Month: februar 2017

Sofinanciranje programov CSD

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti Centrov za socialno delo. Občino je zanimalo ali občine iz proračuna sofinancirajo dejavnost Centrov za socialno delo? Če da, nas je zanimalo katero dejavnost oziroma naziv programa? Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Subvencije najemnin in možnost pritožbe lokalne skupnosti

  Skupnost občin Slovenije je zaprosila občine članice , da odgovorijo na spodnje vprašanje: ali je bila kakšna občina že uspešna v pritožbenih postopkih oz. sodnih sporih v zvezi s subvencijami najemnin (ali ji je bil priznan status stranke, ki ga v postopku izdaje odločb o subvencijah najemnin nima)? Prejete odgovore s strani sodelujočih občin… Preberi več

Interni natečaji za izobraževanje v interesu delodajalca

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po izvedbi poizvedovanja v zvezi z izvajanjem internih natečajev za izobraževanje v interesu delodajalca, kot to omogoča 101. člen Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Občino je zanimalo ali občine izvajate te interne natečaje oziroma kakšne imate kriterije/merila za določanje upravičencev. Občina se je prav tako… Preberi več

Financiranje ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti

Skupnost občin Slovenije je prosila za informacije oziroma prakso občin članic v zvezi z financiranjem ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v občinah. Na prošnjo občine članice nas je zanimalo ali katera občina poleg sofinanciranja programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih vodi Zavod RS za zaposlovanje, namenja še dodatna sredstva (ali ukrepe) za rešitev problematike brezposelnosti, neodvisno… Preberi več