po pridobitvi informacij v zvezi z uporabo programov za vodenje občinskih sej. Namreč občina je v zadnjih letih uporabljala programsko opremo in pripadajoče glasovalne naprave podjetja, ki pa je sedaj prenehalo z delovanjem. Občino je zanimalo katero programsko opremo uporabljajo druge občine. Odgovore sodelujočih občin si lahko… Preberi več

Novoletna in protokolarna darila

Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila povpraševanje v zvezi z novoletnimi in protokolarnimi darili. Vprašanja so se glasila: Ali imajo občine ob koncu leta za občinske svetnike, člane občinskih teles, direktorje javnih zavodov in drugih institucij, … predvidena novoletna darila, in v kakšni vrednosti. Kako imajo urejeno glede pošiljanja novoletnih voščilnic (ali pošiljajo po… Preberi več

Financiranje športnih trenerjev

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja občinam glede financiranja športnih trenerjev.  Občino članico zanima na kakšen način financirate delo trenerjev v športnih društvih? Ali se financira delo trenerjev preko javnega razpisa (v skladu z letnim programom športa)? Ali ima kakšna občina izkušnjo, da je športni trener zaposlen za Zavodu za… Preberi več